Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

16 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • . Ze vinden een oude hut en besluiten daar te blijven. Het drietal krijgt echter bezoek van een kabouter die hun
 • pannekouken steelt. Jaan is de enige die de kabouter kan verslaan. De drie vrienden volgen de kabouter naar een hol in de grond
 • kabouter
 • trouwen
 • Sterke Jaan gaat bij een smid werken. Als de smid weg is, maakt hij een ijzeren stok. De smid jaagt Jaan weg nadat hij alle aardappelen heeft opgegeten en Jaan gaat met zijn stok op pad. Hij komt twee…

sprookje uit 1966
 • blijft wakker. Midden in de nacht verschijnt een kabouter. Hij neemt de grote bundel, waarin Hiske verstopt zit, mee op zij
 • rug. Ze komen bij een kasteel. De kabouter zet de bundel neer, gaat naar bed en snurkt al gauw. Hiske kruipt uit de bundel
 • kabouter
 • trouwen
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts wordt er hooi gestolen. De oudste zoon moet waken in de schuur om de dief te…

sprookje uit 1966
 • hja wurdt yn in keamer fol flaeks delset. In kabouter spint dan yn 'e nacht foar har. Hja trout mei de koaning.
 • kamer vol met vlas. Maar in de nacht spinde een kabouter al het vlas voor de luie dochter. De koning trouwde met haar.
 • kabouter
 • trouwen
 • Een boerin maakte de koning wijs dat haar dochter altijd spinnen wilde. De koning nam haar mee en zette haar in een kamer vol met vlas. Maar in de nacht spinde een kabouter al het vlas voor de luie…

sage uit 1970
 • , dat hij trouwen kon. Zijn meisje woonde nogal ver van het dorp af in een van de gehuchten en 's avonds ging hij haar vaak
 • over de beek en zei tegen de kabouter: "Wacht vriend, ik zal je eens helpen." Dan stak hij zijn lange arm in de spleet en
 • niet meer te werken en kan zijn knechts wegsturen. De smid heeft genoeg geld om te trouwen. Om de kabouter te bedanken laat
 • Een smid wil met zijn meisje trouwen, maar heeft niet genoeg geld. Op een nacht ziet de smid kaboutertjes bij een berg
 • kabouter
 • trouwen
 • Een smid wil met zijn meisje trouwen, maar heeft niet genoeg geld. Op een nacht ziet de smid kaboutertjes bij een berg. Plosteling verdwijnen ze. Eén kabouter blijft achter, omdat zijn muts in een…

sprookje uit 1804
 • twee dochters trouwen en toen liep de Prins daar op het Plein van het Paleis te wandelen en toen zagen de dochters hem en
 • daar Trouwen zouden. En toen zeide de vader van de konings-dochters dat de twee andere soldaten die zouden opgehangen
 • kabouter
 • trouwen
 • Drie soldaten gaan op reis en komen in een bos. Ze schieten een haas en één van hen blijft achter om het beest te braden, terwijl de anderen wild gaan schieten. Als de haas bijna klaar is,…

sprookje uit 1977
 • voorspelling van de kabouter komt uit: de volgende dag is al het stro in goud veranderd. Goudhaartje trouwt daarop met de prins.
 • kabouter
 • trouwen
 • Goudhaartje is een heel mooi meisje met haar als goud. Als de koning Goudhaartje eens ziet, is hij getroffen door haar schoonheid. Omdat hij Goudhaartje wel iets voor zijn zoon vindt, vraagt de koning…

sprookje uit 1977
 • de oare deis mat dat goud wêze. It famke sit dêr en skriemt. Mar dan komt der in kabouter en dy seit: "Ik sil it wol foar
 • brocht mei mear strie der yn. Hja sit dêr wer to skriemen, mar ek nou helpt dy kabouter har. It is de oare moarns allegearre
 • trouwen omdat ze te arm is, liegt de molenaar dat zijn dochter goud uit stro kan spinnen. De koning troont de molenaarsdochter
 • begint te huilen, biedt een kabouter aan het werk te doen. Als de koning de volgende ochtend al het goud ziet, zet hij haar
 • kabouter
 • trouwen
 • Een koning wordt getroffen door de schoonheid van een eenvoudige molenaarsdochter. Als de koning niet met haar wil trouwen omdat ze te arm is, liegt de molenaar dat zijn dochter goud uit stro kan…

sage uit 1953
 • kabouterkoning tabak om zijn pijp mee te stoppen. Als dank geeft de kabouter genoeg tabak om wel honderd pijpen mee te stoppen.
 • kabouter
 • trouwen
 • Een turfsteker ontmoet een klein mannetje. Dit blijkt koning Kyrië van de kabouters te zijn. De turfsteker geeft de kabouterkoning tabak om zijn pijp mee te stoppen. Als dank geeft de kabouter genoeg…

sprookje uit 2007
 • kabouter
 • trouwen
 • Er waren eens een koning en een koningin, die een heel mooi dochtertje, Sneeuwwitje, hadden. De koningin stierf en de koning trouwde met een hele akelige vrouw. Ze liet Sneeuwwitje naar het bos…

sprookje uit 2008
 • meisje. En 't leuke van 't verhaal vind ik-eh dat-ehm eh dat als d-dat de koning ehm wel met haar wil trouwen, dat zegt 'ie
 • ook gelijk, en dat het meisje d'r ook op reageert zo van ja maar misschien wil ik wel helemaal niet op jou-met jou trouwen
 • kabouter
 • trouwen
 • Moderne versie van Repelsteeltje.

