Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

70 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • beloond met een zak geld. De laatste broer, die heel goed stelen kan, wil trouwen met één van de dochters van de koning van
 • Rusland. De koning geeft hem twee opdrachten die de dief volbrengt. Hierna mag de dief met een koningsdochter trouwen.
 • moeder
 • trouwen
 • Vier broers hebben ieder een vak geleerd. Een broer is jager. De tweede is snijder en kan heel goed naaien. De derde broer is in de leer geweest bij een sterrenkijker en de laatste kan stelen. De…

sprookje uit 1977
 • Een boer heeft drie zonen. Hij noemt ze Liep (slim), Tûk (handig) en Snoad (schrander). Als de moeder overlijdt aan de
 • moeder
 • trouwen
 • Een boer heeft drie zonen. Hij noemt ze Liep (slim), Tûk (handig) en Snoad (schrander). Als de moeder overlijdt aan de gevolgen van de bevalling van de jongste zoon, wil de vader hem nooit meer zien.…

mop uit 1996
 • moeder
 • trouwen
 • "Papa, ben jij al lang met mama getrouwd?" "Al twaalf jaar, jongen." "En hoe lang moet je nog?"

sage uit 1966
 • moeder
 • trouwen
 • Een man trouwt op zijn 65ste voor de tweede maal. Als hij sterft krijgen de kinderen en de tweede vrouw onenigheid over de plaats waar hij begraven moet worden. De ruzie wordt verergerd als blijkt dat…

sage uit 1967
 • moeder
 • trouwen
 • Een vrouw kwam voorhet eerst bij een waarzegster, en vroeg of ze verkering zou krijgen. De waarzegster wees haar terecht, ze had er al drie! Een andere keer voorspelde de waarzegster dat ze bij de…

mop uit 1965
 • Een jochie komt thuis uit school en zegt plompverloren: "Ik kom even zeggen dat ik ga trouwen." Een jaar of zeven is-ie
 • , z'n moeder krijgt haast een hartstilstand. Maar in pedagogische boeken heeft ze gelezen, dat ze zoiets tactisch moet
 • Een klein jongetje komt aan zijn moeder melden dat hij gaat trouwen. Over huisvesting en eten is al nagedacht. Kinderen
 • moeder
 • trouwen
 • Een klein jongetje komt aan zijn moeder melden dat hij gaat trouwen. Over huisvesting en eten is al nagedacht. Kinderen willen ze nog niet. Het jongetje heeft tegen zijn vriendinnetje gezegd dat als…

sprookje uit 1889
 • De zeven winnaars der koninginne van Mississipi Daar was eens een jongen, en die zei tot zijne moeder: "Moeder, bak mij
 • nen koek en lap mijn broek; ik ga naar 't land van Mississipi de koninginne winnen." En zijn moeder bakte ne koek en lapte
 • moeder
 • trouwen
 • Een jongen gaat op reis om een koningin te winnen. Op zijn tocht komt hij zes bijzondere personen tegen: een boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke…

sprookje uit 1889
 • (=trouwen). Wannus, 'n jongen, die op zijn durp as een domeur bekend ston, zegde op 'nen zekeren dag aan zijn moeder: "Moeder
 • nie meê, jongen, des (=dat is) ommers veur ou een onmeugel'ke zoake," sprak de moeder. "En toch goa 'k," zei Wannus
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. De koning laat omroepen, dat diegene met haar mag trouwen
 • jongen langs het paleis. Bij het zien van de stoet schiet de prinses in de lach en de jongen mag met haar trouwen.
 • moeder
 • trouwen
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. De koning laat omroepen, dat diegene met haar mag trouwen die haar aan het lachen kan krijgen. Een als dom bekendstaande jongen gaat op reis…

broodjeaapverhaal uit 1993
 • elkaar geworden en willen binnenkort gaan trouwen. Een exacte datum hebben we nog niet vastgesteld, maar we gaan in ieder
 • geval trouwen voor er iets aan mij te zien is. Ja, pa en ma, ik ben in verwachting. Ik weet hoe graag jullie grootouders
 • moeder
 • trouwen
 • Een studente schrijft haar ouders een brief waarin ze eerst allerlei ellendige zaken opsomt die haar overkomen zijn. Vervolgens zegt ze dat het allemaal verzonnen is, maar dat ze wel slechte cijfers…

