Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

15 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • zeun mos de eerste wacht hemmen. Hai kroop ien 'n leeg vat ien schuur. Om twaalf uur kwam der 'n reus aan, zette deur oet
 • bleef e liggen te wachten tot twaalf uur tou. Dou kwam reus ter weer aan, zette deur weer oet hengen, rolde 't hooi op en
 • Haarm weet niet wat angst is. Uit de schuur van zijn vader steelt een reus elke nacht hooi. Haarm is de enige die niet
 • bang voor de reus is en het hooi weer kan terugpakken. Haarm wordt ook niet bang als hij een nacht in een spookhuis
 • reus
 • trouwen
 • Haarm weet niet wat angst is. Uit de schuur van zijn vader steelt een reus elke nacht hooi. Haarm is de enige die niet bang voor de reus is en het hooi weer kan terugpakken. Haarm wordt ook niet bang…

mop uit 1973
 • 'e man dy de skrik fan'e hele streek was. Dat was un reus, en dy reus was ontsettende sterk. Hij sei: 'Ik bin meer maans
 • reus dy moest soeke, want hij hoorde wel wat gerucht en hij rúkte mênseflees, mar hij kon 'em eigenlik nyt eens sien, su'n
 • door hem door middel van een list de koppen afgehakt. De derde en laatste taak is het verslaan van een reus. De reus
 • reus
 • trouwen
 • Een kleine kleermaker slaat zeven muggen dood. Door deze gebeurtenis krijgt hij zoveel zelfvertrouwen dat hij besluit om naar de hand van de dochter van de koning te dingen. Hij moet echter wel eerst…

sprookje uit 1804
 • koningsdochter in. toen zeide de koningsdochter gij zijt een man des doods mijn man is een reus met drie koppen en als die U krijgt
 • toen kwam de reus in huis en die zeide ik reuk wat wat ruikt gij menschevlees zeide hij O! dat zoude zoo niet wezen zeide
 • bloedspoor naar het hol. Hij komt daar bij een groot kasteel en vindt binnen een prinses. Haar man is een reus met drie koppen
 • , maar met een zwaard dat er hangt weet de soldaat hem te doden. De tongen van de reus rolt hij in een doek die de
 • reus
 • trouwen
 • Drie soldaten gaan op reis en komen in een bos. Ze schieten een haas en één van hen blijft achter om het beest te braden, terwijl de anderen wild gaan schieten. Als de haas bijna klaar is,…

sprookje uit 1920
 • grootsigheid: wee 't van em kon winnen, moch de könningsdochter trouwen. Hee meenden, dat zol joo toch nooit 'n meinsche lukken
 • reus van nen keerl ewodden, net zoo weeld en stèrk as de beeren, meer nooit kwam hee zienen bosch oet. De man leut zik
 • De koning roept een wedstrijd uit: wie het van de schermmeester wint mag zijn dochter trouwen. Een jonge man dient
 • vecht voor hem met de schermmeester. Hij wint de strijd en zo kan de jonge man met de koningsdochter trouwen.
 • reus
 • trouwen
 • De koning roept een wedstrijd uit: wie het van de schermmeester wint mag zijn dochter trouwen. Een jonge man dient zich aan. Hij wint het echter niet van de meester. Als hij in een andere stad komt,…

sage uit 1968
 • Der wie ris in reus, dy wie troud. Op in kear kom er thús, doe hie syn frou in min sin. Dat wie fan gefolgen dat de
 • reus razend woarde op syn frou. Hy krijt de bats en hy bigjint mei modder to goaijen. Dat kom yn in feart tolânne en doe
 • Een boze reus begon eens met modder te gooien. Dat kwam in het kanaal terecht, en de volgende dag liep het kanaal krom
 • reus
 • trouwen
 • Een boze reus begon eens met modder te gooien. Dat kwam in het kanaal terecht, en de volgende dag liep het kanaal krom. De mensen zeiden 'Ah-ah-krum en zo heeft die plek de naam Akkrom gekregen.

sprookje uit 1953
 • wordt omgeroepen dat diegene die met twee gevaarlijke reuzen in het bos afrekent, de koningsdochter mag trouwen. Het
 • reus
 • trouwen
 • Een dapper kleermakertje slaat zeven vliegen die het op zijn kaas voorzien hebben in één klap dood. Om deze heldendaad te vereeuwigen, speldt hij een papier op zijn hoed vast met de tekst 'Leffert…

sprookje uit 1967
 • bosk giet er lizzen om út to rêsten en al gau falt er yn 'e sliep. Mar wylst er dêr leit komt der in reus oan. Dy lêst de
 • yn ien slach deamakke." "Astû sa sterk biste, dan moatstû dit ek dwaen kinne." En dan nimt de reus in stien fan 'e groun
 • zijn nieuwe jas de wereld in. Om een reus te bewijzen hoe sterk hij is, doet hij alsof zijn kaas een steen is, en laat zien
 • kleermaker twee reuzen in het bos kan verslaan, hij met zijn dochter mag trouwen. Met een list weet hij de reuzen het hoofd af te
 • reus
 • trouwen
 • Er was eens een kleermaker die toevallig in een klap zeven muggen doodsloeg. Hij was hier zo trots op dat hij een jas versierde met de tekst 'zeven in een klap' erop. Hij deed een gevangen spreeuw en…