sprookje uit 1969
 • skriemen, gong de doar iepen en dêr stie in kabouter. Dy sei: "Dû hoechst net to skriemen, fanke, ik sil it wurk wol foar dy
 • deamakke." It fanke bigoun wer to skriemen, mar yn 'e nacht kom de kabouter wer by har en dy spoun krekt salang foar har oant
 • trouwen, anders moet ze dood. Het meisje wordt in een kamr opgesloten en is de wanhoop nabij, want ze kan niet spinnen. Dan
 • komt een kabouter die het werk klaart. Dit gaat drie avonden achter elkaar zo. De kabouter vraagt slechts een ding als
 • kabouter
 • trouwen
 • Een meisje zit voor een deur waar een koning langskomt. Haar moeder maakt hem wijs dat haar dochter alles kan zoals van stro goud spinnen. De koning wil dat weleens zien en ze moet het in het paleis…

sprookje uit 1970
 • een kus te geven, mag haar trouwen." Hij ging naar het paleis en zag de koningsdochter, die maar lelijk naar hem keek; zo
 • met haar trouwen. De jongen wrijft weer over de lamp en het meisje kust hem. Ze trouwen. De jongen tovert een kasteel
 • kabouter
 • trouwen
 • Een arme jongen moet van zijn moeder elke dag hout sprokkelen op straffe van een pak slaag. Op een dag heeft hij geen tijd om hout te halen en de jongen moet van wanhoop huilen. Dan neemt een heer de…
2210915966_15b3648f7f_b.jpg

sage uit 1950
 • kabouter
 • trouwen
 • Bij Bussum is een Aardjesberg waar de Germanen jonge maagden offerden aan een aardman. Misschien is op dezelfde manier het aardmannetje dat in de Veluwse Aardmansberg huisde aan zijn echtgenote Echo…
kabouter_364.jpg

sage uit 1940
 • trouwen niet met elkaar! Het elfje treurde in haar rozenstruik, de kabouter in zijn wilg. Zij speelden niet meer en spraken
 • geworden werden zij verliefd op elkaar en wilden trouwen. De wederzijdse ouders waren verbaasd en boos: elfjes en kabouters
 • Een elfje, dat in een rozenstruik woont en een kabouter, die in een wilg woont willen trouwen. Dit mag echter niet van
 • kabouter
 • trouwen
 • Een elfje, dat in een rozenstruik woont en een kabouter, die in een wilg woont willen trouwen. Dit mag echter niet van hun ouders, waardoor zij beiden diep ongelukkig worden. De elfenkoningin en de…
kabouter_177.jpg

sprookje uit 1978
 • schouder getikt. Hij opende zijn ogen en keek recht in het ronde gezicht van een vriendelijke kabouter. Z'n baard was pluizig
 • en verward en op z'n hoofd droeg hij een slappe puntmuts. "Goeiemiddag, mandenmaker," zei de kabouter. "U bent op zoek
 • minister als hij erachter komt. De mandenmaker slaagt er niet in een geschikte leraar te vinden. Dan ontmoet hij een kabouter
 • kabouter
 • trouwen
 • Aan het koningshof wordt veel aan kunst gedaan: acteren, musiceren, dansen. De jongste prinses is echter volkomen onmuzikaal en kan niet dansen. De minister moet een muziekonderwijzer voor haar…
54.jpg

sprookje uit 1978
 • lekkere beschuitbol mee en ging al vroeg op pad. Toen hij in het bos aankwam, ontmoette hij een kabouter met glanzende
 • appelwangen en een grijs puntbaardje. "Goeiemorgen," zei de kabouter, "mag ik u iets vragen?" "Je gaat je gang maar," antwoordde
 • het bos vraagt een kabouter hem om iets te drinken en te eten. De zoon weigert en prompt verwondt hij zich met zijn bijl
 • . Met de middelste zoon gebeurt hetzelfde. De jongste zoon gunt de kabouter wel wat te eten en te drinken, en als dank
 • kabouter
 • trouwen
 • Een echtpaar heeft drie zoons, waarvan de jongste voor een domoor versleten wordt. De oudste zoon gaat houthakken. In het bos vraagt een kabouter hem om iets te drinken en te eten. De zoon weigert en…
60.jpg