Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor ""

mop uit 1659
 • op een morgen tijdt heen gegaen om haer daer eens van te spreecken, in't Dorp komende, vondt hy haer Vader in de hof gaen
 • , dewelck hy groettede, de Vader desgelijcks wederom, en hem vraeghende wat hy daer so vroegh maeckte: Hy wederom antwoorde, ick
 • Een boerenzoon gaat naar de vader van zijn liefje om zijn goedkeuring te krijgen. De vader vindt zijn dochter nog wel
 • wat jong en onervaren, maar maakt geen probleem. De jongen vertelt dit aan het meisje en die wordt boos, want ze is
 • jong
 • vader
 • Een boerenzoon gaat naar de vader van zijn liefje om zijn goedkeuring te krijgen. De vader vindt zijn dochter nog wel wat jong en onervaren, maar maakt geen probleem. De jongen vertelt dit aan het…

mop uit 1651
 • Een kleutertje, die nog te jong scheen om een hoertje te sijn, van Delf na Den Haeg vaerende, sloeg sulcken praet uyt
 • Een predikant stond verbaasd toen een jong meisje vuile taal uitsloeg. Toen hij haar vroeg waar ze vandaan kwam
 • , antwoordde ze: "Ik ben eerst mijn vader ontsproten en daarna mijn moeder ontkropen."
 • jong
 • vader
 • Een predikant stond verbaasd toen een jong meisje vuile taal uitsloeg. Toen hij haar vroeg waar ze vandaan kwam, antwoordde ze: "Ik ben eerst mijn vader ontsproten en daarna mijn moeder ontkropen."

mop uit 1651
 • jong
 • vader
 • Balthasar Coijmans trouwt rond zijn 56e met Maria Trip. Als hij de bruid naar binnen draagt roepen enige jongelingen dat ze hem wel zullen helpen. Daarop zegt Balthasar: 'Doe dat maar, kinderen, ik…

mop uit 1659
 • jong
 • vader
 • Liefdesbrief geschreven door een jongen. Hij heeft er drie dagen over gedaan.