Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

64 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • op aan om te trouwen. Hai zel heur hoalen mit 'n kerös mit twei peerden der veur. Dat gaait ook aan op 'n duur. Hai komt
 • trouwen. Zai wil trouwen bie de boer doar ze zoo laank woond het. Dag wordt bepoald. 's Oavene te veuren zel der 'n groot
 • Een dienstmeid past op het huis van haar werkgever en doodt twaalf rovers die in het huis willen binnendringen. Ze
 • verwondt de rovershoofdman. Na zeven jaar krijgt ze verkering met een meneer. Hij wil met haar trouwen en neemt haar mee in een
 • huis
 • trouwen
 • Een dienstmeid past op het huis van haar werkgever en doodt twaalf rovers die in het huis willen binnendringen. Ze verwondt de rovershoofdman. Na zeven jaar krijgt ze verkering met een meneer. Hij wil…

sage uit 1966
 • Heit hâldde wol fan in slokje. Yn 't bigjin fan 't trouwen kocht er ien yn Kromelle. Dear bleau er nochal even sitten
 • huis. Een hondje achtervolgt hem langs het brandhout, over de paden die schuin over landerijen lopen naar beneden. Het
 • huis
 • trouwen
 • Een pasgetrouwde man gaat naar een herberg in Kromelle om wat te drinken. Hij blijft daar lang en moet 's avonds naar huis. Een hondje achtervolgt hem langs het brandhout, over de paden die schuin…

sage uit 1937
 • huis
 • trouwen
 • Een wit wief staat erom bekend dat ze jonge boerenzoons meelokt naar haar verblijf. Een arme boerenzoon kent het rijmpje waarmee haar macht gebroken kan worden, en gaat naar haar toe. Op het…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • huis
 • trouwen
 • Een bruid breekt haar nek als de bruidegom haar over de drempel draagt en iets onder de deurmat is weggehaald.

broodjeaapverhaal uit 1998
 • Vrienden willen een grap met een bruidspaar uithalen en halen het luik achter de deur van hun huis weg. De bruidegom
 • huis
 • trouwen
 • Vrienden willen een grap met een bruidspaar uithalen en halen het luik achter de deur van hun huis weg. De bruidegom valt in het gat als hij de bruid over de drempel draagt. Het loopt slecht af.

sprookje uit 1966
 • Degene die een verhaal zonder eind kan vertellen mag van de koning met zijn dochter trouwen en krijgt het koninkrijk
 • huis
 • trouwen
 • Degene die een verhaal zonder eind kan vertellen mag van de koning met zijn dochter trouwen en krijgt het koninkrijk. Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij…

sage uit 1966
 • Een echtpaar heeft een stukje grond voor het huis. De buren zien daar 's avonds altijd een lichtje branden. Als een
 • huis
 • trouwen
 • Een echtpaar heeft een stukje grond voor het huis. De buren zien daar 's avonds altijd een lichtje branden. Als een kind van het echtpaar trouwt, bouwt de vader een klein huisje op diezelfde plek. Het…

sprookje uit 2000
 • jager. En zo ging het. De jager begon een mooi huis te bouwen. Maar die man, die hij gered had, die kwam. 'Hoe kom je
 • ? Vroeger had je bijna geen eten, nou heb je zo'n mooi huis?' enzovoorts. Toen heeft hij het verteld. 'Weet je dat die muis zo
 • huis
 • trouwen
 • Een arme jager bevrijdt een mens, een muis en een slang uit een put. Allen beloven dankbaarheid. De muis gaat telkens geld stelen uit de schatkamer van de koning, waardoor de jager wat rijker wordt.…

sage uit 1967
 • Wibe Alma kwam voor de zoveelste keer uit de gevangenis, toen hij in zijn huis een vrouw vond. Hij dacht dat het Griet
 • was, met wie hij moest trouwen. Hij wilde helemaal niet met haar trouwen, en wilde haar een klap geven. Maar het was Griet
 • huis
 • trouwen
 • Wibe Alma kwam voor de zoveelste keer uit de gevangenis, toen hij in zijn huis een vrouw vond. Hij dacht dat het Griet was, met wie hij moest trouwen. Hij wilde helemaal niet met haar trouwen, en…

sprookje uit 2000
 • fee en die verandert hem in een kikker. En ze zegt: "Als er een meisje verleifd op je wordt en ze wil met je trouwen, dan
 • het verhaal. Ze gingen trouwen en ze leefden nog lang en gelukkig.
 • kikker door de kus weer terug verandert in een prins. Ze trouwen met elkaar en leven nog lang en gelukkig.
 • huis
 • trouwen
 • Er was eens een prins die heel lelijk deed tegen iedereen. Een fee veranderde hem daarom in een kikker en: "Pas als er een meisje verliefd op je wordt, wordt je weer normaal." Op een dag komt er een…

