Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

60 resultaten voor ""

sprookje uit 1894
 • vader
 • Op een dag moet een man van huis, maar is bang dat de wolf zijn kindertjes zal komen opeten. Daarom verstopt hij ze in huis en geeft hun de opdracht dat als de wolf langs komt en zal roepen om de…

sprookje uit 1894
 • Een vader gaat op reis en vraagt wat hij voor zijn dochters mee zal nemen. Ze krijgen alledrie wat ze gevraagd hebben
 • vader
 • Een vader gaat op reis en vraagt wat hij voor zijn dochters mee zal nemen. Ze krijgen alledrie wat ze gevraagd hebben. De twee oudste dochters zijn echter jaloers op de jongste, omdat die een kruisje…

sprookje uit 1893
 • vader
 • Op een dag moet een man van huis, maar is bang dat de wolf zijn kindertjes zal komen opeten. Daarom verstopt hij ze in huis en geeft hun de opdracht dat als de wolf langs komt en zal roepen om de…

sprookje uit 1894
 • op vaders komfore Zegt dan: Vader 'et is er goed spek, Want onze knapen, die snaken zijn vet, Vet siin die snaken, Wa
 • vader
 • Eend Koppetje wijst op een luis op de mouw van Lies, maar dat kan Lies niet schelen; ze vraagt of hij haar wil helpen dooien. Hij weigert en ze wil hem met een dikke stok slaan, waarop Koppetje in het…

sage uit 1894
 • en vraagt haar vader haar deze man te geven. Na het half jaar wordt ze ziek en sterft en de markgraaf, die naar haar op
 • vader
 • Een markgraaf vrijt om de dochter van de koning en schrijft haar een brief. Zij heeft nog maar een half jaar te leven en vraagt haar vader haar deze man te geven. Na het half jaar wordt ze ziek en…

sprookje uit 1894
 • : "Vader, et is er goed spek, Want onze knapen, die snaken ziin vet. Vet ziin die snaken; Wa sulle me 'r van maken? Watje maar
 • vader
 • Eend Koppetje wijst op een luis op de mouw van Lies, maar dat kan Lies niet schelen; ze vraagt of hij haar wil helpen doden. Hij weigert en ze wil hem met een stok slaan, waarop Koppetje in het…

raadsel uit 1894
 • . En na verloop van tijd Omtrent de twintig jaren Heeft hij zijn vader zelf Ten grave weggebracht Was dit geen stout
 • bestaan Dat hij zijn vader zelf Dood had helpen slaan? Dit heeft hij dan gedaan Hij en zijn jongste broeder. Een jaar vijf zes
 • zijn geprezen? Dat zag men aan een man, Die bij zijn eigen vrouw Twee echte zoons gewon, Waarvan de oudste zijn vader dood
 • Enkhuizen Daar woont een predikant, Die holp zijn vader doodgaan (noot GJB: slaan?) Hij liet zijn moeder zwaar gaan Zij trouwde
 • Raadsel: Een man helpt zijn vader doodslaan en trouwt zijn moeder. Hoe kan dit zonder misdaad?
 • vader
 • Raadsel: Een man helpt zijn vader doodslaan en trouwt zijn moeder. Hoe kan dit zonder misdaad?

sprookje uit 1891
 • Er was te Zaandam eens een jongen, die erg ondeugend was en het zijn vader en moeder verschrikkelijk lastig maakte
 • vader
 • Ouders hopen lastig kind kwijt te raken door het achter te laten op een schip. Het schip komt in een storm terecht die veroorzaakt zou zijn door het kind. Hij wordt in een ton gestopt en overboord…

sage uit 1892
 • vader
 • Een boer ontdekt een verenkrans in het kussen van zijn zieke kind en gaat op advies van anderen een zwarte kip levend koken, omdat dan de heks moet komen. Inderdaad komt een oude vrouw aan de deur en…

sprookje uit 1894
 • vader
 • vertelseltje waarvan alleen het gedichtje is overgeleverd: O vaderlief, o vaderlief, Mijn broertje heeft mij vermoord Al om het kruisje van filistijn, En daarom lig ik dood.

