Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

27 resultaten voor ""

sprookje uit 1916
 • Een jongen bevrijdt zijn gevangen vader uit de gevangenis door het raadsel: Op Elias staan ik Op Elias gaan ik
 • Elias is mijn welgemoed Dat mijn vader loskomen moet. Antw.: gedood hondje, van vel pantoffels gemaakt.
 • Een jongen weet zijn vader te bevrijden uit gevangenschap met een raadsel over het hondje Elias, waarvan pantoffels
 • vader
 • Een jongen weet zijn vader te bevrijden uit gevangenschap met een raadsel over het hondje Elias, waarvan pantoffels gemaakt zijn.

sage uit 1910
 • Bijgeloof Men schrijft aan het Huisgez.: Gebeurd te L. in de Meierij. Een meisje is met haar broer en vader op 't veld
 • , anders komt de pijn weer terug. Deze geneeswijze wordt toegepast in de Meierij in het jaar 1910 en is ook in andere gevallen
 • 17 juni 1910
 • N.Rott.Cour. juni en 17 juni 1910
 • vader
 • Een meisje, dat op het land werkt, steekt met de riek in haar voet. De riek wordt uitgetrokken en door de broer naar huis gebracht en in een stuk spek gestoken, waarop de pijn bij zijn zus verdwijnt.…

sage uit 1918
 • haar geboren, zonder dat de vader dit wist. Zij werden in een klooster opgevoed, en hun kracht wies. De jongste van de vier
 • hieuw. De grijsaard lag op den grond en smeekte: "Edele jongelingen, slaat mij niet, ik ben uw vader en hedenavond nog zal
 • gaat bij hen op bezoek, samen met zijn broers. Zijn vader die is opgedragen zijn zoons uit te leveren aan de keizer begint
 • een gevecht met zijn zoons, maar verliest. Reinout levert vervolgens zijn vader uit aan keizer Karel. Daarna reist hij
 • vader
 • Het Pinksterfeest wordt gevierd en vele dappere ridders zijn bij keizer Karel te gast. Huigen van Dordoen vraagt de keizer om een beloning voor zijn ooms Aimijn van Dordoen en Aimerijn van Nerboen.…

sprookje uit 1911
 • vader ekomme. Maar toe wist ie voorgoed wat armoe lijden was, want erg lekker had ie et niet ehad. (J. Vet)
 • vader
 • Koning laat zoon armoedig gekleed de wereld intrekken om te leren wat armoede is. Als de helft van zijn geld op is gaat hij terug, maar verdwaalt en belt aan bij een huis. De meid waarschuwt hem dat…

sprookje uit 1911
 • vader
 • Aanvulling op het sprookje waarin een koning zijn zoon armoede wil laten leren door de wereld in te trekken en terug te keren als de helft van het geld op is. Bij terugkeer verdwaalt de prins in een…

mop uit 1916
 • Een boer had drie zoons. Die wilden gaarne de wereld bekijken. Na lang aanhouden gaf hun vader hun geld daarvoor, en
 • hadden. Toen moesten ze natuurlijk huiswaarts, maar ze begrepen wel, dat vader erg boos zou zijn als hij achter de waarheid
 • Zoons maken het geld dat ze van hun vader hebben gekregen zo snel op dat ze nog maar weinig van de wereld hebben gezien
 • de vader het geld goed besteed.
 • vader
 • Zoons maken het geld dat ze van hun vader hebben gekregen zo snel op dat ze nog maar weinig van de wereld hebben gezien. Ze besluiten om hem in pseudolatijn te vertellen wat ze hebben gezien. Nadat ze…

sage uit 1911
 • Op het kerkhof te Zuiderwoude was een witte gedaante met vurige oogen gezien. Onder aanvoering van den vader van vrouw
 • vader
 • Groep mensen trekt met messen en stokken op naar een witte gedaante met vurige ogen op het kerkhof. De leider roept dat als de gedaante een geest van God is hij nader moet komen, als hij van de duivel…