mop uit 1966
 • gjin trouwen wurde, hwant Klara wie tige froom en fyn en de bakkersfeint die nergens oan. Mar dy bakkersfeint wie in
 • Een ongelovige bakkersknecht zou graag met zijn meisje willen trouwen, maar ziet het daar niet zo snel van komen omdat
 • het dak van haar huis op. Hij roept door de schoorsteen 'Klara, waar zijt gij?'. 'Hier ben ik Heer', antwoordt het vrome
 • huis
 • trouwen
 • Een ongelovige bakkersknecht zou graag met zijn meisje willen trouwen, maar ziet het daar niet zo snel van komen omdat zijn vriendinnetje erg gelovig is. De uitgekookte knul laat zich echter niet zo…

sprookje uit 2001
 • andere stad. Nog een trouwe met vrouw en kope hele mooie huis. En vijf, zes stad zelfde zo: trouwen en mooie huis kopen
 • ... nog meer geld verdienen. En tweede zoon gaan naar andere stad. Hij trouwe een vrouw en mooi huis kope. En dan gaan naar
 • van hun had gedaan. De oudste zoon had een groot huis gekocht, en een hotel en een bedrijf. Hiermee maakte hij grote winst
 • huis
 • trouwen
 • Een vader had drie zonen. Hij besloot ze te testen. Hij gaf ze alledrie een geldbedrag mee en stuurde ze voor een jaar de wereld in. Na dat jaar kwamen de drie zonen weer bij hun vader terug, en met…

mop uit 1974
 • sei: "Zeg eens Jansen, wat zou je doen, als ik je nu vrij liet?" "Mijnheer," sei Jansen, "dan koop ik een huis." Moaisa
 • , tocht de direkteur, dat liket der op. "En verder?" frege er. "Dan zoek ik een vrouw," sei Jansen, "en dan ga ik trouwen." De
 • de directeur het weer. De man zegt dat hij bij vrijkomen een huis gaat kopen, een vrouw gaat zoeken en trouwen. De
 • huis
 • trouwen
 • Directeur van een gesticht test een patiënt of die ontslagen kan worden. Hij meent dat de patiënt moet blijve, want de man zegt dat als hij vrij komt een stokje gaat zoeken, daar elastiekjes aan…

sprookje uit 1973
 • de gouden appelen kon plukken. Als een prins te paard de boom ziet zegt hij dat hij zal trouwen met degene die een gouden
 • huis
 • trouwen
 • Een meisje woont bij stiefmoeder met twee dochters, waarvan één met één oog, en één met drie ogen. Het meisje wordt slecht behandeld, krijgt weinig te eten en moet de geit hoeden. Huilend van de…

sprookje uit 1979
 • Een meisje zal trouwen met de man die haar op alles een antwoord kan geven en in iedere situatie raad weet. Kandidaten
 • meisje en merken op dat het wel erg heet is bij het meisje in huis. Als het meisje daarop zegt dat 'haar gat nog veel warmer
 • huis
 • trouwen
 • Een meisje zal trouwen met de man die haar op alles een antwoord kan geven en in iedere situatie raad weet. Kandidaten worden middels een advertentie in de krant opgeroepen. Drie arme broers zien de…

sprookje uit 1970
 • dagen te onthoofden, nadat hij hen met sterke drank met een slaapmiddel erin verdoofd heeft. In het gigantische huis van de
 • huis
 • trouwen
 • Een jongen durft het aan schaapherder te worden bij een boer, hoewel alle vorige knechten zijn omgekomen toen ze de schapen in het klaver van drie vreselijke reuzen lieten weiden. Het lukt de jongen…

mop uit 2001
 • Twee broers wonen samen in een huis. Ze zijn hun leven lang vrijgezel geweest en na de dood van hun moeder zijn ze
 • huis
 • trouwen
 • Twee broers wonen samen in een huis. Ze zijn hun leven lang vrijgezel geweest en na de dood van hun moeder zijn ze thuis blijven wonen. De een is 88 en de ander is 90. De jongste gaat dood, maar de…

mop uit 1969
 • Een pasgetrouwd stelletje was nog niet gewend aan electrisch licht, dat in hun nieuwe huis wel was. Op een keer kwam de
 • huis
 • trouwen
 • Een pasgetrouwd stelletje was nog niet gewend aan electrisch licht, dat in hun nieuwe huis wel was. Op een keer kwam de meteropnemer. Hij zei tegen de man: "Mijnheer, u bent erover geweest." Na het…

