Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

35 resultaten voor ""

mop uit 1971
 • trouwen
 • ziek
 • Een meisje zag erg slecht en kon maar geen man krijgen. Toen heeft ze een jongen misleid over haar gezichtsvermogen en zijn ze getrouwd. Uiteindelijk komt haar man er toch achter.

sage uit 1966
 • trouwen
 • ziek
 • Een man trouwt op zijn 65ste voor de tweede maal. Als hij sterft krijgen de kinderen en de tweede vrouw onenigheid over de plaats waar hij begraven moet worden. De ruzie wordt verergerd als blijkt dat…

sage uit 1965
 • worden afgekeurd. Een ander vertelt ze dat die snel moet trouwen. Een man die vraagt hoe het in zijn huwelijk zal gaan krijgt
 • trouwen
 • ziek
 • Verhalen over vrouw die de toekomst kan voorspellen. Ze vertelt een meisje dat de man waarmee ze trouwt in dienst worden afgekeurd. Een ander vertelt ze dat die snel moet trouwen. Een man die vraagt…

sprookje uit 1967
 • Een prinses was ziek, ze was altijd neerslachtig. Volgens een dokter moest ze aan het lachen gebracht worden. De koning
 • liet bekend maken dat degene die dat zou lukken, met haar mocht trouwen. Op een keer kwam er een houtkapper voorbij met een
 • trouwen
 • ziek
 • Een prinses was ziek, ze was altijd neerslachtig. Volgens een dokter moest ze aan het lachen gebracht worden. De koning liet bekend maken dat degene die dat zou lukken, met haar mocht trouwen. Op een…

sage uit 1968
 • Een man beloofde zijn zieke vrouw na haar dood niet opnieuw te trouwen. Toen hij lang na haar dood die belofte verbrak
 • trouwen
 • ziek
 • Een man beloofde zijn zieke vrouw na haar dood niet opnieuw te trouwen. Toen hij lang na haar dood die belofte verbrak, zag hij vanaf dat moment elke avond zijn eerste vrouw tussen hem en zijn nieuwe…

sage uit 1968
 • bord. Er werd nooit over gepraat, maar de vrouw werd er ziek van en kwijnde weg.
 • trouwen
 • ziek
 • Een man had een vermoeden dat zijn vrouw hem ontrouw was, en hij verstopte zich in huis. Hij zag haar met een andere man slapen, en dat ze daarvoor een rijksdaalder kreeg. Sindsdien legde hij bij elke…

sage uit 1967
 • Heks maakt mens (kind) ziek
 • 'hoe gaat het met de kleine jongen?'. De jongen wordt plotseling vreselijk ziek en het echtpaar vermoedt dat dit het werk
 • trouwen
 • ziek
 • Een pasgetrouwd stel heeft al een aantal kinderen. Stammerige Harm komt altijd bij hen voor het raam staan en roept dan 'hoe gaat het met de kleine jongen?'. De jongen wordt plotseling vreselijk ziek…

sage uit 1966
 • hjir om my wol bliuwe." En noch in skoftsje letter frege er har to trouwen en hoewol hy nochal hwat âlder wie, joech se har
 • trouwen
 • ziek
 • Een boerenknecht is met de helm geboren en heeft vaak voorgezichten. Hij woont in een klein huisje op het land van de boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De…

sprookje uit 1973
 • Een boerendochter met een gouden been trouwt met een man die haar alleen vanwege het geld wil. Ze wordt ziek en sterft
 • trouwen
 • ziek
 • Een boerendochter met een gouden been trouwt met een man die haar alleen vanwege het geld wil. Ze wordt ziek en sterft, en wordt begraven met haar gouden been. Op een nacht graaft de man het op en…

sage uit 1969
 • scheiden, en opnieuw trouwen. Ze zou verhuizen. Haar zoon zou binnen vier weken vast werk krijgen als chauffeur. Ze zou iets
 • trouwen
 • ziek
 • Een vrouw ging eens naar een kaartlegster. Die voorspelde haar vele dingen, die allemaal uitkwamen. Zo zou ze gaan scheiden, en opnieuw trouwen. Ze zou verhuizen. Haar zoon zou binnen vier weken vast…