sprookje uit 1888
 • De draak en de prinses Er was eens een huishouden van vader en moeder en een eenigen zoon. Ze hadden het er niet danig
 • moeder
 • trouwen
 • Een zoon vertrekt van huis en komt in een bos. Daar zijn een wolf, een hond, een raaf en een mier aan het vechten om het vlees van een dode koe. De jongen zorgt er voor dat ieder zijn deel krijgt. Als…

mop uit 1970
 • 217. De was is een kier een jong die niet wol warke. Toe zei de moeder: "Dat kan niet. Gi'j mot toch warke, want anders
 • kriege wi'j gin geld". "Nee", zei de jong, "ik doe 't niet; ik gao niet warke". Mao ja. De moeder zei: "Dan moj der mor uut
 • Een jongen, die niet wil werken, wordt door zijn moeder op straat gezet. Hij zwerft door de bossen, ziet als het donker
 • het meisje, is rijk en gaat naar zijn moeder terug, die echter niets van de roversbaas wil weten.
 • moeder
 • trouwen
 • Een jongen, die niet wil werken, wordt door zijn moeder op straat gezet. Hij zwerft door de bossen, ziet als het donker wordt een licht. De vrouw, die opendoet, waarschuwt hem voor de daar wonende…

sage uit 1966
 • moeder spoken in de kledingkast. De vader geloofde het niet, maar liet uiteindelijk toch de dominee komen. De geest wilde dat
 • moeder
 • trouwen
 • De tweede vrouw van een weduwnaar droeg de kleren van de eerste vrouw. De kinderen zagen echter af en toe hun eerste moeder spoken in de kledingkast. De vader geloofde het niet, maar liet uiteindelijk…

sage uit 1966
 • hjir om my wol bliuwe." En noch in skoftsje letter frege er har to trouwen en hoewol hy nochal hwat âlder wie, joech se har
 • vraagt of de aanstaande moeder zolang bij de knecht in het huisje mag wonen. De boerenzoon laat het al snel afweten en
 • moeder
 • trouwen
 • Een boerenknecht is met de helm geboren en heeft vaak voorgezichten. Hij woont in een klein huisje op het land van de boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De…

sprookje uit 1967
 • trouwe? Dan jow ik gjin tastimming." Mar hy steurde him net oan dy wurden. En sy gongen togearre nei tsjerke ta om to trouwen
 • jou soan op sit. Dan falt er yn 'e sliep en kin it trouwen net trochgean." De dûmny lies it formulier op. Mar de breugeman
 • reiziger wordt getroffen door haar adembenemende schoonheid. Hij wil met het meisje trouwen, maar zijn moeder gaat niet akkoord
 • trouwen. De moeder van de bruid - een heks - raadt de moeder van de bruidegom aan een naald in de zitting van zijn stoel te
 • moeder
 • trouwen
 • Een ontdekkingsreiziger verlost een leeuw van een doorn in zijn poot en het dier vergezelt de reiziger vanaf dat moment op al zijn tochten. Bij een brede vaart roept de reiziger 'Haal over! Haal over!…

mop uit 1968
 • Der wie in fanke, dat soe trouwe. Mar sy wist fan 't trouwen en sa eins neat noch ôf. Sy frege har mem hoe't dat gong
 • Een toekomstige bruid krijgt enige seksuele voorlichting van haar moeder. De moeder laat haar zien hoe de haan en de
 • moeder
 • trouwen
 • Een toekomstige bruid krijgt enige seksuele voorlichting van haar moeder. De moeder laat haar zien hoe de haan en de kip het doen en denkt dat haar dochter nu wel voldoende op de hoogte is. In de…

mop uit 1974
 • Een man, Ruurd, wil graag een meisje trouwen, maar het meisje in kwestie wil graag vrijgezel blijven. Samen met de
 • moeder van het meisje schakelt Ruurd een kennis in die een boodschap door de schoorsteen moet roepen naar het meisje. Als de
 • moeder
 • trouwen
 • Een man, Ruurd, wil graag een meisje trouwen, maar het meisje in kwestie wil graag vrijgezel blijven. Samen met de moeder van het meisje schakelt Ruurd een kennis in die een boodschap door de…