sprookje uit 1911
 • alles an z'n vrouw en zeit: "Weet je wat we geven mosten? Die ouwe beste kast, die we nog van je vader geërfd hebben. Dat is
 • vader
 • Boer gaat in op het voorstel van een heer die plotseling achter hem staat, om in ruil voor het beste in zijn huis zijn schuur en hooiberg te vernieuwen. Zijn vrouw wijst hem er op dat het wel eens om…

sage uit 1911
 • . Dat hebben we ook bij ondervinding. Bij de vader van de ouwe Jaappie Postman was een paard, dat van de nachtmerrie gereden
 • vader
 • Bij het waken bij een paard dat 's nachts door een nachtmerrie wordt bereden, betrappen de wakers een man die om middernacht op het paard gaat zitten. Ze grijpen hem, zetten hem in het land op een hek…

mop uit 1911
 • kwam ie terug as een welgesteld heer. Zijn vader vroeg hoe of dat kwam. "Ja," zei die, "ik heb een ambacht geleerd." Maar
 • vader
 • Domineeszoon die niet wil deugen komt na jaren terug als een rijke man. Voorbeelden hoe hij met een list ongemerkt geld en een paard kan stelen.

sage uit 1911
 • voor rarigheid geweest is, weet ik niet, maar mijn vader heb me dikwijls verteld, dat as hij 's avonds na zijn kaartrondje
 • vader
 • In een huis worden 's nachts de kasten opengegooid en liggen de kleren op de grond. Man vertelt dat hij 's avonds na het kaarten een roodbonte en een gele hond voor zich uit ziet lopen, die verdwijnen…

legende uit 1919
 • , en ze leerden elkaar kennen in de Meie des levens. Wee hen! Want toen hij voor zijn vader trad, om hem eerlijk te zeggen
 • : "ik min Maria van Gavre," weerde de grijsaard hem af. "Ik mag het u niet toestaan!" "Waarom niet, vader?!" De oude man
 • vader
 • Twee jongen mensen, Maria van Gavre en Jonker Walther van den Ulvenhout worden verliefd op elkaar. Als ze hun vaders om toestemming voor het huwelijk vragen, zeggen beide ouders dat hun huwelijk niet…

sprookje uit 1910
 • niet brengen, want als vader thuis komt, moet het eten klaar zijn. Zou jij wel alleen naar grootmoeder durven gaan
 • zijpad in; en alweer vergat ze, wat ze moeder beloofd had. Intusschen was vader thuis gekomen, en moeder vertelde, dat
 • Anna Maria van Gogh-Kaulbach. Roodkapje. Amsterdam: Allert de Lange, [1910] KB: KW Ki 6002 Collectie Roodkapje/Karsdorp
 • dat moment komt haar vader binnen en slaat de wolf dood. Roodkapje vertelt dat ze ongehoorzaam is geweest.
 • vader
 • Roodkapje gaat met een mandje naar grootmoeder, krijgt de waarschuwing niet te treuzelen, maar Roodkapje gaat toch bloemen plukken en de vlinders achterna. In het bos ontmoet ze de wolf, vertelt dat…

sprookje uit 1913
 • vader op haar was. Dan was er nog iemand, die altijd er blij was, wanneer zij dat aardige kindje zag en dat was haar
 • , noemden de menschen in het dorp haar nooit anders dan Roodkapje. Ook vader en moeder noemden haar zoo. Roodkapje woonde in een
 • de wolf haar wil opeten. Dan komt haar vader de jager binnen met zijn hond die het spoor van de wolf was gevolgd. De hond
 • vliegt de wolf naar de keel, vader snijdt de wolf open, waarna grootmoeder verschijnt. Rooskapje belooft nooit meer
 • vader
 • Ondanks haar belofte aan moeder om onderweg naar grootmoeder op het pad te blijven, is Roodkapje ongehoorzaam. Ze plukt bloemen in het bos, dwaalt af, komt de wolf tegen, vertelt dat ze naar…

