Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

10 resultaten voor ""

mop uit 1651
 • wel kende. R. 'Jae.' R. 'Zijt gij dan vader van dat kint?' R. 'Neen, want ick hebbe in geen 15 maenden bij soo één
 • Bij een man kwam een vrouw aan de deur met een kind, waarvan ze zei dat hij de vader was. De man zocht haar naam op in
 • zijn register en zei dat dat niet zo kon zijn. De man werd toen voorgeleid, en weer ontkende hij dat hij de vader van het
 • man
 • vader
 • Bij een man kwam een vrouw aan de deur met een kind, waarvan ze zei dat hij de vader was. De man zocht haar naam op in zijn register en zei dat dat niet zo kon zijn. De man werd toen voorgeleid, en…

mop uit 1651
 • man
 • vader
 • Heel Rome roddelde over de dochter van Sylla, die iets had met twee mannen. Haar broer zei: "Ik verwonder mij erover dat mijn zus een vlek [= Maculam] heeft, terwijl zij een schoonmaker [=Fullonem]…

mop uit 1651
 • man
 • vader
 • Een dochter biecht tegenover een priester op dat ze onlangs een stuk linnengoed heeft gestolen. De priester zegt haar dat dat verkeerd is, waarop het meisje antwoord dat haar moeder dat ook al zij,…

mop uit 1651
 • hij geheel doorbracht. Van desen seyde iemant: 'Dat is een barmhertich man, hij heeft na de weduwes doot alle de kinderen
 • in snel tempo doorheen. Daarop merkt iemand op: 'Het is een barmhartig man, hij heeft na de dood van hun moeder alle
 • man
 • vader
 • Een onnozele vagebond wordt de voogd van een aantal weeskinderen. Het geld van de moeder van de kinderen jaagt hij er in snel tempo doorheen. Daarop merkt iemand op: 'Het is een barmhartig man, hij…

mop uit 1651
 • Daer was een man die in 40 jaeren niet hadt in de kerck geweest, in welcke tijt de manier van met het sachkje om te
 • , geeft hem sijn dochter een schelling. De oude man meende dat hij gelt daer uytnemen most, seyde: 'Ick danck je seer vrient
 • Een man die veertig jaar niet naar de kerk was geweest, ging met zijn twee dochters naar een dienst. In die veertig
 • jaar was de collecte door de kerk ingesteld. Toen het zakje voor een donatie langs kwam, dacht de man dat hij geld mocht
 • man
 • vader
 • Een man die veertig jaar niet naar de kerk was geweest, ging met zijn twee dochters naar een dienst. In die veertig jaar was de collecte door de kerk ingesteld. Toen het zakje voor een donatie langs…

mop uit 1651
 • man
 • vader
 • Balthasar Coijmans trouwt rond zijn 56e met Maria Trip. Als hij de bruid naar binnen draagt roepen enige jongelingen dat ze hem wel zullen helpen. Daarop zegt Balthasar: 'Doe dat maar, kinderen, ik…

mop uit 1651
 • grooter statigheyt, dat hij voor sijn dogter gesorgt hadde als een opregt vader behoorde te doen, te weten: dat hij soo seer
 • gezorgd te hebben en niet zozeer naar geld, maar naar verstand te hebben gekeken bij het zoeken van een man voor haar. Toen
 • man
 • vader
 • De dochter van advocaat Gerbrant Sas was gelukkig getrouwd met Van Goens. Gerbrant beweerde goed voor zijn dochter gezorgd te hebben en niet zozeer naar geld, maar naar verstand te hebben gekeken bij…

sprookje uit 1647
 • vader en de vogel Phenix te denken, niet docht, dan om zijn kriele lusten met dertele vrouwen te blussen, en dat zo lange
 • dat Willem, zijn jonger broeder, die zijn uytblijven verdroot, de vader om oorlof bad, om zijn broeder en met een de vogel
 • Kalis, waar zijn broers hem van de vogel beroven, die ze naar de vader brengen; maar de vogel zingt niet. De prinses uit
 • zoeken, deze meldt zich, loopt over het gouden tapijt en wordt door de prinses aangewezen als haar man. De twee broers moeten
 • man
 • vader
 • Een Engelse koning lijdt aan podagra en zijn waarzeggers voorspelen genezing als hij de vogel Phenix een uur hoort zingen. Na elkaar gaan zijn drie zonen op pad en alleen de jongste, Artus, laat zich…

mop uit 1651
 • twee wenschen, sij sullen u geworden.' R. 'Dat mijn man en ik vrolijck mogen leven en salich sterven.' R. 'Het geschiede
 • mijn man thuys komt? R. 'Ja, maer wij gaen heenen. Weest evenwel verseeckert dat gij niet vergeefs sult wenschen.' Drie
 • ze en krijgt vier wensen, waar ze graag met haar man over wil beslissen. Terwijl ze op haar man wacht zit ze met haar
 • zoontje te spelen. Ze zegt tegen het kind dat hij net op zijn vader lijkt, alleen de baard nog. het kind krijgt een baard en
 • man
 • vader
 • God en Sint Pieter zijn op reis op aarde. Ze komen in een dorpje waar niemand ze wat te eten geeft, behalve een arme vrouw die haar laatste gans voor ze slacht. Als beloning geven ze haar evenveel…

mop uit 1651
 • , ick kom even van sooveel hartseer aen mijn man te beleven, komt gij mij wederom op 't nieuws bedroeven en mijn wonden
 • Brandwijk en Gijbeland, die na de dood van haar man trouwde met de Nederlandse dichter Jacob Westerbaen (1599-1670). Haar
 • vrouw van Johan van Oldenbarnevelt, dat ze net aan het bekomen is van het verdriet om de dood van haar man als haar
 • man
 • vader
 • Als de vrouw van de onthoofde Reinier van Groeneveld met Jacob Westerbaen wil trouwen klaagt haar schoonmoeder, de vrouw van Johan van Oldenbarnevelt, dat ze net aan het bekomen is van het verdriet om…