Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

37 resultaten voor ""

sprookje uit 1888
 • Hoe 't manneken zijne koe verkocht Een manneken leefde met zijnen vader heel en gansch alleen, en hun geld was zoo ver
 • opgeleefd, dat de vader genoodzaakt was, zijne eenige koe te verkoopen. Hij beval dan aan zijn klein manneken, met de koe naar
 • . De Heer reageert echter niet. De jongen laat de koe achter en besluit later voor het geld terug te komen. Als de vader
 • vader
 • Een arme man vraagt zijn zoon hun koe te verkopen, maar niet aan iemand die te veel praat. Verschillende mensen spreken de jongen aan, maar de jongen verkoopt de koe niet. Dan komt hij langs een kruis…

sage uit 1888
 • edelman die het kasteel bewoonde. Een rijke heer wierf om hare hand, en verkreeg van den vader zijn toestemming. Het meisje
 • wilde er echter niet van hooren, en al de pogingen die de vader deed om haar tot dat huwelijk over te halen, bleven
 • vader zijn dochter te doden. Het meisje vlucht het kasteel uit tot ze bij de gracht is. Daar pakt een engel van God het
 • meisje op en vlucht met haar het bos in. De vader beseft nu dat het plan tegen de wil van God was.
 • vader
 • Een kasteelheer wil zijn dochter tegen haar zin uithuwelijken. Na mislukte pogingen om haar te overreden, besluit de vader zijn dochter te doden. Het meisje vlucht het kasteel uit tot ze bij de gracht…

sprookje uit 1888
 • allemaal heel wel. "Draag nu ne palap aan vader," zei zijn moeder tegen hem, en Duimke ging. Maar hij kwam daar aan nen gracht
 • , waar dat er een kalf stond. "Kalfke, kalfke," riep Duimke, "as ge mij wilt overzetten, krijgde een stuk van mijn vader
 • , lukt hem dit. Dit gebeurt ook bij de melkboer en de boer van de eieren. Het mannetje moet een pannekoek naar zijn vader
 • vader
 • Een klein mannetje moet meel, eieren en melk halen opdat zijn moeder pannekoeken kan bakken. Het kleine mannetje gaat naar de molenaar. Hij krijgt een hele zak meel gratis mee, mits hij hem kan…

sage uit 1888
 • behandeld hebt, kom ik u straffen. Ik ben uw vader! En vermits gij niet gelooft aan de onsterfelijkheid der ziel, zoo weet, dat
 • het feestmaal. Tijdens de maaltijd wordt er plotseling aangebeld door een geraamte. Het blijkt de overleden vader van de
 • man te zijn. De vader was vroeger ook ongelovig, en moet daarvoor branden in de hel. Bovendien moet hij zijn zoon straffen
 • vader
 • Een ongelovige man drijft de spot met het geloof. De man ziet een doodshoofd op een kerkhof liggen, geeft er een trap tegen en verklaart ten overstaan van het gezelschap waarin hij verkeert, dat als…

sprookje uit 1888
 • : "Duimeken, draag deze koeken eens naar vader, die met de koei op de wei is." Duimeken kwam op de wei en als de vader zijn koeken
 • vader
 • Een moeder koopt voor haar kinderen een klein ventje. Ze stuurt het mannetje er op uit om bloem te kopen, opdat zij koeken kan bakken. Vervolgens vraagt ze het mannetje de koeken naar haar man in de…

sage uit 1889
 • Het begijntje Een vader had twee dochters, die in den kant werkten. Reeds tweemaal hadden zij hem geld gegeven, om wat
 • ! peinsde de vader, en hij sneed eenen bil af van het begijntje, nam hem mede, en gaf hem als "'nen lekkeren schenkel" thuis af
 • Een vader heeft twee dochters. Ze geven hem geld om vlees te kopen maar hij koopt er drank voor. Als dit voor de derde
 • spoken en roept om haar bil terug te geven. Het gezin verhuist maar daarbij vergeten ze een voorwerp. De vader gaat het halen
 • vader
 • Een vader heeft twee dochters. Ze geven hem geld om vlees te kopen maar hij koopt er drank voor. Als dit voor de derde keer gebeurt en hij dronken naar huis loopt, ziet hij een begijn die zichzelf…

sprookje uit 1889
 • zijnen wil. Maar 't verlangen, om hare ouders terug te zien, werd zoo groot, dat ze, op zekeren keer, haren vader naar 't hof
 • riep, juist als haar man op jacht was. De vader kwam, maar dit zoo laat, dat de terugkeer van den vorst al verwacht werd
 • vader komen, die zich in een net wikkelt en tegen de koning zegt dat hij naar zijn stem viste. De koning gebiedt dat ze moet
 • vader
 • Een koning laat weten dat diegene koningin mag worden die bij hem komt niet bij dag of bij nacht, niet gekleed en niet naakt, niet te voet en niet te paard. Een boerendochter gaat naar de koning toe…

