Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

26 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1997
 • Bob (18): "Mijn vader - niet zo technisch aangelegd - had op mijn computer een brief geschreven. Hij belde me een
 • brief
 • vader
 • Een man wordt boos als zijn computer hem steeds 'bad' en 'invalide' noemt.

broodjeaapverhaal uit 1997
 • Dwergen. Het Front liet tijdens de ontvoeringen telkens een brief achter met de tekst: 'Lieve papa en mama, ik was heel
 • brief
 • vader
 • Een kabouter-bevrijdingsfront bevrijdt kabouters uit tuinen. Ze laten een briefje achter waarin de kabouter meedeelt dat hij het heel goed heeft gehad, maar dat hij nu vertrekt. Ook naäpers hebben…

sage uit 1966
 • oankaem wienen skreau er in brief. Sy hienen ûnderweis in sémearmin sjongen heard. In sémearminne dat is in wezen, heal
 • brief
 • vader
 • Een man vertrok met zijn gezin naar Amerika. Toen hij daar aankwam, schreef hij aan de familie dat ze onderweg een zeemeermin hadden horen zingen. Een zeemeermin is een wezen, half vrouw, half vis. Ze…

broodjeaapverhaal uit 1983
 • Een briefschrijfster herinnert zich dat haar vader ongeveer 20 jaar geleden plotseling ophield met het roken van het
 • brief
 • vader
 • Een man houdt plotseling op met het roken van zijn favoriete sigarettenmerk. Het gerucht gaat dat rokers van deze sigaretten een belangstelling ontwikkelen voor damesondergoed en uiteindelijk…

broodjeaapverhaal uit 1993
 • Een studente schrijft haar ouders een brief waarin ze eerst allerlei ellendige zaken opsomt die haar overkomen zijn
 • brief
 • vader
 • Een studente schrijft haar ouders een brief waarin ze eerst allerlei ellendige zaken opsomt die haar overkomen zijn. Vervolgens zegt ze dat het allemaal verzonnen is, maar dat ze wel slechte cijfers…

broodjeaapverhaal uit 1958
 • naar Holland, gaat naar het huis van zijn verloofde en vertelt zijn avontuur. "Wat een belachelijke zaak!" zegt de vader
 • hij het briefje aan de vader van zijn verloofde lezen, die hem verbiedt ooit nog langs te komen. De jongen gaat naar een
 • brief
 • vader
 • Een man die in het buitenland vertoeft, pakt een briefje op dat door een dame wordt verloren bij de ingang van de schouwburg. Hij kan haar niet meer vinden en gaat naar de directeur die het briefje…

sprookje uit 1950
 • ris fiks ûnder hannen nomd wurde. De jager skreau in brief, dêr moast de jonge mei nei stêd ta; it adres stie der op. Mar
 • de goochemert wist it slúfke iepen to krijen en lies de ynhâld. Der stie yn, dat dejinge, dy't it brief brocht omraek
 • oplossing gaat hij met de jager mee. Als hij de aardbei die voor de vrouw van de jager is bestemd opeet, moet hij een brief naar
 • gesloten iemand anders de brief te brengen. Hij gaat weer naar de jager en gedraagt zich daarna beter.
 • brief
 • vader
 • Jongen geeft raadselachtige antwoorden op vragen waar zijn ouders zijn en waarom zijn zuster huilt. Na het geven van de oplossing gaat hij met de jager mee. Als hij de aardbei die voor de vrouw van de…

personal narrative uit 2000
 • genoeg. Op het moment dat ik hier kwam en ondertussen heeft mijn vader al vijf tot tien jaar gewerkt en dan ik zei: "Pappa
 • ...toen kwam heel veel papier in die tijd, vanuit de politie, vanuit allerlei instanties, op naam van mijn vader. En pappa zei
 • verteller wilde echter studeren. Hij weigert zijn vader een brief uit te leggen; de vader moest daarvoor maar naar de imam gaan
 • De verteller vraagt zijn vader of er niet genoeg is gewerkt en of ze niet spoedig zouden terugkeren. De vader vindt dat
 • brief
 • vader
 • De verteller vraagt zijn vader of er niet genoeg is gewerkt en of ze niet spoedig zouden terugkeren. De vader vindt dat nog te vroeg. De vader ziet twee wegen voor zijn zo'n: of naar de fabriek om te…

