Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

25 resultaten voor ""

sage uit 1923
 • acht tot twaalf sloeg het kind al maar door op zijn gezicht. Dat duurde wel een half uur. Op een nacht, toen vader en
 • vader
 • Een man was als kind betoverd, toen zijn moeder een zwavelstokkenverkoper wegstuurde zonder wat te kopen.

legende uit 1923
 • Jorishoek gezwommen, dat deed er geen uit den omtrek hem na. Vader en moeder hadden veel verdriet van dien jongen, alle andere
 • dat het met dat duivelskind mis zou loopen En dat deed 't ook. Toen ie op een keer met zijn vader op de Schelde aan 't
 • zwemmen en verdrinkt voor de ogen van zijn vader, die ook het lijk niet kan bergen, dat nooit gevonden is.
 • vader
 • Een man, die heel goed kan zwemmen, maar een kwade aard heeft, slaat op de Schelde overboord en kan geen slag meer zwemmen en verdrinkt voor de ogen van zijn vader, die ook het lijk niet kan bergen,…

sage uit 1923
 • , zijn baas of diens vader, diens grootvader soms, zoo en zooveel jaar te hebben gediend
 • vader
 • De verhouding tussen de baas en de arbeider is een afspiegeling van die tussen de heer en de horige.

sage uit 1921
 • vader
 • Een man wordt door 'n lichtje gevraagd het te dopen; hij doet het, waarop nog veel meer lichtjes komen, die ook gedoopt willen worden, zodat hij tot de dageraad ermee bezig is.

sage uit 1923
 • zijn huis was en naar binnen vloog. Zijn vader kwam naar beneden en vroeg nog wie met hem meegekomen was, en waarom hij zoo
 • vader
 • Ontmoeting met 'n spookkalf.

sage uit 1923
 • beduiden, temeer omdat hij van zijn vader wel eens verhalen had gehoord van spoken, die bij hun leven een schat hadden
 • , lichtende gestalte hen met zijn holle oogen doordringend aankeek. Vader en zoon staarden, verlamd van schrik, het spook aan en
 • Op een boerderij waar het spookt, ziet de boer met zijn vader een spook en de knecht wil dat ook zien en gaat 's nachts
 • vader
 • Op een boerderij waar het spookt, ziet de boer met zijn vader een spook en de knecht wil dat ook zien en gaat 's nachts zitten waken in de pronkkamer, ziet het spook komen, houdt zich slapende en…

sage uit 1923
 • veertien jaar. Haar vader woonde een eindje verder 't land in, waar nu de broers en zusters De G. wonen. Eens toen de
 • vader, die voor de tweede maal getrouwd was, 't moeilijk had, en daar 't meisje nogal veel georven had van haar moeder
 • vader
 • Een dief snijdt om niet ontdekt te worden een meisje het hoofd af. Na zijn dood komt hij op de moordplek zijn bebloede handen afwassen

sage uit 1923
 • Spokerijen. Pa zijn vader, die brocht den paster van Den Bos (Boschkapelle) naar 'uis mee 't gerai, en dan waren ze
 • vader
 • Opa brengt de pastoor thuis en onderweg moet het paard door water en daarna begint het heel hard te waaien.

sage uit 1923
 • Heksen aan het werk Ook kunnen de heksen zich onzichtbaar maken. Toen op Kattendijke een vader eens tegen z'n zoontje
 • vader
 • Een vrouw wordt als heks aangeduid en is ineens verdwenen.

sage uit 1923
 • den stoet bemerkte de hertogin pas, dat het kind met haar vader mee was. Hierover bedroefde zij zich, want zij had een
 • van haar vader en zijne ridders. Want het begon te avonden en zij vreesde in handen van roovers te vallen of de prooi te
 • Onze Vader
 • Hemelsche Vader
 • vader
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd.…

sage uit 1923
 • , hoe jong nog, het huishouden beredderde en op allerlei manieren haar vader zijn somberheid en ingekeerdheid trachtte te
 • en achterdocht over het veelvuldig buitenshuis blijven van haar vader bij nacht. Sedert dien voelde zij zich somtijds
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart
 • vader
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart naar Maria haar leven op en sterft na een ziekbed. De man verandert zijn…

