Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

12 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • op aan om te trouwen. Hai zel heur hoalen mit 'n kerös mit twei peerden der veur. Dat gaait ook aan op 'n duur. Hai komt
 • trouwen. Zai wil trouwen bie de boer doar ze zoo laank woond het. Dag wordt bepoald. 's Oavene te veuren zel der 'n groot
 • verwondt de rovershoofdman. Na zeven jaar krijgt ze verkering met een meneer. Hij wil met haar trouwen en neemt haar mee in een
 • rovers ontsnappen. Twee jaar later krijgt ze weer verkering. De man wil weer met haar trouwen. De werkgever van de dienstmeid
 • schat
 • trouwen
 • Een dienstmeid past op het huis van haar werkgever en doodt twaalf rovers die in het huis willen binnendringen. Ze verwondt de rovershoofdman. Na zeven jaar krijgt ze verkering met een meneer. Hij wil…

sprookje uit 1977
 • schat
 • trouwen
 • Een boer heeft drie zonen. Hij noemt ze Liep (slim), Tûk (handig) en Snoad (schrander). Als de moeder overlijdt aan de gevolgen van de bevalling van de jongste zoon, wil de vader hem nooit meer zien.…

sprookje uit 1889
 • schat
 • trouwen
 • Een jongen gaat op reis om een koningin te winnen. Op zijn tocht komt hij zes bijzondere personen tegen: een boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke…

sprookje uit 1889
 • , en omhing zich met een net. Die was er! Het stond den koning wel niet erg aan, met eene boerenmeid te moeten trouwen
 • , maar hij kon zijn woord nu toch niet meer eten, en, kost wat kost, hij zou haar dan maar trouwen. Maar eene conditie ten
 • schat
 • trouwen
 • Een koning laat weten dat diegene koningin mag worden die bij hem komt niet bij dag of bij nacht, niet gekleed en niet naakt, niet te voet en niet te paard. Een boerendochter gaat naar de koning toe…

sprookje uit 1934
 • de leeuw het voorschootje en deze springt op zij. In de kist zit een schat, en in iedere kamer is de leeuw, maar ook de
 • schat groter. Het luciferdoosje en de schat mag hij houden. Op een dag ziet hij de koningin zitten. 's Nachts gaat hij naar
 • schat
 • trouwen
 • Een soldaat ontvlucht de oorlog en komt een oud vrouwtje tegen die hem wel wil helpen. Ze geeft hem een voorschootje, een luciferdoosje van zilver en zegt hem aan een touw in een holle boom af te…

sage uit 1874
 • , keert hij terug om den schat te halen; maar, o teleurstelling! goud en ketel zijn verdwenen. Terwijl hij radeloos en
 • hoort men de spottende stem van de berggeest dat de schat niet meer gevonden kan worden. Een meisje belooft te trouwen, en
 • een bergspleet een grote schat, maar durft hem niet mee te nemen. Als hij later terugkomt, is er niets meer te vinden. Wel
 • schat
 • trouwen
 • Rond de Gravenberg spookt het. Een argeloze voorbijganger krijgt soms een klap, maar ziet niemand. Een jongen vindt in een bergspleet een grote schat, maar durft hem niet mee te nemen. Als hij later…

sage uit 1962
 • Twee modderschippers zouden bij het afgraven van een terp een schat hebben gevonden. Eén laat een boerderij bouwen, de
 • ander gaat verder als schipper. Bij zijn dood is de schat nog onverdeeld. De jongste twee zonen weten de schat voor hen
 • schat
 • trouwen
 • Twee modderschippers zouden bij het afgraven van een terp een schat hebben gevonden. Eén laat een boerderij bouwen, de ander gaat verder als schipper. Bij zijn dood is de schat nog onverdeeld. De…

sprookje uit 1896
 • ben het met je dochter eens geworden; wij wenschen samen te trouwen, indien gij er niet tegen zijt. Als ik van de hofstad
 • terug kom, kan 't huwelijk voltrokken worden.» De kastelein zeî: « Dat je met mijn dochter wilt trouwen is mij wel; maar wat
 • schat
 • trouwen
 • Een soldaat, Jan, krijgt niet betaald en wil recht halen bij de koning in de hofstad. Onderweg ontmoet hij een heer. Ze komen bij een herberg waar een roversbende woont. Jan bedenkt een list: de…

sage uit 1933
 • volmaect van aller leden. Ook bezat hij den grootsten schat, die toen iemand ter wereld bezat. Dit vernam de edele koning
 • , Twee ende viertich tonnen vol. De beide broeders des konings scheepten zich in. Heer Everaert, die op de schat zou passen
 • schat
 • trouwen
 • Een koning in Denemarken huwelijkt zijn dochter uit aan de koning van Schotland, en stuurt haar per schip naar hem toe. De twee broers van de koning, Everaert en Godevaert, vergezellen haar op de…

