Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

16 resultaten voor ""

mop uit 1659
 • Treck. Zeecker uys-vader, op sijn verscheyden leggende, geboodt eenige der voornaemste van seecker Klooster, de selve
 • Klooster te leven. Versoeckende dan datse hem een reedelijcke penningh van sijn Vader kappitael souden ter handt stellen. Maer
 • Een vader laat zijn kapitaal na aan het klooster waar zijn enige zoon zit. Als de zoon daar niet meer wil wonen, moet
 • vader
 • Een vader laat zijn kapitaal na aan het klooster waar zijn enige zoon zit. Als de zoon daar niet meer wil wonen, moet het klooster zoveel geld als zij begeren aan de zoon geven. Zij geven heel weinig…

mop uit 1659
 • spotten, die voerde hem dit vraeghs ghewijse toe, of zijn Vader behalven hem, meer beesten ghetelt hadde? willende sijn
 • Een persoon drijft de spot met een oudere, die vraagt of de vader van deze persoon meerdere beesten heeft voortgebracht
 • . De persoon zegt dat zijn vader daarvoor met de moeder van de oudere getrouwd had moeten zijn.
 • vader
 • Een persoon drijft de spot met een oudere, die vraagt of de vader van deze persoon meerdere beesten heeft voortgebracht. De persoon zegt dat zijn vader daarvoor met de moeder van de oudere getrouwd…

mop uit 1659
 • jammerlick met de Meppeler Roose gequelt was, dat is de Bedelaers kranckheyt, by de gheleerden ghenaemt Pigritia; de Vader sagh
 • -vaten, &c. Hy sagh sijn Vader t'huys komen met een voer Hooy, en vraeghde hem waer dat van ghemaeckt worde, of sy dat van
 • vader
 • Een boer vindt zijn zoon niet geschikt voor het boerenvak en laat hem een vak leren. De zoon wordt kleermaker en gaat een paar jaar weg. Als hij terugkomt, gedraagt hij zich zeer verwaand.

mop uit 1659
 • bemindt: Waer op sy seide, gantschelick niet mijn Heer; maer de reden zijn dese, ick hebbe u Groot-vader als Scholte hier
 • ghekent, dat was een Man die niet en deuchde, en oock u Vader, die noch slimmer was, en ghy mijn Heer, bent de eerlooste
 • zegt dat zijn vader en grootvader niet deugden, hij nog erger is en dat ze bang is dat de volgende generatie nog veel
 • vader
 • Een vrouw bidt dagelijks voor de schout dat hij een lang leven mag hebben. De schout vraagt waarom zij dat doet. Ze zegt dat zijn vader en grootvader niet deugden, hij nog erger is en dat ze bang is…

mop uit 1659
 • wy dan noch t samen wel een houwelick maken. Hy seer t'onvreden wesende, seyde des morghens teghens haer Vader, u Dochter
 • my geseght. De Vader antwoorde dat heeft sy uyt kortswyl geseght: Neen seyde hy, sy heeft my man en peert genoemt: De
 • zoontje heeft. Hij vindt dat toch niet zo leuk en vraagt haar vader om uitleg. Die stuurt haar moeder er op af en hij en de
 • jongeman luisteren het gesprek af. De moeder blijkt ook al drie kinderen gehad te hebben voordat ze de vader van het meisje
 • vader
 • Een jongeman bekent aan zijn jonge bruid dat hij al een kind heeft. Tot zijn verbazing zegt zij dat ze ook al een zoontje heeft. Hij vindt dat toch niet zo leuk en vraagt haar vader om uitleg. Die…

mop uit 1659
 • vader
 • Een jongen gaat naar Holland om een vak te leren en moet zijn ouders beloven dat hij niet met vrouwen zal omgaan.

mop uit 1659
 • Een vader vraagt hoe het zijn dochter in Frankrijk vergaat. De jongen vertelt dat ze in een bordeel woont en met haar
 • handen werkt. De vader verstaat Bordeaux en zegt dat bakken goed handwerk is.
 • vader
 • Een vader vraagt hoe het zijn dochter in Frankrijk vergaat. De jongen vertelt dat ze in een bordeel woont en met haar handen werkt. De vader verstaat Bordeaux en zegt dat bakken goed handwerk is.