sprookje uit 1889
 • Een jongeling komt na zijn dood nog iedere nacht zijn geliefde bezoeken. Op het paard van zijn vader gezeten rijdt hij
 • vader
 • Een jongeling komt na zijn dood nog iedere nacht zijn geliefde bezoeken. Op het paard van zijn vader gezeten rijdt hij met haar het dorp rond. Ze springen over een gracht en de volgende dag is de…

sprookje uit 1888
 • Plaagvertelsel —Begin en Begon gonge mit 'er vader wandele in 'n bos. Begon verdwaalde mit se vader. Wie bleef er toe
 • auver? —Begin. —Goed! Begin en Begon gonge mit 'er vader wandele... (Zuid-Holland, Leiden; omstreeks 1890 opgetekend
 • vader
 • Verhaaltje zonder eind.

sprookje uit 1888
 • De draak en de prinses Er was eens een huishouden van vader en moeder en een eenigen zoon. Ze hadden het er niet danig
 • . Ook beloofde Hans aan de prinses haar vervolgens naar haar vader den koning te voeren. En weer veranderde Slimme Hans zich
 • vader
 • Een zoon vertrekt van huis en komt in een bos. Daar zijn een wolf, een hond, een raaf en een mier aan het vechten om het vlees van een dode koe. De jongen zorgt er voor dat ieder zijn deel krijgt. Als…

sprookje uit 1881
 • vader
 • Een ruiter neemt zijn liefje mee op zijn paard. Hij brengt haar naar een groot kasteel. Daar trouwen ze. Wat het meisje echter niet weet, is dat de ruiter de Dood is.

sprookje uit 1881
 • (Het begin en slot van dit verhaal staat mij niet geheel meer voor.) Vader en stiefmoeder; Jantje [wordt] om een
 • , eindelijk het hoofd. Dan wordt Jantje gehakt en soep (?) van hem gekookt. Die krijgt vader te eten. Verdere bijzonderheden staan
 • vader
 • Jongetje moet na een boodschap één voor één zijn ledematen op het hakblok leggen die dan afgehakt worden. Daarna wordt er soep van hem gekookt. In een andere versie moet hij zeven trappen op,…

sage uit 1881
 • vader
 • Het geluksbeentje uit de schelvis wordt opgegooid om te zien of er een goede of een slechte vangst op komst is.

sprookje uit 1881
 • vanmiddag heerlijk soep eten." Maar Jantje was in de pan weer een mensch geworden en riep de[n] vader onder den schoorsteen en
 • geslacht, Mijn vader heeft mij gegeten, Mijn zuster Leentje heeft de beentjes Onder den lindeboom gesmeten.)
 • Jantje wordt door zijn moeder geslacht en zijn vader te eten voorgeset. Jantje herleeft als vogel, zet zich op de
 • schoorsteen en laat geschenken vallen: gouden horloge voor vader, gouden armband voor zusje, molensteen op het hoofd van de moeder.
 • vader
 • Jantje wordt door zijn moeder geslacht en zijn vader te eten voorgeset. Jantje herleeft als vogel, zet zich op de schoorsteen en laat geschenken vallen: gouden horloge voor vader, gouden armband voor…

sprookje uit 1881
 • voor straf met een bijl zijn hoofd af, maar vader zet het hoofd er weer op en Janmainje vlucht. Hij gooit kadootjes door de
 • schoorsteen voor vader en zusjes, maar doodt zijn moeder met een molensteen.
 • vader
 • Janmainje is een klein ventje. Hij moet mosterd halen in een potje, maar breekt tot drie maal toe het potje als hij - tegen het verbod in - over het glazen bruggetje gaat. Nadat hij bij de tweede keer…

sage uit 1881
 • Spin binnen en vroeg hoe het met de zieke was, waarop de vader haar aan vloog en haar de deur uitzette. Hij zei: "Lilijke
 • Een meisje is gestorven. Gijsje de Spin komt vragen hoe het met de zieke is. Ze wordt eruit gegooid door de vader
 • vader
 • Een meisje is gestorven. Gijsje de Spin komt vragen hoe het met de zieke is. Ze wordt eruit gegooid door de vader, omdat ze de toverheks is die zijn dochter heeft betoverd.

