Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

18 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • met, ik heb mien zinnen en minnen op een ander mèken ezet." Op het juiste moment was hij echter het rijmpje vergeten. Wel
 • vergeten. Toch keert hij met een zak vol goud terug. Hij trouwt met de dochter van een rijke boer. Omdat de boerenzoon nog
 • trouwen
 • vergeten
 • Een wit wief staat erom bekend dat ze jonge boerenzoons meelokt naar haar verblijf. Een arme boerenzoon kent het rijmpje waarmee haar macht gebroken kan worden, en gaat naar haar toe. Op het…

mop uit 1999
 • een dorp, die ging trouwen alleen met iemand die een hele prachtige dure broek heeft. Dus een man vraagt haar hand, zij
 • zegt: Kijk, neem maar aan, ga maar naar de markt, koop een dure broek en morgen gaan we trouwen. Zegt-ie: Kijk, maak je
 • Een vrouw wil met een man trouwen met een mooie broek. Ze geeft een man geld mee om een broek te laten maken. Er blijft
 • trouwen
 • vergeten
 • Een vrouw wil met een man trouwen met een mooie broek. Ze geeft een man geld mee om een broek te laten maken. Er blijft vijf meter stof over, die de man in de capuchon stopt van zijn djellaba. Als de…

sprookje uit 1966
 • Degene die een verhaal zonder eind kan vertellen mag van de koning met zijn dochter trouwen en krijgt het koninkrijk
 • trouwen
 • vergeten
 • Degene die een verhaal zonder eind kan vertellen mag van de koning met zijn dochter trouwen en krijgt het koninkrijk. Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij…

sprookje uit 1970
 • vader te brengen alvorens hij de kleren teruggeeft. De jongen wil graag trouwen met de jongste dochter. Hij mag haar trouwen
 • door de dochter geholpen. Zij legt hem te slapen, terwijl zij het werk doet. Ze trouwen en vluchten vervolgens weg van de
 • trouwen
 • vergeten
 • Een rijke vader zet zijn zoon aan tot het kaartspel. De jongen verliest geld. Als de zoon weer geld verliest, mag hij niet meer thuis komen. Onderweg komt de jongen een man tegen die hem een spel…

mop uit 1974
 • is al gauw zwanger van de zevende. De andere vrouw zegt hierop dat ze vergeten is te zeggen dat het touwtje waarmee de
 • trouwen
 • vergeten
 • Van twee stellen die op dezelfde dag getrouwd zijn, heeft het ene stel na zes jaar al zes kinderen en het andere stel pas twee kinderen. Als de moeder van de zes kinderen vraagt aan de andere vrouw…

sprookje uit 1977
 • noch lang sa fier net dat dat bern de leeftyd hie fan trouwen. Sels krige de koaning koarte tiid dêrnei in dochterke. It
 • stellig later met de koningsdochter te zullen trouwen. De koning reageert vol ongeloof op de bewering en vergeet de woorden
 • trouwen. De koning - die niets voor de trouwplannen van zijn dochter voelt - ontbiedt de schildwacht onmiddellijk in zijn
 • trouwen
 • vergeten
 • Een zoontje van een arme houthakker verbaast iedereen door direct te praten bij zijn geboorte: de baby beweert heel stellig later met de koningsdochter te zullen trouwen. De koning reageert vol…

mop uit 1977
 • trouwen
 • vergeten
 • Niemand begrijpt waarom een intelligent meisje met een domme bultenaar getrouwd is. Als een man de vrouw eens vraagt waarom ze met een man met een bochel is getrouwd, stuurt de vrouw de man het bos in…

sage uit 1970
 • trouwen
 • vergeten
 • Man houdt zich niet aan de belofte aan zijn overleden vrouw dat zijn tweede vrouw niet haar kleren zal dragen. Eerst negeert de man de boodschap van zijn dochter dat haar moeder terug is gekomen en…

sprookje uit 1894
 • trouwen
 • vergeten
 • Een leeuw, die in een net verstrikt raakt, wordt bevrijd door een muis en geeft hem zijn dochter tot vrouw. Maar als ze gaan samenwonen trapt de leeuwin haar man per ongeluk dood. Moraal: Houd je bij…

mop uit 1973
 • niet lang daarna trouwen, maar Jan wilde niet, omdat hij haar te dom vond. Toen ze langs de vaart op weg naar de stad
 • liepen, zei Jan dat hij niet wilde trouwen en dat niet hij de lepeltjes had gemaakt, maar een kielemannetje. Het meisje zei
 • trouwen
 • vergeten
 • Een vergeetachtige boerendochter en de jongen met wie ze verkering had, gingen samen naar de stad. De boerin vroeg of ze dan zes theelepels mee wilde nemen, en dat beloofde het meisje. In de stad…