mop uit 1659
 • vader
 • Een rijke koopman heeft twee dochters. Een gaat trouwen en hij geeft 20.000 kronen voor het huwelijk. Een andere jongeman hoort dat en zegt tegen de koopman dat hij de andere dochter wel voor slechts…

mop uit 1659
 • Vader en Moeder is het ter ooren gekomen, en zijn seer quaedt, ghy soudt my eerst moeten trouwen: Hy seyde, dat derf ik niet
 • vader
 • Een jongeman en een meisje zien elkaar al geruime tijd. Zij wordt door haar ouders op de vingers getikt. Ze brengt hen te schande en moet of trouwen of de jongen niet meer zien.

mop uit 1659
 • op een morgen tijdt heen gegaen om haer daer eens van te spreecken, in't Dorp komende, vondt hy haer Vader in de hof gaen
 • , dewelck hy groettede, de Vader desgelijcks wederom, en hem vraeghende wat hy daer so vroegh maeckte: Hy wederom antwoorde, ick
 • Een boerenzoon gaat naar de vader van zijn liefje om zijn goedkeuring te krijgen. De vader vindt zijn dochter nog wel
 • vader
 • Een boerenzoon gaat naar de vader van zijn liefje om zijn goedkeuring te krijgen. De vader vindt zijn dochter nog wel wat jong en onervaren, maar maakt geen probleem. De jongen vertelt dit aan het…

mop uit 1659
 • Persoonen koosen, die haer Vader mochten van doen hebben.
 • weesjongen door God is gezonden, zodat niemand in de kerkraad gekozen wordt die zijn vader (God) niet kent (weesjongen kent zijn
 • vader niet).
 • vader
 • Tijdens het kiezen van een kerkraad klopt een weesjongen aan. Een voorbijganger zegt tegen zijn vrienden dat de weesjongen door God is gezonden, zodat niemand in de kerkraad gekozen wordt die zijn…

mop uit 1659
 • vader
 • Liefdesbrief geschreven door een jongen. Hij heeft er drie dagen over gedaan.

mop uit 1659
 • baart als een Bok had; Maer hy sey. Vader gy hebt een baart als een Leeuw. De vader weêrom Wel Iongen hebt gy wel Leeuwen
 • gesien? Ia, antwoorde den Schalck, daer loopen er een deel op de Schans Wel Iongen, sey de Vader, dat zyn Bocken. Vader
 • Een jongen ziet dat de baard van zijn vader onder de kin groeit. Hij zegt dat het net de baard van een leeuw is, omdat
 • hij niet durft te zeggen dat zijn vader op een bok lijkt.
 • vader
 • Een jongen ziet dat de baard van zijn vader onder de kin groeit. Hij zegt dat het net de baard van een leeuw is, omdat hij niet durft te zeggen dat zijn vader op een bok lijkt.

mop uit 1659
 • vader
 • In Parijs is een geestelijke te gast bij een gezin tijdens het diner. Hij wordt gevraagd de kip te verdelen en neemt zelf het grootste stuk.

mop uit 1659
 • voor mijn Vader; zoo ben ick Erfghenaem, en ghy niet: Want daer Kinderen zijn, daer erven geen Broeders
 • hem als zijn broer en de boer ziet hem als zijn vader, zodat hij ook de erfgenaam is.
 • vader
 • Maria Heins vertelt een verhaal: Een boer praat met iemand over Christus en vraagt hoe hij Christus ziet. De een ziet hem als zijn broer en de boer ziet hem als zijn vader, zodat hij ook de erfgenaam…

mop uit 1659
 • Gerechtsdienaars: wat doet Saul onder de profeten? Duitser: hij komt de ezels van zijn Vader zoeken.
 • vader
 • Gerechtsdienaars: wat doet Saul onder de profeten? Duitser: hij komt de ezels van zijn Vader zoeken.
351.jpg