Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

11 resultaten voor ""

sprookje uit 1975
 • . De kinderen denken dat hun een grote erfenis te wachten staat, en doen ineens hun uiterste best om het vader naar de zin
 • advies
 • vader
 • Een oude weduwnaar wordt door zijn kinderen verwaarloosd. Ane adviseert hem een geldkist met oude spijkers te vullen. De kinderen denken dat hun een grote erfenis te wachten staat, en doen ineens hun…

mop uit 1996
 • hij veel." "Precies je vader, laat maar vallen," zegt mama: "Niet doen: dat roken wordt erger en erger." Affijn, de
 • Een moeder geeft steeds advies aan haar dochter over de vriendjes met wie ze uitgaat. Van de meeste vriendjes weet ze
 • advies
 • vader
 • Een moeder geeft steeds advies aan haar dochter over de vriendjes met wie ze uitgaat. Van de meeste vriendjes weet ze dat hun gewoontes steeds erger worden, net zoals bij haar echtgenoot: drinken,…

sage uit 1967
 • De vader van een ziek kind ging naar de duivelbanner. Toen hij diens raad opvolgde, werd het kind weer beter.
 • advies
 • vader
 • De vader van een ziek kind ging naar de duivelbanner. Toen hij diens raad opvolgde, werd het kind weer beter.

sprookje uit 1967
 • raad geven, maar hij moest daarvoor 300 gulden betalen. Naast advies kreeg de man ook nog twee bollen, en hij ging verder
 • binnendoor. Maar de man volgde het eerste advies op en weigerde. Daarna kwam hij bij een herberg waar hij wilde overnachten. Daar
 • advies
 • vader
 • Een man was zo arm dat hij alleen aan eten kon komen door te bedelen. Maar hij werd gepakt en moest de cel in. In de gevangenis had hij goed kunnen sparen, en toen hij na drie jaar weer vrij kwam, had…

mop uit 1554
 • alleen in hadden. Die eene troc herwaerts, die ander derwaerts. Eén van den jonghen raet hadde sinen vader thuys behouden
 • hi hem aen die tafel te seynden hadde. Ende die sinen vader thuys verborgen hadde, seyde 't hy hem als hy thuys quam
 • nieuwe was. De zoon zag alleen de laag onbeschreven was en wist niet wat hij er mee aan moest. Een jongen had zijn oude vader
 • advies
 • vader
 • In een stad hadden de jongelui de oudere bewindhebbers verdreven. Een van die ouderen vernam in een andere stad dat men van plan was zijn oude stad in te nemen. Hij stuurde de boodschap op een…

mop uit 1554
 • coninc sterf ende syn soon wert coninck in syn plaetse. Dese verloos daerteghen alle slaghen ende wat syn vader ghewonnen
 • seyden: 'Heer, wi hebben uwen vader so lange ghedient ende wi zijn out ende connen niet meer vechten. Wy begeeren orlof.' Hi
 • Een zoon erfde het koninkrijk van zijn vader en verloor al het land wat zijn vader verworven had. Volgens een wijze man
 • van zijn vader als raadgevers aannam. Roboam verloor steeds omdat hij jonge zotten volgde.
 • advies
 • vader
 • Een zoon erfde het koninkrijk van zijn vader en verloor al het land wat zijn vader verworven had. Volgens een wijze man waren oude vijandschap, eigen baat en jonge raad daar de schuld van. Alexander…

mop uit 1651
 • wat raet', seyde een doctor, 'als de vader contrarie gebiedt.'
 • doen als de vader het tegenovergestelde gebood.
 • advies
 • vader
 • Enkele priesters zieden dat men moest doen wat moeder de kerk goed acht. Een doctor vroeg zich af wat men dan moest doen als de vader het tegenovergestelde gebood.

mop uit 1899
 • , deed ze haar eigen water in een flesch en gaf dit den koster mee. Het advies van den pieskijker was dat de patiënt zwanger
 • vader, loop zoo hard niet weg."
 • de haas naroept dat hij de vader is en dat hij niet zo hard moet weglopen.
 • advies
 • vader
 • Kostersvrouw die overspel pleegt met de pastoor, breekt het flesje met urine van haar zieke man. In een nieuw flesje doet ze haar eigen water en geeft dat aan haar man mee voor de piskijker. Die zegt…

exempel uit 1479
 • bi sinen meester ghestaen hadde seuen iaer lanck. doe be\gheerde (70b) die vader sinen soen te sien ende seyndede hem
 • brieuen dat hi aenghesien des briefs comen soude te lande als ghi om mi gheseyndet hadt Dit kint was sinen vader ghehoersaem
 • advies
 • vader
 • Alexander en Lodewijk zijn twee vrienden die aan het hof van de keizer leven. Ze zijn allebei mooi en slim, maar Alexander is in alles net even iets beter dan Lodewijk. Alexander komt vaak voor zijn…

mop uit 1554
 • niet dien boer daer gaen om u scade te doen? Loopt ende verschuert hem!' Hi antwoorden: 'Ons vader heeft ons gheleert dat
 • de een soen tot eenen dronckaert hadde, die altijt vol was. Op een tijt quam die vader met andere raetscheeren uut den
 • dat hij verarmt. Als hij met zijn oudere broer gaat praten, ziet hij een jager lopen. Tegen het advies van zijn oudere en
 • wijzere broer in, wil hij de jager te lijf maar valt zo in de strik die gespannen was. Een vader in Venetië had een zoon die
 • advies
 • vader
 • Een leeuw geeft zijn twee zonen elk een vrouw, een bos en drie goeden adviezen: 1) blijf uit de buurt van mensen, want die zijn sterker dan alle andere dieren; 2) bewaar de vrede met uw boeren; 3)…

sage uit 1962
 • uitkrijge. Je moest dan wat opzette van je vader of je moeder. Vooral meissies werde gewaarschouwd*. *Dit geloof was algemeen
 • advies
 • vader
 • Vroeger werd men gewaarschuwd voor vleermuizen (vooral meisjes). Het was verstandig om iets op je hoofd te dragen. Als de vleermuizen in je haar terecht kwamen kon je ze er namelijk niet meer…