Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

8 resultaten voor ""

sage uit 1954
 • soldaatjes door de kamer, vier op een rij, en een rij van meer dan een meter lang. Op commando van de vriend gaan de soldaatjes
 • trouwen
 • vier
 • Op de terugweg van een potje kaarten wordt een man uitgenodigd bij zijn pasgetrouwde vriend. Terwijl hij aan de koffie zit, zegt de ander ineens: "Alle soldaatjes uit de hut: marcheren!" en tot de…

sage uit 1968
 • Een waarzegster voorspelde een man dat hij binnenkort een hond zou krijgen die vier van zijn dieren dood zou bijten
 • trouwen
 • vier
 • Een waarzegster voorspelde een man dat hij binnenkort een hond zou krijgen die vier van zijn dieren dood zou bijten. Daarnaast zou hij wel weer een vrouw willen hebben, maar dat zal nooit meer…

mop uit 1974
 • jongen tijdens de preek de vier regeltjes 'Ons dominé, ons dominé, ons dominé in 't Woud, die heeft vannacht een koe geslacht
 • trouwen
 • vier
 • Een dominee slacht ongeoorloofd een koe. Als de koe de volgende dag gestolen is, kan de dominee de diefstal niet aangeven omdat de slachting niet toegestaan was. Omdat de dominee vermoedt dat de…

mop uit 1659
 • Van de vierkante Bonet. Een Boer vraeghde eens een Priester, die een Bonet met vier tuyten droegh, waerom hy sulcken
 • Bonet met vier tuyten droegh, De Priester antwoorde hem, indien ghy het [p. 138] niet qualijck nemen woud, soo wil ick 't u
 • Een boer vraagt een priester waarom hij een hoed met vier punten op heeft. Bij elk punt geeft de priester een korte
 • uitleg en de laatste is 'u moet trouwen, maar wij slapen met uw vrouwen'.
 • trouwen
 • vier
 • Een boer vraagt een priester waarom hij een hoed met vier punten op heeft. Bij elk punt geeft de priester een korte uitleg en de laatste is 'u moet trouwen, maar wij slapen met uw vrouwen'.

mop uit 1973
 • het liedje was dat ze moesten trouwen, en na de dood van de majoor erfde de soldaat alles.
 • trouwen
 • vier
 • Een rijke majoor liet zijn soldaten op zijn verjaardag een wens doen. De een wilde een auto, een ander een villa, een derde een boot, maar een slonzig geklede soldaat (die uit was op de erfenis van de…

sage uit 1962
 • trouwen
 • vier
 • Twee modderschippers zouden bij het afgraven van een terp een schat hebben gevonden. Eén laat een boerderij bouwen, de ander gaat verder als schipper. Bij zijn dood is de schat nog onverdeeld. De…

sage uit 1918
 • Een schoone historie van de Vier Heemskinderen Het Pinksterfeest werd gevierd, en vele dappere ridderen waren bij
 • , dit hoorende, werd zeer bevreesd, en wanneer ze een kind verwachtte, verliet ze Aimijn's slot heimelijk. Vier zonen werden
 • Een schoone historie van de vier Heemskinderen
 • EEN SCHOONE HISTORIE VAN DE VIER HEEMSKINDEREN (blz. 265-275). Uit den Fabelkring van Karel den Groote. Wellicht een
 • der meest-geliefde romans in de 15e, 16e eeuw, ja later nog zette zich de liefde van ons volk voor de vier Aymijns
 • verbergt Aye haar kinderen na hun geboorte in een klooster. Als ze vier zonen hebben gekregen vraagt ze haar man of hij, als
 • hij kinderen had, ze zou doden. Hij antwoordt ontkennend. Dan wordt hij voorgesteld aan zijn vier zonen. Een van de zonen
 • trouwen
 • vier
 • Het Pinksterfeest wordt gevierd en vele dappere ridders zijn bij keizer Karel te gast. Huigen van Dordoen vraagt de keizer om een beloning voor zijn ooms Aimijn van Dordoen en Aimerijn van Nerboen.…

sprookje uit 1962
 • elk oet, dai tegen zien dochter haard-lopen kan. Wel de prinses versloagen kan, mag mit heur trouwen. As de prinses hum
 • trouwen wil. Zai schud-kopt. Dan mag hai zoveul geld hebben, as ’n staarke kerel tillen kon. ’n Zak vol geld wordt ophoald. De
 • trouwen, òf als de prinses de winnaar niet wil hebben, zoveel geld als een sterke man kan dragen. De soldaat gaat op stap en
 • wedstrijd wint. De prinses wil hem niet trouwen. De sterke man zegt dat er meer zakken moeten komen. De koning neemt ze mee naar
 • trouwen
 • vier
 • Een Duitse soldaat, ontslagen uit de dienst bij koning Fritz, ziet in de krant de aankondiging van een wedstrijd die door de Engelse koning is uitgeschreven. Het is een hardloopwedstrijd tegen zijn…