Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

27 resultaten voor ""

sage uit 1923
 • acht tot twaalf sloeg het kind al maar door op zijn gezicht. Dat duurde wel een half uur. Op een nacht, toen vader en
 • vader
 • Een man was als kind betoverd, toen zijn moeder een zwavelstokkenverkoper wegstuurde zonder wat te kopen.

legende uit 1601
 • wan die strijdt. Doe dit opset in Vlenderen eerst ghemaect was, haddet vernomen een heylich vader 1), die Gode
 • vader
 • Een man op het slagveld wordt aangespoord zijn ziel in Gods genade aan te bevelen, doet dat en als hij sterft, vliegt zijn ziel als een schone vogel naar de hemel.

legende uit 1923
 • Jorishoek gezwommen, dat deed er geen uit den omtrek hem na. Vader en moeder hadden veel verdriet van dien jongen, alle andere
 • dat het met dat duivelskind mis zou loopen En dat deed 't ook. Toen ie op een keer met zijn vader op de Schelde aan 't
 • zwemmen en verdrinkt voor de ogen van zijn vader, die ook het lijk niet kan bergen, dat nooit gevonden is.
 • vader
 • Een man, die heel goed kan zwemmen, maar een kwade aard heeft, slaat op de Schelde overboord en kan geen slag meer zwemmen en verdrinkt voor de ogen van zijn vader, die ook het lijk niet kan bergen,…

sage uit 1501
 • stichtte een slot, in het midden van het eiland, en noemde het naar zijn vader Metellus 1), wat nu Middelburg heet. Ook stak
 • vader
 • De zonen van koning Metellus moesten voor hun stiefmoeder vluchten en de ene, Bato, vestigde zich in de Betuwe, waar hij Batenburg bouwde, terwijl de ander, Zalandus, zich in het naar hem genoemde…

sage uit 1501
 • van Arcanius. "Doe Brutus out was vijfthien jaer, soo reet hy jaghen met sijnen Vader, ende schoot nae een Wilt dat hy
 • vader
 • De door Brutus verslagen reuzen kwamen naar Sassen (Friesland), maar werden verdreven en stichtten toen Slavenburg, waar nu Vlaardingen is, en noemden zich Slaven. Caesar overwon hen, maar zodra hij…

sage uit 1501
 • ende dat Recht der Heyligher Kercken op u vorderen." En keizer Lodewijk liet die vrouw naar haar vader terugkeeren. Daarop
 • vader terug te sturen. Op Walcheren wist Frederik niet veel uit te richten en hij voorspelde, dat het land ten prooi zou
 • vader
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

sage uit 1970
 • water gaan putten, in ij'aalden mee den aker 'nen levenden jèrik 1) boven. IJ verschrokt-er van in ij gong et aan zijn vader
 • vader
 • Boer verkoopt in stilte zijn land als in het putwater een levende haring zit en het water zout is. De haring die later weer in het putwater zit kan spreken en voorspelt dat de polder Namen zal…

sage uit 1921
 • vader
 • Een man wordt door 'n lichtje gevraagd het te dopen; hij doet het, waarop nog veel meer lichtjes komen, die ook gedoopt willen worden, zodat hij tot de dageraad ermee bezig is.

sprookje uit 1901
 • . Terwijl vader dan hazen of patrijzen schoot, ging Jantje, als hij moe werd, onder een groote boom zitten, om zijn boterham op
 • vader en moeder werden op allerlei manieren door hen geplaagd: al wat Jan's vader schoot, aten ze op, en als hij klaagde dat
 • zie BOEKV030; De heer Sevenhuysen zou het verhaal van zijn vader hebben gehoord. Vgl. CBAK0245; SINVS077. Alhoewel het
 • vader. Als de kozakken weer vertrekken, gooit Jantje uit wraak een van hun paarden dood met een steen. Jantje wordt gevangen
 • vader
 • Een jager neemt altijd zijn zoontje Jantje mee op de jacht. Op een dag ziet Jantje een jonge arend die in de takken verstrikt zit. Elke dag deelt Jantje zijn boterhammen met de arend, en op een dag…

sage uit 1923
 • zijn huis was en naar binnen vloog. Zijn vader kwam naar beneden en vroeg nog wie met hem meegekomen was, en waarom hij zoo
 • vader
 • Ontmoeting met 'n spookkalf.

sage uit 1923
 • beduiden, temeer omdat hij van zijn vader wel eens verhalen had gehoord van spoken, die bij hun leven een schat hadden
 • , lichtende gestalte hen met zijn holle oogen doordringend aankeek. Vader en zoon staarden, verlamd van schrik, het spook aan en
 • Op een boerderij waar het spookt, ziet de boer met zijn vader een spook en de knecht wil dat ook zien en gaat 's nachts
 • vader
 • Op een boerderij waar het spookt, ziet de boer met zijn vader een spook en de knecht wil dat ook zien en gaat 's nachts zitten waken in de pronkkamer, ziet het spook komen, houdt zich slapende en…

sage uit 1923
 • veertien jaar. Haar vader woonde een eindje verder 't land in, waar nu de broers en zusters De G. wonen. Eens toen de
 • vader, die voor de tweede maal getrouwd was, 't moeilijk had, en daar 't meisje nogal veel georven had van haar moeder
 • vader
 • Een dief snijdt om niet ontdekt te worden een meisje het hoofd af. Na zijn dood komt hij op de moordplek zijn bebloede handen afwassen

sage uit 1923
 • Spokerijen. Pa zijn vader, die brocht den paster van Den Bos (Boschkapelle) naar 'uis mee 't gerai, en dan waren ze
 • vader
 • Opa brengt de pastoor thuis en onderweg moet het paard door water en daarna begint het heel hard te waaien.