sprookje uit 1804
 • trouwen goed zeide de Heer en toen gingen zij naar de drie ijzeren deuren en braken die open en bragten de kisten teregt en
 • toen zij trouwen zouden liet hij zijn vader en broeders weten dat zij daar komen moesten en als zij niet doodt bennen dan
 • in een boom gaat zitten. Drie mannen komen erbij zitten maar ze vallen uit de boom. 's Morgens vindt hij een schat in de
 • schat
 • trouwen
 • Een boer heeft drie zonen. De middelste zoon doodt een reus die 's nachts altijd een schaap kwam stelen. Hij gaat op reis om te leren wat angst is. Hij blijft een nacht op een kerkhof en gaat daar…

sage uit 1918
 • ermede zoude vluchten. Dan zou ze geld genoeg hebben, om met den jongen man te trouwen, en één halsketting kon zij voor
 • medenemen. Dan zullen hij en ik in een vreemd land trouwen. Één halssnoer zal ik om mijn hals dragen--" Den volgenden morgen
 • halskettingen met hem te kunnen trouwen. Haar zuster kreeg de bewaarder lief. Zijn dochtertje was de enige vrouw die de schatkamer
 • schat
 • trouwen
 • De schelpengrot op Nienoord was ooit een rijke schatkamer. Een vrouw die de schatkamer van binnen had gezien kon daarna aan niets anders denken dan de schatkamer. Ze had een arme jongen lief en dacht…
Nienoord1.jpg
Nienoord2.jpg
Nienoord3.jpg
pl23.jpg

sage uit 2004
 • meid trouwen. En zo niet, als dat meidje mut sterven, wil ik ook niet meer.' No, is dat liefde of niet? [Publiek: 'Ware
 • aanzienlijke schat verzameld van al die mensen die die uitgeschud en opgegeet' had [...]. De sieraden, de kroontjes, de juwelen, de
 • niet lang na te denken: de hand van diens dochter Margaretha, het meisje dat hij redde. Die krijgt hij en zij trouwen
 • . Daarbij krijgt Wichard van zijn schoonvader een forse lap grond en laat hij van de schat die de draak had overgehouden aan
 • schat
 • trouwen
 • Het verhaal hoe Gelderland aan zijn naam is gekomen. Rond 880 na Christus terroriseert een grote, allesverslindende draak de omgeving ten noorden en ten westen van Keulen. De bevolking is doodsbang…

Trefwoorden: aanvallen, adel, afbranden, anachronisme, angst, bakkebaarden, belasting, beurs, bevrijden, bewijsstuk, bidden, bisschop, blijdschap, bloeddruppels, boeren, boerenmeisje, boerenvrouw, boos, brullen, controleren, dialect, diefstal, dieren, doodsbang, doodskreet, doodsrochel, doodstil, doorschuiven, draak, drakendoder, drakenfeesten, druiven, everzwijnen, fluisteren, gebit, gebrek, geestelijke, geld, graaf, gracht, grenzen, grondbezit, grondgebied, grot, harnas, hart, hei, held, helm, hongersnood, honing, huwelijk, jurkje, juwelen, kasteel, kasteelheer, kinderen, kippen, kippenfokkers, kippig, knap, knuppel, koeien, kopiëren, krakeling, lans, lawaai, lawaai maken, legende, levensenergie, levenskrachten, lijkbleek, mes, mispelbloem, moed, moeder, moeras, mond, mond- en klauwzeer, mondelinge overlevering, monnik, monster, muil, muzikanten, naam, naamgeving, nadenken, nieuwsgierig, ogen, onderdanen, onrust, ontevreden, ontwijken, onvoldoende, oogst, oorsprongssage, opeten, opofferen, opstand, optocht, os, overleg, paard, paniek, pantser, peterselie, pluim, prinses, publiek, ramp, redden, ridder, ridders, rijk, rijkdom, rode ogen, rook, sage, schapen, schat, schatting, schietgebed, schouders, schreeuwen, schubben, shock, sloot, stampen, sterven, stilte, stoppen, strootje trekken, suggestie, tekeergaan, toernooi, toeschreeuwen, toilet, transpireren, trappen, troubadour, troubadours, trouwen, twijfelen, vader, vallen, varkens, vechten, vee, veeziekte, velden, verdedeging, verdorren, verliefd, verliezen, verlossen, verlost, verslinden, vervloeken, vervullen, verzamelen, vieren, vierendelen, vluchten, voerplaats, voordracht, vreugde, vrijgezel, vuur spuwen, vuurbal, wakker worden, wapen, weigeren, welzijn, wensen, winnen, winter, worst, zandvlakte, ziel, zingen, zwaard, zwartgeblakerd

boek03.gif
GGZ2.jpg
draak6.jpg