Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

3 resultaten voor ""

mop uit 1651
 • natuerlijcke vader) en de catholycken vier vaders hebben!' R. ' Dat sult gij in eeuwigheyt niet bewijsen.' R. 'Is G[od] uw vader
 • niet?' R. 'Ja.' R. ' Uw natuerlijcke vader, is dat niet de tweede?' R. 'Ja.' R. ' De paus is dat niet de derde?' R. 'Jawel
 • een moeder, geen vader. De protestant antwoordt dat de vierde vader van een rooms-katholiek dan de dakbedekker moet zijn
 • seksualiteit
 • vader
 • Een rooms-katholiek en een protestant praten over de verschillen tussen hun religies. De protestant vraagt zich af hoe het kan dat rooms-katholieken vier vaders hebben. De rooms-katholiek ontkent dat…

mop uit 1651
 • sulcx in de spiegel oock bemerckende, vraegde: 'Is u moeder oyt hier geweest?' 'Neen', seyde d'ander, maer mijn vader wel.'
 • : 'Nee, maar mijn vader wel.'
 • seksualiteit
 • vader
 • Een prins hoorde dat er een vreemdeling was die erg op hem leek. Hij ontbood hem en toen hij merkte dat ze inderdaad als twee druppels water op elkaar leken vroeg hij hem of zijn moeder ooit daar was…

mop uit 1651
 • mijn vader noyt gehoorent is, want hij is noyt getrout geweest.'
 • Een bastaard zei, toen er in zijn aanwezigheid veel over hoorndragers werd gesproken: 'Ik weet zeker dat mijn vader
 • seksualiteit
 • vader
 • Een bastaard zei, toen er in zijn aanwezigheid veel over hoorndragers werd gesproken: 'Ik weet zeker dat mijn vader nooit gehoornd is, want hij is nooit getrouwd geweest.'