sage uit 1974
 • trouwen
 • ziek
 • Man belooft zijn vrouw op haar sterfbed dat hij als hij hertrouwt haar kleren niet door zijn tweede vrouw zullen worden gedragen. Hij hertrouwt, de kleding blijft in de kast liggen, de tweede vrouw…

mop uit 1974
 • trouwen
 • ziek
 • Vrouw ontvlucht het sexuele verkeer met haar man. De man krijgt van de dokter een lustopwekkend poeder mee, en voor zijn inwonende schoonmoeder een laxeermiddel. De middelen worden echter door de…

sage uit 1971
 • paardenpoot daar hing, verteld hij dat hij eens een ziek paard had gekocht. Zijn ouders waren net overleden, en hij was een
 • opgehangen. Later wilde de boer graag trouwen. Weer op de markt zag hij een leuke vrouw, en hij nam haar mee naar huis. Maar na
 • trouwen
 • ziek
 • Een oude, ongetrouwde boer had in de schuur een paardenpoot in de hanenbalken hangen. Toen iemand eens vroeg waarom die paardenpoot daar hing, verteld hij dat hij eens een ziek paard had gekocht. Zijn…

sprookje uit 1896
 • dat hij ziek was van verliefdheid en dat hij met Asschepoester wil trouwen, waarvoor zijn ouders gewillig toestemming
 • meisje ook te gaan. Ze draagt haar mooie kleren en trekt de aandacht van de zoon. De zoon wordt ziek en lijkt door niets
 • trouwen
 • ziek
 • Een mooi jong meisje wordt door haar ouders en haar stiefzussen gehaat om haar schoonheid. De ouders besluiten haar te laten doden door een van hun bedienden. Als bewijs moet hij een van haar vingers…

personal narrative uit 2006
 • grijze, vlakke steen, waarvan zij zei dat hij geneeskrachtig was. Ze is nooit ziek geweest. Ze is vrij oud geworden
 • trouwen
 • ziek
 • Geînterviewde vertelt over bijgeloof in zijn leven, o.a. over het hoefijzer van zijn Drentse vader, zijn grootmoeder die een genezende steen bij zich droeg, geluks- en ongeluksdagen en afkloppen.

sage uit 1901
 • zoo aan, dat hij eenige dagen ziek werd. Zijn meisje bezocht hem dan geregeld en hij bemerkte niets bizonders aan haar
 • male ziek. Zijn meisje kwam hem weer bezoeken. Hij vroeg haar naar den vorigen avond, maar zij hield zich of zij nergens
 • eten. Hij wordt er ziek van, wordt weer beter, maar wil weten wat er aan de hand is. Op een avond gaat hij er op uit en
 • slaat en omduwt. Weer wordt de knecht ziek en de volgende dag vraagt hij zijn meisje naar de vorige avond. Ze doet alsof ze
 • trouwen
 • ziek
 • Boerenknecht heeft verkering met boerendochter die plotseling en zonder bootje op de veraf gelegen akker komt met zijn eten. Hij wordt er ziek van, wordt weer beter, maar wil weten wat er aan de hand…

mop uit 1902
 • liet een grafkelder make. Een poosie hield ie zijn eigen ziek en toe dee die net of ie dood gong, dat hij wier begrave, dat
 • alsof hij ziek en daarna dood is, en wordt begraven. De doodgraver heeft gemerkt dat er iets is, houdt de wacht, wil de man
 • trouwen
 • ziek
 • Een rijke heer die zijn jonge vrouw van overspel verdenkt, maar niet kan betrappen, laat een grafkelder bouwen, doet alsof hij ziek en daarna dood is, en wordt begraven. De doodgraver heeft gemerkt…

broodjeaapverhaal uit 1995
 • vrouw eten ervan, maar worden slechts ziek. Zij brengen het bedorven meel terug naar de winkelier, die het meel op zijn
 • trouwen
 • ziek
 • Een vrouw hoort van haar getrouwde vriend dat hij besloten heeft om niet van zijn echtgenote te scheiden. De minnares wil zich nu wreken en mengt in de keuken van haar vriend een hoeveelheid vergif…

