Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

13 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • Jaan mit iezern handstok Starke Jaan kwam dou ien dainst bie 'n smid doar het e 'n joar of wat touhòllen. Smid was
 • voak vot, en as Jaan allenneg ien smederij was, den har hai voak van ales ommaans. As smid ter den weer aankwam, stopte
 • Sterke Jaan gaat bij een smid werken. Als de smid weg is, maakt hij een ijzeren stok. De smid jaagt Jaan weg nadat hij
 • smid
 • trouwen
 • Sterke Jaan gaat bij een smid werken. Als de smid weg is, maakt hij een ijzeren stok. De smid jaagt Jaan weg nadat hij alle aardappelen heeft opgegeten en Jaan gaat met zijn stok op pad. Hij komt twee…

sprookje uit 1970
 • DE MOOIE VISIOENE Er was eens een smid, die lelijk in de nesten zat. Hij was zo arm als Job op de mestvaalt en zag geen
 • , juist boven zijn hoofd, en die stem zei: "Smid, smid, wat ga je nu doen?" Hij verschrok ervan en je hoeft niet te vragen of
 • . Het meisje schuilt in een spelonk. Ze krijgt iedere dag eten van een hond. Een jager vindt haar. Ze trouwen. De oorlog
 • smid
 • trouwen
 • Een meisje wordt door haar vader aan de duivel uitgeleverd. De duivel vliegt met het meisje weg. Doordat ze begint te lezen wordt ze steeds zwaarder. De duivel moet haar laten vallen. Ze komt terecht…

sage uit 1970
 • VAN DE SMID EN DE KABOUTERMANNETJES Er was eens een jonge smid die goed werkte, maar toch nooit zoveel kon overhouden
 • , dat hij trouwen kon. Zijn meisje woonde nogal ver van het dorp af in een van de gehuchten en 's avonds ging hij haar vaak
 • Van de smid en de kaboutermannetjes
 • Een smid wil met zijn meisje trouwen, maar heeft niet genoeg geld. Op een nacht ziet de smid kaboutertjes bij een berg
 • niet meer te werken en kan zijn knechts wegsturen. De smid heeft genoeg geld om te trouwen. Om de kabouter te bedanken laat
 • smid
 • trouwen
 • Een smid wil met zijn meisje trouwen, maar heeft niet genoeg geld. Op een nacht ziet de smid kaboutertjes bij een berg. Plosteling verdwijnen ze. Eén kabouter blijft achter, omdat zijn muts in een…

sprookje uit 1889
 • trouwen, - had zij nog nooit eenen enkelen keer gelachen... Dit belette niet, dat de zonen der doorluchtigste keizers en
 • moest zij, ung, dee, hoo, stroo, en avang marsj, meê - met den heelen hoop. Een bakker, die met den broodpaal -, een smid
 • trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het rijk bekendmaken; degene die erin
 • stoet arriveert hij bij het paleis. Als de prinses de stoet ziet, schiet ze in de lach en de jongen mag met haar trouwen.
 • smid
 • trouwen
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

sage uit 1889
 • Een smid wil graag trouwen, maar hij heeft niet genoeg geld. Op een avond ziet hij een groep kabouters dansen en zingen
 • . De smid verstopt zich. De kabouters verdwijnen in een bergspleet. Eén kabouter blijft buiten. Zijn mutsje is vastgeraakt
 • smid
 • trouwen
 • Een smid wil graag trouwen, maar hij heeft niet genoeg geld. Op een avond ziet hij een groep kabouters dansen en zingen. De smid verstopt zich. De kabouters verdwijnen in een bergspleet. Eén kabouter…

sprookje uit 1889
 • Duizendponderken Er was ne keer een manneken, dat bij een smid ging om zich een hamerken te doen maken van duizend pond
 • . De smid lachte met hem. "Wat zoudt daar mee wel kunnen doen?" zei de smid. "Ge zoudt gij dat zeker kunnen oppakken?" Maar
 • smid
 • trouwen
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze komen bij een kasteel. Binnen is een vuur en een pot met deeg en om de beurt gaan ze…

sage uit 1951
 • Yn Surhuzum wenne in âld smid. De Boer skreau er him. Hy wie duvelbander. Der wenne ek in âldfeint yn Surhuzum, dy hiet
 • smid ta. Dy sei: "Lit Antsje moarnmiddei by my komme." Antsje derhinne. De smid makke in stik izer gleonhjit. It wie
 • verspreiden, als zou de vrouw overspel plegen. Deze vrouw gaat bij de smid, die ook een duivelbanner is, om raad. Hij laat haar de
 • smid alle betrokken partijen. De echtgenote doorstaat nogmaals met glans de proef. De eerste huishoudster durft de proef
 • smid
 • trouwen
 • Een knecht neemt een andere huishoudster en trouwt met haar. De eerste huishoudster laat een roddel in de omgeving verspreiden, als zou de vrouw overspel plegen. Deze vrouw gaat bij de smid, die ook…

