Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

7 resultaten voor ""

sage uit 1918
 • sterven zou om der wille van deze vreugde. Adelaert, de wijste der broeders, nam haar in zijn armen en voerde haar van Reinout
 • ." De keizer zeide: "Reinout, wend u niet om, opdat het ros u niet zien kan, want zoolang het u ziet, zal het niet sterven
 • sterven
 • trouwen
 • Het Pinksterfeest wordt gevierd en vele dappere ridders zijn bij keizer Karel te gast. Huigen van Dordoen vraagt de keizer om een beloning voor zijn ooms Aimijn van Dordoen en Aimerijn van Nerboen.…

sage uit 1911
 • MOEDER MOEST STERVEN Bij Broek in Waterland lag het Belmermeer en daar op de dijk draaide een molen. Daarin woonde een
 • verkering uitgemaakt. Hij wilde niet met een kol trouwen, ook al was ze dan nog zo mooi.
 • Moeder moest sterven
 • het laken over haar mond. De vrijer wil niet meer met de dochter trouwen omdat ze net als haar moeder een tovenares is.
 • sterven
 • trouwen
 • Een moeder en een dochter wonen samen in een molen. De dochter heeft verkering, en haar vrijer blijft elke zondag tot middernacht bij haar. Hij moet voor twaalf uur weer naar zijn eigen huis terug, en…

sage uit 1919
 • gaarne iemand beleedigen, zelfs, nu zij wel spoedig sterven zou. Het verdriet was in haar bloed als langzaam-werkend gif
 • ter ruste. Op het oogenblik, dat ze sterven zou, moest de misdaad (wier schaduw vóóruit in de kamer geworpen was
 • sterven
 • trouwen
 • In een huis in Dokkum gebeurde eens vreemde dingen. Er woonde eens oude vrouw bij haar getrouwde dochter, en men zegt, dat de man vaak dronken thuis kwam. De oude vrouw zat elke dag voor het raam,…

sage uit 1918
 • mijn ridderwoord, zoolang gij leeft, ik zal geene andere trouwen dan u." Toen voerde hij de reine Beatrijs naar Lilefoort
 • , en al zijnen ridders zeide hij, dat hij met haar zou trouwen. En men vertelde het Matabrune, dat Oriant Beatrijs tot
 • sterven
 • trouwen
 • Dit verhaal bestaat uit twee delen. In het eerste deel draait het verhaal om koning Oriant. Oriant trouwt tegen de zin van zijn moeder Matabrune met de simpele maar mooie Beatrijs. Als de koning ten…
pl22.jpg

sage uit 1919
 • sterven." Het duister daalde eerder in de zaal dan daar buiten. Het olielampje walmde, walmde uit. Toen zette de nacht zich
 • zult zijn." „Ik weet, dat er iets vreeselijks is dan den dood te sterven. Dat is, om uw vrouw te wezen." „Ge behoeft uw
 • sterven
 • trouwen
 • De naam Luizenbult zou verwijzen naar de plaats waar de wrede Rudolf de Mepsche gevangen werd gezet, en waar hij belaagd werd door vlooien en luizen.
cohen4.jpg
cohen5.jpg

sage uit 1919
 • lag. Ze was altijd zijn beste kameraad geweest, en nu moest ze sterven. Ze hoorde zijn nadering niet. Ze leefde reeds
 • aan de armen zult geven." "Dat beloof ik", zeide hij. "Maar je zult niet sterven." "Och jawel, ik voel den dood al in me
 • sterven
 • trouwen
 • Er woonden eens in Breukelen een man en een vrouw, die aan de armen hun deel gaven. Ze waren gelukkig en dachten nooit aan de dood. Geen van hen was ooit ziek. Totdat op een dag de vrouw niet uit haar…

sage uit 1919
 • nog wel dikker worden! Onze schoorsteenen kunnen er tegen!" Maar niemand bedacht, dat Pietro eens zou sterven, en dat
 • ... Hij moest sterven. Na zijn begrafenis zocht men onmiddellijk tegen hoog loon een nieuwen schoorsteenveger. Er meldden zich
 • sterven
 • trouwen
 • Deze geschiedenis begint tragisch in Savoye en eindigt dwaas in Kampen. Een jongetje, Pietro geheten, trok nadat hij wees was geworden de wereld in. In het land Olanda vindt hij onderdak bij een…
cohen27.jpg