Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

21 resultaten voor ""

sprookje uit 1894
 • op vaders komfore Zegt dan: Vader 'et is er goed spek, Want onze knapen, die snaken zijn vet, Vet siin die snaken, Wa
 • vader
 • Eend Koppetje wijst op een luis op de mouw van Lies, maar dat kan Lies niet schelen; ze vraagt of hij haar wil helpen dooien. Hij weigert en ze wil hem met een dikke stok slaan, waarop Koppetje in het…

sprookje uit 1901
 • . Terwijl vader dan hazen of patrijzen schoot, ging Jantje, als hij moe werd, onder een groote boom zitten, om zijn boterham op
 • vader en moeder werden op allerlei manieren door hen geplaagd: al wat Jan's vader schoot, aten ze op, en als hij klaagde dat
 • zie BOEKV030; De heer Sevenhuysen zou het verhaal van zijn vader hebben gehoord. Vgl. CBAK0245; SINVS077. Alhoewel het
 • vader. Als de kozakken weer vertrekken, gooit Jantje uit wraak een van hun paarden dood met een steen. Jantje wordt gevangen
 • vader
 • Een jager neemt altijd zijn zoontje Jantje mee op de jacht. Op een dag ziet Jantje een jonge arend die in de takken verstrikt zit. Elke dag deelt Jantje zijn boterhammen met de arend, en op een dag…

sprookje uit 1881
 • (Het begin en slot van dit verhaal staat mij niet geheel meer voor.) Vader en stiefmoeder; Jantje [wordt] om een
 • , eindelijk het hoofd. Dan wordt Jantje gehakt en soep (?) van hem gekookt. Die krijgt vader te eten. Verdere bijzonderheden staan
 • vader
 • Jongetje moet na een boodschap één voor één zijn ledematen op het hakblok leggen die dan afgehakt worden. Daarna wordt er soep van hem gekookt. In een andere versie moet hij zeven trappen op,…

sprookje uit 1891
 • Er was te Zaandam eens een jongen, die erg ondeugend was en het zijn vader en moeder verschrikkelijk lastig maakte
 • vader
 • Ouders hopen lastig kind kwijt te raken door het achter te laten op een schip. Het schip komt in een storm terecht die veroorzaakt zou zijn door het kind. Hij wordt in een ton gestopt en overboord…

mop uit 1601
 • Van een Vader en een Zoon Goossen wou zijn Besje zoenen En zijn vaar kwam op het slag. Hoe zey hij, mijn moer te
 • Van een Vader en een Zoon
 • uit Pans Fluytje, 200: Van een Vader en een Zoon
 • Op het verbod van zijn vader zijn grootmoeder te zoenen, reageert de jongen waarom hij zijn vaders moeder niet mag
 • zoenen, als zijn vader wel de moeder van hem mag zoenen.
 • vader
 • Op het verbod van zijn vader zijn grootmoeder te zoenen, reageert de jongen waarom hij zijn vaders moeder niet mag zoenen, als zijn vader wel de moeder van hem mag zoenen.

sage uit 1890
 • van te zien; zooals je straks hooren zult. Op de plaats die nu het Eldertsveld heet woonden voor honderden jaren een vader
 • Een vader en een zoon leven in een hol onder de grond. Om voorbijgangers te kunnen bestelen en vermoorden spannen ze
 • niet vermoorden omdat hij haar als vrouw wil. Een jaar lang laten vader en zoon het meisje niet alleen, maar na een jaar
 • vader
 • Een vader en een zoon leven in een hol onder de grond. Om voorbijgangers te kunnen bestelen en vermoorden spannen ze een touw met een bel over de weg zodat de voorbijgangers kunnen horen. Op een dag…

sage uit 1881
 • zijn vader dagelijks te scheren en zij maakt nu tijdens zijne afwezigheid gebruik van het scheermes om dezen te dooden
 • Een meisje, dat rogge sneed, werd door Ellert gekidnapt en moet dagelijks zijn vader Brannert scheren; ze snijdt hem de
 • vader
 • Een meisje, dat rogge sneed, werd door Ellert gekidnapt en moet dagelijks zijn vader Brannert scheren; ze snijdt hem de nek af, etc. De nageworpen bijl komt in de deurdrempel, wat nog te zien is.

sprookje uit 1894
 • , Legt 'et dan op vaders komfore. Zegt dan: Vader, 'et is er goed spek, Want onze knapen, die snaken, ziin vet. Vet ziin
 • vader
 • Eend Koppetje wijst op een luis op de mouw van Lies, maar dat kan Lies niet schelen; ze vraagt of hij haar wil helpen dooien. Hij weigert en ze wil hem met een dikke stok slaan, waarop Koppetje in het…

sprookje uit 1894
 • Van den Meesterdief. Er was ereis een vader en die had een eenigen zoon. Hij had hem alles laten leeren wat er
 • onderwezen wordt en zoo was die zoon onderwijl tot een flinken man opgegroeid. Toen riep op een goeden dag de vader hem bij zich
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven
 • wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het stelen. De vader protesteert hevig, maar doet
 • vader
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

sprookje uit 1881
 • Een vader en moeder hebben een eenigst dochtertje; maar, o ongeluk! het kind breekt haar been en dit moet worden
 • afgezet. Vader is schatrijk en houdt zielsveel van zijn dochtertje en geeft haar dus een gouden beentje. Het kind is er
 • vader
 • Meisje wordt begraven met haar gouden been, maar de meid steelt het. Als ze bij het graf komen, roept een stem uit het graf om haar been en beschuldigt de meid.