Trefwoorden: aansluiten, aanvaarden, aanvoerder, afkeer, afschuwelijke, afwezigheid, angstig, barmhartigheid, bede, bedevaart, bediening, beeld, bekering, belofte, bemoedigen, bende, berouw, bezwaren, bezweren, bidden, bijnaam, bijzonder, blauwe, buitenshuis, crucifix, daad, danken, deugdzaam, devotievol, dochter, dood, drank, dromen, duivel, einde, erfstuk, exvoto, gebed, gebeuren, gedachte, geld, genademiddel, gerust, gespaard, getuigenis, geweld, geweten, gezondheid, godsdienstig, godsdienstige, goedheid, gouden, graf, halen, heilige, hel, hemel, herstel, hoofd, hopen, huishouden, inkeer, inroepen, inval, inwoner, kapel, kerk, kerkhof, knielen, kruisbeeld, laatste, leed, leven, levenswandel, lichaamskracht, liefde, liefhebben, loslaten, losmaken, maagd, mantel, medeplichtige, merken, misdaad, molenaar, nacht, offer, offerblok, omgang, onmogelijk, onthouden, ontsteltenis, ontvangen, ontwaken, oog, opluchting, oprecht, opvallen, overgeven, overlijden, overmeesteren, overvallen, pastoor, plegen, plichtsgetrouw, redden, redding, roofmoord, rusten, schrikbeeld, schuld, schuldig, smeken, smidse, smidshamer, sparen, spelden, sterfbed, sterven, straffen, terugvoeren, tonen, vader, vastbinden, verbergen, verbleken, verbreken, verdragen, verdriet, vergezellen, vergiffenis, verhoren, verkroppen, verlies, verminderen, vermoeden, vermoorden, verontschuldiging, verpletteren, versieren, verslaafd, verstoten, verwachten, verwijt, volgen, voorbeeldig, voornemen, voorspraak, wangedrag, weerzien, wegblijven, welbehagen, wijzen, wil, wonder, woord, wreed, wroeging, zekerheid, zelfverwijt, zieheil, zieke, ziekte, ziel, zinken, zondaar, zondagsgeld, zondigen, zoon


legende uit 1925
 • . Elisabeth. De H. Elisabeth schonk het Ievenslicht aan twee zonen, den H. Johannes den Dooper en Elind, welke laatste vader werd
 • vader
 • De geboorte van Sint Servatius wordt aangekondigd. Vervolgens wordt er verteld over zijn toekomstige heiligheid. Uiteindelijk wordt hij priester en krijgt hij van God de verantwoordelijkheid over de…

legende uit 1925
 • , waar zij te Boshoven verbleef. De vader van de Heilige, die haar tot dan toe vergeefs had gezocht, kwam eindelijk ook te
 • menigte eksters had verzameld en door haar gesnap de aanwezigheid van Oda aan haar vader hadden bekend gemaakt. Om dit feit
 • haar vader haar in het Weerterbos met behulp van een aantal eksters. Sindsdien wordt de heilige afgebeeld met een ekster in
 • de hand. Na het vertrek van haar vader vestigde Oda zich in Sint-Oedenrode. Die plaats ontleent aan de heilige haar naam.
 • vader
 • Een Schotse, blinde koningsdochter en later heilige Oda, gaat op bedevaart naar het graf van de heilige Lambertus. Vanaf dat moment was ze ziende. Toen haar ouders haar uit wilden huwelijken, ging ze…

sage uit 1925
 • geheim verdriet. Na haar dood hoorden de bewoners van de streek op de plaats, waar vroeger het kasteel van haar vader stond
 • vader
 • Marie-Oirsbeek is als uitroep van verwondering lange tijd in gebruik geweest bij boeren in de streek. Marie van Oirsbeek was een beeldschoon meisje, maar kon geen minnaar vinden van vergelijkbare…

sage uit 1925
 • huis stond en bolderde dan daverend naar den steenweg voort. Daar bracht de vader een bezoek aan het graf van zijn dochter
 • vader
 • De rijke man Heldewé komt op een dag thuis van een verre reis, waar tot zijn ontzetting blijkt dat zijn slot beroofd is, al zijn schatten weg zijn en zijn dochter, de enige die hij nog heeft na de…

sage uit 1925
 • samengeknoopt, liepen zij naar huis en lieten hun gevonden schat aan hun vader zien. Deze was natuurlijk erg blij, maar wist er toch
 • schat op en bracht het naar zijn vader. Die bracht het naar de deken, die het opkocht. Daarna is de vuurbol niet meer gezien
 • vader
 • In de Bourgognestraat werd een vuurbol gesignaleerd, die zich over de muur van een oud klooster bewoog. Kort daarna speelden een aantal jongens in die buurt met stenen ballen, toen de bal van een der…

sage uit 1925
 • jongen, wiens vader de naam had een weerwolf te zijn. Deze was van Rothem vandaan en had zich erg tegen die verkering verzet.
 • . De wolf verdwijnt daarna richting Rothem. Het nichtje had verkering met een jongen, wiens vader de naam had een weerwolf
 • vader
 • Een vrouw heeft een nichtje te slapen. Zij beiden zien op een nacht een zwarte hond dansen en spottend naar hen buigen. De wolf verdwijnt daarna richting Rothem. Het nichtje had verkering met een…