sprookje uit 1979
 • Een molenaarsknecht wil graag met de dochter van de smid trouwen, maar de smid wil geen toestemming geven omdat hij de
 • knecht te arm vindt. Als de knecht duizend gulden zal hebben, zal hij de dochter mogen trouwen, aldus de smid. De
 • huis
 • trouwen
 • Een molenaarsknecht wil graag met de dochter van de smid trouwen, maar de smid wil geen toestemming geven omdat hij de knecht te arm vindt. Als de knecht duizend gulden zal hebben, zal hij de dochter…

sprookje uit 1978
 • Een rijk meisje kondigt aan te trouwen met de man die raad weet op alle vragen die zij zich stelt. Kandidaten worden
 • verslagen en verlaten - net als veel andere kandidaten - met het schaamrood op de kaken het huis. Tussen de meid en de jongste
 • huis
 • trouwen
 • Een rijk meisje kondigt aan te trouwen met de man die raad weet op alle vragen die zij zich stelt. Kandidaten worden middels een advertentie in de krant opgeroepen. Een boer spoort zijn drie zoons,…

sprookje uit 1979
 • boerin getrouwd is, ziet hij eens een haas het huis benaderen. Als de 'knecht' zich hardop afvraagt of de haas 'het dan toch
 • huis
 • trouwen
 • Een boerenknecht heeft een oogje op de boerin en duwt de boer onder water om hem te verzuipen. In zijn doodsstrijd verzekert de boer de knecht dat de moord uit zal komen, 'al zal een haas het moeten…

personal narrative uit 1962
 • gedrijd en verkeerd d'r wir agezet. De wanmeule worde buitegezet en d'r worde mi gedrijd zo det er kaf en stof 't huis inwijde
 • vurzichtig zijn vur 't jonk maansvolk det ur in dè huis waar wont as de buite kwam koos 't dur toch wel spanne.
 • gedraaid zodat er kaf en stof het huis inwaaide. We maakten lawaai met die taptoehoorn en ze bliezen op lampeglas van lambelze
 • (lampes belges). Je moest dan toch een beetje voorzichtig zijn voor het jonge mansvolk dat er in dat huis was want als die
 • huis
 • trouwen
 • Bij ons thuis hadden we een herberg. Er lag nog zo'n oude taptoehoorn uit het dienstleger. Die kwamen ze halen voor het tafelen op Ginderover. Ik was eigenlijk nog te jong maar ik mocht dan toch mee.…

sage uit 1892
 • en was voornemens er eerlang mee te trouwen. Eens vergezelde de vrijer zijne beminde, na een gedanen uitstap, tot in hare
 • verschijning van den hond. Het verliefd paar kwam vervolgens in het huis van de ouders der jongedochter. Toen deze nu tegenover
 • Onderweg naar huis gaat de vrijer het bos in. Hij zegt tegen het meisje langzaam door te lopen, en als er een hond komt
 • huis
 • trouwen
 • Onderweg naar huis gaat de vrijer het bos in. Hij zegt tegen het meisje langzaam door te lopen, en als er een hond komt moet zij een zakdoek voor de hond gooien. Er komt een hond tevoorschijn waarop…

mop uit 1651
 • De zoon van Cato Maior vraagt zijn vader, die voor de tweede keer wil trouwen, waarin hij tekort is geschoten dat hij
 • huis
 • trouwen
 • De zoon van Cato Maior vraagt zijn vader, die voor de tweede keer wil trouwen, waarin hij tekort is geschoten dat hij met een stiefmoeder op wordt gezadeld. Daarop antwoordt Cato dat zijn zoon hem…

sage uit 1896
 • gebeurde 't op zekeren avond dat Jan met zijn vader alleen zat en zeide: «Vader, ik zou wel haast willen trouwen.» - «Welzoo
 • toen de mosterdman hem vertelde, dat diens zoon met mijnheers dochter wenschte te trouwen, en de vader daarvoor mijnheers
 • trouwen. Zijn vader gaat met hem naar de burgemeester om de zaak in orde te maken. De burgemeester vindt het wel komisch en
 • burgemeestersdochter trouwen, op voorwaarde dat Kees Mosterd niet langer als mosterdventer langs de deuren gaat.
 • huis
 • trouwen
 • Kees Mosterd is een Amsterdamse mosterdventer. Zijn zoon Jan heeft als wens met de dochter van de burgemeester te trouwen. Zijn vader gaat met hem naar de burgemeester om de zaak in orde te maken. De…