sprookje uit 1910
 • bleef nog even liggen, En deed bei zijn oogen toe. Maar de Vader van Roodkapje Was een flinke jagersman, had den wolf langs
 • De vader droeg 't kleine Roodkapje En Grootmoeder kwam achteraan. De moeder keek uit op den drempel, Die dacht al - waar
 • en tanden van grootmoeder, waarna de wolf haar opeet. De wolf gaat slapen, de vader van Roodkapje die hem bij
 • vader
 • Ondanks de waarschuwing van moeder om onderweg naar grootmoeder op het pad te blijven, plukt Roodkapje toch bloemen in het bos. Ze komt ze de wolf tegen, vertelt dat ze naar grootmoeder gaat en waar…

sage uit 1918
 • een ambacht leeren, en voor dien mag ik niet sterven. Wie zou voor den jongen zorgen, als hij zonder vader was?" De doode
 • en ging vervolgens naar zijn vader toe. Ze spraken over de onverschillige dingen, welke van het leven zijn. Het zonlicht
 • vader
 • Dodenschip ligt te wachten. Een onzichtbare hand klopt aan het venster als iemand dood zou gaan. Een zieke jongen wordt gewekt. Bij een man die smeekt nog één jaar van de wereld te mogen genieten…
pl15.jpg

sage uit 1918
 • en haar vader onderdak te geven achter de poorten van het slot. Want van haar vader wilde ze niet scheiden. "Mirjam
 • !" lachte de jonge ridder lichtzinnig, "kom met je vader, den ouden Jood, bij me wonen. Zijn gezicht alleen is wel in staat, om
 • moeder de ridder Mirjam en haar vader te doden. Mirjam hoort dit en zegt dat als haar vader gedood wordt zijn dagen zijn
 • geteld. Ook zijn aanstaande bruid, de rijke schone vrouwe Machteld, draagt hem op Mirjam en haar vader te doden. De ridder
 • vader
 • De Zwarte Dood brengt dood en verderf, ook in het dorpje Ruurloo. Daar vergiftigt hij alle waterbronnen, behalve die van het kasteel. In plaats van de Dood krijgen de Joden de schuld. Alle Joden…
pl10.jpg

sage uit 1918
 • schaduw, als twee gevangenen waren zij, door één keten gebonden. Eens in een donkeren nacht had Brammert, de vader, die drie
 • en roof reeds geschied, en weder wantrouwde de zoon den vader. "Waarom," peinsde hij, "is Brammert altijd de eerste? Dat
 • Twee reuzen, een vader en een zoon, beroofden en vermoordden iedereen die in hun veld kwam, omdat hun was geprofeteerd
 • vader
 • Twee reuzen, een vader en een zoon, beroofden en vermoordden iedereen die in hun veld kwam, omdat hun was geprofeteerd, dat eens iemand het veld over zou trekken met de sleutel van geluk. Beiden…
pl08.jpg

sprookje uit 1919
 • , kind, Zie je, vader en moeder verbieden je toch alleen maar dingen, die niet goed voor je zijn, dat begrijp je toch wel
 • goed had afgeleerd. 't Is toch zoo'n lief kind!" Figuur 18 (de vader van Roodkapje) wordt van links op het tooneel
 • moeder haar best te doen om dat te blijven. Moeder zegt tegen vader dat ze Roodkapje naar grootmoeder zal sturen, waarop
 • vader zich afvraagt of Roodkapje op de grote weg zal blijven. Onderweg ontmoet ze de wolf, vertelt waar grootmoeder woont
 • vader
 • Roodkapje heeft van grootmoeder een rood kapje gekregen omdat ze de laatste tijd zo gehoorzaam is geweest. Ze belooft moeder haar best te doen om dat te blijven. Moeder zegt tegen vader dat ze…