sage uit 1970
 • echter dat hij zijn diensttijd slecht besteed had en bovendien het weinige wat hij mocht geleerd hebben, weêr vergeten was
 • het dier ter dood zoude worden gebracht stelde een der leden, die een slechte vrouw had voor het beest te laten trouwen
 • trouwen
 • vergeten
 • In Bakel wordt een dier gevangen waarvan niemand de naam kent. De Raad besluit dat het dier ter dood veroordeeld moet worden. Alle voorstellen over de wijze waarop worden verworpen tot iemand…

sprookje uit 1965
 • moust mie beloovn, dast mit mie trouwen gest.” Oal Fritz wil dat wol, man hai kan heur nich doadelk mitnemen. Zai mout man
 • trouwen. Eerst mout ze nog drai nachtn bie hum sloapen. Hai mag ja nich wakker bie heur op berre liggen en doorum nemp e s
 • verdrinkt. Het meisje vraagt de prins haar te beloven met haar te trouwen. Fritz wil dat wel, maar hij kan haar niet meteen
 • meenemen. Het meisje zegt dat als hij weggaat een vogel voor hem langs vliegt. Hij zal dan vergeten wat hij heeft meegemaakt
 • trouwen
 • vergeten
 • In de tijd dat de oude Fritz nog een jonge prins was verdwaalde hij eens in een groot bos. Hij schoot een witte duif uit een boom, die op de grond in een oude vrouw. Ze zei hem op haar rug te springen…

sage uit 1968
 • misschien vergeten, gaat hij met vrouw en kinderen terug naar het kosthuis. De man wordt daar ziek en sterft. De kist wordt op
 • trouwen
 • vergeten
 • Een grenscommies moet op een nacht door het raam naar binnen. Hij schrikt, want hij stapt op een lijkkist. De dode kent hij niet. Hij snijdt een pluk haar af. De volgende dag bekijkt hij de andere…

sprookje uit 1647
 • een rijkelijk bedde liggen slapen, daer sijn oogen op vervielen, dat hy de vogel en zijn vaders krankheyt byna vergeten
 • trouwen
 • vergeten
 • Een Engelse koning lijdt aan podagra en zijn waarzeggers voorspelen genezing als hij de vogel Phenix een uur hoort zingen. Na elkaar gaan zijn drie zonen op pad en alleen de jongste, Artus, laat zich…

sprookje uit 1844
 • nog eens en toen was hij kleine Gerda vergeten en de grootmoeder en allen daar thuis. "Nu krijg je geen kussen meer!" zei
 • vrouw had vergeten die van de hoed af te doen toen zij de andere onder de grond toverde. Zo gaat het als men zijn
 • trouwen
 • vergeten
 • Een boze trol maakt een spiegel, waardoor je de wereld op een verdraaide manier ziet. Het goede en het mooie verschrompelt en het slechte valt juist extra op en verergert. Op een dag valt de spiegel…

sage uit 1918
 • ermede zoude vluchten. Dan zou ze geld genoeg hebben, om met den jongen man te trouwen, en één halsketting kon zij voor
 • medenemen. Dan zullen hij en ik in een vreemd land trouwen. Één halssnoer zal ik om mijn hals dragen--" Den volgenden morgen
 • halskettingen met hem te kunnen trouwen. Haar zuster kreeg de bewaarder lief. Zijn dochtertje was de enige vrouw die de schatkamer
 • trouwen
 • vergeten
 • De schelpengrot op Nienoord was ooit een rijke schatkamer. Een vrouw die de schatkamer van binnen had gezien kon daarna aan niets anders denken dan de schatkamer. Ze had een arme jongen lief en dacht…
Nienoord1.jpg
Nienoord2.jpg
Nienoord3.jpg
pl23.jpg

sprookje uit 2003
 • trouwen, zou ze die wel eens even gaan betoveren. Snel liep ze naar binnen, en ze pakte een half dode en een half levende
 • beslist met haar wil trouwen. Ik wil het alleen eerst nog aan mijn ouders vertellen." En na die woorden, spoedde de jongeman
 • De oudste van drie heksen wil trouwen met de jonge prins. Zijn betovert hem waardoor hij verliefd wordt zonder haar te
 • zal altijd van haar houden, en hij zal vergeten wat er gebeurd is. Dit geschiedt: aan een laken haalt hij zijn bruid weer
 • trouwen
 • vergeten
 • De oudste van drie heksen wil trouwen met de jonge prins. Zijn betovert hem waardoor hij verliefd wordt zonder haar te hebben gezien. Uiteindelijk toont zij haar pink (met het vel van het…
926.jpg
927.jpg

sage uit 1919
 • . Niets werd vergeten. Wat de rogge had opgebracht, en hoe de veearts bij de geit was geweest, en war hij ervan meende
 • , als een paard, dat den stal ruikt. Met de manslui is het nu eenmaal vreemd: ze willen trouwen, een eigen huis hebben, de
 • trouwen
 • vergeten
 • Twee buurkinderen groeien op met verhalen over witte wieven en zien zelf regelmatig witte wieven. De ceremoniemeester op hun huwelijk vergeet het witte wief uit te nodigen. Hij gaat tijdens de…