sage uit 1900
 • Heksen aan het werk Wanneer in Zeeuwsch-Vlaanderen een kind op het punt staat geboren te worden, zal de vader, als hij
 • vader
 • Jonge vaders gaan nooit alleen de dokter halen en evenmin haalt men alleen de pastoor ter berechting van een zieke.

sage uit 1923
 • Heksen aan het werk Ook kunnen de heksen zich onzichtbaar maken. Toen op Kattendijke een vader eens tegen z'n zoontje
 • vader
 • Een vrouw wordt als heks aangeduid en is ineens verdwenen.

sprookje uit 1894
 • : "Vader, et is er goed spek, Want onze knapen, die snaken ziin vet. Vet ziin die snaken; Wa sulle me 'r van maken? Watje maar
 • vader
 • Eend Koppetje wijst op een luis op de mouw van Lies, maar dat kan Lies niet schelen; ze vraagt of hij haar wil helpen doden. Hij weigert en ze wil hem met een stok slaan, waarop Koppetje in het…

sage uit 1962
 • vader
 • De bende van Pier Zuidhof breekt in bij een hofstede. De bewoners worden opgesloten. Haar spaargeld dat de dienstmeid hen aanbiedt nemen ze niet. Een knecht weet te ontsnappen en zoekt hulp bij de…

sprookje uit 1900
 • . Ze kwamen in een groot kasteel. Hun vader ging hen zoeken. Den volgenden dag kwam hij met een wagen met hooi langs het
 • houthakker durfde niet. De vader verborg de kinderen onder het hooi. Ze kwamen langs de roovers. Deze staken in het hooi
 • bevrijdt door de vader die ze in een wagen met hooi verstopt. De houthakker en soldaten bevrijden op het laatste moment de
 • vader
 • Twee kinderen die in het bos zijn verdwaald ontmoeten de ook verdwaalde zoon van een houthakker. Ze klimmen in een boom, worden door rovers ontdekt en meegenomen naar een kasteel. Twee van de…

sage uit 1953
 • heeft er, toen hij nog in 't gezin van zijn vader woonde, náást gewoond. Z deelt het volgende mee: A heeft een tijdlang
 • , zoals met een zak over 't hoofd). Een van de kinderen van een weerwolf placht de kunst van zijn vader te leren. Zo heeft A
 • vader
 • De verteller heeft een weerwolf als buurman gehad. Deze man kende veel toverkunsten. Hij liet mensen voor zich werken of ze dat nu wilden of niet. Hij kon konijnen uit een hok toveren en er weer in.…

sage uit 1962
 • vader
 • Een visser krijgt van een man te horen dat het op de visplek spookt, en dat hij daar vroeger nooit alleen viste. De man vertelt dat op een nacht een witte gedaante over het water naar hen toe kwam,…

sage uit 1962
 • Mens zwêêtte as ’n paerd, ze wier compleet raedelôôs. ’s Mirrigs kwam Vader tuus en ie zag daôlik da ’t er wat nie goed
 • zat. Ie vroeg: “Wat doet ‘r op?” Ze zei aôles van de kaern, die mae nie af wou gaen. Vader vroeg: “Is buurvrouwe van
 • zei dat het karnen die dag niet mee zou vallen. Moeder ging toch door, maar het karnen wilde niet lukken. Vader ziet als
 • lukt dan heel snel. Na een kwartier komt de buurman om hulp vragen voor zijn vrouw die verbrand is. Vader gaat mee enziet
 • vader
 • vader thuiskomen
 • Op duinhoeve woonde een vrouw die kon toveren. Toen moeder van verteller stond te karnen kwam de buurvrouw langs. Ze zei dat het karnen die dag niet mee zou vallen. Moeder ging toch door, maar het…

sage uit 1962
 • Vader van verteller gaat op een avond met zijn baas vissen. Tot twaalf uur vangen ze veel, daarna houdt het op. De baas
 • baas niet over de brug te lopen, want tussen 12 en 1 uur kun je naar beneden getrokken worden. Onder de weegbrug ziet vader
 • vader
 • Vader van verteller gaat op een avond met zijn baas vissen. Tot twaalf uur vangen ze veel, daarna houdt het op. De baas waarschuwt dat er wat gaat gebeuren. Het riet begint te ruisen, er verschijnen…

sage uit 1962
 • Oud-Vossemeer M’n vrouwes vader werkte mie mensen uut Sint-Annaland enne di was ’t er êên, die wekte z’n kammeraas as
 • d’n oppersten in was, in ’t tôôvere, weet je. En ie zei: “Dan zèn ze da m’n vader op St. Annaland weunt, mae ie zit in
 • vader
 • Eén de mensen uit Sint-Annaland waar de schoonvader van verteller mee werkte kon toveren. Deze man die Siska uit Java op Sint-Annaland werd genoemd, heeft eens gezegd dat hij éen keer per jaar…

sage uit 1962
 • vader
 • Jobje Kloet heeft ondervonden dat een vrouw kon toveren. Toen hij met zijn schuit langs haar huis kwam zei ze hem dat hij moest oppassen niet om te slaan. Een eindje verder sloeg hij om.

sprookje uit 1894
 • , Legt 'et dan op vaders komfore. Zegt dan: Vader, 'et is er goed spek, Want onze knapen, die snaken, ziin vet. Vet ziin
 • vader
 • Eend Koppetje wijst op een luis op de mouw van Lies, maar dat kan Lies niet schelen; ze vraagt of hij haar wil helpen dooien. Hij weigert en ze wil hem met een dikke stok slaan, waarop Koppetje in het…