sage uit 1919
 • , woonden lang gelden twee reuzen, Ellert, de vader, en Brammert, de zoon, die geen medelijden kenden. Maar de bewoners der
 • jonge meisjes hebben wij niet gekend, of wel, vader Ellert? In de dagen, dat ik bij u was, heb ik meer geleerd dan in al de
 • vader
 • Ellert en Brammert zijn twee reuzen die op het Ellertsveld wonen en daar mensen beroven. Het hele veld hangt vol met touwen met daaraan klokjes. Als er iemand het veld betreed weten de reuzen dat…
Ellert-Brammert.jpg

sage uit 1918
 • kind, dat geen vader zou hebben. Sterf niet." "De lansepunt drong mij in den rug--niet in mijn borst ben ik gewond. Een
 • vader
 • Ridder Reynout van Valkenburg trekt ten strijde, en laat zijn zwangere vrouw en zijn moeder achter. Hij voorspelt dat zijn roem door veel zangers zal worden gezongen. Hun kind wordt geboren. Ridder…
pl11.jpg

sage uit 1918
 • bespreken. Toen zeide Alfons rauw: "Mijn vader is een goed militair." Misschien hoorden zij allen, dat er angst en schaamte
 • over zijn vader zou zeggen, opdat hij dezen zou kunnen aangrijpen. Toch was hij zichzelven niet meester, en voortdurend
 • niets op zijn vader. Hij was zeer geliefd bij zijn kameraden en de meisjes uit het dorp. Tot op de dag dat de majoor
 • . Alfons die zich de onuitgesproken beschuldigingen erg aantrok vroeg zijn vader om overplaatsing. Deze weigerde. Op een dag
 • vader
 • In Bergen-op-Zoom was een strenge en slechte militair majoor van het leger. Zijn zoon Alfons, ook militair, leek in niets op zijn vader. Hij was zeer geliefd bij zijn kameraden en de meisjes uit het…
pl18.jpg

sage uit 1918
 • plotselinge vraag. Hoe kon haar vader zóó dom zijn. Ze nam haar schort aan de tippen vast, op alle gebeurlijkheden voorbereid. In
 • ieder geval--bij smart en bij vreugde--waren hier tranen te verbergen. Ze kende haar vader genoeg, om te weten, dat hij op
 • Albrecht. Echter de vader van Johanna, de schout, zag liever Herbert als schoonzoon. Herbert had zich in zijn ogen een goede
 • vader
 • In de diepte van een kuil, dichtbij de Koerbelt woonden eens drie witte wijven. De oudste was de meesteres van alle witte wieven in de omtrek. De kinderen Herbert en Aleid waren niet bang voor de…
wittewieven.jpg

sage uit 1918
 • vader, noch als hij ter jacht uitreed; zij scheen niet te luisteren naar zijn stem, die oud klonk in den raad, jong in het
 • ik u weten te verbergen, zoodat uw vader, de koning, ons niet zal vinden. Nooit zult ge hem wederzien, maar bij mij zult
 • jaren en na de dood van zijn vader herbouwt Boudewijn het kasteel van Heusden. lHet geluk van Boudwewijn en Sophia was
 • een van de zoons nog eens met een brief van haar vader en met verhalen over zijn leven. Weer weigert Sophia mee te gaan
 • vader
 • Omstreeks het jaar 850 heerste heer Robert over het land van Heusden. Om aan de rovende Denen en de Noren te ontkomen vluchtte Robert met zijn vrouw naar Brabant. Zijn zoon Boudewijn trok naar…
plx31.jpg

sage uit 1919
 • dorp naar stad. Hij greep toe om der wille van een woord, een lach, ja van een nooit-gezegde gedachte. Ik liet den vader
 • den dood van zijn zoon aanzien, den zoon van zijn vader, en ik stelde den Bloedraad in, om U te dienen. Ik kende geen
 • vader
 • Philips de Tweede, koning van Spanje en van de Nederlanden, zat in de eenzaamheid van zijn kamer, en zijn bleeke vingers streken hem langs het voorhoofd, zonder dat hij er zich van bewust werd.…