Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

13 resultaten voor ""

exempel uit 1401
 • exempel
 • Men leest een exempel dat eyn geestlick vader saet aen een taffel daer voel broders aeten, den alrehant spise wort voer
 • Een geestelijke vader zat aan een tafel waar veel broeders aten van allerhande spijzen. De ene helft at alleen honing
 • vader
 • Een geestelijke vader zat aan een tafel waar veel broeders aten van allerhande spijzen. De ene helft at alleen honing, de andere brood en de derde groep vastte. Degene die honing aten waren dankbaar.…

exempel uit 1401
 • exempel
 • Men leest oick eyn ander exempel woe hilich ende verdeenst-lick die arbeit is, sonderlinx die voer den ghemeynen orber
 • arbeyt, soe stondt eyn hillich vader van veer, ende sach dat de hemelsche coninginne maria ende sunte anna ende maria
 • Broeder van Claerendael verricht op de velden een goede arbeid. Op een dag zag de heilige vader Maria, St. Anna en
 • vader
 • Broeder van Claerendael verricht op de velden een goede arbeid. Op een dag zag de heilige vader Maria, St. Anna en Maria Magdalena van een berg komen. Zij wisten het zweet van de broeders hun gezicht…

exempel uit 1401
 • exempel
 • Daer toe dyent oick eyn exempel, detmen leest ynder vader boeck, woe eyn geestlick vader hoerd van twen oitmoedigen
 • ghebet ghedaen hadden, doe genck die vader mit on yn oer haefken ende nam sijnen staff ende sloich myt grote haesticheit op
 • Een geestelijk vader bezoekt twee vrome broeders en bidt met hen. Tegen het middageten vertrekt de geestelijke en de
 • broeders zien hem geslachtsgemeenschap hebben. Ze zeggen er niets van, maar gaan weer naar de cel van de geestelijke vader om
 • vader
 • Een geestelijk vader bezoekt twee vrome broeders en bidt met hen. Tegen het middageten vertrekt de geestelijke en de broeders zien hem geslachtsgemeenschap hebben. Ze zeggen er niets van, maar gaan…

exempel uit 1970
 • exempel
 • Exempel. Alsoe men leest een exempel dat sinte gregorius bescrijft dat een man was ende die hadde enen ionghen sone
 • alse placht te sweerne ende te vloekenne. Ende de vader en castijde dat kint niet daer af. Op een tijt wart dit kint siec
 • Een man had een zoon die gewend was om te vloeken. Op een dag was het kind ziek en de vader nam hem op schoot. De vader
 • (duiveltjes) waren. De vader luisterde daar niet naar en toen het kind vloekte viel hij plotsklaps dood neer. Hiermee toonde de
 • vader
 • Een man had een zoon die gewend was om te vloeken. Op een dag was het kind ziek en de vader nam hem op schoot. De vader had het kind wel lief, maar niet de ziel van het kind. Op dat moment begint het…

exempel uit 1970
 • exempel
 • Exempel. Het was een wijf in dat bisdom van utrecht, die ghinc staen in een becken met watere, ende sij spranc
 • . Ende daer omme en selen wij van onsen lieven vader niet sceiden, die ons soe vaderlike ghescapen ende ghemaect heeft.
 • vader
 • Een vrouw in het bisdom van Utrecht staat in een bekken met water en wil zich losmaken uit de macht Gods. Ze geeft zich over aan de duivel die meteen haar ziel en leven komt halen. Hieruit komt naar…

exempel uit 1401
 • exempel
 • die paus den dienst vercorten wilde. Doen ghinc des paus dienare tot hem ende seyde: „Heyleghe vader, dat volc begheert
 • vader
 • Een clericus had altijd graag bisschop willen worden, maar dat lukte nooit. Hij ging te raden bij de duivel. Die beloofde hem dat hij hem zou helpen. Degene die op dat moment bisschop was stierf…

exempel uit 1970
 • exempel
 • Exempelen uit de spieghel der biechten. Een exempel. In enghelant was een bisschop, ende hadde bi hem enen ionghen
 • vridach. Des nachts soe quam hi tot haer. Doe quam hoer vader ende wert sijns ghewair, ende lietet om des bisscops wil dat hi
 • Goede Vrijdag naar haar toe. De vader van het meisje ontdekt de priester bij zijn dochter en wil beklag doen bij de bisschop
 • vader
 • In Engeland is een bisschop die een priester bij zich heeft. Deze priester is verliefd op een jodendochter en gaat op Goede Vrijdag naar haar toe. De vader van het meisje ontdekt de priester bij zijn…

