Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

24 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • een man die haar weet te verdrinken.
 • trouwen
 • verdrinken
 • Een wit wief staat erom bekend dat ze jonge boerenzoons meelokt naar haar verblijf. Een arme boerenzoon kent het rijmpje waarmee haar macht gebroken kan worden, en gaat naar haar toe. Op het…

sprookje uit 1970
 • hem drie uur ver wegbrengen en dan in een kolk verdrinken. Onderweg zagen de knechts iets in het bos bewegen en ze gingen
 • hard te roepen: "Ik moet met de dochter van de koning trouwen, maar ik wil niet! Ik moet met de dochter van de koning
 • diefstal. De jongen wordt in een zak gestopt en op een kruiwagen gezet, waarna knechts hem zullen laten verdrinken in een kolk
 • . De jongen roept een schaapherder en vertelt hem dat hij in de zak zit omdat hij moet trouwen met de koningsdochter. De
 • trouwen
 • verdrinken
 • Een man vindt een pot met geld. Hij wil het niet aan zijn vrouw vertellen uit angst dat zij het door vertelt en ze het geld dan moeten afstaan. Hij zegt haar daarom dat het een pot ijzer is. De vrouw…

sage uit 1969
 • trouwen
 • verdrinken
 • Een jongeman liet zijn meisje met hun kind zitten. Hierop sprong het meisje met het kind in het water. De jongeman wilde de kerkklokken tijdens de begrafenis niet horen, en hij zorgde ervoor uit de…

sage uit 1969
 • trouwen
 • verdrinken
 • Een kaartlegster voorspelde een jonge vrouw dat ze een keer over het water heen zou gaan en niet terug zou komen. De vrouw ging in dienst bij een gescheiden dominee, en trouwde hem. Maar na een aantal…

sage uit 1918
 • Denemarken zou trouwen, maar dat hij zijn woord brak. Toen wreekte de strijdbare koningin zich door al de landen van den
 • trouwen
 • verdrinken
 • Een Engelse koningin werd door een Deense vorst afgewezen en boos hierover liet ze de smalle landengte, die Engeland met het Continent verbond, doorsteken, waarop de Oceaan met een geweldige vloed de…

sage uit 1969
 • Knjillis Veenstra voorspelde een jongeman dat hij zou trouwen en een kindje zou krijgen, maar dat beiden dood zouden
 • gaan. Daarna zou hij opnieuw trouwen en een kindje krijgen, en dan zou zijn tweede vrouw ook overlijden. De man geloofde er
 • trouwen
 • verdrinken
 • Knjillis Veenstra voorspelde een jongeman dat hij zou trouwen en een kindje zou krijgen, maar dat beiden dood zouden gaan. Daarna zou hij opnieuw trouwen en een kindje krijgen, en dan zou zijn tweede…

sprookje uit 1979
 • trouwen
 • verdrinken
 • Een boerenknecht heeft een oogje op de boerin en duwt de boer onder water om hem te verzuipen. In zijn doodsstrijd verzekert de boer de knecht dat de moord uit zal komen, 'al zal een haas het moeten…

sage uit 2009
 • kerk om te trouwen, maar daar steekt de pastoor een stokje voor. Vervolgens wil de jonker de kerkklokken luiden, maar dat
 • trouwen
 • verdrinken
 • De zoon van een landheer schaakt de dochter van een andere vijandelijke landheer. De twee jonge geliefden gaan naar de kerk om te trouwen, maar daar steekt de pastoor een stokje voor. Vervolgens wil…

mop uit 1651
 • trouwen
 • verdrinken
 • Twee lelijke mensen waren getrouwd. Iemand zei dat de jongetjes verdronken moesten worden, zodat de lelijkheid zich niet verder zou voortplanten.

