Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

52 resultaten voor ""

mop uit 1651
 • Een soon seyde tot seijnen vader, als haer twee eyeren voorgestelt waeren en hij een derselve na hem genomen hadt
 • : 'Kiest, mijn vader', waerop de vader antwoorde: 'Wat soud 'k kiesen, weijl van de twee eyeren noch maer een overig is.' De
 • Een zoon laat zijn vader twee eieren zien, neemt er een, en vraagt daarna zijn vader te kiezen. De vader vraagt wat er
 • vader
 • Een zoon laat zijn vader twee eieren zien, neemt er een, en vraagt daarna zijn vader te kiezen. De vader vraagt wat er nog te kiezen valt. De zoon: of je hem neemt of niet.

mop uit 1651
 • . In plaats daarvan kwam de steen tegen de schenen van Courts vader.
 • vader
 • Court had last van een hond die hem blaffend naliep. Daarom gooide hij er een steen naartoe, maar de hond ontweek die. In plaats daarvan kwam de steen tegen de schenen van Courts vader.

mop uit 1651
 • , antwoordde ze: "Ik ben eerst mijn vader ontsproten en daarna mijn moeder ontkropen."
 • vader
 • Een predikant stond verbaasd toen een jong meisje vuile taal uitsloeg. Toen hij haar vroeg waar ze vandaan kwam, antwoordde ze: "Ik ben eerst mijn vader ontsproten en daarna mijn moeder ontkropen."

mop uit 1651
 • haer broertje sach van onderen op, die daedelijck na sijn vader toeliep en seyde: 'Vader, susje moet geen kaes gegeten
 • naar haar. Die ging meteen naar zijn vader om te zeggen dat zijn zusje geen kaas gegeten had, want haar maag was nog niet
 • vader
 • Toen een paar kinderen na het eten nog trek hadden, zeiden de ouders dat ze maar wat kaas moesten eten om de maag te sluiten. Dat deden ze, en ze gingen in de tuin spelen. Een dochtertje klom op de…

mop uit 1651
 • . 'Spreekt gij daervan? Dat hebbe ick al voor 2 maenden aen uw vader geweygert.' [in de marge: Lais aen Mijron].
 • zijn haar zwart en probeerde het opnieuw. De keizer zei toen, dat hij datzelfde twee maanden geleden al aan zijn vader
 • vader
 • Een man, wiens haar al wat grijs werd, kwam bij de keizer om een betrekking vragen. Toen dat niet lukte, verfde hij zijn haar zwart en probeerde het opnieuw. De keizer zei toen, dat hij datzelfde twee…

mop uit 1651
 • kaerel van (na gissing) 110 jaeren sagh geweldig huylen. "Wel kameraet", seyde ick, "waerom huyl je?" R. "Mijn vader heeft
 • . Hij beweerde er eens iemand gezien te hebben van 110 jaar oud, die zat te huilen omdat hij door zijn vader geslagen was
 • vader
 • Iemand prees de gezonde lucht in de Meierij van 's Hertogenbosch. Door die schone lucht werden de mensen daar heel oud. Hij beweerde er eens iemand gezien te hebben van 110 jaar oud, die zat te huilen…

mop uit 1651
 • Een moeder vertelde, 's ochtens wacker geworden sijnde, de gehoorsaemheyt van Isaäc aen sijn vader Abraham tegens haer
 • Een moeder vertelde aan haar zoontje hoe gehoorzaam Isaäc was geweest toen zijn vader Abraham hem wilde slachten voor
 • vader
 • Een moeder vertelde aan haar zoontje hoe gehoorzaam Isaäc was geweest toen zijn vader Abraham hem wilde slachten voor God. Ze vroeg hem of hij ook zo gehoorzaam zou zijn. Het jongetje zei van wel,…

mop uit 1651
 • Iemant seyde tegen sijn suster: 'Dat ghij juyst alleenig moest een meysjen worden, anders hadde vader geen ander volck
 • had hun vader alleen maar zonen gehad. De zus geeft aan dat het voor de broers nog een nare zaak was geweest als zij geen
 • vader
 • Een man praat met zijn zuster over de gezinssamenstelling. Dat zij nu het enige meisje in het gezin moet zijn; anders had hun vader alleen maar zonen gehad. De zus geeft aan dat het voor de broers nog…

mop uit 1651
 • vader
 • Solon hield maar niet op met huilen om de dood van zijn zoon. Een vriend zei hem, dat al die tranen hem zijn zoon niet terug zouden brengen. Solon antwoordde, dat dat juist de reden was dat hij…

mop uit 1651
 • vader
 • Heel Rome roddelde over de dochter van Sylla, die iets had met twee mannen. Haar broer zei: "Ik verwonder mij erover dat mijn zus een vlek [= Maculam] heeft, terwijl zij een schoonmaker [=Fullonem]…

mop uit 1651
 • Een vrouw die niet helemaal pluis was moest bevallen. Ze vroeg haar buren te roepen dat het kind op zijn vader leek
 • vader
 • Een vrouw die niet helemaal pluis was moest bevallen. Ze vroeg haar buren te roepen dat het kind op zijn vader leek, omdat die altijd zo jaloers was geweest.