sprookje uit 1967
 • fierder: "Yn dy kop siet in brief. Doe't ik him iepenmakke, stie dêr yn to lêzen - nou moatte jo goed harkje, Sire - dat jou
 • afdraait. De koning mompelt niet meer dan 'ach, wat sterk' en 'o, wat kras'. Totdat de schaapsjongen vertelt dat hij een brief
 • vond waarin stond dat de vader van de koning de molenaarsknecht was geweest van de vader van de schaapsjongen. Toen hield
 • brief
 • vader
 • Er was eens een koning, die hield veel van verhaaltjes. 's Avonds zat het hele hof bij elkaar, en vertelden ze elkaar verhalen. Een schaapsjongen zei altijd: "Dat lieg je." Maar dat was niet netjes…

mop uit 1973
 • in brief en sei: bring dy dêr en dêr even hinne. Mar dû mast op it antwurd wachtsje. De jonge makke de brief ûnderweis
 • iepen. Der stie yn, dat deselde dy't de brief brochte, moest safolle stokslaggen ha. De jonge die de brief wer moai ticht
 • Koning onderzoekt incognito hoe het met zijn volk gaat. Een jongen zegt hem dat zijn vader aan het jagen is, dat hoe
 • . Als de koning dat te weten komt wil hij hem straffen. Jongen moet brief ergens heen brengen en op antwoord wachten, maakt
 • brief
 • vader
 • Koning onderzoekt incognito hoe het met zijn volk gaat. Een jongen zegt hem dat zijn vader aan het jagen is, dat hoe meer hij vangt met hoe minder hij thuiskomt [vangt vlooien]. Moeder is op weg naar…

sage uit 1894
 • vrijde zoo lang dat hij kreeg er haar lief, Uit vreugde en uit weerspoed 1) zond hij haar een brief. "Och vaderlief, lees
 • deze brieve en laat Mij hooren wat daar inne te lezen staat." "Daar staat er geschreven al in deze brief, Dat de jonge
 • Een markgraaf vrijt om de dochter van de koning en schrijft haar een brief. Zij heeft nog maar een half jaar te leven
 • en vraagt haar vader haar deze man te geven. Na het half jaar wordt ze ziek en sterft en de markgraaf, die naar haar op
 • brief
 • brief
 • vader
 • Een markgraaf vrijt om de dochter van de koning en schrijft haar een brief. Zij heeft nog maar een half jaar te leven en vraagt haar vader haar deze man te geven. Na het half jaar wordt ze ziek en…

sage uit 1972
 • skreau syn heit, dy't deagraver wie yn Surhústerfean: "Hoe is 't dêr? Hoe makkestû it dêr?" Doe op in kear kom der in brief
 • brieven kwamen nooit aan. Tot hij op een keer een psalm uit de bijbel noemde. Toen zijn vader dat psalm erop na sloeg, wist
 • brief
 • vader
 • Een jongen schreef in de oorlog vanuit Duitsland altijd brieven aan zijn ouders dat het slecht met hem ging. Maar de brieven kwamen nooit aan. Tot hij op een keer een psalm uit de bijbel noemde. Toen…

sage uit 1972
 • Een jongen kreeg eens een brief van de dienstkeuring, en zijn vader las hem. Hij zei dat ze geen brief hoefden te
 • brief
 • vader
 • Een jongen kreeg eens een brief van de dienstkeuring, en zijn vader las hem. Hij zei dat ze geen brief hoefden te sturen met de informatie waar zijn zoon geboren was, wanneer en wat zijn naam was. Ook…

