Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

6 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • drie
 • sterven
 • Een man zei tegen zijn broer: "Toen je trouwde, wist je toen wel met wie je naar bed ging, met een jongen of met een meisje?" De ander zei: "Nee, dat wist ik niet." Toen de twee broers op leeftijd…

sage uit 1967
 • terecht, ze had er al drie! Een andere keer voorspelde de waarzegster dat ze bij de spoorbomen door een jongeman ten huwelijk
 • drie
 • sterven
 • Een vrouw kwam voorhet eerst bij een waarzegster, en vroeg of ze verkering zou krijgen. De waarzegster wees haar terecht, ze had er al drie! Een andere keer voorspelde de waarzegster dat ze bij de…

sprookje uit 1979
 • Een meisje zal trouwen met de man die haar op alles een antwoord kan geven en in iedere situatie raad weet. Kandidaten
 • worden middels een advertentie in de krant opgeroepen. Drie arme broers zien de advertentie en willen hun geluk wel beproeven
 • drie
 • sterven
 • Een meisje zal trouwen met de man die haar op alles een antwoord kan geven en in iedere situatie raad weet. Kandidaten worden middels een advertentie in de krant opgeroepen. Drie arme broers zien de…

mop uit 1978
 • oarsom: Kom, wij moeten trouwen gaan. De dûmny hie in goeije oplossing foun en troude mei de frelle.
 • een advertentie in de krant. De drie mannen die reageren - een klompmaker, een touwslager en een dominee - krijgen de
 • G - moeten de drie mannen een zin kunnen vervaardigen. De klompmaker en touwslager verzinnen respectievelijk 'Grote
 • drie
 • sterven
 • Een edelman wil dat zijn dochter, een freule, nog voor zijn dood getrouwd is en roept huwelijkskandidaten op middels een advertentie in de krant. De drie mannen die reageren - een klompmaker, een…

sage uit 1962
 • Spokerij op een kerkhof begint na de dood van de moeder van drie zusters die achter het kerkhof wonen. Kinderen en ook
 • drie
 • sterven
 • Spokerij op een kerkhof begint na de dood van de moeder van drie zusters die achter het kerkhof wonen. Kinderen en ook volwassenen durven in het donker niet langs het kerkhof te lopen. Nog steeds gaan…

sprookje uit 1647
 • , d'oudste van drie zonen, dien de Koning had, dit ziende, door zijn vaders quael bewogen, bad hem om verlof, om mee naer dezen
 • geven, hoe gy 'er best aen zult komen: daer leggen ettelijke mijlen van hier drie kasteelen: 't eene wort bewaert van 12
 • zingen. Na elkaar gaan zijn drie zonen op pad en alleen de jongste, Artus, laat zich niet in Kalis tot hoerenlopen verleiden
 • , die niet verminderen, en een zwaard, dat alles overwint. Op zijn thuisreis leent hij die aan drie koningen, komt dan in
 • drie
 • sterven
 • Een Engelse koning lijdt aan podagra en zijn waarzeggers voorspelen genezing als hij de vogel Phenix een uur hoort zingen. Na elkaar gaan zijn drie zonen op pad en alleen de jongste, Artus, laat zich…