mop uit 1651
 • vader
 • Een dochter biecht tegenover een priester op dat ze onlangs een stuk linnengoed heeft gestolen. De priester zegt haar dat dat verkeerd is, waarop het meisje antwoord dat haar moeder dat ook al zij,…

mop uit 1651
 • : 'Maar vader, wat zou u doen als u zo'n vrouw in bed had?', waarop de monnik antwoordt: 'Hetgeen mij betaamde.'
 • vader
 • Een hertog heeft een hoer bij hem in bed als zijn biechtvader binnenkomt. De hertog verontschuldigt zich door te vragen: 'Maar vader, wat zou u doen als u zo'n vrouw in bed had?', waarop de monnik…

mop uit 1651
 • , dien onnoselen ketter wil den heyligen vader den paus niet gelooven en hij gelooft een van sijn minste dienaers.'
 • vader
 • Een gereformeerde veldoverste wordt bedrogen door een monnik. Deze belooft hem een kasteel uit te leveren, maar als hij aankomt wordt zijn leger grotendeels afgeslacht. Een katholiek merkt op dat de…

mop uit 1651
 • vader
 • Een onnozele vagebond wordt de voogd van een aantal weeskinderen. Het geld van de moeder van de kinderen jaagt hij er in snel tempo doorheen. Daarop merkt iemand op: 'Het is een barmhartig man, hij…

mop uit 1651
 • vader
 • Een weduwe werd door de Jezuiëten overgehaald om in haar testament te zetten dat zij alles aan hen na zou laten. Toen de vrouw dood ging kwamen de Jezuiëten hun erfenis ophalen. Vrienden van de…

mop uit 1651
 • seggen sal', seyde hij. 'Wel', seyde de vader, 'vraegt hoe haer vrouw en kinders al vaeren en iets diergelijcken, want dit
 • Een zoon weet nooit iets te zeggen als mensen bij hem op bezoek komen. Zijn vader spreekt hem bestraffend toe en zegt
 • vader
 • Een zoon weet nooit iets te zeggen als mensen bij hem op bezoek komen. Zijn vader spreekt hem bestraffend toe en zegt dat hij kan vragen naar het welzijn van vrouw en kinderen. De eerst volegdne…

mop uit 1651
 • , riep hij dickwels: 'Ey mij, wat sal mijn ouden vader seggen, als ick sonder hooft thuys sal komen.'
 • Een domme misdadiger moet onthoofd worden. Hij jammert: 'wat zal mijn vader zeggen als ik zonder hoofd thuis kom?'
 • vader
 • Een domme misdadiger moet onthoofd worden. Hij jammert: 'wat zal mijn vader zeggen als ik zonder hoofd thuis kom?'

mop uit 1651
 • vader
 • Een man die veertig jaar niet naar de kerk was geweest, ging met zijn twee dochters naar een dienst. In die veertig jaar was de collecte door de kerk ingesteld. Toen het zakje voor een donatie langs…

mop uit 1651
 • Een meisje is bevallen van een onecht kind. Iemand vraagt aan haar vader of er iets mis is gegaan. De vader van het
 • vader
 • Een meisje is bevallen van een onecht kind. Iemand vraagt aan haar vader of er iets mis is gegaan. De vader van het meisje geeft aan dat er niks mis ging tijdens de bevalling en het niet de moeite…

mop uit 1651
 • meer tot Romen geweest?' 'Neen, heer keyser', antwoorde hij, 'maer mijn vader wel.'
 • vaker in Rome is geweest antwoordt deze: 'Nee, heer keizer, maar mijn vader wel.'
 • vader
 • Keizer Augustus ziet een jongen die heel sterk op hem lijkt. Als hij de jongen vraagt of zijn moeder toevallig niet vaker in Rome is geweest antwoordt deze: 'Nee, heer keizer, maar mijn vader wel.'

mop uit 1651
 • vader
 • Balthasar Coijmans trouwt rond zijn 56e met Maria Trip. Als hij de bruid naar binnen draagt roepen enige jongelingen dat ze hem wel zullen helpen. Daarop zegt Balthasar: 'Doe dat maar, kinderen, ik…

mop uit 1651
 • Otto de Voogd van Delft, wiens vader commys was geweest, schreef eens tegen een seecker gedicht, dat tegen de heeren
 • Otto, voogd van Delft, wiens vader commies is geweest, schrijft een versje ter verdediging van de heren van Delft
 • teruggeven' vraagt Otto vaak, maar de heren zeggen 'dat wat je vader gestolen heeft.''
 • vader
 • Otto, voogd van Delft, wiens vader commies is geweest, schrijft een versje ter verdediging van de heren van Delft getiteld 'Wat kan ik de heren teruggeven?' Iemand anders vult de titel daarop aan met…

mop uit 1651
 • wat raet', seyde een doctor, 'als de vader contrarie gebiedt.'
 • doen als de vader het tegenovergestelde gebood.
 • vader
 • Enkele priesters zieden dat men moest doen wat moeder de kerk goed acht. Een doctor vroeg zich af wat men dan moest doen als de vader het tegenovergestelde gebood.

mop uit 1651
 • Een bastaardkind van een getrouwde man ging bij zijn vader wonen. Op een dag werd zijn vrouw gevraagd of het haar kind
 • vader
 • Een bastaardkind van een getrouwde man ging bij zijn vader wonen. Op een dag werd zijn vrouw gevraagd of het haar kind was. 'Nee', zei ze, 'het kind is wel van mijn deeg, maar niet in mijn oven…