mop uit 1659
 • onverstant te kennen geven. Veel sou hy'er getelt hebben, voerer d'ander op uyt, soo hy uw' Moeder tot een Vrouw hadde gehadt.
 • . De persoon zegt dat zijn vader daarvoor met de moeder van de oudere getrouwd had moeten zijn.
 • moeder
 • trouwen
 • Een persoon drijft de spot met een oudere, die vraagt of de vader van deze persoon meerdere beesten heeft voortgebracht. De persoon zegt dat zijn vader daarvoor met de moeder van de oudere getrouwd…

mop uit 1659
 • Heyligheyt verbooden was, uyt oorsaecke dat alle Priesters nu de Kercke ghetrout hadden, en mochten daerom geen ander trouwen. De
 • Kercke sijn Moeder hooren noemen; en soo dat waer was souden alle soodanighe Papen in bloedt-schande leven, want het is
 • kerk getrouwd is. De koster neemt daar geen genoegen mee, omdat sommige priesters de kerk moeder noemen en dus feitelijk
 • met hun moeder slapen. Bovendien is de kerk dan een hoer, omdat er regelmatig dakdekkers opzitten.
 • moeder
 • trouwen
 • Een koster vraagt waarom een priester geen echte vrouw mag hebben. De priester antwoordt dat een geestelijke al met de kerk getrouwd is. De koster neemt daar geen genoegen mee, omdat sommige priesters…

mop uit 1659
 • Vader en Moeder is het ter ooren gekomen, en zijn seer quaedt, ghy soudt my eerst moeten trouwen: Hy seyde, dat derf ik niet
 • te schande en moet of trouwen of de jongen niet meer zien.
 • moeder
 • trouwen
 • Een jongeman en een meisje zien elkaar al geruime tijd. Zij wordt door haar ouders op de vingers getikt. Ze brengt hen te schande en moet of trouwen of de jongen niet meer zien.

sprookje uit 1973
 • de gouden appelen kon plukken. Als een prins te paard de boom ziet zegt hij dat hij zal trouwen met degene die een gouden
 • moeder
 • trouwen
 • Een meisje woont bij stiefmoeder met twee dochters, waarvan één met één oog, en één met drie ogen. Het meisje wordt slecht behandeld, krijgt weinig te eten en moet de geit hoeden. Huilend van de…

sage uit 1973
 • Meisje wil pas na haar trouwen seks hebben. Om de jongen terwille te zijn raadt haar moeder aan een snoekebek tussen
 • moeder
 • trouwen
 • Meisje wil pas na haar trouwen seks hebben. Om de jongen terwille te zijn raadt haar moeder aan een snoekebek tussen haar benen te stoppen. Op weg naar huis moet hij plassen, waarbij hij iets aan zijn…

sage uit 1923
 • vader, die voor de tweede maal getrouwd was, 't moeilijk had, en daar 't meisje nogal veel georven had van haar moeder
 • moeder
 • trouwen
 • Een dief snijdt om niet ontdekt te worden een meisje het hoofd af. Na zijn dood komt hij op de moordplek zijn bebloede handen afwassen

mop uit 1970
 • Een pasgetrouwd stel is op huwelijksreis in Frankrijk. Omdat de bruid haar moeder beloofd heeft een cadeautje mee te
 • brengen, haalt ze in de hotelkamer een aardig schilderijtje van de muur. De moeder is erg blij met het schilderijtje en vindt
 • moeder
 • trouwen
 • Een pasgetrouwd stel is op huwelijksreis in Frankrijk. Omdat de bruid haar moeder beloofd heeft een cadeautje mee te brengen, haalt ze in de hotelkamer een aardig schilderijtje van de muur. De moeder…

mop uit 2001
 • Twee broers wonen samen in een huis. Ze zijn hun leven lang vrijgezel geweest en na de dood van hun moeder zijn ze
 • moeder zei al vanaf de geboorte van de man dat het geen blijvertje was.
 • moeder
 • trouwen
 • Twee broers wonen samen in een huis. Ze zijn hun leven lang vrijgezel geweest en na de dood van hun moeder zijn ze thuis blijven wonen. De een is 88 en de ander is 90. De jongste gaat dood, maar de…

sage uit 1974
 • haar moeder al een aantal keren heeft gezien, ziet ook de man haar, vragend naar wie haar kleding draagt. Ze pakt de tweede
 • moeder
 • trouwen
 • Man belooft zijn vrouw op haar sterfbed dat hij als hij hertrouwt haar kleren niet door zijn tweede vrouw zullen worden gedragen. Hij hertrouwt, de kleding blijft in de kast liggen, de tweede vrouw…