Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

10 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • Heit, soan en ezel In heit en in soan dy wienen mei in ezel ûnderweis nei de merk. Miskien woenen se him ferkeapje
 • , miskien woenen se him ruilje oan in oarenien. De heit — hy waard al wat âlder — siet op it ezel en de soan rûn der by. Doe
 • Heit, soan en ezel
 • Een vader en een zoon zijn met een ezel op weg naar de stad. Eerst zit de vader op de ezel en loopt de zoon er naast
 • . Later wisselen ze om. Ze gaan allebei lopen, en dan samen op de ezel zitten. Hoe ze ook gaan, steeds krijgen ze commentaar
 • ezel
 • vader
 • Een vader en een zoon zijn met een ezel op weg naar de stad. Eerst zit de vader op de ezel en loopt de zoon er naast. Later wisselen ze om. Ze gaan allebei lopen, en dan samen op de ezel zitten. Hoe…

sprookje uit 1889
 • . "Peisde gij dat?" zei zijne dochter. "Hewel, ik zal ik het eens proberen". En met den valavond zette zij zich op eenen ezel
 • zijnen wil. Maar 't verlangen, om hare ouders terug te zien, werd zoo groot, dat ze, op zekeren keer, haren vader naar 't hof
 • naakt, niet te voet en niet te paard. Een boerendochter gaat naar de koning toe bij schemering, gezeten op een ezel en
 • vader komen, die zich in een net wikkelt en tegen de koning zegt dat hij naar zijn stem viste. De koning gebiedt dat ze moet
 • ezel
 • vader
 • Een koning laat weten dat diegene koningin mag worden die bij hem komt niet bij dag of bij nacht, niet gekleed en niet naakt, niet te voet en niet te paard. Een boerendochter gaat naar de koning toe…

mop uit 2000
 • de tocht. De jongen deed wat zijn vader verlangde en nam plaats op de ezel. Zijn vader nam de teugels en liep ernaast. De
 • zich de kritiek aan en zei tegen zijn vader dat zij van plaats moesten wisselen. De oude man klom op de ezel en de zoon
 • Vader en zoon reizen met een ezel. Ze krijgen kritiek van de mensen als achtereenvolgens de zoon, de vader en niemand
 • op de ezel zit. Wat je ook doet, je doet het in de ogen van de mensen nooit goed.
 • ezel
 • vader
 • Vader en zoon reizen met een ezel. Ze krijgen kritiek van de mensen als achtereenvolgens de zoon, de vader en niemand op de ezel zit. Wat je ook doet, je doet het in de ogen van de mensen nooit goed.

sprookje uit 1967
 • heit yn 'e moune en dan moast ik mei moal nei de boeren ta, dy't yn 'e bergen wennen. De ezel dy't mei gong, droech oan
 • elke kant in sekfol moal. Op in dei ried ik wer mei de ezel fuort, mar doe wie de fracht to swier. De ezel koe 't net tille
 • vertellen van een zeer leugenachtig verhaal, over een ezel met een gebroken rug die hij recht houdt door een lange stok van een
 • vond waarin stond dat de vader van de koning de molenaarsknecht was geweest van de vader van de schaapsjongen. Toen hield
 • ezel
 • vader
 • Er was eens een koning, die hield veel van verhaaltjes. 's Avonds zat het hele hof bij elkaar, en vertelden ze elkaar verhalen. Een schaapsjongen zei altijd: "Dat lieg je." Maar dat was niet netjes…

sprookje uit 1972
 • Tafel dek, ezel strek en kneppel út 'e sek Der wie ris in mûnder, dy hie trije jonges. De beide âldsten wienen moai
 • : 'Ik bin de âldste en ik kin earst kieze út it erfskip'. Hy keas de mûne. De twadde keas de ezel en de wein dêr't se it
 • Tafel dek, ezel strek en kneppel út 'e sek
 • De vader van drie zonen sterft. De oudste zoon is slim en als de erfenis verdeeld wordt, eist hij de molen op. De
 • middelste zoon krijgt de ezel; de jongste een zak met eten. De jongste gaat op reis en komt een oud vrouwtje tegen met een zak
 • ezel
 • vader
 • De vader van drie zonen sterft. De oudste zoon is slim en als de erfenis verdeeld wordt, eist hij de molen op. De middelste zoon krijgt de ezel; de jongste een zak met eten. De jongste gaat op reis en…

