Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

59 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • was van de heer van 't laand. De heer heurde der van, dat Haarm zoo geern ais griezeln wol. Den mos e mor es 'n nacht ien
 • zol hom verwonnern as Haarm der leventeg weer oet kwam. Nou, dat wer den ofsproken. As Haarm 't doar 'n nacht volhil
 • Haarm weet niet wat angst is. Uit de schuur van zijn vader steelt een reus elke nacht hooi. Haarm is de enige die niet
 • bang voor de reus is en het hooi weer kan terugpakken. Haarm wordt ook niet bang als hij een nacht in een spookhuis
 • nacht
 • trouwen
 • Haarm weet niet wat angst is. Uit de schuur van zijn vader steelt een reus elke nacht hooi. Haarm is de enige die niet bang voor de reus is en het hooi weer kan terugpakken. Haarm wordt ook niet bang…

sprookje uit 1966
 • oare beiden, mienden se. Dêrom woarde er achterútset. Hy koe it noait in kear goed dwaen. Op in nacht woarde der rogge
 • . Hy bleau wekker. Dêr forskynde midden yn 'e nacht in ierdmantsje en dat socht krekt dy swiere grude út, dêr't Hiske yn
 • blijft wakker. Midden in de nacht verschijnt een kabouter. Hij neemt de grote bundel, waarin Hiske verstopt zit, mee op zij
 • het paleis om met Hiske trouwen. Ze nemen een koets en rijden eerst naar Hiskes huis. Hij neemt afscheid van zijn
 • nacht
 • trouwen
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts wordt er hooi gestolen. De oudste zoon moet waken in de schuur om de dief te…

sage uit 1966
 • Fogeltsjemoai dat wie in tsjoenster. Har âld man waerd soms yn 'e nacht wekker, dan lei der in pânse njonken him op bêd
 • nacht
 • trouwen
 • Een man is getrouwd met een heks. Soms als hij 's nachts wakker wordt, ligt er een pens naast hem in bed. Zijn vrouw is dan bezig met de hekserij.

sprookje uit 1966
 • hja wurdt yn in keamer fol flaeks delset. In kabouter spint dan yn 'e nacht foar har. Hja trout mei de koaning.
 • kamer vol met vlas. Maar in de nacht spinde een kabouter al het vlas voor de luie dochter. De koning trouwde met haar.
 • nacht
 • trouwen
 • Een boerin maakte de koning wijs dat haar dochter altijd spinnen wilde. De koning nam haar mee en zette haar in een kamer vol met vlas. Maar in de nacht spinde een kabouter al het vlas voor de luie…

sage uit 1965
 • worden afgekeurd. Een ander vertelt ze dat die snel moet trouwen. Een man die vraagt hoe het in zijn huwelijk zal gaan krijgt
 • nacht
 • trouwen
 • Verhalen over vrouw die de toekomst kan voorspellen. Ze vertelt een meisje dat de man waarmee ze trouwt in dienst worden afgekeurd. Een ander vertelt ze dat die snel moet trouwen. Een man die vraagt…

personal narrative uit 1995
 • ze zijn de hele nacht op speurtocht geweest. De daders hebben ze toen niet gevonden, maar hij verzekerde hun dat dat
 • Een Friese jongen gaat trouwen met een Russisch meisje. Er wordt in Nederland getrouwd. Als practical joke komen ook
 • nacht
 • trouwen
 • Een Friese jongen gaat trouwen met een Russisch meisje. Er wordt in Nederland getrouwd. Als practical joke komen ook zijn zussen en schoonzussen als bruid opdagen. Daarna reist het hele gezelschap af…

sprookje uit 1889
 • niet bij dag en niet bij nacht, niet gekleed en ook niet naakt, niet te voet en niet te paerd! Zekere boer, die zulks in de
 • , en omhing zich met een net. Die was er! Het stond den koning wel niet erg aan, met eene boerenmeid te moeten trouwen
 • Een koning laat weten dat diegene koningin mag worden die bij hem komt niet bij dag of bij nacht, niet gekleed en niet
 • nacht
 • trouwen
 • Een koning laat weten dat diegene koningin mag worden die bij hem komt niet bij dag of bij nacht, niet gekleed en niet naakt, niet te voet en niet te paard. Een boerendochter gaat naar de koning toe…