sprookje uit 1893
 • levensjaren woonde ik in Harderwijk; mijn vader vertelde ons zeer veel in den schemer, doch daar hij officier was, waren dat
 • de baker ons het een en ander verhaalden, dat mij zeker om de akeligheid is bijgebleven. Een moeder en een vader
 • vader
 • Ouders doden hun kind en begraven het: er groeit echter een handje boven het graf, en er klinkt een stem die de ouders beschuldigt.

sprookje uit 1892
 • zijn moeder zooveel van hem houdt. De geschenken bij ons zijn voor den vader een hoed, voor Leentje een dasje en voor de
 • vogeltje ben ik. Mijn moeder slacht[t]e mij uit wraak, Mijn vader at mij op met smaak, Maar mijn zusje Leentje Zocht gretig
 • Een jongetje wordt door zijn moeder gedood en door zijn vader gegeten. Het zusje gooit de beentjes onder de lindeboom
 • . Het jongetje wordt een vogeltje dat een lied zingt en een kado belooft. Vader en zuster krijgen mooie kadootjes, maar de
 • vader
 • Een jongetje wordt door zijn moeder gedood en door zijn vader gegeten. Het zusje gooit de beentjes onder de lindeboom. Het jongetje wordt een vogeltje dat een lied zingt en een kado belooft. Vader en…

sprookje uit 1892
 • Daar was een vader en een moeder, die hadden twee kinderen, Mietje en Jantje genaamd. De vader was naar zijn werk en
 • andere handje zijn beentjes en zijn hoofd. Zij hakte hem fijn en kookte er soep van. De vader kwam eterstijd thuis en de soep
 • van. De vader eet de soep, Mietje verzamelt de botjes, begraaft die onder de lindeboom en Jantje herleeft als vogel, die
 • zingt: "Mijn moeder heeft mij gehakt, mijn vader heeft mij gegeten en mijn zusje heeft mij geschud." Hij
 • vader
 • Jantje slaat telkens Mietjes mosterdpotje stuk op het bruggetje en zijn moeder hakt hem aan stukken en kookt er soep van. De vader eet de soep, Mietje verzamelt de botjes, begraaft die onder de…

sprookje uit 1892
 • . Personen: Vader, moeder, dochtertje en meid. Dochtertje verliest door een of ander ongeluk een been. Vader, die dochtertje
 • begraven is, gaan vader en moeder en de meid wandelen. Toevallig komen ze langs het graf van dochtertje en daar hoorde vader
 • vader
 • Meisje wordt begraven met haar gouden been, maar de meid steelt het. Als ze bij het graf komen, roept een stem uit het graf om haar been en beschuldigt de meid.

sage uit 1892
 • beerenvel door den schoorsteen zakken, dat moet hij aandoen en 's nachts het dorp doorgaan. Zijn vader, die nu dood is, moest
 • door de schoorsteen zakken, dat moet hij aandoen en 's nachts het dorp doorgaan. Zijn vader, die nu dood is, moest het
 • vader
 • In Zetten woont een bakkersknecht, die er zo slecht uitziet, omdat hij 's nachts moet lopen. Er komt dan een berenvel door de schoorsteen zakken, dat moet hij aandoen en 's nachts het dorp doorgaan.…

sprookje uit 1892
 • aan zijn vader te eten gegeven. Vader verzamelde de beentjes uit de soep en vormde er het geraamte van Jantje van.
 • Jantje wordt door zijn moeder geslacht en door zijn vader gegeten. De vader zet de botjes in elkaar tot een geraamte.
 • vader
 • Jantje wordt door zijn moeder geslacht en door zijn vader gegeten. De vader zet de botjes in elkaar tot een geraamte.

sprookje uit 1892
 • mij geslacht Mijn vader heeft mij gegeten Mijn zuster Leentje heeft de beentjes onder de linde boom gesmeten Zoo ben ik
 • fragment van het rijmpje van het door zijn moeder geslachte en door zijn vader opgegeten kind, dat herleefde doordat
 • vader
 • fragment van het rijmpje van het door zijn moeder geslachte en door zijn vader opgegeten kind, dat herleefde doordat zijn zus Leentje de botjes onder de lindeboom smeet.

