Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

5 resultaten voor ""

sprookje uit 1968
 • Moeke fortelde: Ik ben kievitje, kavitje, ben een zoontje van David. Mijn moeder heeft mij geslacht, mijn vader heeft
 • moeder heeft mij geslacht, mijn vader heeft mij gegeten en mijn zuster heeft de bonken onder de lindeboom gesmeten'. Als de
 • vader
 • Een vermoord jongetje is veranderd in een vogeltje en zingt 'Ik ben kievitje, kavitje, ben een zoontje van David. Mijn moeder heeft mij geslacht, mijn vader heeft mij gegeten en mijn zuster heeft de…

mop uit 1554
 • coninc sterf ende syn soon wert coninck in syn plaetse. Dese verloos daerteghen alle slaghen ende wat syn vader ghewonnen
 • seyden: 'Heer, wi hebben uwen vader so lange ghedient ende wi zijn out ende connen niet meer vechten. Wy begeeren orlof.' Hi
 • Een zoon erfde het koninkrijk van zijn vader en verloor al het land wat zijn vader verworven had. Volgens een wijze man
 • van zijn vader als raadgevers aannam. Roboam verloor steeds omdat hij jonge zotten volgde.
 • vader
 • Een zoon erfde het koninkrijk van zijn vader en verloor al het land wat zijn vader verworven had. Volgens een wijze man waren oude vijandschap, eigen baat en jonge raad daar de schuld van. Alexander…

sprookje uit 1892
 • Het verhaaltje van het mosterdpotje Een vader en eene moeder hadden twee kinderen, een jongen en een meisje. De vader
 • moest hij mosterd gaan halen terwijl zijn vader in het bosch was. Hij brak het potje en durfde niet weer naar huis gaan
 • de vader te eten. Het zusje begraaft de botten onder de lindeboom. Uit die boom komt een vogeltje vliegen dat op de
 • schoorsteen een liedje zingt waarin hij vertelt dat hij door zijn moeder is vermoord, door zijn vader is gegeten en door zijn
 • vader
 • Een broer en een zus hebben een gemene stiefmoeder. De stiefmoeder heeft een hekel aan het broertje. Daarom hakt ze hem eerst zijn handen en vervolgens zijn hoofd af als straf voor het breken van een…

sprookje uit 1893
 • blok," en ook dat weer afgekapt; daarna hakte ze hem in stukjes en kookte er voor vader een soepje van, die hij lekker opat
 • van David, Mijn moeder heeft mij gedood, Mijn vader heeft mij gegeten, 'k Ben uitgewasschen, Klein vogeltje geworden, En
 • , die de vader opeet. Betje gooit de beentjes onder de lindeboom en Jan wordt een vogeltje, dat bij de hoedemaker, goudsmid
 • , Mijn vader heeft mij gegeten, 'k Ben uitgewasschen, Klein vogeltje geworden, En rikkedekik, Wat een
 • vader
 • Jan breekt de mosterdpot en de boze stiefmoeder laat hem bijl en blok pakken en hakt hem aan stukjes, kookt er soep van, die de vader opeet. Betje gooit de beentjes onder de lindeboom en Jan wordt een…

sprookje uit 1892
 • de vader voorzette als middagmaal. Dat herinner ik mij ook uit mijn vroegste jeugd en door diezelfde kindermeid verteld
 • op de schoorsteen vloog) zong: Mijn moeder heeft mij geslacht, Mijn vader heeft mij gegeten, Mijn zuster Leentje heeft
 • Een boze stiefmoeder slacht haar zoon, zet hem zijn vader als middagmaal voor; de zus Leentje werpt de beentjes weg, de
 • ziel van de knaap komt als vogeltje op de schoorsteen zingen en laat een gouden keten voor vader vallen, een paar muiltjes
 • vader
 • Een boze stiefmoeder slacht haar zoon, zet hem zijn vader als middagmaal voor; de zus Leentje werpt de beentjes weg, de ziel van de knaap komt als vogeltje op de schoorsteen zingen en laat een gouden…