sage uit 1966
 • : "Jimme matte it slotsgat iepenmeitsje." Dat ha dy bern dien. Doe is se yn 'e nacht troch 't slotsgat weiwoarn en noait werom
 • nacht
 • trouwen
 • Een weduwnaar ving eens een nachtmerrie door meel op het bed te strooien. Hij trouwde met haar en samen kregen ze kinderen. Het sleutelgat had de man dicht gemaakt. Op een dag zei de Engelse…

sage uit 1966
 • nacht
 • trouwen
 • Op een bruiloft voorspelt een kaartlegster een van de gasten dat hij met een zwarte vrouw verkering zal krijgen en dat hij, om bij haar te komen, twee keer over hetzelfde water zal moeten. Jaren later…

sage uit 1966
 • hjir om my wol bliuwe." En noch in skoftsje letter frege er har to trouwen en hoewol hy nochal hwat âlder wie, joech se har
 • it famke by him. It sei 'heit' tsjin him. Op in nacht woardde de arbeider kloppe. Hy moest mei de boer nei dokter ta
 • nacht
 • trouwen
 • Een boerenknecht is met de helm geboren en heeft vaak voorgezichten. Hij woont in een klein huisje op het land van de boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De…

mythe uit 2000
 • kleed weven. Als ze met het kleed klaar was, zou ze met een van hen trouwen. Zij wilde niet met hun trouwen. Dus wat deed
 • dat als het kleed dat de weefde af zou zijn dat ze dan zou trouwen met een van de rivalen. Overdag weefde ze en 's nachts
 • nacht
 • trouwen
 • Penelope was slim. Zij moest hertrouwen met en van de rivalen van Odysseus. Dat wilde ze niet. Dus wat deed zij? Ze zei dat als het kleed dat de weefde af zou zijn dat ze dan zou trouwen met een van…

mop uit 1966
 • gjin trouwen wurde, hwant Klara wie tige froom en fyn en de bakkersfeint die nergens oan. Mar dy bakkersfeint wie in
 • Een ongelovige bakkersknecht zou graag met zijn meisje willen trouwen, maar ziet het daar niet zo snel van komen omdat
 • nacht
 • trouwen
 • Een ongelovige bakkersknecht zou graag met zijn meisje willen trouwen, maar ziet het daar niet zo snel van komen omdat zijn vriendinnetje erg gelovig is. De uitgekookte knul laat zich echter niet zo…

sage uit 1968
 • Yn Drachtster Kompenije wenne Klaas Schuurman. Dy wie troud. Hy seach op in nacht himsels dea yn 'e kiste lizzen. Doe
 • Een man zag op een nacht zichzelf dood in een doodskist liggen. Hij liet zich verzekeren voor tienduizend gulden. Toen
 • nacht
 • trouwen
 • Een man zag op een nacht zichzelf dood in een doodskist liggen. Hij liet zich verzekeren voor tienduizend gulden. Toen stierf hij. Zij vrouw kreeg de uitkering en trouwde met zijn broer.

sage uit 1968
 • nacht
 • trouwen
 • De jongste of oudste van zeven in leeftijd op elkaar volgende jongens is een nachtmerrie. De zus van de vertelster had ooit verkering met een nachtmerrie. Toen de zus met een ander trouwde, viel haar…

sage uit 1970
 • nacht
 • trouwen
 • Hoekstra, Jan (bijnaam: Jan bij nacht)
 • Een man belooft zijn vrouw op haar sterfbed niet te zullen hertrouwen. De man komt zijn belofte niet na en huwt een tweede vrouw. Zijn eerste, overleden vrouw blijft de man lastigvallen: 's nachts…

mop uit 1659
 • discoureerende van sijne liefde die hy haer toe droeg begon hy soo veel van haer te verwerven, dat hy te nacht precijs te een uure
 • Serviteur die sy bescheyden hadde: En alsoo hy dien nacht in Venus Boomgaert al vry veel gearbeyt hadde, begon hy in het eynde
 • nacht
 • trouwen
 • Een jongeman spreekt met zijn meisje af dat hij 's nachts om een uur aan zal kloppen. De meid zal hem dan binnenlaten en naar haar slaapkamer brengen. Een zwerver hoort dit en hij klopt precies om een…

