Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

20 resultaten voor ""

sprookje uit 1975
 • . De kinderen denken dat hun een grote erfenis te wachten staat, en doen ineens hun uiterste best om het vader naar de zin
 • bedrog
 • vader
 • Een oude weduwnaar wordt door zijn kinderen verwaarloosd. Ane adviseert hem een geldkist met oude spijkers te vullen. De kinderen denken dat hun een grote erfenis te wachten staat, en doen ineens hun…

sprookje uit 2000
 • gekomen is. Elke dag liep ik een lange zandweg af, op mijn blote voeten door het hete zand, om water te halen voor mijn vader
 • vader en je moeder en jij haalt elke dag water. Ik geloof jou." Daar kwamen mijn vader en mijn moeder aan. Die hadden ook
 • bedrog
 • vader
 • Een meisje moet elke dag water halen bij de rivier. Ze vindt haar leven saai en wil er wat spanning in brengen. Ze beweert dat ze een leeuw bij de rivier heeft gezien. Het stamhoofd gaat met zijn…

broodjeaapverhaal uit 1995
 • , in de auto, in een winkel en op school. Vader Rafet Polat belde in eerste instantie de politie, in de veronderstelling
 • Instituut onderzochten de gebeurtenissen ter plekke. Gerding: "We hebben ons gericht op betrouwbare situaties, waarbij bedrog
 • bedrog
 • vader
 • In een huis doen zich bovennatuurlijke verschijnselen voor: voorwerpen vliegen door de lucht en glaswerk breekt. Aanvankelijk denkt men aan vandalisme en de politie wordt ingeschakeld. Later gaat men…

broodjeaapverhaal uit 1995
 • vijftienjarige zoon. De verschijnselen doen zich uitsluitend voor waar hij is. Zijn beide jongere zusjes, vader en stiefmoeder hebben
 • . De moeder van de jongen zou in Turkije een vloek hebben uitgesproken toen de vader zijn zoon vorig jaar meenam naar
 • bedrog
 • vader
 • In een huis begint zich een poltergeist te manifesteren: ruiten breken, glaswerk springt aan stukken, stenen en gruis vallen uit de lucht. De politie denkt dat vandalen een kwalijke grap uithalen.…

sprookje uit 1804
 • paleis. Binnen ziet ze een papegaai en ze vindt het paleis mooier dan dat van haar vader... [onvoltooid]
 • bedrog
 • vader
 • De dochter van een koning wil graag trouwen met een man met een blauw-bonte baard. Een gauwdief die zo'n baard heeft, gaat voor het paleis wandelen en wordt door de prinses binnengeroepen. Hij beweert…

sprookje uit 1825
 • It spreukje van knubbeluitezak Dar wás tannereis in vader, die drie zeuns hat. Mar de jonkste kon nooit cheen goettoen
 • verslete. Maar toe zeitereis, eens op in dag de vader teuge den ouwste zeun: "Nou mos jij marreis op reis gaan en zien wat je
 • Een vader stuurt op een dag zijn oudste zoon op reis. Hij moet nu maar eens op eigen benen leren staan. De jongen gaat
 • bedrog
 • vader
 • Een vader stuurt op een dag zijn oudste zoon op reis. Hij moet nu maar eens op eigen benen leren staan. De jongen gaat op weg en komt een oud vrouwtje tegen. Zij vraagt hem om hulp bij het vullen van…

mop uit 1554
 • Van vader ende moeder. Die .CCII. cluchte. Een rijc man hadde dry dochteren besteet ende haer daertoe gegeven
 • , ende een eyghen camer in gheven ende hem dat beste eeten ende drincken gheven. Die vader overgaf haer alle syn goet ende
 • hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed toen net of hij een kist vol geld had
 • bedrog
 • vader
 • De kinderen van een rijke man zeurden om hun erfenis. In ruil voor al zijn geld zouden zij de rest van zijn leven voor hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed…

mop uit 2002
 • ik wel voor". Ze belt gelijk haar vader, en schreeuwt tegen de oude man," Jij gaat NIET scheiden! Je doet niets voordat
 • belt meteen zijn zuster, en ze zeggen hun vader niets te doen voordat zij er zijn. Als ze opgehangen hebben, zegt de man
 • bedrog
 • vader
 • Een man uit Adelaide belt zijn zoon in Sydney op de dag voor Kerstmis. Hij vertelt zijn zoon dat ze gaan scheiden. Deze belt meteen zijn zuster, en ze zeggen hun vader niets te doen voordat zij er…

mop uit 1651
 • , dien onnoselen ketter wil den heyligen vader den paus niet gelooven en hij gelooft een van sijn minste dienaers.'
 • bedrog
 • vader
 • Een gereformeerde veldoverste wordt bedrogen door een monnik. Deze belooft hem een kasteel uit te leveren, maar als hij aankomt wordt zijn leger grotendeels afgeslacht. Een katholiek merkt op dat de…

sage uit 1970
 • waren we tevreden. Na de dood van mijn vader moest ik als jongen van 14 jaar met mijn oom in het bos werken. Na 3 jaar in
 • door het plotselinge verlies van mijn vader, werd ik snel onafhankelijk en zelfstandig. Mijn moeder gaf haar leven volkomen
 • Vader
 • bedrog
 • vader
 • Christelijk opgevoedde man komt in de ban van het geloof van zijn voorouders, maar laat dit toch weer los. Op het moment dat hij zich zal laten dopen wordt hij kwaad, en keert het christendom weer…