sage uit 1922
 • hij eenige dagen ziek werd. Zijn meisje bezocht hem geregeld en hij bemerkte niets aan haar. Hij herstelde, doch op het
 • ; doch thuis gekomen, werd hij ten tweede male ziek. Zijn meisje kwam hem weer bezoeken. Hij vroeg haar naar den vorigen
 • ziek van het piekeren, maar bij haar bezoeken merkt hij niets aan haar. Toch wil hij ontdekken wat er aan de hand is
 • reageert niet op zijn vragen, laat zich slaan en op de grond gooien. Hij wordt er weer ziek van, en bij haar bezoek vraagt hij
 • trouwen
 • ziek
 • Boerenknecht die verkering met de dochter van zijn boer heeft, merkt vreemde zaken op. Als hij op een verre, door water omgeven akker moet werken, brengt het meisje zijn eten, steeds zonder dat hij…

sage uit 1903
 • , dat hij eenige dagen ziek werd. Zijn meisje bezocht hem geregeld en hij bemerkte niets bijzonders aan haar. Hij herstelde
 • moed noodig gehad; doch thuis gekomen werd hij ten tweede male ziek. Zijn meisje kwam hem weer bezoeken. Hij vroeg haar
 • dat aan, wordt ziek, en gaat na zijn herstel uitzoeken wat er aan de hand is. Op een donkere avond ziet hij bij de
 • jongen wordt weer ziek, en bij een bezoek van het meisje bekent ze dat in haar slaap haar geest haar lichaam verlaat en
 • trouwen
 • ziek
 • Meisje brengt maaltijd naar haar vrijer waarbij ze een water oversteekt zonder een boot te gebruiken. De man trekt zich dat aan, wordt ziek, en gaat na zijn herstel uitzoeken wat er aan de hand is. Op…

sage uit 1899
 • . Haar muiltjes kletterden op het water, zonder dat zij natte voeten kreeg. Dat trok de molenaar zich zo aan dat hij ziek
 • werd. De deur van de molen bestond uit twee delen: een onder- en een bovendeur. Toen hij een dag ziek was, wipte er een hen
 • aan dat hij ziek wordt. Een paar dagen achter elkaar wipt er een hen zijn kamer binnen en begint te kakelen. Op de derde
 • dag pakt de molenaar een bijl en gooit die naar de hen. De moeder vertelt hem de volgende dag dat zijn meisje ziek op bed
 • trouwen
 • ziek
 • Een molen is alleen te bereiken over een stuk land dat bij hoogwater blank staat. Op een dag willen de molenaar en zijn meisje door het water naar de molen waden. De molenaar waarschuwt haar voor…

sage uit 1962
 • vertrekt in het voorjaar. De volgende winter komt hij logeren, wordt ziek en is op de boerderij gestorven.
 • trouwen
 • ziek
 • Boerenknecht die 's avonds laat thuis komt ziet in een kamer een doodskist staan met een lijk, en knipt een stuk van het haar af. De volgende ochtend ziet hij in de spiegel dat hij zelf een stuk haar…

sage uit 1968
 • misschien vergeten, gaat hij met vrouw en kinderen terug naar het kosthuis. De man wordt daar ziek en sterft. De kist wordt op
 • trouwen
 • ziek
 • Een grenscommies moet op een nacht door het raam naar binnen. Hij schrikt, want hij stapt op een lijkkist. De dode kent hij niet. Hij snijdt een pluk haar af. De volgende dag bekijkt hij de andere…

sage uit 2008
 • de kapsters tijdens een gesprek regelmatig iets af (ziekte, ongeluk). Toen ik vertelde dat ik voor mijn trouwen de jurk
 • laatste tijd, als ik over het onderwerp trouwen begon, regelmatig in de regio Utrecht gehoord.
 • trouwen
 • ziek
 • Een kapster vertelt dat een bruidegom de bruidjurk niet voor het huwelijk mag zien. Dat brengt ongeluk. De kapster klopt eveneens regelmatig ziekte of ongeluk af.

exempel uit 1479
 • hebbe een dinck van v te begheren. want ic mijn boel trouwen wil voer die heylighe kercke. want si mi wt verren landen nae
 • ghise mit uwen eyghenen handen voer den priester mi voert brenghen wilt. om dat icse alsoe trouwen mach. dat mi grote eere
 • trouwen
 • ziek
 • Zevende exempel van de keizerin. Een koning heeft zijn mooie vrouw zo lief dat hij haar opsluit in een kasteel waarvan alleen hij de sleutels heeft. In een ver land heeft een ridder een droom over de…