sprookje uit 1977
 • nacht
 • trouwen
 • Goudhaartje is een heel mooi meisje met haar als goud. Als de koning Goudhaartje eens ziet, is hij getroffen door haar schoonheid. Omdat hij Goudhaartje wel iets voor zijn zoon vindt, vraagt de koning…

sage uit 1966
 • wiken kom Jelle werom. Mar doe't er dan goed en wol thús wie woed er neat mei syn wyfke útheve. De hiele nacht net. Dat stie
 • heel de nacht niets met haar doen. Dat stond zijn vrouw niet aan. De volgende ochtend zagen ze samen hoe hun haan niet
 • nacht
 • trouwen
 • Een pasgetrouwde man moest voor zes weken naar Stadskanaal om te werken. Toen hij terugkwam bij zijn vrouw, wilde hij heel de nacht niets met haar doen. Dat stond zijn vrouw niet aan. De volgende…

sage uit 1510
 • sinen wive dat vier siet decken voer sijn scenen, sal alle 570 die nacht ronken, ende ist een jonc meissen, noch te huwen so
 • bedplassen. Degene die ziet dat zijn vrouw voor zijn neus het vuur uitmaakt, zal elke nacht snurken. Als een jong meisje dit ziet
 • , zal ze dat jaar niet trouwen en ook geen man krijgen.
 • nacht
 • trouwen
 • Dinsdag, drieëntwintigste kapittel. Met een stok of de vinger in as schrijven of met vuur spelen, is een teken van bedplassen. Degene die ziet dat zijn vrouw voor zijn neus het vuur uitmaakt, zal…

sprookje uit 1979
 • dêr't er wennet en reizget de hiele lange dei. It wurdt joun en hy moat sjen dat er in ûnderdak fynt foar de nacht. Dan komt
 • dat it in griis wie. Mar de jonge fan 'e widdou rûkte lekker nei suertsjes. Dat hja hie har yn 'e nacht omdraeid. Mynhear
 • zal hem die nacht met behulp van een draad de weg naar haar kamer wijzen. De arme jongen neemt de plaats van de vrijer in
 • nacht
 • trouwen
 • Een arme jongen, zoon van een weduwe, op zoek naar werk hoort een andere jongen een afspraak met een meisje maken. Zij zal hem die nacht met behulp van een draad de weg naar haar kamer wijzen. De arme…

mop uit 1973
 • nacht by jou dochter sliepe." Doe sei de majoar: "Ik zal je vanavond zeggen of het gebeurt. Ik kan je niet direkt de
 • derde een boot, maar een slonzig geklede soldaat (die uit was op de erfenis van de majoor) wilde wel eens een nacht met de
 • het liedje was dat ze moesten trouwen, en na de dood van de majoor erfde de soldaat alles.
 • nacht
 • trouwen
 • Een rijke majoor liet zijn soldaten op zijn verjaardag een wens doen. De een wilde een auto, een ander een villa, een derde een boot, maar een slonzig geklede soldaat (die uit was op de erfenis van de…

sprookje uit 1934
 • van nacht vreemd gedroomd. 't Was net of ze mijn weggedroge emme'. 'Nou, wette wa, zee de keuning, bind dan 'n klein
 • terug is. De koningin vermoedt dat er iets raars aan de hand is, en de volgende nacht bindt zij een zak zand aan haar jurk
 • nacht
 • trouwen
 • Een soldaat ontvlucht de oorlog en komt een oud vrouwtje tegen die hem wel wil helpen. Ze geeft hem een voorschootje, een luciferdoosje van zilver en zegt hem aan een touw in een holle boom af te…

sprookje uit 1893
 • achtergelaten aan den wees, die hem zoolang met trouwen eerlijkheid had gediend. En de koning had dezen als den opvolger des
 • gevangene weigerde dit echter en bleef weigeren toen de duivel hem ook den tweeden en den derden nacht een zelfde voorstel kwam
 • nacht
 • trouwen
 • Twee broers worden na de dood van hun ouders opgevoed door een buurman. De één kan goed leren en sterft als een vermogend man. De jongste wordt boer. Na de dood van de vermogende broer verkoopt de…

personal narrative uit 2010
 • nacht
 • trouwen
 • In 1985 zien de vertelster en haar vriendje een getrouwd spookstel uit de kerk komen. Het stel zwaait naar ze, waarna ze hard wegrennen.

