Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

16 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1995
 • meisje bij mij in de klas had een donzen dekbed gekocht. Maar het dekbed stonk nogal en bleef maar stinken. Haar vader heeft
 • Een meisje koopt een dekbed dat nogal stinkt. Haar vader snijdt het dekbed open, en er blijken een paar jonge
 • vader
 • Een meisje koopt een dekbed dat nogal stinkt. Haar vader snijdt het dekbed open, en er blijken een paar jonge kuikentjes in te zitten.

sage uit 1918
 • haar geboren, zonder dat de vader dit wist. Zij werden in een klooster opgevoed, en hun kracht wies. De jongste van de vier
 • hieuw. De grijsaard lag op den grond en smeekte: "Edele jongelingen, slaat mij niet, ik ben uw vader en hedenavond nog zal
 • gaat bij hen op bezoek, samen met zijn broers. Zijn vader die is opgedragen zijn zoons uit te leveren aan de keizer begint
 • een gevecht met zijn zoons, maar verliest. Reinout levert vervolgens zijn vader uit aan keizer Karel. Daarna reist hij
 • vader
 • Het Pinksterfeest wordt gevierd en vele dappere ridders zijn bij keizer Karel te gast. Huigen van Dordoen vraagt de keizer om een beloning voor zijn ooms Aimijn van Dordoen en Aimerijn van Nerboen.…

mop uit 1995
 • vader
 • Een negervader zegt tegen zijn drie zonen: "We doen een wedstrijd wie er in één dag het meeste geld kan verdienen."

sage uit 1934
 • IJmuiden aan wal stapt. En als hij dan ziet dat de menschen hem met een schuwe blik ontwijken. En als dan zijn vader op hem
 • binnenkomen. Zij legt een bijbeltje onder zijn kussen. Wanneer de schipper na verloop van tijd aan wal stapt, ziet hij zijn vader
 • vader
 • Ook al is de zee tussen de zeelieden en hun familie, er bestaat een onverbrekelijke band tussen hen. Dat bewijst dit wonderlijke verhaal van de IJmuider schipper. De schipper ging op een nacht zijn…

legende uit 1919
 • , en ze leerden elkaar kennen in de Meie des levens. Wee hen! Want toen hij voor zijn vader trad, om hem eerlijk te zeggen
 • : "ik min Maria van Gavre," weerde de grijsaard hem af. "Ik mag het u niet toestaan!" "Waarom niet, vader?!" De oude man
 • vader
 • Twee jongen mensen, Maria van Gavre en Jonker Walther van den Ulvenhout worden verliefd op elkaar. Als ze hun vaders om toestemming voor het huwelijk vragen, zeggen beide ouders dat hun huwelijk niet…

sage uit 1918
 • een ambacht leeren, en voor dien mag ik niet sterven. Wie zou voor den jongen zorgen, als hij zonder vader was?" De doode
 • en ging vervolgens naar zijn vader toe. Ze spraken over de onverschillige dingen, welke van het leven zijn. Het zonlicht
 • vader
 • Dodenschip ligt te wachten. Een onzichtbare hand klopt aan het venster als iemand dood zou gaan. Een zieke jongen wordt gewekt. Bij een man die smeekt nog één jaar van de wereld te mogen genieten…
pl15.jpg

sage uit 1918
 • en haar vader onderdak te geven achter de poorten van het slot. Want van haar vader wilde ze niet scheiden. "Mirjam
 • !" lachte de jonge ridder lichtzinnig, "kom met je vader, den ouden Jood, bij me wonen. Zijn gezicht alleen is wel in staat, om
 • moeder de ridder Mirjam en haar vader te doden. Mirjam hoort dit en zegt dat als haar vader gedood wordt zijn dagen zijn
 • geteld. Ook zijn aanstaande bruid, de rijke schone vrouwe Machteld, draagt hem op Mirjam en haar vader te doden. De ridder
 • vader
 • De Zwarte Dood brengt dood en verderf, ook in het dorpje Ruurloo. Daar vergiftigt hij alle waterbronnen, behalve die van het kasteel. In plaats van de Dood krijgen de Joden de schuld. Alle Joden…
pl10.jpg

sage uit 1918
 • schaduw, als twee gevangenen waren zij, door één keten gebonden. Eens in een donkeren nacht had Brammert, de vader, die drie
 • en roof reeds geschied, en weder wantrouwde de zoon den vader. "Waarom," peinsde hij, "is Brammert altijd de eerste? Dat
 • Twee reuzen, een vader en een zoon, beroofden en vermoordden iedereen die in hun veld kwam, omdat hun was geprofeteerd
 • vader
 • Twee reuzen, een vader en een zoon, beroofden en vermoordden iedereen die in hun veld kwam, omdat hun was geprofeteerd, dat eens iemand het veld over zou trekken met de sleutel van geluk. Beiden…
pl08.jpg

