Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

18 resultaten voor ""

sprookje uit 1975
 • . De kinderen denken dat hun een grote erfenis te wachten staat, en doen ineens hun uiterste best om het vader naar de zin
 • erfenis
 • vader
 • Een oude weduwnaar wordt door zijn kinderen verwaarloosd. Ane adviseert hem een geldkist met oude spijkers te vullen. De kinderen denken dat hun een grote erfenis te wachten staat, en doen ineens hun…

sprookje uit 1977
 • gevolgen van de bevalling van de jongste zoon, wil de vader hem nooit meer zien. De drie broers krijgen wel ieder een gelijk
 • erfenis
 • vader
 • Een boer heeft drie zonen. Hij noemt ze Liep (slim), Tûk (handig) en Snoad (schrander). Als de moeder overlijdt aan de gevolgen van de bevalling van de jongste zoon, wil de vader hem nooit meer zien.…

mop uit 1998
 • Man is bedroefd omdat hij deze week nog geen erfenis heeft ontvangen, in tegenstelling tot de weken ervoor.
 • erfenis
 • vader
 • Man is bedroefd omdat hij deze week nog geen erfenis heeft ontvangen, in tegenstelling tot de weken ervoor.

broodjeaapverhaal uit 1990
 • Er gaat een vader dood. Hij laat alles aan één zoon na. Zijn broers de pest in natuurlijk. 's nachts, als die jongen
 • Een vader overlijdt en de hele erfenis vermaakt hij aan één van zijn zoons. De broers zijn afgunstig. 's Nachts als de
 • erfenis
 • vader
 • Een vader overlijdt en de hele erfenis vermaakt hij aan één van zijn zoons. De broers zijn afgunstig. 's Nachts als de jongen slaapt, zetten de broers in zijn kamer telkens alles anders. De jongen…

sprookje uit 1951
 • Een vader heeft drie zoons, van wie de jongste ietwat onnozel is. De twee oudste jongens steken vaak de draak met hem
 • . Als de vader overlijdt, moet het grote aantal schapen dat de vader tijdens zijn leven bezat, verdeeld worden. De twee
 • erfenis
 • vader
 • Een vader heeft drie zoons, van wie de jongste ietwat onnozel is. De twee oudste jongens steken vaak de draak met hem. Als de vader overlijdt, moet het grote aantal schapen dat de vader tijdens zijn…

sprookje uit 2000
 • erfenis
 • vader
 • Een molenaar die op sterven ligt verdeelt zijn bezit onder zijn zoons. De eerste zoon krijgt het meel en het vee. De tweede krijgt de molen. De derde zoon krijgt de kat en daar is hij niet zo blij mee…

mop uit 1659
 • Treck. Zeecker uys-vader, op sijn verscheyden leggende, geboodt eenige der voornaemste van seecker Klooster, de selve
 • Klooster te leven. Versoeckende dan datse hem een reedelijcke penningh van sijn Vader kappitael souden ter handt stellen. Maer
 • Een vader laat zijn kapitaal na aan het klooster waar zijn enige zoon zit. Als de zoon daar niet meer wil wonen, moet
 • erfenis
 • vader
 • Een vader laat zijn kapitaal na aan het klooster waar zijn enige zoon zit. Als de zoon daar niet meer wil wonen, moet het klooster zoveel geld als zij begeren aan de zoon geven. Zij geven heel weinig…

mop uit 1973
 • Toen de rijke vader van een man stierf, bleek hij zoveel schulden achter te laten, dat zijn zoon slechts vijf procent
 • erfenis
 • vader
 • Toen de rijke vader van een man stierf, bleek hij zoveel schulden achter te laten, dat zijn zoon slechts vijf procent kreeg uitbetaald. Diens vrouw nam het haar man kwalijk en kon het niet laten bij…

mop uit 1973
 • erfenis
 • erfenis molen
 • Een oude molenaar heeft drie zoons, de man weet dat hij niet lang meer te leven heeft en roept zijn zoons bijeen. Hij zegt zijn drie zoons dat diegeen wiens paard het laatst bij de vijver is de molen…

sage uit 1963
 • erfenis een roepduif over. Vader wilde die toen wel hebben. Moeder zei toen dat het de duif was die ze altijd hoorde.
 • erfenis
 • vader
 • Moeder was niet met de helm geboren, maar hoorde toch dingen die later uitkwamen. Ze hoorde eens paarden schrapen en een stem die dood riep. Jaren later werd op die plaats een huis gebouwd waarbij…

