Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

3 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • hjir om my wol bliuwe." En noch in skoftsje letter frege er har to trouwen en hoewol hy nochal hwat âlder wie, joech se har
 • it famke by him. It sei 'heit' tsjin him. Op in nacht woardde de arbeider kloppe. Hy moest mei de boer nei dokter ta
 • een andere dag wordt hij 's nachts uit zijn slaap gehaald omdat hij de oudste boerenzoon naar de dokter moet brengen. Op
 • dokter
 • sterven
 • Een boerenknecht is met de helm geboren en heeft vaak voorgezichten. Hij woont in een klein huisje op het land van de boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De…

exempel uit 1479
 • ghi mijn dochter trouwen selt ende wesen besitter mijns rijckes Doe bleef alexander mitten coninck ende elck mensche hadde
 • mi des op dese tijt verdraghen hent dat ick weder comme. ende dan soe wil icse trouwen mit alre eeren Die coninck die
 • Lodewijk op de troon zit. De vrienden worden herenigd, maar Alexander ligt op sterven. Tijdens een gebed vertelt een stem dat
 • dokter
 • sterven
 • Alexander en Lodewijk zijn twee vrienden die aan het hof van de keizer leven. Ze zijn allebei mooi en slim, maar Alexander is in alles net even iets beter dan Lodewijk. Alexander komt vaak voor zijn…

sage uit 1919
 • was een hunner ziek, en de dokter dacht, als hij hun huis voorbij-liep: "Slechte klanten!" Ze stonden vroeg op en gingen
 • waren. "Ik heb zoo'n vreeselijke pijn in hoofd en zijden!" "Zal ik den dokter halen?" "Neen", glimlachte ze in haar pijn
 • dokter
 • sterven
 • Er woonden eens in Breukelen een man en een vrouw, die aan de armen hun deel gaven. Ze waren gelukkig en dachten nooit aan de dood. Geen van hen was ooit ziek. Totdat op een dag de vrouw niet uit haar…