sage uit 1919
 • , woonden lang gelden twee reuzen, Ellert, de vader, en Brammert, de zoon, die geen medelijden kenden. Maar de bewoners der
 • jonge meisjes hebben wij niet gekend, of wel, vader Ellert? In de dagen, dat ik bij u was, heb ik meer geleerd dan in al de
 • vader
 • Ellert en Brammert zijn twee reuzen die op het Ellertsveld wonen en daar mensen beroven. Het hele veld hangt vol met touwen met daaraan klokjes. Als er iemand het veld betreed weten de reuzen dat…
Ellert-Brammert.jpg

sage uit 1918
 • kind, dat geen vader zou hebben. Sterf niet." "De lansepunt drong mij in den rug--niet in mijn borst ben ik gewond. Een
 • vader
 • Ridder Reynout van Valkenburg trekt ten strijde, en laat zijn zwangere vrouw en zijn moeder achter. Hij voorspelt dat zijn roem door veel zangers zal worden gezongen. Hun kind wordt geboren. Ridder…
pl11.jpg

sage uit 1918
 • bespreken. Toen zeide Alfons rauw: "Mijn vader is een goed militair." Misschien hoorden zij allen, dat er angst en schaamte
 • over zijn vader zou zeggen, opdat hij dezen zou kunnen aangrijpen. Toch was hij zichzelven niet meester, en voortdurend
 • niets op zijn vader. Hij was zeer geliefd bij zijn kameraden en de meisjes uit het dorp. Tot op de dag dat de majoor
 • . Alfons die zich de onuitgesproken beschuldigingen erg aantrok vroeg zijn vader om overplaatsing. Deze weigerde. Op een dag
 • vader
 • In Bergen-op-Zoom was een strenge en slechte militair majoor van het leger. Zijn zoon Alfons, ook militair, leek in niets op zijn vader. Hij was zeer geliefd bij zijn kameraden en de meisjes uit het…
pl18.jpg

sage uit 1918
 • plotselinge vraag. Hoe kon haar vader zóó dom zijn. Ze nam haar schort aan de tippen vast, op alle gebeurlijkheden voorbereid. In
 • ieder geval--bij smart en bij vreugde--waren hier tranen te verbergen. Ze kende haar vader genoeg, om te weten, dat hij op
 • Albrecht. Echter de vader van Johanna, de schout, zag liever Herbert als schoonzoon. Herbert had zich in zijn ogen een goede
 • vader
 • In de diepte van een kuil, dichtbij de Koerbelt woonden eens drie witte wijven. De oudste was de meesteres van alle witte wieven in de omtrek. De kinderen Herbert en Aleid waren niet bang voor de…
wittewieven.jpg

sage uit 1918
 • vader, noch als hij ter jacht uitreed; zij scheen niet te luisteren naar zijn stem, die oud klonk in den raad, jong in het
 • ik u weten te verbergen, zoodat uw vader, de koning, ons niet zal vinden. Nooit zult ge hem wederzien, maar bij mij zult
 • jaren en na de dood van zijn vader herbouwt Boudewijn het kasteel van Heusden. lHet geluk van Boudwewijn en Sophia was
 • een van de zoons nog eens met een brief van haar vader en met verhalen over zijn leven. Weer weigert Sophia mee te gaan
 • vader
 • Omstreeks het jaar 850 heerste heer Robert over het land van Heusden. Om aan de rovende Denen en de Noren te ontkomen vluchtte Robert met zijn vrouw naar Brabant. Zijn zoon Boudewijn trok naar…
plx31.jpg

sage uit 1919
 • dorp naar stad. Hij greep toe om der wille van een woord, een lach, ja van een nooit-gezegde gedachte. Ik liet den vader
 • den dood van zijn zoon aanzien, den zoon van zijn vader, en ik stelde den Bloedraad in, om U te dienen. Ik kende geen
 • vader
 • Philips de Tweede, koning van Spanje en van de Nederlanden, zat in de eenzaamheid van zijn kamer, en zijn bleeke vingers streken hem langs het voorhoofd, zonder dat hij er zich van bewust werd.…

legende uit 1919
 • vader tot zijn kind, en hij was vergeten, wat voor booze daden Dagobert had bedreven, ook hierin een vader gelijk. Hij gaf
 • . "Wat zoekt ge hier, mijn vader?" zoo vroeg hij. "We zijn ge hier, mijn vader?" zoo vroeg hij. "We zijn boos op u, uw moeder
 • op tussen de monniken in een klooster. Nadat zijn vader hem heeft bezocht, verlaat hij het klooster en na een lange tocht
 • vader
 • In de dagen, dat Dagobert als koning over Austrasië heerste, leefde er een heilig man, Amandus geheten. Amandus groeit op tussen de monniken in een klooster. Nadat zijn vader hem heeft bezocht,…

sage uit 1919
 • zeiden: "Kan ik er onderheen komen, dan alsjeblieft." Op een goeden morgen zei en Dordtsch vader tot zijn zoon: "Ik heb
 • morgen wel zin in een schapeboutje!" Waarop de jongen antwoordde: "Vader, u heeeft me uit het hart en in de maag gesproken
 • vader
 • Ontstaan van de spotnaam Schapekoppen voor inwoners van Dordrecht.