mop uit 1554
 • Van vader ende moeder. Die .CCII. cluchte. Een rijc man hadde dry dochteren besteet ende haer daertoe gegeven
 • , ende een eyghen camer in gheven ende hem dat beste eeten ende drincken gheven. Die vader overgaf haer alle syn goet ende
 • De kinderen van een rijke man zeurden om hun erfenis. In ruil voor al zijn geld zouden zij de rest van zijn leven voor
 • hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed toen net of hij een kist vol geld had
 • erfenis
 • vader
 • De kinderen van een rijke man zeurden om hun erfenis. In ruil voor al zijn geld zouden zij de rest van zijn leven voor hem zorgen. Maar na een tijdje behandelden de kinderen hun vader slecht. Hij deed…

mop uit 1554
 • Die .CCIIII. cluchte. Daer was een vader die syn soon te PARIJS seynde, dat hi studeren soude ende leeren, dat hy
 • doctoor werde. Ende de vader was seer rijck. Het gheviel dat daerentusschen die vader sterf ende liet synen sone groot goet
 • Een vader had zijn zoon naar Parijs gestuurd om te studeren, maar stierf kort daarna. De jongen ontving een brief van
 • zijn vaders broer waarin stond dat zijn vader dood was. De jongen werd toen verdrietig. Maar hij werd weer vrolijk zodra
 • erfenis
 • vader
 • Een vader had zijn zoon naar Parijs gestuurd om te studeren, maar stierf kort daarna. De jongen ontving een brief van zijn vaders broer waarin stond dat zijn vader dood was. De jongen werd toen…

mop uit 1651
 • erfenis
 • vader
 • Een onnozele vagebond wordt de voogd van een aantal weeskinderen. Het geld van de moeder van de kinderen jaagt hij er in snel tempo doorheen. Daarop merkt iemand op: 'Het is een barmhartig man, hij…

mop uit 1651
 • de vrouw dood ging kwamen de Jezuiëten hun erfenis ophalen. Vrienden van de vrouw beweerden echter dat er een nieuwer
 • erfenis
 • vader
 • Een weduwe werd door de Jezuiëten overgehaald om in haar testament te zetten dat zij alles aan hen na zou laten. Toen de vrouw dood ging kwamen de Jezuiëten hun erfenis ophalen. Vrienden van de…

sage uit 1967
 • de concubine. Ze kreeg als erfenis veel geld of ze kon kiezen tussen de kastelen van Heeswijk en Haaren. Later is zij met
 • erfenis
 • vader
 • Op het kasteel van Haaren woonde vroeger een baron die overhoop lag met zijn familie. Op zijn sterfbed trouwde hij met de concubine. Ze kreeg als erfenis veel geld of ze kon kiezen tussen de kastelen…

mop uit 1902
 • vader wil spele. Die kerel ken dan mooi wat verdiene - een honderd gulde of vijf - en ik kom metien in het testement. Hij
 • Jongen die van zijn stervende vader niets krijgt, vraagt zijn buurman zich voor te doen als zijn vader. Hij vertelt wat
 • erfenis
 • vader
 • Jongen die van zijn stervende vader niets krijgt, vraagt zijn buurman zich voor te doen als zijn vader. Hij vertelt wat hij moet doen, roept een notaris die het testament opmaakt. Op de laatste vraag…

sprookje uit 1972
 • De vader van drie zonen sterft. De oudste zoon is slim en als de erfenis verdeeld wordt, eist hij de molen op. De
 • erfenis
 • vader
 • De vader van drie zonen sterft. De oudste zoon is slim en als de erfenis verdeeld wordt, eist hij de molen op. De middelste zoon krijgt de ezel; de jongste een zak met eten. De jongste gaat op reis en…

sprookje uit 1951
 • het vuur om in een prinses. De jongen stuurt zijn vader en broers bericht dat hij de bakkerij niet meer hoeft te hebben
 • erfenis
 • vader
 • Een van de drie zonen van de bakker mag de bakkerij overnemen: degene die in een jaar het meeste geld verdient, mag de bakkerij hebben. Na een jaar hebben de twee oudste broers als knecht van een boer…
77.jpg