sprookje uit 1886
 • Van een paar gestolen kinderen. Er waren eens een vader en een moeder, die van huis gingen, maar hun twee kinderen
 • . De boer haalde toen de geredde kinderen te voorschijn. Kort daarop kwamen ook de vader en moeder, die het huis leeg
 • vader
 • Twee thuisgelaten kinderen krijgen bezoek van een oude vrouw, die hen een mooie appel voorhoudt, die ze door het raam aanreikt. Meteen grijpt ze de kinderen, stopt hen in een zak en gaat naar huis.…

sprookje uit 1881
 • Begin en Begon gingen met hun vader wandelen in een bosch. Begon verdwaalde met zijn vader; wie bleef er toen over
 • ? Begin. Goed, Begin en Begon gingen met hun vader wandelen, enz.
 • vader
 • plaagvertelsel over Begin en Begon.

mop uit 1881
 • Vader, moeder en dochter gaan op reis en moeten door een bosch. Daar worden ze door roovers overvallen, naakt
 • Dochter zegt haar horloge tussen haar benen te hebben verborgen, zodat de rovers het niet zagen, waarop de vader
 • vader
 • Dochter zegt haar horloge tussen haar benen te hebben verborgen, zodat de rovers het niet zagen, waarop de vader opmerkt: "Had je moeder dat geweten, dan had ze er de hele koffer kunnen bergen."

sprookje uit 1901
 • vader dan hazen of patrijzen schoot, ging Jantje als hij moe werd onder een grooten boom zitten om zijn boterham op te eten
 • volgde. Eenige jaren later kwamen de Kozakken in het land en zij verschenen ook in het dorp waar Jan woonde. Zijn vader en
 • De heer Sevenhuysen zou het verhaal van zijn vader hebben gehoord. Vgl. CBAK0245; SINVS077. Alhoewel het verhaal er
 • vader. Als de kozakken weer vertrekken, gooit Jantje uit wraak een van hun paarden dood met een steen. Jantje wordt gevangen
 • vader
 • Een jager neemt altijd zijn zoontje Jantje mee op de jacht. Op een dag ziet Jantje een jonge arend die in de takken verstrikt zit. Elke dag deelt Jantje zijn boterhammen met de arend, en op een dag…

mop uit 1881
 • ik zooveel voor je gedaan heb? Ik heb je broers laten leeren. Ik heb je vader en moeder er boven op geholpen. En nou word
 • vader
 • Een man, die zijn vriendin op heterdaad betrapt, verwijt haar haar ontrouw. Zij vraagt hem ermee te wachten tot ze klaar is.

mop uit 1881
 • zal dat beest een jeuk hebben." "Hoe dat?" zei de vader. "Nou," zei ze, "ik heb maar een klein zwart plekje op me lichaam
 • en dat jeukt me al zoo, en dat schaap is heelemaal zoo." "Hoor eens," zei vader, "we zullen maar weer naar huis gaan
 • vader
 • Een boer met zijn dochter op weg naar het klooster hoort haar praten over haar kleine zwarte plekje dat zo jeukt en brengt haar weer naar huis.

mop uit 1881
 • weer gauw thuis en kwam de derde koe halen. Zijn vader dacht: "Waar brengt hij ze zoo gauw naar toe?" en gaat ze dus achter
 • vader gaat hen achter na en dan ziet hij ze natuurlijk op elkaar liggen, druk aan de gang. "Bliksemsche jongen," roept hij
 • Een boerenzoon brengt zijn koeien niet naar de markt maar naar een non en bij de derde koe besluit de vader hem te
 • vader
 • Een boerenzoon brengt zijn koeien niet naar de markt maar naar een non en bij de derde koe besluit de vader hem te volgen, ziet de zoon met de non bezig en wil ook meedoen om nog iets aan zijn koeien…

mop uit 1881
 • Bij een Jodenfamilie sliep de heele familie samen in een groot bed, vader en moeder met een aantal kinderen in het bed
 • komt. Levi, die in de krib leit, zal dus uitkijken. Deze doet dit en merkt, dat het komt, omdat vader en moeder zoo'n
 • , merkt dat het komt door vader en moeder en waarschuwt zijn broer voortaan.
 • vader
 • Mozesje, die met de hele familie in bed slaapt, ligt vooraan en valt iedere nacht eruit. Zijn broer Levi zal opletten, merkt dat het komt door vader en moeder en waarschuwt zijn broer voortaan.

sprookje uit 1891
 • Er was te Zaandam eens een jongen die erg ondeugend was en het zijn vader en moeder verschrikkelijk lastig maakte
 • vader
 • Een ondeugende jongen wordt door zijn ouders naar Amsterdam gebracht en op een schip gezet. Als het schip in een storm terecht komt, krijgt de stoute jongen de schuld en wordt in een vat in zee…

sage uit 1894
 • vader
 • Een kind vloekte , waar zijn ouders om lachten. Het jongetje wordt echter door de duivel meegesleurd naar de hel, door de ruit heen. Als herinnering aan dit feit blijven de stukken vlees van het…

sprookje uit 1528
 • van bedrijf Ende ooc na der werelt wtgheven Soe was hi in archeyt wel bedreven Maer van sinen vader was hi wel bemint Maer
 • totter duechden graden. De vader Doe seyde die goede man God weet Ick sout gheern doen al nu ghereet Maer hi is te ionc
 • nog te jong, het moest nog een jaar wachten. De vader zou Jacke als herder aan het werk zetten zodat stiefmoeder geen
 • . Als Jacke 's avonds thuiskomt en zijn vader en stiefmoeder het verhaal van de monnik hebben gehoord, moet Jacke spelen op
 • vader
 • Een man had bij zijn eerste vrouw een zoon verwekt, Jacke genaamd. De stiefmoeder van Jacke koesterde grote nijd jegens hem en gunde hem niets. Op een dag vroeg ze zelfs aan haar man of ze Jacke niet…
_jac001jack01ill01.gif