Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor ""

mop uit 1659
 • Een vader vraagt hoe het zijn dochter in Frankrijk vergaat. De jongen vertelt dat ze in een bordeel woont en met haar
 • handen werkt. De vader verstaat Bordeaux en zegt dat bakken goed handwerk is.
 • jongen
 • vader
 • Een vader vraagt hoe het zijn dochter in Frankrijk vergaat. De jongen vertelt dat ze in een bordeel woont en met haar handen werkt. De vader verstaat Bordeaux en zegt dat bakken goed handwerk is.

mop uit 1659
 • Persoonen koosen, die haer Vader mochten van doen hebben.
 • weesjongen door God is gezonden, zodat niemand in de kerkraad gekozen wordt die zijn vader (God) niet kent (weesjongen kent zijn
 • vader niet).
 • jongen
 • vader
 • Tijdens het kiezen van een kerkraad klopt een weesjongen aan. Een voorbijganger zegt tegen zijn vrienden dat de weesjongen door God is gezonden, zodat niemand in de kerkraad gekozen wordt die zijn…

mop uit 1659
 • Liefdesbrief geschreven door een jongen. Hij heeft er drie dagen over gedaan.
 • jongen
 • vader
 • Liefdesbrief geschreven door een jongen. Hij heeft er drie dagen over gedaan.

mop uit 1659
 • Yets aardighs. Een jongen, siende dat sijn Vaders baart onder de kin groeyde, soo dorst hy qualijck seggen, dat hy een
 • baart als een Bok had; Maer hy sey. Vader gy hebt een baart als een Leeuw. De vader weêrom Wel Iongen hebt gy wel Leeuwen
 • Een jongen ziet dat de baard van zijn vader onder de kin groeit. Hij zegt dat het net de baard van een leeuw is, omdat
 • hij niet durft te zeggen dat zijn vader op een bok lijkt.
 • jongen
 • vader
 • Een jongen ziet dat de baard van zijn vader onder de kin groeit. Hij zegt dat het net de baard van een leeuw is, omdat hij niet durft te zeggen dat zijn vader op een bok lijkt.