sage uit 1925
 • ze dan toch had gezien, dat zij zo was geschrokken. 'Het was de schim van mijn overleden vader,' antwoordde het meisje
 • arm te grijpen, zodra de emmer weer werd omgestoten. Maar dan moest zij haar vader ook vragen, wat hij verlangde. De avond
 • spook is. Het meisje schrikt: het spook is haar overleden vader! De vader vertelt dat hij tijdens zijn leven een belofte om
 • op bedevaart te gaan, niet heeft vervuld. Het meisje moet het alsnog voor haar doen. Het meisje doet het en haar vader
 • vader
 • Een weesmeisje, in dienst als koeienmeisje, wordt door de boer van diefstal verdacht, omdat de koeien onder haar hoede zo weinig melk opleveren. Maar het meisje kan er niets aan doen: terwijl zij…

sage uit 1922
 • was, thuis met een paar suikeren ballen, zoo als je nou ook nog wel kunt krijgen, van twee voor een cent. Haar vader nam
 • Vader pakt het snoepgoed af dat zijn dochter van een vrouw die kan toveren, heeft gekregen. Hij doet het in een pan met
 • vader
 • Vader pakt het snoepgoed af dat zijn dochter van een vrouw die kan toveren, heeft gekregen. Hij doet het in een pan met een deksel en begraaft dat. De volgende dag graaft hij de pan weer op en is het…

sage uit 1922
 • had gekregen, zette haar vader die in een pannetje op de kast. Ook die waren den volgenden dag in padden veranderd.
 • vader
 • Suikeren ballen die een heks geeft zijn de volgende dag in padden veranderd.

sage uit 1922
 • Eens ging vader op de jacht. Hij moest Hein langs en die wou, dat hij een kop koffie kwam drinken. "Nou," zei vader
 • , "dat doe ik niet, want er zit net een koppel ganzen." "Zooals je wil," zei hij, "maar ik ging niet." Vader ging toch, en
 • vader
 • Jager weigert bij een tovenaar koffie te drinken voor hij gaat jagen. Hij gaat terug om toch eerst koffie te drinken, want zijn geweer ketst tot tweemaal toe. Na de koffie heeft hij een goede jacht.

sprookje uit 1922
 • krijgt. Weer zingt het vogeltje: "Mijn zusje Leentje." Nu hoort zijn vader het en komt nader en krijgt het horloge. Nog
 • , de dienstmeid en zijn vader. Hij haalt ook een molensteen die de stiefmoeder op haar hoofd krijgt gegooid en haar
 • vader
 • Een jongetje versnoept het geld waarmee hij boodschappen moet doen. Voor straf hakt zijn stiefmoeder hem in stukken en kookt daar soep van. Zijn zusje begraaft de botjes onder de lindeboom. Het…

legende uit 1920
 • Het verwende kind Daar was eens een erg verwend kind. Vader en moeder konden het niets meer weigeren, want dan
 • erg dat het kind op zekere avond een ster vroeg. Of vader al boos werd en moeder bedroefd, het hielp niet; het kind moest
 • 1920
 • Limburgs Leven jg. 1 N°5 (22-5-1920), 10
 • de zon. Telkens schiet de vader die uit de hemel. Maar dan komt Petrus aan de deur, gezonden door O.L. Heer, die boos is
 • , zijn vader of de zon. Het kind kiest voor de ster, maar wil zijn moeder niet missen en geeft de maan op, dan de zon en
 • vader
 • Een verwend kind krijgt alles, het hoeft er maar om te huilen. Op een keer wil het een ster, dan de maan en tenslotte de zon. Telkens schiet de vader die uit de hemel. Maar dan komt Petrus aan de…

sage uit 1923
 • Weerwolven. Mijn vader ging eens op een nacht naar het dorp (IJzendijke) terug langs een donker pad, toen er een
 • vader
 • Een man ziet 's nachts een grote zwarte hond op zich afkomen, die hem naar zijn huis volgt en dan verdwenen is. De volgende dag bekent een vriend, dat hij het was.

sprookje uit 1920
 • jou er mede opeten" gromde de wolf uit het bed springende. Roodkapje gilde en schreeuwde luid, zoodat haar vader die juist
 • hakte de vader den slechten wolf midden door, en ik ben blijde te kunnen vertellen dat grootjelief gezond en wel uit zijn
 • vader met zijn bijl aanzetten, hakt de wolf doormidden,en komt grootmoeder tevoorschijn. Moeder moppert op Roodkapje, maar
 • vader
 • Ondanks haar belofte aan moeder om onderweg naar grootmoeder niet te treuzelen en met niemand te praten, is Roodkapje ongehoorzaam. Bij het bloemen plukken in het bos ontmoet ze de wolf, vertelt dat…