sprookje uit 1979
 • 'e dochter bigrepen, mar hy koe har net krije. As er 1000 goune hie, sei de smit, dan mocht er har as frou ha. De smid
 • dat dêr wakker op in frijen tusken de beiden by de smid yn 'e hûs. De moundersfeint, dy't dêr tafallich kaem, dy seach dat
 • Een molenaarsknecht wil graag met de dochter van de smid trouwen, maar de smid wil geen toestemming geven omdat hij de
 • knecht te arm vindt. Als de knecht duizend gulden zal hebben, zal hij de dochter mogen trouwen, aldus de smid. De
 • smid
 • trouwen
 • Een molenaarsknecht wil graag met de dochter van de smid trouwen, maar de smid wil geen toestemming geven omdat hij de knecht te arm vindt. Als de knecht duizend gulden zal hebben, zal hij de dochter…

sage uit 1966
 • Toe ik bé’j Veenhuus in Huse as smidsknechje diende, was er nog ’n knech bé’j die smid. Op ’n keer sproke we samen af
 • ers ’n foto zien. En ze zèj: “Hier, die foto is van een meisje, waar je later mee zult trouwen”. Ik keek er heel goed nor
 • smid
 • trouwen
 • Een smidsknecht bezoekt een waarzegster met een collega. De waarzegster laat hem een foto zien van een meisje en beweert dat het zijn toekomstige echtgenote zal worden. Ook laat ze hem kaarten trekken…

sage uit 1967
 • kieze tusse een van de kestéle, Hiswijk of Haore. Ze is toen mee 'ne smid getrouwd, in sint Michelsgèstel geleuf ik. Ze
 • een smid uit Sint Michelsgèstel getrouwd. Een antiquair schatte de waarde van het kasteel en daarmee hebben ze toen de
 • smid
 • trouwen
 • Op het kasteel van Haaren woonde vroeger een baron die overhoop lag met zijn familie. Op zijn sterfbed trouwde hij met de concubine. Ze kreeg als erfenis veel geld of ze kon kiezen tussen de kastelen…

sage uit 1967
 • die heet ze nie afgegeve. Naderhaand is ze getrouwd mee 'n smid Van Balkum in Schèndel. Jacoba Janse hiette ze. Heul
 • jonker, omdat het er steeds spookte. Het geld wat ze had gekregen heeft ze zelf gehouden. Later is ze getrouwd met een smid
 • smid
 • trouwen
 • Op het Haarense kasteel heeft het altijd gespookt. Zo'n twintig jaar geleden kwamen er treinen vanuit Oisterwijk met toeristen. In de lanen hingen zelfs stukken kleed van het spook. Het spook is de…

sprookje uit 1976
 • De rjochtfeardige peetomke Op in doarp wie, sa't it ek heart, in smid. Dy smid wie sechtich jier âld, doe troude er mei
 • . Dêr hie de smid wol wat noed mei. Wa fiedt no sa'n jonkje op? frege er him ôf. As er skielk tweintich is, dan moat er in
 • Een smid trouwt met zijn huishoudster. Ze krijgen een kind. De oude smid vindt dat het kind een rechtvaardige peetoom
 • moet krijgen, die het kind kan bijstaan als hij daarvoor te oud is. De smid gaat op weg naar de kruidenier. Onderweg komt
 • smid
 • trouwen
 • Een smid trouwt met zijn huishoudster. Ze krijgen een kind. De oude smid vindt dat het kind een rechtvaardige peetoom moet krijgen, die het kind kan bijstaan als hij daarvoor te oud is. De smid gaat…

sprookje uit 1966
 • Drie mannen willen met een beeldschoon meisje trouwen. Ze kunnen niets, zodat de vader ze wegstuurt om een vak te leren
 • . Over een jaar mogen ze terug komen, degene die het beste vak heeft geleerd mag zijn dochter trouwen. De een leert fluiten
 • smid
 • trouwen
 • Drie mannen willen met een beeldschoon meisje trouwen. Ze kunnen niets, zodat de vader ze wegstuurt om een vak te leren. Over een jaar mogen ze terug komen, degene die het beste vak heeft geleerd mag…