sage uit 1957
 • ," antwoordt hij. Drie dagen later krijgt hij 'n brief, waarin staat, dat z'n vader gestorven is. Ossim was 'n Djawi uit Singapore
 • : "Ik krij gedagte van mij vader," waarop hij begint te huilen. Nassiba vraagt toen:"Waarom huil jij?" "Mij vader is dood
 • Een man voorvoelt de dood van zijn vader. Korte tijd later krijgt hij bericht van diens overlijden.
 • brief
 • vader
 • Een man voorvoelt de dood van zijn vader. Korte tijd later krijgt hij bericht van diens overlijden.

mop uit 2002
 • Een studente schrijft een brief aan haar ouders, waarin ze suggereert een wild leven de leiden, met een criminele
 • brief
 • vader
 • Een studente schrijft een brief aan haar ouders, waarin ze suggereert een wild leven de leiden, met een criminele Marokkaanse jongen samen te wonen en zwanger te zijn. Uiteindelijk schrijft ze dat dit…

mop uit 1554
 • ?' Die bode antwoorde: 'Leest den brief, soo sult ghij 't vinden.' Die soon las den brief. Doen vant hy hoe dat syn vader
 • Die .CCIIII. cluchte. Daer was een vader die syn soon te PARIJS seynde, dat hi studeren soude ende leeren, dat hy
 • Een vader had zijn zoon naar Parijs gestuurd om te studeren, maar stierf kort daarna. De jongen ontving een brief van
 • zijn vaders broer waarin stond dat zijn vader dood was. De jongen werd toen verdrietig. Maar hij werd weer vrolijk zodra
 • brief
 • vader
 • Een vader had zijn zoon naar Parijs gestuurd om te studeren, maar stierf kort daarna. De jongen ontving een brief van zijn vaders broer waarin stond dat zijn vader dood was. De jongen werd toen…

exempel uit 1401
 • van hem enen brief met sinen bloode ghescreven ende gheteckent, dat hijs hem nummermeer af gaen en soude, ende dat bij
 • alte male sijn soude wesen. Die cardenael gheloofdet hem ende gaf hem oec enen brief met sinen bloode ende met sijns selfs
 • de duivel voor hem regelen, maar dan zou hij wel een brief moeten onderteken met zijn eigen bloed. Dat deed de man. De
 • brief
 • vader
 • Een clericus had altijd graag bisschop willen worden, maar dat lukte nooit. Hij ging te raden bij de duivel. Die beloofde hem dat hij hem zou helpen. Degene die op dat moment bisschop was stierf…

sage uit 1918
 • haar geboren, zonder dat de vader dit wist. Zij werden in een klooster opgevoed, en hun kracht wies. De jongste van de vier
 • hieuw. De grijsaard lag op den grond en smeekte: "Edele jongelingen, slaat mij niet, ik ben uw vader en hedenavond nog zal
 • gaat bij hen op bezoek, samen met zijn broers. Zijn vader die is opgedragen zijn zoons uit te leveren aan de keizer begint
 • een gevecht met zijn zoons, maar verliest. Reinout levert vervolgens zijn vader uit aan keizer Karel. Daarna reist hij
 • brief
 • vader
 • Het Pinksterfeest wordt gevierd en vele dappere ridders zijn bij keizer Karel te gast. Huigen van Dordoen vraagt de keizer om een beloning voor zijn ooms Aimijn van Dordoen en Aimerijn van Nerboen.…

mop uit 1651
 • De paus schreef aen den keyser: 'Onsen lieven soon Frederick.' Als 's keysers nar de brief sag, seyde [hij]: 'Dat is
 • gelogen als een schelm. Mijn heer is geen papensoon. Ick heb sijn vader en moeder wel gekent, dat waeren byde eerlijcke luyden.'
 • geen papenzoon. Hij had zowel zijn vader als moeder goed gekend en dat waren beide eerlijke mensen.
 • brief
 • vader
 • De paus schreef aan de keizer: 'Onze lieve zoon Frederick.' De nar van de keizer zei dat dit gelogen was. Zijn heer was geen papenzoon. Hij had zowel zijn vader als moeder goed gekend en dat waren…

