Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor ""

exempel uit 1401
 • Men leest een exempel dat eyn geestlick vader saet aen een taffel daer voel broders aeten, den alrehant spise wort voer
 • Een geestelijke vader zat aan een tafel waar veel broeders aten van allerhande spijzen. De ene helft at alleen honing
 • vader
 • Een geestelijke vader zat aan een tafel waar veel broeders aten van allerhande spijzen. De ene helft at alleen honing, de andere brood en de derde groep vastte. Degene die honing aten waren dankbaar.…

exempel uit 1401
 • arbeyt, soe stondt eyn hillich vader van veer, ende sach dat de hemelsche coninginne maria ende sunte anna ende maria
 • Broeder van Claerendael verricht op de velden een goede arbeid. Op een dag zag de heilige vader Maria, St. Anna en
 • vader
 • Broeder van Claerendael verricht op de velden een goede arbeid. Op een dag zag de heilige vader Maria, St. Anna en Maria Magdalena van een berg komen. Zij wisten het zweet van de broeders hun gezicht…

exempel uit 1401
 • Daer toe dyent oick eyn exempel, detmen leest ynder vader boeck, woe eyn geestlick vader hoerd van twen oitmoedigen
 • ghebet ghedaen hadden, doe genck die vader mit on yn oer haefken ende nam sijnen staff ende sloich myt grote haesticheit op
 • Een geestelijk vader bezoekt twee vrome broeders en bidt met hen. Tegen het middageten vertrekt de geestelijke en de
 • broeders zien hem geslachtsgemeenschap hebben. Ze zeggen er niets van, maar gaan weer naar de cel van de geestelijke vader om
 • vader
 • Een geestelijk vader bezoekt twee vrome broeders en bidt met hen. Tegen het middageten vertrekt de geestelijke en de broeders zien hem geslachtsgemeenschap hebben. Ze zeggen er niets van, maar gaan…

exempel uit 1401
 • die paus den dienst vercorten wilde. Doen ghinc des paus dienare tot hem ende seyde: „Heyleghe vader, dat volc begheert
 • vader
 • Een clericus had altijd graag bisschop willen worden, maar dat lukte nooit. Hij ging te raden bij de duivel. Die beloofde hem dat hij hem zou helpen. Degene die op dat moment bisschop was stierf…