Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

57 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1997
 • mijn ouders." Hij kwam de huiskamer binnen en stond ineens voor de vader: de wijnhandelaar! [Aantekening in handschrift
 • : Bekende U.L.] (Brief Wouter Noordewier, Nieuwegein, 11 juni 1997)
 • Brief Wouter Noordewier, Nieuwegein, 11 juni 1997
 • mijn ouders." Hij kwam de huiskamer binnen en stond ineens voor de vader: de wijnhandelaar!
 • brief
 • vader
 • Een jongen kwam in een wijnzaak en zei: 'Ik wil een bedwelmende wijnsoort! Ik ga uit met een meisje en wil haar kussen! Daarom moet ze een beetje dronken zijn! Anders wil ze namelijk niet, de kleine…

sage uit 1894
 • vrijde zoo lang dat hij kreeg er haar lief, Uit vreugde en uit weerspoed 1) zond hij haar een brief. "Och vaderlief, lees
 • deze brieve en laat Mij hooren wat daar inne te lezen staat." "Daar staat er geschreven al in deze brief, Dat de jonge
 • Een markgraaf vrijt om de dochter van de koning en schrijft haar een brief. Zij heeft nog maar een half jaar te leven
 • en vraagt haar vader haar deze man te geven. Na het half jaar wordt ze ziek en sterft en de markgraaf, die naar haar op
 • brief
 • brief
 • vader
 • Een markgraaf vrijt om de dochter van de koning en schrijft haar een brief. Zij heeft nog maar een half jaar te leven en vraagt haar vader haar deze man te geven. Na het half jaar wordt ze ziek en…

sage uit 1902
 • een geval de moeder zich van de wieg, liefst zelfs uit het huis moet verwijderen. Helpt dat niet, dan kan de vader zijn
 • brief
 • vader
 • Onder andere: middel tegen stuipen bij kinderen; voortekenen van sterfgevallen; voortekenen van slecht weer of een strenge winter.

sprookje uit 1894
 • : "Vader, et is er goed spek, Want onze knapen, die snaken ziin vet. Vet ziin die snaken; Wa sulle me 'r van maken? Watje maar
 • brief
 • vader
 • Eend Koppetje wijst op een luis op de mouw van Lies, maar dat kan Lies niet schelen; ze vraagt of hij haar wil helpen doden. Hij weigert en ze wil hem met een stok slaan, waarop Koppetje in het…

raadsel uit 1894
 • . En na verloop van tijd Omtrent de twintig jaren Heeft hij zijn vader zelf Ten grave weggebracht Was dit geen stout
 • bestaan Dat hij zijn vader zelf Dood had helpen slaan? Dit heeft hij dan gedaan Hij en zijn jongste broeder. Een jaar vijf zes
 • zijn geprezen? Dat zag men aan een man, Die bij zijn eigen vrouw Twee echte zoons gewon, Waarvan de oudste zijn vader dood
 • Enkhuizen Daar woont een predikant, Die holp zijn vader doodgaan (noot GJB: slaan?) Hij liet zijn moeder zwaar gaan Zij trouwde
 • Raadsel: Een man helpt zijn vader doodslaan en trouwt zijn moeder. Hoe kan dit zonder misdaad?
 • brief
 • vader
 • Raadsel: Een man helpt zijn vader doodslaan en trouwt zijn moeder. Hoe kan dit zonder misdaad?

sage uit 1881
 • brief
 • vader
 • Het geluksbeentje uit de schelvis wordt opgegooid om te zien of er een goede of een slechte vangst op komst is.

sage uit 1892
 • brief
 • vader
 • Een boer ontdekt een verenkrans in het kussen van zijn zieke kind en gaat op advies van anderen een zwarte kip levend koken, omdat dan de heks moet komen. Inderdaad komt een oude vrouw aan de deur en…

sprookje uit 1881
 • vanmiddag heerlijk soep eten." Maar Jantje was in de pan weer een mensch geworden en riep de[n] vader onder den schoorsteen en
 • geslacht, Mijn vader heeft mij gegeten, Mijn zuster Leentje heeft de beentjes Onder den lindeboom gesmeten.)
 • Jantje wordt door zijn moeder geslacht en zijn vader te eten voorgeset. Jantje herleeft als vogel, zet zich op de
 • schoorsteen en laat geschenken vallen: gouden horloge voor vader, gouden armband voor zusje, molensteen op het hoofd van de moeder.
 • brief
 • vader
 • Jantje wordt door zijn moeder geslacht en zijn vader te eten voorgeset. Jantje herleeft als vogel, zet zich op de schoorsteen en laat geschenken vallen: gouden horloge voor vader, gouden armband voor…

