Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

11 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • bang voor het witte wief. Hij kende het rijmpje waardoor haar macht gebroken werd. "Old, old Minneke, ik gao met oe neet
 • keerde hij terug met goud beladen, maar bleef in de macht van het witte wief. De boerenzoon trouwde met Gozelinde, de dochter
 • rijmpje waarmee haar macht gebroken kan worden, en gaat naar haar toe. Op het belangrijke moment echter, is hij het rijmpje
 • steeds in de macht van het witte wief is, bedenkt de vrouw van de boerenzoon en plan. Ze verkleedt zich als jongen en laat
 • macht
 • trouwen
 • Een wit wief staat erom bekend dat ze jonge boerenzoons meelokt naar haar verblijf. Een arme boerenzoon kent het rijmpje waarmee haar macht gebroken kan worden, en gaat naar haar toe. Op het…

personal narrative uit 1995
 • Een Friese jongen gaat trouwen met een Russisch meisje. Er wordt in Nederland getrouwd. Als practical joke komen ook
 • macht
 • trouwen
 • Een Friese jongen gaat trouwen met een Russisch meisje. Er wordt in Nederland getrouwd. Als practical joke komen ook zijn zussen en schoonzussen als bruid opdagen. Daarna reist het hele gezelschap af…

sage uit 1923
 • , waarop hij zich in de macht van den Booze moest stellen, omdat de duur der door hem aangegane verbintenis voor het aardsch
 • door Geertruids gebed en den afscheidsdronk bij haar was hem alle macht over zijn slachtoffer benomen. Te verwonderen was
 • afscheidsdronk op St. Geertrui. Op weg naar de duivel vergezelt de heilige hem, waardoor de duivel zijn macht niet kan uitoefenen. De
 • macht
 • trouwen
 • Ridder heeft verdrag met de duivel gesloten waardoor hij zeven jaar in grote rijkdom kan leven, maar daarna moet hij zijn ziel geven die eeuwig moet boeten. Aan de vooravond van de overgave aan de…

sage uit 1967
 • het de duivel is, hij geen macht over hem heeft. De hond gaat weg.
 • macht
 • trouwen
 • Een dronken man wordt op weg naar huis vergezeld door een zwarte hond. Hij kan de hond maar niet kwijtraken. Eenmaal thuis gekomen begint de hond te groeien; hij wordt steeds groter. De man maakt een…

sage uit 1892
 • en was voornemens er eerlang mee te trouwen. Eens vergezelde de vrijer zijne beminde, na een gedanen uitstap, tot in hare
 • jongeling die, naar het bleek, eene geheime macht bezat om de menschen leed te doen. Nu werd haar het voorgenomen huwelijk
 • voorgenomen huwelijk gaat niet door als blijkt dat de jongen een geheime macht heeft om mensen leed te berokkenen en omdat hij een
 • macht
 • trouwen
 • Onderweg naar huis gaat de vrijer het bos in. Hij zegt tegen het meisje langzaam door te lopen, en als er een hond komt moet zij een zakdoek voor de hond gooien. Er komt een hond tevoorschijn waarop…

sage uit 1970
 • macht
 • trouwen
 • Christelijk opgevoedde man komt in de ban van het geloof van zijn voorouders, maar laat dit toch weer los. Op het moment dat hij zich zal laten dopen wordt hij kwaad, en keert het christendom weer…