Trefwoorden: aandacht, aandoen, aannemen, aanschaffen, achtervolgen, activiteit, afdeling, afleiden, afzeggen, altaar, amulet, applaus, arm, attribuut, auto, bedienen, bedrog, behouden, bekeren, belijden, bereiden, berouw, beroven, beschermen, beseffen, besluiten, beurt, bevallen, bewijzen, bezeten, bezig, bezit, bidden, bier, bijwonen, blijven, bos, breken, brengen, broer, christelijk, cultus, cultuur, deelnemen, denken, derde, deugen, dief, dienst, dood, doopdienst, doorgaan, doorsnijden, dopen, dragen, drinken, drumles, drums, drumspelen, duisternis, duivel, duivelse, durven, duwen, echtgenote, eeuwig, eeuwigheid, feest, gebed, geboren, gebruiken, gehoorzamen, gelofte, geloof, geloven, gelovige, geluk, gemeente, gemeentelid, genezen, genezingsdienst, gevaarlijkste, geven, goed, grijpen, groeien, groot, hals, halsketting, hand, handeling, hardnekkig, hart, hechten, helpen, hemel, herhalen, hond, horen, huiss, hulppost, hypnotiseur, inrichting, inzet, kaars, kennen, kenteken, kerk, kerkelijk, kind, kleren, koninkrijk, krijgen, kruidenbad, kwaad, leren, les, leugenaar, leven, lid, lied, loslaten, losmaken, maatschappij, macht, maken, medeerfgenaam, medewerker, middel, moeder, moeilijk, morgen, naakt, nacht, nemen, niemand, nodig, occulte, offerdienst, omsingelen, onafhankelijk, onderdompeling, ontmoeten, onverdraagzaam, oog, oom, opdrinken, openen, openlijk, opnemen, opnieuw, oppasser, oprichten, opvliegend, opvliegendheid, opvoeden, opzetten, opzoeken, oude, overlevering, overwinning, politieagent, poot, populair, positie, praten, prijsgeven, primitief, proberen, prooi, psychiatrische, razernij, realiseren, realiteit, religie, rennen, rivier, roven, rozenkrans, rustig, satan, schaap, schamen, schande, scheermes, scheppen, schijn, schoonmoeder, schrijven, show, slaapmiddel, slachten, slikken, spreken, stelen, stem, steunen, stoppen, strijd, teken, tentoonstellen, terugdraaien, terugkeren, tevreden, theezetten, toelaten, touw, trouwen, uitkleden, uitnodigen, vader, veranderen, verbranden, verdelgen, verdergaan, verdraaien, vergeving, vergiftigen, verhuizen, verlangen, verleiding, verlies, verlossen, vernietigen, vernietiging, veroordelen, verstoten, vertellen, vertrouwen, vervullen, verwarring, visioen, volgen, voorgaan, voorouders, voorvaderen, voorwaarde, voorwerp, vragen, vriendin, vrij, vrouw, vuurdans, wandelen, wegblijven, wegbrengen, weglopen, wekken, wereld, werken, wezen, wierook, wonder, wonen, woord, worstelen, worsteling, zelfmoord, zelfstandig, zien, zoeken, zondag, zondagsschool, zonde, zoon, zorgen, zuster, zwakke


broodjeaapverhaal uit 1995
 • Schrijverke, wordt sinds zes jaar bewoond door de uit Turkije afkomstige familie Polat, bestaande uit vader en moeder, een dochter
 • één zo'n Turkse familie naast je hebben wonen dan tien gemiddelde Nederlandse," zegt een buurvrouw. Vader werkt in de
 • Een jongen verlaat zijn moeder in Turkije om bij zijn vader te komen wonen in Nederland. De moeder spreekt een vloek
 • bedrog
 • vader
 • Een jongen verlaat zijn moeder in Turkije om bij zijn vader te komen wonen in Nederland. De moeder spreekt een vloek over hem uit. In het huis in Nederland begint zich een poltergeist te manifesteren:…

broodjeaapverhaal uit 1995
 • afkomstige familie Polat. De jongen werd een jaar geleden tegen de zin van zijn moeder door zijn vader naar Nederland gehaald. De
 • Een jongen verlaat zijn moeder in Turkije om bij zijn vader te komen wonen in Nederland. De moeder spreekt een vloek
 • bedrog
 • vader
 • Een jongen verlaat zijn moeder in Turkije om bij zijn vader te komen wonen in Nederland. De moeder spreekt een vloek over hem uit. In het huis in Nederland begint zich een poltergeist te manifesteren:…