sprookje uit 1965
 • moust mie beloovn, dast mit mie trouwen gest.” Oal Fritz wil dat wol, man hai kan heur nich doadelk mitnemen. Zai mout man
 • trouwen. Eerst mout ze nog drai nachtn bie hum sloapen. Hai mag ja nich wakker bie heur op berre liggen en doorum nemp e s
 • verdrinkt. Het meisje vraagt de prins haar te beloven met haar te trouwen. Fritz wil dat wel, maar hij kan haar niet meteen
 • geroepen. De bedelares wilde graag met de prins trouwen. Eerst moest ze 3 nachten bij hem slapen. De prins mocht niet wakker
 • trouwen
 • verdrinken
 • In de tijd dat de oude Fritz nog een jonge prins was verdwaalde hij eens in een groot bos. Hij schoot een witte duif uit een boom, die op de grond in een oude vrouw. Ze zei hem op haar rug te springen…

sage uit 1963
 • trouwen
 • verdrinken
 • Van een aanstaand bruidspaar dat meubels gaat kopen gaat het meisje vast op weg. De jongen bedenkt zich en verdrinkt zich in een wijk. Man heeft al tevoren gezegd dat bij de wijk iets zal gebeuren.…

sage uit 1918
 • trouwen
 • verdrinken
 • Het Pinksterfeest wordt gevierd en vele dappere ridders zijn bij keizer Karel te gast. Huigen van Dordoen vraagt de keizer om een beloning voor zijn ooms Aimijn van Dordoen en Aimerijn van Nerboen.…

sprookje uit 1901
 • trouwen
 • verdrinken
 • Knecht blijft zijn baas bestelen en allerlei andere schade toebrengen. Uiteindelijk besluit die via Engeland te emigreren. Daar wordt een gestolen gouden horloge in zijn koffer gevonden. Hij wordt…

sage uit 1970
 • hij met een mooi meisje zal trouwen. Dit gebeurt inderdaad binnen korte tijd. De vriend krijgt geen voorspelling, maar als
 • trouwen
 • verdrinken
 • Een man vertelt dat zijn grootvader met een kameraad naar een waarzegger is gegaan. De grootvader krijgt te horen dat hij met een mooi meisje zal trouwen. Dit gebeurt inderdaad binnen korte tijd. De…

mop uit 1894
 • gehoord, maar kon de zak niet uit. Hij begon in de zak hardop: "Wie wil 's Konings dochter trouwen? Wie wil 's Konings
 • dochter trouwen?" Toen kwam er een boer met een troep schapen voorbij en ging naar de zak en zei tegen Jan: "Dat wil ik wel
 • is woedend en wil de man verdrinken. Hij bindt hem in een zak en gaat wat drinken in de herberg. Ondertussen haalt de man
 • koning zal kunnen trouwen. De boer verdrinkt in zijn plaats. Wanneer de slimme man zijn huisheer weer tegenkomt, vertelt hij
 • trouwen
 • verdrinken
 • Een slimme man kan zijn huur niet meer betalen en heeft geld nodig. Eerst steelt hij geld uit het stadhuis door zich in een koeienvel te steken en veel lawaai te maken. Vervolgens houdt hij zijn…

sprookje uit 1977
 • , totdat hij bij de plaats aankomt waar het meisje woont met wie hij zou gaan trouwen. Ze vertelt dat zij de hond, het oude
 • trouwen
 • verdrinken
 • Een rijke boer verbiedt zijn dochter om te gaan met de zoon van een arme arbeider. Het meisje lijdt daaronder. De boer besluit ergens anders te gaan wonen, maar zijn dochter en de jongen spreken af…

mop uit 1651
 • verdrinken.'
 • trouwen
 • verdrinken
 • Iemand, die gevraagd werd waarom hij niet trouwde, antwoordde: 'Omdat ik zie dat gekoppelde schapen het gemakkelijkst verdrinken.'

