Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

8 resultaten voor ""

sprookje uit 1804
 • die student welke daar in dat huis geweest was met zijn vader buiten de stad te wandelen en zij gingen daar in een Herberg
 • bij de vader en bij de student op het lest zat hij bij haar en hij liet haar reis snuiven. toen zag de student daar een
 • nacht moeten sterven. Ze weten te ontsnappen via de WC. Op een dag komt de student met zijn vader in een herberg en ze
 • ontmoeten daar een man die het portret van de student in zijn snuifdoos heeft. Men is naar hem op zoek. De vader biedt de man
 • vader
 • Drie studenten gaan op reis en komen in een land waar de vrouwen uit de ramen hangen. Eén student en een vrouw lachen naar elkaar en de vrouw stuurt haar meid om de student naar haar toe te brengen.…

sprookje uit 1804
 • paleis. Binnen ziet ze een papegaai en ze vindt het paleis mooier dan dat van haar vader... [onvoltooid]
 • vader
 • De dochter van een koning wil graag trouwen met een man met een blauw-bonte baard. Een gauwdief die zo'n baard heeft, gaat voor het paleis wandelen en wordt door de prinses binnengeroepen. Hij beweert…

sprookje uit 1800
 • huis was geweest met zijn vader buiten de stad ging wandelen, en ze gingen daar in een herberg om een zoopje te koopen, of
 • bij den vader en bij den student. Op het lest zat hij naast hem en hij liet hem eens snuiven. Toen zag de student in de
 • 1800-1804 (zie opm.)
 • Naar een tusschen 1800 en 1804 geschreven hs. met sprookjes. Het hs. werd mij welwillend ten gebruike afgestaan door de
 • , tenzij ze ontsnappen via de wc. Ze kruipen erdoor en gaan ieder hun weg. Eens komt deze student met zijn vader in een herberg
 • en ziet iemand met zijn portret in een snuifdoos, maakt zijn vader erop attent en deze koopt een doodsbericht en laat de
 • vader
 • Drie reizende studenten komen in een land, waar de vrouwen met het hoofd naar buiten liggen. In een dorp lacht een der studenten zo'n vrouw toe en hij wordt binnengevraagd en krijgt allerlei lekkers.…

sprookje uit 1800
 • 1800-1804 (zie opm.)
 • vader
 • Van een boer met 3 zonen wordt elke nacht een schaap gestolen toit de middelste waakt en de zwarte kerel met een vaatje brandewijn dronken voert en de kop afsnijdt. Dan trekt hij de wereld in om te…

sprookje uit 1800
 • 1800-1804 (zie opm.)
 • betalen en dan ook mee wil varen. Hij voorspelt het weer: 3 stormen; en dan komen ze bij het kasteel van zijn vader, waar de
 • vader
 • Een schipper, wiens schip vergaat, spoelt aan op het strand, waar een hond hem wil helpen en aanbiedt zijn schip te betalen en dan ook mee wil varen. Hij voorspelt het weer: 3 stormen; en dan komen ze…

sprookje uit 1804
 • toen zij trouwen zouden liet hij zijn vader en broeders weten dat zij daar komen moesten en als zij niet doodt bennen dan
 • boom en daarmee gaat hij terug naar de heer en trouwt met zijn dochter. Zijn vader en broers komen bij hen wonen.
 • vader
 • Een boer heeft drie zonen. De middelste zoon doodt een reus die 's nachts altijd een schaap kwam stelen. Hij gaat op reis om te leren wat angst is. Hij blijft een nacht op een kerkhof en gaat daar…

sprookje uit 1804
 • of koom dan gij nu ben ik een mensch en mijn vader die had mij verwenscht in een schim van een hond en op zoo een manier
 • voorspellen. De schipper denkt dat ze naar de hel varen, maar ze komen bij een land waar een kasteel staat dat van de vader van de
 • een mens en vertelt dat zijn vader hem vervloekt en betoverd had. De schipper krijgt veel geld en reist verder.
 • vader
 • Een schipper lijdt schipbreuk op zee en komt aan land. Hij ontmoet daar een zwarte hond, die hem geld geeft voor een nieuw schip. De hond gaat mee als de schipper weer gaat varen en zegt welke kant…

sprookje uit 1800
 • 1800-1804 (zie opm.)
 • paleis. Binnen ziet ze een papegaai en ze vindt het paleis mooier dan dat van haar vader... [onvoltooid]
 • vader
 • De dochter van een koning wil graag trouwen met een man met een blauw-bonte baard. Een gauwdief die zo'n baard heeft, gaat voor het paleis wandelen en wordt door de prinses binnengeroepen. Hij beweert…
1211.jpg