sprookje uit 1977
 • noch lang sa fier net dat dat bern de leeftyd hie fan trouwen. Sels krige de koaning koarte tiid dêrnei in dochterke. It
 • soe." De koaning sei: "As dat dan sa is, dan mast earst in opdracht foar my forfulle." Dû mast nei de reus ta, dy't hiel
 • stellig later met de koningsdochter te zullen trouwen. De koning reageert vol ongeloof op de bewering en vergeet de woorden
 • trouwen. De koning - die niets voor de trouwplannen van zijn dochter voelt - ontbiedt de schildwacht onmiddellijk in zijn
 • reus
 • trouwen
 • Een zoontje van een arme houthakker verbaast iedereen door direct te praten bij zijn geboorte: de baby beweert heel stellig later met de koningsdochter te zullen trouwen. De koning reageert vol…

sprookje uit 1970
 • , is 't net bêst. Dan pakt sa'n reus dy en dan sjoch ik dy noait wer. Ik wol dy dus wol yn tsjinst ha, mar dan mast' goed
 • oan. O duveker, tocht de jonge. It himd trille him om 't gat, dat kinne jo bigripe. De reus sei: "Je bent de dood schuldig
 • reus
 • trouwen
 • Een jongen durft het aan schaapherder te worden bij een boer, hoewel alle vorige knechten zijn omgekomen toen ze de schapen in het klaver van drie vreselijke reuzen lieten weiden. Het lukt de jongen…

sprookje uit 1894
 • en allerlei monsters vocht en zeven schoone prinsessen bevrijdde uit een oud kasteel, waar zij door een reus werden
 • en wordt heel sterk. Na monsters en een reus te hebben verslagen en prinsessen te hebben bevrijd, keert hij terug en
 • reus
 • trouwen
 • Koningspaar krijgt ruigbehaarde zoon en noemt hem Ruige Kauwit. Hij wordt verjaagd en leeft in de bossen van erwtensoep en wordt heel sterk. Na monsters en een reus te hebben verslagen en prinsessen…

sprookje uit 1896
 • zetten de smulpartij voort alsof er niets gebeurd was, maar spoedig werd altijd dezelfde reus weêr door een steentje
 • werpen. De reus begreep nu toch dat zij van boven kwamen en spoedig kreeg hij Hans in 't oog. - «Ha, ha, manneke, doe jij dat
 • reus
 • trouwen
 • Hans is de zoon van een schoenmaker. Hij is liever lui dan moe. Als hij op een middag zeven vliegen in een klap doodslaat, naait hij op zijn muts de woorden: "Hans Nooitvervaard sloeg, klein en groot,…

sage uit 1934
 • reus
 • trouwen
 • De koningin van Assyrië, Albion geheten, werd voor straf met haar 31 zusters op een schip zonder zeilen en roer gezet, omdat de dames hun man wilden vermoorden. Daar kwam men achter en ze werden de…

sage uit 2007
 • broer met haar trouwen en toen was die andere jaloers en toen hebben ze elkaar de kop ingeslagen en toen kon zij weer
 • ontsnappen naar haar familie, want ze wou eigenlijk niet met hun trouwen. Zoiets.
 • reus
 • trouwen
 • Ellert en Brammert worden verliefd op hetzelfde meisje uit de buurt. Een van de broers trouwt met haar, waarop de ander jaloers wordt. Ze slaan elkaar de kop in. Het meisje weet hierop te ontsnappen…

sprookje uit 1800
 • keuningsdochter zit'n. Dei zee teeg'n hom: "Mien man is 'n reus dei mit twei anner kammeroad'n mie en mien baaide zusters stool'n het
 • reus thoes en seldoat hil hom wat achterbaks, dat dei hom nait vô't zag. Reus zien eerste woord was: "Ik roek wat!" "Wat
 • komt, waarin een koningsdochter zit, die hem op een zwaard wijst, waarmee hij een reus met 3 koppen doodt, in het 2e
 • kasteel een met 5 en in het 3e een reus met 7 koppen. Bij het gat laat hij de prinsessen ophijsen door zijn kameraden, die hem
 • reus
 • trouwen
 • Drie afgezwaaide soldaten overnachten in een bos, schieten een haas en eentje braadt hem en krijgt bezoek van een aardmannetje, dat er met de haas vandoor gaat. De tweede soldaat overkomt hetzelfde,…

sprookje uit 1804
 • hij daar kwam, kwam die zwarte Reus er al aan en zeide dat lam moet ik hebben. Neen zeide hij dat wil ik houden, Neen, dat
 • zij dronken het heele vatje leeg en toen werd de reus zoo dronken dat hij niet staan kon en toen sneed die middenste zoon
 • Een boer heeft drie zonen. De middelste zoon doodt een reus die 's nachts altijd een schaap kwam stelen. Hij gaat op
 • reus
 • trouwen
 • Een boer heeft drie zonen. De middelste zoon doodt een reus die 's nachts altijd een schaap kwam stelen. Hij gaat op reis om te leren wat angst is. Hij blijft een nacht op een kerkhof en gaat daar…