exempel uit 1970
 • exempel
 • Een ander exempel. Het was een ioncfrouwe, die was zeer boze ende oncuys, alo dat si sundichden mit haren vader. Ende
 • die moeder. Doe die vader dat vernam, doe wert hi grootlic toornich op die dochter, also dat si hem oec al slapende
 • Een zeer boze en onkuise jonkvrouw zondigt met haar vader. Wanneer de moeder hier achterkomt, legt zij de schuld bij de
 • dochter. Deze wordt hierover zo kwaad dat ze haar moeder vermoordt. De vader reageert woedend, waarop de dochter ook hem
 • vader
 • Een zeer boze en onkuise jonkvrouw zondigt met haar vader. Wanneer de moeder hier achterkomt, legt zij de schuld bij de dochter. Deze wordt hierover zo kwaad dat ze haar moeder vermoordt. De vader…

exempel uit 1970
 • exempel
 • Exempel. Het was een heylich man, die wart ghevoert mitten gheest in die helle. Daer sach hi mennigherhande grote pine
 • . Hi sach daer eens riken mans ziel inden gloede. Daer na quam varen sijns soens ziel. Doe die vader den zoen sach, doe
 • vader
 • Een heilig man is via zijn geest in de hel, waar hij veel ellende ziet. Zo ziet hij de zielen van een rijke man en diens zoon ruzie maken. De twee beschuldigen elkaar van hun verdoemenis en vervloeken…

exempel uit 1479
 • exempel
 • Exempel des keysers soens HEt was een ridder die mer enen enighen soen en hadde dien hi eerst sonderlanghe seer lief
 • bi sinen meester ghestaen hadde seuen iaer lanck. doe be\gheerde (70b) die vader sinen soen te sien ende seyndede hem
 • exempel
 • vader
 • Alexander en Lodewijk zijn twee vrienden die aan het hof van de keizer leven. Ze zijn allebei mooi en slim, maar Alexander is in alles net even iets beter dan Lodewijk. Alexander komt vaak voor zijn…

exempel uit 1479
 • exempel
 • Een exempel des vierden meesters HEt was een out ridder rechtuaerdich ende (32a) was langhe tijt sonder huusvrouwe ende
 • segghe Ick hebbe soe langhe mit uwen vader gheweest ende en hebbe mi niet van sulcken dinghen onderwonden. (32b) Doe seide
 • Exempel van de vierde meester. Een oude ridder trouwt met een jonge, mooie vrouw. Zij is niet tevreden over haar man en
 • exempel
 • vader
 • Exempel van de vierde meester. Een oude ridder trouwt met een jonge, mooie vrouw. Zij is niet tevreden over haar man en wil een priester als minnaar. Ze schakelt hierbij de hulp van haar moeder in. De…

exempel uit 1479
 • exempel
 • (44a) Dat exempel des vijften meesters HEt was een famoes ende vernaemt medicus. ypocras ghenoemt. alsoe subtijl ende
 • draghen. ende segghet mi wie des kints vader is Si seide Wie soude anders des kints vader wesen. dan mijn heer die coninc
 • Exempel van de vijfde meester. Ypocras, een beroemd medicus, heeft een neef, Galienus. Galienus wordt ook medicus en
 • de vader van de jongen is, wordt Ypocras jaloers op het talent van zijn neef. Hij vermoordt Galienus en wordt kort daarna
 • exempel
 • vader
 • Exempel van de vijfde meester. Ypocras, een beroemd medicus, heeft een neef, Galienus. Galienus wordt ook medicus en overstijgt het niveau van zijn oom. Als Galienus de zoon van de koning van…

exempel uit 1970
 • exempel
 • V. Ene exempel vanden Raven. Het was een raven wilen eer die alre kinder en hade meer dan enen sone, dien hi wel plach
 • ; dien hielt hi al tot anden dach dat hi volwassen was algader ende alsoe groet als sijn vader. Doen sprac doude raven tot
 • Ene exempel vanden Raven
 • "Ene exempel vanden raven, is een onderwerp dat meer dan eens werd behandeld. Marie de France heeft dergelyke fabel
 • De jongste zoon van een raaf was volwassen geworden en moest voor zichzelf gaan zorgen. Zijn vader zei dat als de
 • het ook kan zijn dat de boer de steen al bij zich heeft en dat het raar is om hierop te vertrouwen. De vader merkte op dat
 • vader
 • De jongste zoon van een raaf was volwassen geworden en moest voor zichzelf gaan zorgen. Zijn vader zei dat als de boeren aan ploegen zijn, de raaf dan naast de ploeg moest meelopen en oppikken wat hij…