Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

10 resultaten voor ""

sage uit 1974
 • Een overleden meisje dat begraven is in een te kort lijkkleed blijft 's avonds ronddolen bij haar vader en moeder. De
 • vader
 • Een overleden meisje dat begraven is in een te kort lijkkleed blijft 's avonds ronddolen bij haar vader en moeder. De dominee spreekt haar geest aan op de onvervulde wens en reikt het meisje…

sage uit 1967
 • vader
 • Een jongen en zijn ouders horen een jonger kindje eens roepen en razen, maar als ze gaan kijken is er niets aan de hand. Een tijd later raasde het kind echt en is het gestorven.

sage uit 1967
 • Een vader wil de helm van zijn helderziende kind doorverkopen. De bezitter van de helm is kogelvrij.
 • vader
 • Een vader wil de helm van zijn helderziende kind doorverkopen. De bezitter van de helm is kogelvrij.

sage uit 1967
 • benauwde dag slaapt de vader van de vertelster niet in zijn bed, maar op de vloer. Opeens ziet hij buiten een klein roodbont
 • hondje naderen. Het hondje staat ineens in de kamer en vader pakt het op. Dan verandert het hondje in een heel groot beest
 • vader
 • Nachtmerries kunnen door de hals van een fles. Je kan nachtmerries weren met roggemeel, omdat rogge heilig is. Op een benauwde dag slaapt de vader van de vertelster niet in zijn bed, maar op de vloer.…

mop uit 1973
 • vader
 • Napoleon komt langs een bakkerij met boven de deur het bordje: Hier leeft men zonder zorgen. De keizer snapt niet hoe iemand zonder zorgen kan leven; hij heeft er zelf in elk geval genoeg. Hij gunt de…

sage uit 1974
 • vader
 • Spookhuilen van een hond die een lijkstatie ziet. Kort daarna sterft een man.

mop uit 1973
 • Drie zoons zitten om het sterfbed van hun vader. Hij was altijd een goede vader dus stelt de eerste voor een mooie
 • vader
 • Drie zoons zitten om het sterfbed van hun vader. Hij was altijd een goede vader dus stelt de eerste voor een mooie begrafenis te regelen met een lijkkoets en vier paarden. De tweede vindt dat wel erg…

sage uit 1974
 • vader
 • Grote zwarte hond loopt 's nachts met echtpaar mee. De vrouw ziet de hond wel, haar man niet. Nadat de vrouw zegt dat er een hond naast hen loopt verdwijnt de hond langzamerhand.

sage uit 1974
 • vader
 • Hearke trekt een wagen mest uit de mestvaalt als dat paarden niet lukt.

sage uit 1974
 • vader
 • Vanwege kwade maandagen nooit met nieuw werk op maandag beginnen.

Trefwoorden: kwade, maandag, nieuw, vader, werk