sprookje uit 1893
 • levensjaren woonde ik in Harderwijk; mijn vader vertelde ons zeer veel in den schemer, doch daar hij officier was, waren dat
 • de baker ons het een en ander verhaalden, dat mij zeker om de akeligheid is bijgebleven. Een moeder en een vader
 • Dit verhaal stamt uit de brief van 26 november 1893 - mevr. Deenik-Bronner zegt hier expliciet maar één verhaal te
 • brief
 • vader
 • Ouders doden hun kind en begraven het: er groeit echter een handje boven het graf, en er klinkt een stem die de ouders beschuldigt.

sprookje uit 1892
 • zijn moeder zooveel van hem houdt. De geschenken bij ons zijn voor den vader een hoed, voor Leentje een dasje en voor de
 • vogeltje ben ik. Mijn moeder slacht[t]e mij uit wraak, Mijn vader at mij op met smaak, Maar mijn zusje Leentje Zocht gretig
 • [Uit eerdere brief (6 april 1892): Ook is er een lied van de schoone jongen David. Die door zijn stiefmoeder geslacht
 • Een jongetje wordt door zijn moeder gedood en door zijn vader gegeten. Het zusje gooit de beentjes onder de lindeboom
 • . Het jongetje wordt een vogeltje dat een lied zingt en een kado belooft. Vader en zuster krijgen mooie kadootjes, maar de
 • brief
 • vader
 • Een jongetje wordt door zijn moeder gedood en door zijn vader gegeten. Het zusje gooit de beentjes onder de lindeboom. Het jongetje wordt een vogeltje dat een lied zingt en een kado belooft. Vader en…

sprookje uit 1892
 • Daar was een vader en een moeder, die hadden twee kinderen, Mietje en Jantje genaamd. De vader was naar zijn werk en
 • andere handje zijn beentjes en zijn hoofd. Zij hakte hem fijn en kookte er soep van. De vader kwam eterstijd thuis en de soep
 • van. De vader eet de soep, Mietje verzamelt de botjes, begraaft die onder de lindeboom en Jantje herleeft als vogel, die
 • zingt: "Mijn moeder heeft mij gehakt, mijn vader heeft mij gegeten en mijn zusje heeft mij geschud." Hij
 • brief
 • vader
 • Jantje slaat telkens Mietjes mosterdpotje stuk op het bruggetje en zijn moeder hakt hem aan stukken en kookt er soep van. De vader eet de soep, Mietje verzamelt de botjes, begraaft die onder de…

sprookje uit 1892
 • . Personen: Vader, moeder, dochtertje en meid. Dochtertje verliest door een of ander ongeluk een been. Vader, die dochtertje
 • begraven is, gaan vader en moeder en de meid wandelen. Toevallig komen ze langs het graf van dochtertje en daar hoorde vader
 • brief
 • vader
 • Meisje wordt begraven met haar gouden been, maar de meid steelt het. Als ze bij het graf komen, roept een stem uit het graf om haar been en beschuldigt de meid.

sage uit 1965
 • Dolende heks voorspelt onweer en doet iemand verloren lopen Ons vader die wandelde graag over de hei. Toen ie zo weer
 • , 'want er gaat een geweldig onweer komen.' Ons vader, die een echte weerprofeet was, keek op en zei dat ze zeker gek geworden
 • brief
 • vader
 • Dolende heks voorspelt onweer en doet de ongelovige verloren lopen.

sage uit 1965
 • vertelden ze, en ook ons vader zaliger vertelde het, dat ze Jaan Hufkens eens gebeten had toen deze de kat eens had nagetrapt
 • brief
 • vader
 • Een man, die naar een kat trapt, wordt gekrabt, maar gaat pas een week later naar de dokter. Dan is het te laat en hij sterft.