exempel uit 1479
 • trouwen
 • verdrinken
 • Het exempel van de tweede meester. Een oude ridder is met een jonge, mooie vrouw getrouwd. De man slaapt met de sleutels van de ramen en deuren onder zijn kussen. Elke avond als de ridder in slaap is…

sprookje uit 1881
 • , door hem te verdrinken. Zoodra zij in hun dorp terug waren, pakten ze hem beet, stopten hem in een ton en rolden deze naar
 • steeds in de ton en riep: "Ik moet de koningsdochter trouwen en ik mag haar niet lijden! Ik moet de koningsdochter trouwen en
 • trouwen
 • verdrinken
 • De buurman schiet Domme Hans' koe dood en deze gaat met de huid naar de markt. Onderweg naar huis wordt hij ingehaald door een dief (de koper van de huid), die hem het gestolen geld toevertrouwd, dat…

sprookje uit 1894
 • hij een voorbijganger hoorde aankomen, riep hij hardop: "Wie wil 's konings dochter trouwen? Wie wil 's konings dochter
 • trouwen?" Het was een boer die daar met een troep schapen voorbijkwam. Hij luisterde en ging naar den zak toe en zei tegen Jan
 • is woedend en wil de man verdrinken. Hij bindt hem in een zak en gaat wat drinken in de herberg. Ondertussen haalt de man
 • koning zal kunnen trouwen. De boer verdrinkt in zijn plaats. Wanneer de slimme man zijn huisheer weer tegenkomt, vertelt hij
 • trouwen
 • verdrinken
 • Een slimme man kan zijn huur niet meer betalen en heeft geld nodig. Eerst steelt hij geld uit het stadhuis door zich in een koeienvel te steken en veel lawaai te maken. Vervolgens houdt hij zijn…

mop uit 1896
 • hem daar in het water, liet hem verdrinken en keerde toen terug om zijn loon te ontvangen. Maar de vrouw zeî: «Je hebt
 • in te trekken. Hij komt in dienst van een rijke boerin die weduwe is en na verloop van tijd trouwen ze. De andere twee
 • trouwen
 • verdrinken
 • Drie gebochelde broers lijken erg veel op elkaar en leven samen. Omdat ze het arm hebben, besluit een van hen de wereld in te trekken. Hij komt in dienst van een rijke boerin die weduwe is en na…

mop uit 1301
 • trouwen
 • verdrinken
 • Een visser is gelukkig getrouwd met een vrouw. Deze vrouw doet alsof zij onverschillig is voor seks. Zij zegt dat zij alleen van hem houdt omdat hij zo goed voor haar zorgt. Haar echtgenoot gelooft…

lied uit 1768
 • zonder ophouden; Zy meenden den Hertog was dood, elkeen wilde ze trouwen. 31. De Hertoginne was bedagt, heeft gepeyst in
 • dat gespan: Is myn heer nu dood, zoo zal ik trouwen een ander man, 't Is niet goed te blyven alleen, dacht zy met groot
 • kan trouwen. De vrouw geeft hem de helft van haar ring ten afscheid. In een storm vergaat behalve het schip van de man, de
 • aanwezig is. De duivel vertelt de man dat zijn vrouw de volgende dag met een ander zal trouwen. Gezien de afstand kan de man
 • trouwen
 • verdrinken
 • Bij het ten oorlog gaan zegt de hertog van Brunswijk tegen zijn vrouw dat als hij na 7 jaar niet terug is zij opnieuw kan trouwen. De vrouw geeft hem de helft van haar ring ten afscheid. In een storm…
02cous.jpg 105.jpg

lied uit 1768
 • heeren groot haer vervolgden zonder ophouwen, zy meinden den hertog was dood, elkeen wilde haer trouwen. 31. De hertogin
 • was in nood, heeft gepeist in dit gespan: is mynheer nu dood, zoo zal ik trouwen een ander man; 't is niet goed to
 • kan trouwen. De vrouw geeft hem de helft van haar ring ten afscheid. In een storm vergaat behalve het schip van de man, de
 • aanwezig is. De duivel vertelt de man dat zijn vrouw de volgende dag met een ander zal trouwen. Gezien de afstand kan de man
 • trouwen
 • verdrinken
 • Bij het ten oorlog gaan zegt de hertog van Brunswijk tegen zijn vrouw dat als hij na 7 jaar niet terug is zij opnieuw kan trouwen. De vrouw geeft hem de helft van haar ring ten afscheid. In een storm…
01helena.mel.jpg
01helena Holbcd.jpg