mop uit 1996
 • een ezel' schrijven." Vader: "Wat is daar zo grappig aan?" Margo: "Jij moet het ondertekenen!"
 • Margo komt van school en huilt van het lachen. Haar vader: "Vanwaar die pret?" Margo: "Ik moet vijfhonderd keer 'Ik ben
 • 'Ik ben een ezel' schrijven." Vader: "Wat is daar zo grappig aan?" Meisje: "Jij moet het ondertekenen!"
 • Een meisje komt van school en huilt van het lachen. Haar vader: "Vanwaar die pret?" Meisje: "Ik moet vijfhonderd keer
 • ezel
 • vader
 • Een meisje komt van school en huilt van het lachen. Haar vader: "Vanwaar die pret?" Meisje: "Ik moet vijfhonderd keer 'Ik ben een ezel' schrijven." Vader: "Wat is daar zo grappig aan?" Meisje: "Jij…

mop uit 1651
 • (welcke een backer was en Esel genaemt wiert). 'Omdat ick', antwoorde de cardinael, 'CL-mael grooter esel ben als mjn vader
 • . Deze vader was een bakker en werd Ezel genoemd. De kardinaal antwoordde: 'Omdat ik een CL-maal grotere ezel ben dan mijn
 • De bisschop van Praag vroeg eens spottend aan kardinaal CLesel waarom hij de naam van zijn vader niet had overgenomen
 • Ezel
 • ezel
 • vader
 • De bisschop van Praag vroeg eens spottend aan kardinaal CLesel waarom hij de naam van zijn vader niet had overgenomen. Deze vader was een bakker en werd Ezel genoemd. De kardinaal antwoordde: 'Omdat…

sprookje uit 1647
 • vader en de vogel Phenix te denken, niet docht, dan om zijn kriele lusten met dertele vrouwen te blussen, en dat zo lange
 • dat Willem, zijn jonger broeder, die zijn uytblijven verdroot, de vader om oorlof bad, om zijn broeder en met een de vogel
 • en komt in gelukkig Arabia bij een oud stel, dat hem advies geeft, waardoor hij aan een sprekende ezel komt, die hem naar
 • Kalis, waar zijn broers hem van de vogel beroven, die ze naar de vader brengen; maar de vogel zingt niet. De prinses uit
 • ezel
 • vader
 • Een Engelse koning lijdt aan podagra en zijn waarzeggers voorspelen genezing als hij de vogel Phenix een uur hoort zingen. Na elkaar gaan zijn drie zonen op pad en alleen de jongste, Artus, laat zich…

sprookje uit 1889
 • , leefden twee broeders, van welke de een Kassim en de andere Aly Baba heette. Daar hun vader hun zeer weinig vermogen had
 • haar als zoodanig. Toen hij dan ook de binnenplaats was opgereden en het hout benevens de pakken van den ezel afgeladen had
 • ezel
 • vader
 • Op een dag ziet Ali Baba waar een roversbende zijn schatten bewaart. Hij weet de grot te openen met een toverformule en neemt de nodige rijkdommen mee naar huis. Om het geld te meten wordt een…
Screen Shot Ali Baba ezel.png
Keller.pdf

mop uit 1998
 • kind zit maar op die ezel en laat z'n arme oude vader lopen." Nu besluiten Nasreddin Hoca en het kind om dan maar samen op
 • Nasreddin Hoca reist door het land met zijn zoontje. Nasreddin Hoca zit op een ezel en de jongen loopt ernaast. Op een
 • van dat hij het kind laat lopen. Als het kind op de ezel zit, spreken ze er schande van dat hij zijn vader laat lopen. Als
 • Nasreddin Hoca en zijn zoontje reizen door het land. Als Nasreddin Hoca op de ezel zit, spreken de mensen er schande
 • ezel
 • vader
 • Nasreddin Hoca en zijn zoontje reizen door het land. Als Nasreddin Hoca op de ezel zit, spreken de mensen er schande van dat hij het kind laat lopen. Als het kind op de ezel zit, spreken ze er schande…
11836871_1474611696188917_608282242370530158_n.jpg