sage uit 1896
 • gegaan En zij waren met min belaên. Die vader, die het hoorde, Die legde zijn zoon te scole, Te scole al achter het land: Was
 • Twee koningskinderen hielden veel van elkaar, maar de jongen wordt door zijn vader ver weg op school gedaan, waarop het
 • vader
 • Twee koningskinderen hielden veel van elkaar, maar de jongen wordt door zijn vader ver weg op school gedaan, waarop het meisje zich als man verkleedt, de jongen achterna reist en hem tenslottte vindt…

sprookje uit 1892
 • een kuil en op haar graf bloeiden bloemen; die zongen het volgende versje: O vader, moeder mijn broer heeft mij vermoord
 • vader
 • Een jongen vermoordt zijn zusje om een gouden kruisje. Later groeit er een bloem op het graf dat een versje zingt en de jongen als moordenaar verraadt.

sage uit 1892
 • dan, wat zij verlangde. Deze gaf ten antwoord dat zij haar vader was, voor wie nog drie missen moesten gedaan worden, eer
 • de schim, antwoordt deze dat hij haar vader is en pas in de hemel kan komen als er nog drie missen zijn gelezen. Nadat
 • vader
 • De gezondheid van een meisje lijdt onder de ontmoetingen met een geest. Gevraagd naar de reden van de verschijning van de schim, antwoordt deze dat hij haar vader is en pas in de hemel kan komen als…

sage uit 1892
 • , dien hij voor zijnen vader erkende en die eenigen tijd geleden gestorven was. Deze had aan eene verplichting te kort
 • Overleden vader verschijnt als geest aan zijn zoon en draagt hem op een bedevaart te doen en een brood aan een arme te
 • schenken omdat de vader bij leven niet aan een verplichting heeft voldaan.
 • vader
 • Overleden vader verschijnt als geest aan zijn zoon en draagt hem op een bedevaart te doen en een brood aan een arme te schenken omdat de vader bij leven niet aan een verplichting heeft voldaan.

sprookje uit 1893
 • 3.3. De Roode Advocaat Vader en moeder waren vroegtijdig gestorven en hadden twee kinderen - beiden zoontjes
 • vader
 • Twee broers worden na de dood van hun ouders opgevoed door een buurman. De één kan goed leren en sterft als een vermogend man. De jongste wordt boer. Na de dood van de vermogende broer verkoopt de…

sprookje uit 1892
 • andere Mietje. De vader had ze allebei lief, heel lief; maar moeder hield 't meest van Mietje, en Doortje mocht ze niet
 • lijden. Op een keer was vader eens voor een paar dagen ergens naar toe. En toen riep de moeder allebei de meisjes binnen, die
 • in zien willen.' (brief aan Sassen, dd. 5 juli 1890, verz. Sassen inv. no. BB26). Naast volksverhalen verzamelde meester
 • haar vader tegemoet, maar durft niet te vertellen wat er is gebeurd. De moeder kookt soep van het lichaam van het meisje
 • zingt wat er is gebeurd, en daarna vallen geschenken voor de vader en de dochter en een molensteen die de moeder verpletterd
 • vader
 • Vrouw houdt niet van één van haar beide dochters en vermoordt haar in afwezigheid van haar man. De andere dochter gaat haar vader tegemoet, maar durft niet te vertellen wat er is gebeurd. De moeder…

sprookje uit 1896
 • . Maar was deze boer onnoozel, hij had een zeer schrandere dochter. Zij zag wel in, dat haar vader door den landheer bedrogen
 • wil uit het paleis mag meenemen. Het meisje geeft de graaf een slaapmiddel en neemt hem mee naar het huis van haar vader
 • vader
 • Een boer beklaagt zich bij een graaf over zijn heer. De graaf geeft de heer en de boer drie raadsels op: "wat is vetter dan vet?" "wat is dieper dan diep?" en "wat klinkt meer dan metaal?". De dochter…

sage uit 1896
 • gebeurde 't op zekeren avond dat Jan met zijn vader alleen zat en zeide: «Vader, ik zou wel haast willen trouwen.» - «Welzoo
 • !» zeî vader, «nu, daar heb ik niets tegen. Heb je reeds eene bruid gekozen?» - «Ja zeker,» . zeî Jan, «maar ik weet
 • trouwen. Zijn vader gaat met hem naar de burgemeester om de zaak in orde te maken. De burgemeester vindt het wel komisch en
 • vader
 • Kees Mosterd is een Amsterdamse mosterdventer. Zijn zoon Jan heeft als wens met de dochter van de burgemeester te trouwen. Zijn vader gaat met hem naar de burgemeester om de zaak in orde te maken. De…