sage uit 1937
 • Het spook van de Kollenberg Mijn vader, die het weten kon, omdat hij als geboren 'lamäker' in zijn jonge tijd jaren
 • kruuts gemaak hauw' om de boze geesten op de vlucht te drijven. Alleen 'de vader zeeliger' haalde de schouders op en zei
 • brief
 • vader
 • Man voert op de Kollenberg een gevecht met een onzichtbare tegenstander.

mop uit 1967
 • kinderen van 10 jaar en ouder met de geit naar de bok gestuurd worden, want vader was op het werk en de moeder had haar handen
 • groot aantal kinderen, toen de geit 'rits' werd. Ze moest naar de bok, maar vader was niet thuis; moeder wel, maar die kon
 • brief
 • vader
 • Thomas wordt met de geit naar de bok gestuurd, maar koopt onderweg voor de helft van het meegekregen dubbeltje snoep en zegt tegen de vrouw: "Doe er maar voor 5 cent in, da's genoeg." De vrouw kan er…

sage uit 1965
 • heks was. Maar wij hadden er tot dan toe nooit last van gehad en ons vader zei dat ze mocht komen zolang er niets gebeurde
 • de heks nog. Toen we die spinazie later aten, kregen we er allemaal maagkrampen van en ons vader moest er zelfs voor naar
 • brief
 • vader
 • Het advies van een heks wordt genegeerd en iedereen krijgt buikpijn van de spinazie.

sage uit 1965
 • horen en zien verging. Ons vader zei toen dat we een relikwie op de vensterbank moesten leggen. We hebben dat gedaan en de
 • brief
 • vader
 • Zwarte kat brengt kind aan het wenen; het neerleggen van een relikwie helpt.

sage uit 1970
 • koorts en ook kon je nergens een wonde bespeuren. Ons vader dacht dat het door Marie van het Zwevelke kwam, want die had de
 • . Ons vader zei toen dat ie dat poppeke wel wilde hebben voor de kleine, maar Marie gaf het niet graag af. Toen ons vader
 • Het kind huilt zonder reden, maar is gestreeld door Marie, die de vader een poppeke laat zien met een snee in de rug
 • . De vader wil het hebben, krijgt het na lang zeuren, gooit het in het vuur en het kind houdt op met schreien.
 • brief
 • vader
 • Het kind huilt zonder reden, maar is gestreeld door Marie, die de vader een poppeke laat zien met een snee in de rug. De vader wil het hebben, krijgt het na lang zeuren, gooit het in het vuur en het…

sage uit 1965
 • hadden en ie lachte. 'Neen,' zei ons vader, 'we zullen er dit jaar geen hebben.' - 'Jawel,' zei die kerel, 'je hebt er wel
 • brief
 • vader
 • Tovenaar laat de aardbeiplanten plots vruchten dragen.

sage uit 1965
 • Heks laat kersen van de boom waaien Ik heb ons vader altijd horen vertellen dat Trui van Gerven bij ons de kersen van
 • brief
 • vader
 • Omdat wij meer kersen hadden dan de buren, liet Trui bij ons de kersen van de bomen waaien.

sage uit 1965
 • mannen thuis weggegaan waren omdat ze ruzie met hun vader hadden. Ze zijn bijeengekomen en zo zijn ze aan het roven geslagen.
 • brief
 • vader
 • De bende van de Heirovers bestond uit weggelopen mannen

sage uit 1965
 • . Ze stond eens bij het konijnenhok en zei dat ze een konijn wou kopen, maar ons vader wilde er geen verkopen. 's Avonds
 • brief
 • vader
 • Heks steelt konijn op geheimzinnige wijze.

sage uit 1965
 • Heks wordt kwaad als men zijn hand hoger plaatst dan die van haar Dien Bosch had de naam een heks te zijn en ons vader
 • brief
 • vader
 • Heks wordt kwaad als men zijn hand hoger plaatst dan die van haar.

sage uit 1965
 • Twee heksen vallen van hun bezemstelen en zijn gewond Mijn vader vertelde me vroeger dat ie eens twee vrouwen in een
 • wei gevonden had. De ene had een been gebroken en de andere had een diepe wonde aan het hoofd. Mijn vader dacht dat het
 • brief
 • vader
 • Twee heksen botsen in de lucht, vallen van hun bezemstelen, zijn gewond en worden gevonden.