Trefwoorden: aandacht, aandoen, aannemen, aanschaffen, achtervolgen, activiteit, afdeling, afleiden, afzeggen, altaar, amulet, applaus, arm, attribuut, auto, bedienen, bedrog, behouden, bekeren, belijden, bereiden, berouw, beroven, beschermen, beseffen, besluiten, beurt, bevallen, bewijzen, bezeten, bezig, bezit, bidden, bier, bijwonen, blijven, bos, breken, brengen, broer, christelijk, cultus, cultuur, deelnemen, denken, derde, deugen, dief, dienst, dood, doopdienst, doorgaan, doorsnijden, dopen, dragen, drinken, drumles, drums, drumspelen, duisternis, duivel, duivelse, durven, duwen, echtgenote, eeuwig, eeuwigheid, feest, gebed, geboren, gebruiken, gehoorzamen, gelofte, geloof, geloven, gelovige, geluk, gemeente, gemeentelid, genezen, genezingsdienst, gevaarlijkste, geven, goed, grijpen, groeien, groot, hals, halsketting, hand, handeling, hardnekkig, hart, hechten, helpen, hemel, herhalen, hond, horen, huiss, hulppost, hypnotiseur, inrichting, inzet, kaars, kennen, kenteken, kerk, kerkelijk, kind, kleren, koninkrijk, krijgen, kruidenbad, kwaad, leren, les, leugenaar, leven, lid, lied, loslaten, losmaken, maatschappij, macht, maken, medeerfgenaam, medewerker, middel, moeder, moeilijk, morgen, naakt, nacht, nemen, niemand, nodig, occulte, offerdienst, omsingelen, onafhankelijk, onderdompeling, ontmoeten, onverdraagzaam, oog, oom, opdrinken, openen, openlijk, opnemen, opnieuw, oppasser, oprichten, opvliegend, opvliegendheid, opvoeden, opzetten, opzoeken, oude, overlevering, overwinning, politieagent, poot, populair, positie, praten, prijsgeven, primitief, proberen, prooi, psychiatrische, razernij, realiseren, realiteit, religie, rennen, rivier, roven, rozenkrans, rustig, satan, schaap, schamen, schande, scheermes, scheppen, schijn, schoonmoeder, schrijven, show, slaapmiddel, slachten, slikken, spreken, stelen, stem, steunen, stoppen, strijd, teken, tentoonstellen, terugdraaien, terugkeren, tevreden, theezetten, toelaten, touw, trouwen, uitkleden, uitnodigen, vader, veranderen, verbranden, verdelgen, verdergaan, verdraaien, vergeving, vergiftigen, verhuizen, verlangen, verleiding, verlies, verlossen, vernietigen, vernietiging, veroordelen, verstoten, vertellen, vertrouwen, vervullen, verwarring, visioen, volgen, voorgaan, voorouders, voorvaderen, voorwaarde, voorwerp, vragen, vriendin, vrij, vrouw, vuurdans, wandelen, wegblijven, wegbrengen, weglopen, wekken, wereld, werken, wezen, wierook, wonder, wonen, woord, worstelen, worsteling, zelfmoord, zelfstandig, zien, zoeken, zondag, zondagsschool, zonde, zoon, zorgen, zuster, zwakke


exempel uit 1479
 • ander huysvrouwe trouwen selt als dat behoerlic is so bidde ic dat si ouer minen soen gheen macht en hebbe. mer dat hi vorde
 • ghesien hoe macht mit di wesen Die soen neychde den vader toe mitten hoofde ende gaf hem gheen antwoert Die vader verwonderde
 • macht
 • trouwen
 • Als de vrouw van keizer Poncianus overlijdt, moet hij haar beloven dat hun zoon, Dyoclesianus, niet wordt opgevoed door de vrouw met wie hij eventueel opnieuw trouwt. De keizer komt zijn belofte na en…

sprookje uit 1899
 • de macht van den zeekapitein. Gerrit besloot audiëntie te vragen, nadat hij zijn kind had weggebracht. De koning wilde
 • koning vroeg zijn dochter of dit waar was. Zij bevestigde het en Gerrit mocht met haar (over)trouwen en zijn kind halen. De
 • , aangevuld met wat hij verder beleefde. De koningsdochter bevestigt het verhaal, waarop zij mogen trouwen. De koning wil de
 • macht
 • trouwen
 • Matroos redt het leven van een oude vrouw die hem verzekert dat ze hem zal helpen als dat nodig is. Hij sluit zich aan bij een roversbende en ontdekt een ontvoerde koningsdochter. Na verloop van tijd…

legende uit 1919
 • klokken niet. Ze zijn nog ingezegend en daarom in de macht van den Satan. Hij zal u ter verderve leiden, zoo ge aan het touw
 • dichter naar de woorden zijner smart. Doch de klokken, waarover de duivel nog macht had, ze gaven een sner- pende kreet, en
 • leggen. Hij vraagt Maria met hem het ouderlijk huis te ontvluchten en stiekem te trouwen. Hij kent een kerk waar elke nacht
 • grijpt Walther het klokkentouw en luidt de klokken. Deze zijn echter 's nachts in de macht van Satan. De klokken vallen uit
 • macht
 • trouwen
 • Twee jongen mensen, Maria van Gavre en Jonker Walther van den Ulvenhout worden verliefd op elkaar. Als ze hun vaders om toestemming voor het huwelijk vragen, zeggen beide ouders dat hun huwelijk niet…

sage uit 1919
 • rechter dan dezen kon men in Oosterdeel-Langewold niet benoemen. Wee over dit land! Zoodra hij deze macht verwierf, kon hij
 • !" zeide hij, „Ze schijnt nog niet te weten, welk een macht ik heb." Hij naderde haar en sprak haar aan. De twee paarden
 • macht
 • trouwen
 • De naam Luizenbult zou verwijzen naar de plaats waar de wrede Rudolf de Mepsche gevangen werd gezet, en waar hij belaagd werd door vlooien en luizen.
cohen4.jpg
cohen5.jpg

sage uit 1919
 • , denk dan aan je belofte. Het geld....... heeft een groote macht....als men geen liefde meer heeft......houd er niet aan
 • macht
 • trouwen
 • Er woonden eens in Breukelen een man en een vrouw, die aan de armen hun deel gaven. Ze waren gelukkig en dachten nooit aan de dood. Geen van hen was ooit ziek. Totdat op een dag de vrouw niet uit haar…