Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor ""

exempel uit 1479
 • bi sinen meester ghestaen hadde seuen iaer lanck. doe be\gheerde (70b) die vader sinen soen te sien ende seyndede hem
 • brieuen dat hi aenghesien des briefs comen soude te lande als ghi om mi gheseyndet hadt Dit kint was sinen vader ghehoersaem
 • vader
 • Alexander en Lodewijk zijn twee vrienden die aan het hof van de keizer leven. Ze zijn allebei mooi en slim, maar Alexander is in alles net even iets beter dan Lodewijk. Alexander komt vaak voor zijn…

exempel uit 1479
 • segghe Ick hebbe soe langhe mit uwen vader gheweest ende en hebbe mi niet van sulcken dinghen onderwonden. (32b) Doe seide
 • nooden wille ten sonnendaghe toe comende met hem middaghes te eten daer uwe vader ende ic ende alle lieue vrienden (36a) ende
 • vader
 • Exempel van de vierde meester. Een oude ridder trouwt met een jonge, mooie vrouw. Zij is niet tevreden over haar man en wil een priester als minnaar. Ze schakelt hierbij de hulp van haar moeder in. De…

exempel uit 1479
 • draghen. ende segghet mi wie des kints vader is Si seide Wie soude anders des kints vader wesen. dan mijn heer die coninc
 • Galienus seide. dat is seker dat hi die vader niet en is: Die coninghinne seide. wout ghi alsulcke dinghen voerwaer houden ic
 • de vader van de jongen is, wordt Ypocras jaloers op het talent van zijn neef. Hij vermoordt Galienus en wordt kort daarna
 • vader
 • Exempel van de vijfde meester. Ypocras, een beroemd medicus, heeft een neef, Galienus. Galienus wordt ook medicus en overstijgt het niveau van zijn oom. Als Galienus de zoon van de koning van…

sprookje uit 1479
 • Dat my meest doet verwecken Dats dat my die coninc onse heer Op loopt dus fellic ende dus zeer Ende seit mijn vader
 • Hoe v vader den coninck Leefde ende gi een iongelinck Van tween iaren niet veel myn Dat mijn vader quam hier in Vander
 • Reinaert herinnert de koning aan een goede daad die Reinaerts' vader aan de vader van koning verleende toen Nobel nog
 • maar twee jaar was. De vader van Reinaert was had vier jaar medicijnen en receptuur gestudeerd in Mompelier en was veruit
 • vader
 • Reinaert herinnert de koning aan een goede daad die Reinaerts' vader aan de vader van koning verleende toen Nobel nog maar twee jaar was. De vader van Reinaert was had vier jaar medicijnen en…