sage uit 1970
 • werd in die tijd erg veel voor mij gebeden door mijn moeder, mijn vrouw en de gemeenteleden. De strijd Op een nacht nam
 • een glazen deur, naar buiten. Toen zei de stem tegen mij: "Ga naar de stad". Het was twee uur in de nacht maar ik ging
 • moment dat hij zich zal laten dopen wordt hij kwaad, en keert het christendom weer zijn rug toe. Op een nacht neemt de duivel
 • nacht
 • trouwen
 • Christelijk opgevoedde man komt in de ban van het geloof van zijn voorouders, maar laat dit toch weer los. Op het moment dat hij zich zal laten dopen wordt hij kwaad, en keert het christendom weer…

Trefwoorden: aandacht, aandoen, aannemen, aanschaffen, achtervolgen, activiteit, afdeling, afleiden, afzeggen, altaar, amulet, applaus, arm, attribuut, auto, bedienen, bedrog, behouden, bekeren, belijden, bereiden, berouw, beroven, beschermen, beseffen, besluiten, beurt, bevallen, bewijzen, bezeten, bezig, bezit, bidden, bier, bijwonen, blijven, bos, breken, brengen, broer, christelijk, cultus, cultuur, deelnemen, denken, derde, deugen, dief, dienst, dood, doopdienst, doorgaan, doorsnijden, dopen, dragen, drinken, drumles, drums, drumspelen, duisternis, duivel, duivelse, durven, duwen, echtgenote, eeuwig, eeuwigheid, feest, gebed, geboren, gebruiken, gehoorzamen, gelofte, geloof, geloven, gelovige, geluk, gemeente, gemeentelid, genezen, genezingsdienst, gevaarlijkste, geven, goed, grijpen, groeien, groot, hals, halsketting, hand, handeling, hardnekkig, hart, hechten, helpen, hemel, herhalen, hond, horen, huiss, hulppost, hypnotiseur, inrichting, inzet, kaars, kennen, kenteken, kerk, kerkelijk, kind, kleren, koninkrijk, krijgen, kruidenbad, kwaad, leren, les, leugenaar, leven, lid, lied, loslaten, losmaken, maatschappij, macht, maken, medeerfgenaam, medewerker, middel, moeder, moeilijk, morgen, naakt, nacht, nemen, niemand, nodig, occulte, offerdienst, omsingelen, onafhankelijk, onderdompeling, ontmoeten, onverdraagzaam, oog, oom, opdrinken, openen, openlijk, opnemen, opnieuw, oppasser, oprichten, opvliegend, opvliegendheid, opvoeden, opzetten, opzoeken, oude, overlevering, overwinning, politieagent, poot, populair, positie, praten, prijsgeven, primitief, proberen, prooi, psychiatrische, razernij, realiseren, realiteit, religie, rennen, rivier, roven, rozenkrans, rustig, satan, schaap, schamen, schande, scheermes, scheppen, schijn, schoonmoeder, schrijven, show, slaapmiddel, slachten, slikken, spreken, stelen, stem, steunen, stoppen, strijd, teken, tentoonstellen, terugdraaien, terugkeren, tevreden, theezetten, toelaten, touw, trouwen, uitkleden, uitnodigen, vader, veranderen, verbranden, verdelgen, verdergaan, verdraaien, vergeving, vergiftigen, verhuizen, verlangen, verleiding, verlies, verlossen, vernietigen, vernietiging, veroordelen, verstoten, vertellen, vertrouwen, vervullen, verwarring, visioen, volgen, voorgaan, voorouders, voorvaderen, voorwaarde, voorwerp, vragen, vriendin, vrij, vrouw, vuurdans, wandelen, wegblijven, wegbrengen, weglopen, wekken, wereld, werken, wezen, wierook, wonder, wonen, woord, worstelen, worsteling, zelfmoord, zelfstandig, zien, zoeken, zondag, zondagsschool, zonde, zoon, zorgen, zuster, zwakke