Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

2 resultaten voor ""

sprookje uit 1528
 • van bedrijf Ende ooc na der werelt wtgheven Soe was hi in archeyt wel bedreven Maer van sinen vader was hi wel bemint Maer
 • totter duechden graden. De vader Doe seyde die goede man God weet Ick sout gheern doen al nu ghereet Maer hi is te ionc
 • uitgegeven in: Wolthuis G.W., Het drama in de Middeleeuwen, Amsterdam, 1929, pp. 195-201. c: Verdere literatuur
 • Middeleeuwsch drama, in TNTL, XXII (1903), (pp. 304-320), p. 320) vraagt zich af of dit ‘ook niet oudtijds de tekst van een
 • nog te jong, het moest nog een jaar wachten. De vader zou Jacke als herder aan het werk zetten zodat stiefmoeder geen
 • . Als Jacke 's avonds thuiskomt en zijn vader en stiefmoeder het verhaal van de monnik hebben gehoord, moet Jacke spelen op
 • drama
 • vader
 • Een man had bij zijn eerste vrouw een zoon verwekt, Jacke genaamd. De stiefmoeder van Jacke koesterde grote nijd jegens hem en gunde hem niets. Op een dag vroeg ze zelfs aan haar man of ze Jacke niet…
_jac001jack01ill01.gif

sprookje uit 1919
 • , kind, Zie je, vader en moeder verbieden je toch alleen maar dingen, die niet goed voor je zijn, dat begrijp je toch wel
 • goed had afgeleerd. 't Is toch zoo'n lief kind!" Figuur 18 (de vader van Roodkapje) wordt van links op het tooneel
 • moeder haar best te doen om dat te blijven. Moeder zegt tegen vader dat ze Roodkapje naar grootmoeder zal sturen, waarop
 • vader zich afvraagt of Roodkapje op de grote weg zal blijven. Onderweg ontmoet ze de wolf, vertelt waar grootmoeder woont
 • drama
 • vader
 • Roodkapje heeft van grootmoeder een rood kapje gekregen omdat ze de laatste tijd zo gehoorzaam is geweest. Ze belooft moeder haar best te doen om dat te blijven. Moeder zegt tegen vader dat ze…