legende uit 1995
 • vijf jaar oude dochter die in de tuin aan het spelen is. "Je bent tenslotte een heilige," zegt de trotse vader tegen het
 • genomen. Haar vader: "Ik heb de tranen aangeraakt en werd warm van binnen." Het leven in het havenstadje Civitavecchia bij
 • Een meisje ziet dat het Madonnabeeld in de tuin van haar vader bloed huilt. De vader constateert eveneens dat Maria
 • bedrog
 • vader
 • Een meisje ziet dat het Madonnabeeld in de tuin van haar vader bloed huilt. De vader constateert eveneens dat Maria bloed huilt en het wonder wordt wereldkundig gemaakt. De kerk, de gelovigen, het…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • door zijn vader naar Nederland werd gehaald. Daar voelde hij zich geïsoleerd omdat hij de taal niet sprak en te maken kreeg
 • hij hoe Çetin de deksel van een theepot sloeg en vervolgens verschrikt opzij sprong. De vader en de zus van de jongen
 • bedrog
 • vader
 • In een huis manifesteert zich een klopgeest. Voorwerpen vliegen door het huis en glas breekt. Parapsychologen onderzoeken het geval: ze constateren voornamelijk fraude door de zoon des huizes, maar…

mop uit 1651
 • grooter statigheyt, dat hij voor sijn dogter gesorgt hadde als een opregt vader behoorde te doen, te weten: dat hij soo seer
 • bedrog
 • vader
 • De dochter van advocaat Gerbrant Sas was gelukkig getrouwd met Van Goens. Gerbrant beweerde goed voor zijn dochter gezorgd te hebben en niet zozeer naar geld, maar naar verstand te hebben gekeken bij…

sprookje uit 1968
 • korf. Bij de koning gekomen vroegen ze hem uit te zoeken, wie hun vader was; wie hun moeder was
 • datums vergeleek, bleek dat deze jongens zijn zoons waren. Het bedrog van de dienstbode kwam aan het licht. Deze was intussen
 • bedrog
 • vader
 • Een dienstbode van de koning verwisselt tot twee keer toe zijn pasgeboren zoon voor een dier. De koningin wordt hiervoor gestraft en in een kuil gestopt. De twee zonen besluiten als ze ouder zijn om…

sprookje uit 1804
 • toen zij trouwen zouden liet hij zijn vader en broeders weten dat zij daar komen moesten en als zij niet doodt bennen dan
 • boom en daarmee gaat hij terug naar de heer en trouwt met zijn dochter. Zijn vader en broers komen bij hen wonen.
 • bedrog
 • vader
 • Een boer heeft drie zonen. De middelste zoon doodt een reus die 's nachts altijd een schaap kwam stelen. Hij gaat op reis om te leren wat angst is. Hij blijft een nacht op een kerkhof en gaat daar…

sprookje uit 1800
 • paleis. Binnen ziet ze een papegaai en ze vindt het paleis mooier dan dat van haar vader... [onvoltooid]
 • bedrog
 • vader
 • De dochter van een koning wil graag trouwen met een man met een blauw-bonte baard. Een gauwdief die zo'n baard heeft, gaat voor het paleis wandelen en wordt door de prinses binnengeroepen. Hij beweert…
1211.jpg

broodjeaapverhaal uit 1996
 • toen hij in 1994 door zijn vader naar Nederland werd gehaald. Daar voelde hij zich geïsoleerd omdat hij de taal niet sprak
 • buurt was. Wel zag hij hoe Çetin de deksel van een theepot sloeg en vervolgens verschrikt opzij sprong. De vader en de zus
 • bedrog
 • vader
 • In een huis manifesteert zich een klopgeest. Voorwerpen vliegen door het huis en glas breekt. Parapsychologen onderzoeken het geval: ze constateren voornamelijk fraude door de zoon des huizes, maar…
81.jpg

broodjeaapverhaal uit 2006
 • geest achter Robbert zijn vader is. De mediahype rond Robbert van den Broeke (25) begint in 2004 bij Life & Cooking
 • biografie Robbert, van Zorgenkind tot Medium, van de hand van zijn vader Peter van den Broeke. Binnen twee weken gaan er meer
 • bedrog moet nemen. In de omgeving verdenkt men vader en zoon ervan graancirkels in de buurt te maken, om het bovennatuurlijke
 • grenzeloos ambitieuze vader, die ook al een boek over hem schreef. De zoon wordt zo gepusht door de vader, dat hij zijn heil tot
 • bedrog
 • vader
 • Een medium geeft in een televisie-programma blijk van steeds preciezere paranormale kennis, maar zijn wijsheid blijkt van internet-pagina's af te komen. Hij citeert met spelfouten en al en spreekt van…
bolexp.jpg
GoogleGod.jpg
RobIrene.jpg
WieVanDeDrie.jpg
rvdb.jpg
PDVD_011.bmp
alien05.jpg
jr2wrl.jpg
nep.jpg