sprookje uit 1881
 • " klapte alles! Toen vader het in handen nam, klaagde het: "Ach, vaderlief, ach vaderlief, Broer Willem heeft mij vermoord
 • de bloem te kunnen stelen. De misdaad wordt echter verraden doordat de bloem de vader en de moeder van de kinderen
 • vader
 • Een jongen is jaloers op zijn broer omdat die broer een mooie bloem heeft gekregen. De jongen vermoordt zijn broer om de bloem te kunnen stelen. De misdaad wordt echter verraden doordat de bloem de…

sprookje uit 1881
 • Sprookje. Jantje heeft, behalve een vader, een booze stiefmoeder en een zusje Leentje. De moeder braadt haar stiefkind
 • en kookt er vervolgens soep van. De vader doet zich te goed, zonder te vermoeden, dat hij zijn eigen kind opeet. Leentje
 • Jantje wordt door zijn stiefmoeder gebraden en in de soep verwerkt. Zijn vader eet de soep op. Zijn zusje Leentje gooit
 • krijgt een molensteen als beloning voor het zingen van: Mijn moeder heeft mij gebraden, mijn vader heeft mij gegeten, mijn
 • vader
 • Jantje wordt door zijn stiefmoeder gebraden en in de soep verwerkt. Zijn vader eet de soep op. Zijn zusje Leentje gooit de botjes van gaar broertje onder een boom, waar ze in een vogel veranderen. Het…

sage uit 1881
 • Ellert en Brammert woonden te zamen in een hol onder de grond. Vader en zoon leefden van den roof. Tusschen Zweeloo en
 • op zekeren dag een meisje, bezig met groene rogge afsnijden, van den esch in het hol bracht en dagelijks dwong den vader
 • Een vader en een zoon leven in een hol onder de grond. Om voorbijgangers te kunnen bestelen en vermoorden spannen ze
 • moet elke dag de vader scheren. Wanneer de zoon een keer afwezig is, snijdt zij de keel van de vader door en vlucht weg. De
 • vader
 • Een vader en een zoon leven in een hol onder de grond. Om voorbijgangers te kunnen bestelen en vermoorden spannen ze een touw met een bel over de weg zodat de voorbijgangers kunnen horen. Op een dag…

sage uit 1884
 • moejers met spelden dood. (Vajers en moejers zijn hier niet het meervoud doch de vierde naamvalsvorm der woorden vajer = vader
 • vader
 • Spotrijm.

sage uit 1881
 • zijn vader dagelijks te scheren en zij maakt nu tijdens zijne afwezigheid gebruik van het scheermes om dezen te dooden
 • Een meisje, dat rogge sneed, werd door Ellert gekidnapt en moet dagelijks zijn vader Brannert scheren; ze snijdt hem de
 • vader
 • Een meisje, dat rogge sneed, werd door Ellert gekidnapt en moet dagelijks zijn vader Brannert scheren; ze snijdt hem de nek af, etc. De nageworpen bijl komt in de deurdrempel, wat nog te zien is.

sprookje uit 1881
 • Een vader en moeder hebben een eenigst dochtertje; maar, o ongeluk! het kind breekt haar been en dit moet worden
 • afgezet. Vader is schatrijk en houdt zielsveel van zijn dochtertje en geeft haar dus een gouden beentje. Het kind is er
 • vader
 • Meisje wordt begraven met haar gouden been, maar de meid steelt het. Als ze bij het graf komen, roept een stem uit het graf om haar been en beschuldigt de meid.

sprookje uit 1886
 • Van een paar gestolen kinderen. Er waren eens een vader en een moeder, die van huis gingen, maar hun twee kinderen
 • . De boer haalde toen de geredde kinderen te voorschijn. Kort daarop kwamen ook de vader en moeder, die het huis leeg
 • vader
 • Twee thuisgelaten kinderen krijgen bezoek van een oude vrouw, die hen een mooie appel voorhoudt, die ze door het raam aanreikt. Meteen grijpt ze de kinderen, stopt hen in een zak en gaat naar huis.…

mop uit 1881
 • geworden. Op denzelfden Dag is de Dogter van de Weduuw uit haar Eerste Huwelijk gehuwd met de Vader van den in Echt getredene
 • weduwe hertrouwt en krijgt kind; haar dochter trouwt met de vader van haar moeders nieuwe man; zodoende is de moeder nu
 • vader
 • weduwe hertrouwt en krijgt kind; haar dochter trouwt met de vader van haar moeders nieuwe man; zodoende is de moeder nu grootmoeder van haar eigen man.

sprookje uit 1881
 • Begin en Begon gingen met hun vader wandelen in een bosch. Begon verdwaalde met zijn vader; wie bleef er toen over
 • ? Begin. Goed, Begin en Begon gingen met hun vader wandelen, enz.
 • vader
 • plaagvertelsel over Begin en Begon.