mop uit 1659
 • Snaacksche Minne brief. Alsoo ick hier in de Snaakery verwart ben, kan ick niet naer laten, een over-potsighe Minne
 • -brief, die in ernst van een Duytser aen sijn liefste geschreven is, den klucht-lievenden leser mee te deelen Hy luydt in 't
 • Snaacksche Minne brief.
 • brief
 • vader
 • Liefdesbrief geschreven door een jongen. Hij heeft er drie dagen over gedaan.

sprookje uit 1894
 • de vader bang was dat zij nooit een man zou krijgen. Toen liet de koning uitbellen dat degene die zijn dochter zou aan 't
 • .' De koningsdochter bezag hem zo eens. 'Ik kwam,' zo ging kwibus verder, 'onderwege een hond tegen en die hield een brief
 • vader vroeger samen varkens gehoed hebben. De prinses protesteert, verliest zodoende, maar wil de kwibus niet en de koning
 • brief
 • vader
 • Een koning belooft zijn lelijke dochter aan wie haar aan het spreken krijgt. Drie broers gaan erheen, de twee oudsten krijgen niets voor elkaar, de jongste, een halve kwibus, vertelt 'n verhaal, dat…

sage uit 1962
 • Wat ik nou vertel, is ok waar gebeurd, bij ons thuis op de molen. 't Was sterk ijs en vader die ging visse onder 't ijs
 • dat ze dat doet wordt d'r geroepe, dat vader d'r ankomt. Moeder kijkt op en ze giet het kokende aarpelwater over d'r voet
 • langs Lagendijk, die geeft een brief mee met letters die zij niet konden lezen. Om van de pijn en blaren af te komen moet
 • moeder de brief precies overschrijven.
 • brief
 • vader
 • Moeder gooit, door onoplettendheid, kokend water over haar voet of been. Het zoute water brandt goed in. Haar zoon gaat langs Lagendijk, die geeft een brief mee met letters die zij niet konden lezen.…

lied uit 2001
 • , zei hij "vader ga je mee" De wind die is nu gunstig, dus ik vlieg naar 't WTC In z'n ene hand een scheermes, in de andere
 • een brief Hij kon hem niet begrijpen, maar toen zei zijn zoontje lief Ik heb hier een brief vol met poeder Die ons van
 • brief
 • vader
 • Lied over het zoontje van Osama bin Laden, dat een vliegtuig krijgt om een aanslag te plegen.
484.jpg

sprookje uit 1951
 • het vuur om in een prinses. De jongen stuurt zijn vader en broers bericht dat hij de bakkerij niet meer hoeft te hebben
 • brief
 • vader
 • Een van de drie zonen van de bakker mag de bakkerij overnemen: degene die in een jaar het meeste geld verdient, mag de bakkerij hebben. Na een jaar hebben de twee oudste broers als knecht van een boer…
77.jpg

sprookje uit 1971
 • er: Mynhear, wolle jo ek in kwartsje fortsjinje, dan moatte jo dêr en dêr eefkes hinne mei dy brief. Jawol, sei de joad
 • . Hy joech him de brief, en dier krige de joad fiif en tweintich swypslaggen. Doe sei mynhear: Hoe is 't dy ôfgongen jonge
 • Een heer komt in een huisje, waar een jongen en een meisje zijn. De heer vraagt waar hun vader is. De jongen antwoordt
 • naar de stad met een brief. De jongen komt echter te weten dat er in de brief opdracht wordt gegeven om hem zweepslagen te
 • brief
 • vader
 • Een heer komt in een huisje, waar een jongen en een meisje zijn. De heer vraagt waar hun vader is. De jongen antwoordt raadselachtig: hij is gaan jagen, maar hoe meer hij vangt, hoe minder hij mee…
87.jpg