Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

6 resultaten voor ""

sprookje uit 1978
 • plantte varens en mos en hij mocht de dochter van de koning trouwen, want hiermee verveelde de koning zich nooit.
 • ezel
 • trouwen
 • Er was eens een koning die zich altijd heel snel verveelde. Hij wilde zijn dochter alleen maar uithuwelijken aan een man die een tuin kon maken die hem nooit zou vervelen. De eerste man plantte…

sprookje uit 1889
 • . "Peisde gij dat?" zei zijne dochter. "Hewel, ik zal ik het eens proberen". En met den valavond zette zij zich op eenen ezel
 • , en omhing zich met een net. Die was er! Het stond den koning wel niet erg aan, met eene boerenmeid te moeten trouwen
 • naakt, niet te voet en niet te paard. Een boerendochter gaat naar de koning toe bij schemering, gezeten op een ezel en
 • ezel
 • trouwen
 • Een koning laat weten dat diegene koningin mag worden die bij hem komt niet bij dag of bij nacht, niet gekleed en niet naakt, niet te voet en niet te paard. Een boerendochter gaat naar de koning toe…

sage uit 1970
 • . Althans na eerst getwijfeld hebben of het gevangen dier een ezel of wel een pelikaan was, verklaarde hij hetzelve niet te
 • het dier ter dood zoude worden gebracht stelde een der leden, die een slechte vrouw had voor het beest te laten trouwen
 • ezel
 • trouwen
 • In Bakel wordt een dier gevangen waarvan niemand de naam kent. De Raad besluit dat het dier ter dood veroordeeld moet worden. Alle voorstellen over de wijze waarop worden verworpen tot iemand…

sage uit 1970
 • ezel
 • trouwen
 • In Bakel wordt een dier gevangen waarvan niemand de naam kent. De Raad besluit dat het dier ter dood veroordeeld moet worden. Alle voorstellen over de wijze waarop worden verworpen tot iemand…

sprookje uit 1896
 • knecht over en zeide: «als gij mij dat raadsel kunt oplossen, wil ik je gaarne met mijn dochter laten trouwen - ik weet dat
 • slaat dan een vischnet om uw lichaam, dan zijt ge niet naakt en niet gekleed, en gaat dan rijden op een ezel; dan zijt ge
 • zijn knecht om raad en belooft hem dat als hij hem kan helpen, hij met de molenaarsdochter mag trouwen. De knecht weet raad
 • : de molenaar moet op een freed (Fries voor vrijdag), in de schemering, op een ezel, gehuld in een visnet naar de koning
 • ezel
 • trouwen
 • Molenaar Hans heeft boven zijn huisdeur het opschrift "Hans zonder zorgen" prijken. De koning ziet dit en ergert zich hieraan. Hij wil Hans laten weten wat zorgen zijn en geeft hem een raadsel op:…

sprookje uit 1647
 • komende, haer met belofte verbinden, dat ze u 't geen, dat u belieft, zullen kiezen laten: dan zult gy een Ezel, die gy achter
 • de deur zult zien staen, keuren; en u daer by, schoon zy 't qualijk willen toestaen, houden. Deze Ezel zal u, als gy 'er
 • en komt in gelukkig Arabia bij een oud stel, dat hem advies geeft, waardoor hij aan een sprekende ezel komt, die hem naar
 • ezel
 • trouwen
 • Een Engelse koning lijdt aan podagra en zijn waarzeggers voorspelen genezing als hij de vogel Phenix een uur hoort zingen. Na elkaar gaan zijn drie zonen op pad en alleen de jongste, Artus, laat zich…