Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

2 resultaten voor ""

legende uit 1425
 • taveerne, want si en hadde niet meer te drincken by haer. Daer na bi den avont hadde Liedewy grooten dorst ende bat haren vader
 • dat hi halen soude een half pinte wijns. Die vader seide dat hijt gheerne wilde doen, ende hi nam die canne vanden beerde
 • te kopen in de herberg, want Liedewijs wijn was op. Tegen de avond kreeg Liedewij dorst en vroeg haar vader wijn te halen
 • vader
 • 18. Over de wijn die van Godswege onverwachts in Liedewijs kan zat In 1412 leed een vrouw in Schiedam aan de vallende ziekte. Ze bedelde om drinken maar kreeg niets uit angst voor haar ziekte.…

legende uit 1425
 • haren vader hadde ghehoort dat Onse Lieve Vrouwe hadde met hem een voerwaerde ghemaect, ende dat Sij hem hadde gheloeft, dat
 • plaghen haer te segghen, dat si haren vader hadden by hem in haer verdoemenisse. Ende daer weende sy also seere om datmense
 • 25. De dood van Liedewijs vader en van Pieternel, haar nicht De vader van Liedewij had van Maria gehoord dat hij zou
 • sterven in de avond van 7 december, hetgeen ook uitkwam. Duivels vielen Liedewij lastig door haar te zeggen dat haar vader bij
 • vader
 • 25. De dood van Liedewijs vader en van Pieternel, haar nicht De vader van Liedewij had van Maria gehoord dat hij zou sterven in de avond van 7 december, hetgeen ook uitkwam. Duivels vielen Liedewij…