Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

68 resultaten voor ""

mop uit 1996
 • Datum : 15/07/1996 20:18:16 Jantjes vader ging naar de wc. Daar hoorde hij: "Ik ben de geest van vuur en bloed
 • ." Jantjes moeder ging naar de wc en daar hoorde zij: "Ik ben de geest van vuur en bloed." Toen ging Jantje naar de wc en hij
 • Jantjes vader ging naar de wc. Daar hoorde hij: "Ik ben de geest van vuur en bloed." Jantjes moeder ging naar de wc en
 • daar hoorde zij: "Ik ben de geest van vuur en bloed." Toen ging Jantje naar de wc en hij hoorde: "Ik ben de geest van vuur
 • geest
 • vader
 • Jantjes vader ging naar de wc. Daar hoorde hij: "Ik ben de geest van vuur en bloed." Jantjes moeder ging naar de wc en daar hoorde zij: "Ik ben de geest van vuur en bloed." Toen ging Jantje naar de wc…

sage uit 1966
 • Piter gaat na twaalven naar huis nadat hij bij zijn meisje is geweest. Onderweg meent hij zijn vader, moeder en zus te
 • geest
 • vader
 • Piter gaat na twaalven naar huis nadat hij bij zijn meisje is geweest. Onderweg meent hij zijn vader, moeder en zus te zien lopen, maar hij kan ze niet inhalen. Bij de deur van hun huis zijn ze opeens…

sage uit 1966
 • gedupeerden, vloekt hard en ziet vervolgens zijn vader naast een groot vuur van de hel. Hij is de enige die het kan zien. Pas als
 • geest
 • vader
 • Een man trouwt op zijn 65ste voor de tweede maal. Als hij sterft krijgen de kinderen en de tweede vrouw onenigheid over de plaats waar hij begraven moet worden. De ruzie wordt verergerd als blijkt dat…

sage uit 1999
 • geleerd in de Koran. Zo iemand zeggen ze meestal in Marokko: hij heeft de macht over de geest. En dat word je niet zomaar. Er
 • is ook een film van gemaakt in het Berbers, een horrorfilm. Je ziet een vader, die is heel erg geleerd. En tijdens zijn
 • geest
 • vader
 • Toverij wordt verricht door geleerden die afvalligen van de islam zijn. Deze geleerden hebben macht over de geestenwereld. Mensen kunnen gek worden gemaakt met een drankje met hersenen van een…

sage uit 1999
 • geest
 • vader
 • Op een begraafplaats ligt een man begraven die tijdens zijn leven niet deugde. Zijn zoons waken om beurten bij zijn graf. Op een nacht verschijnt er een engel, die de zoon opdraagt om weg te gaan…

mop uit 1998
 • ... ging in de WC en er komt een geest uit: 'Ik ben de geest van bloed en... bloed en èh vlees.' En de vader ging... werd bang
 • Jongen (allochtoon): "[...] Jantje en zijn familie was in de auto, èh in de vliegtuig. Jantje z'n vader moest naar de
 • Dit is een bekende mop, waarin doorgaans een geest of spook een dreigende formule uitspreekt, en de held laconiek
 • Een jongen en zijn ouders zitten in het vliegtuig. Vader en moeder schrikken op de wc van een geest, die een dreigende
 • geest
 • vader
 • Een jongen en zijn ouders zitten in het vliegtuig. Vader en moeder schrikken op de wc van een geest, die een dreigende formule uitspreekt. De jongen schrikt niet en meldt laconiek dat hij moet…

mop uit 1998
 • WC uit. En toen moest z'n vader naar de WC. Die hoorde hetzelfde: 'Ik ben de geest van vuur en bloed.' Toen ging hij ook
 • mop. [...] Jantje, z'n vader en z'n moeder gingen naar de bioscoop. Z'n moeder moest naar de WC. Toen hoorde ze daar in de
 • Jantje, z'n vader en z'n moeder gingen naar de bioscoop. Moeder en vader schrikken op de wc van een wezen dat roept
 • : 'Ik ben de geest van vuur en bloed.' De jongen schrikt vervolgens niet, maar antwoordt laconiek: 'En ik ben 't jongetje
 • geest
 • vader
 • Jantje, z'n vader en z'n moeder gingen naar de bioscoop. Moeder en vader schrikken op de wc van een wezen dat roept: 'Ik ben de geest van vuur en bloed.' De jongen schrikt vervolgens niet, maar…

sage uit 1966
 • weer. Later zagen de vader en de huishoudster haar ook. De huishoudster vroeg haar waar ze vandaan kwam. Toen zei de vrouw
 • geest
 • vader
 • Een vrouw die melk en boter verkocht, werd ziek en ging dood. Toen ze een tijdje dood was, zagen de kinderen hun moeder weer. Later zagen de vader en de huishoudster haar ook. De huishoudster vroeg…

mop uit 1999
 • vader. Toen gingtie horen: 'Ik ben de geest van vlees en bloed.' Gingdie naar Jantje, zeitie: 'Ik heb daar een geest gezien
 • Meisje [allochtoon]: "Ik ken er nog een. Jantje, de moeder, Jantje en vader. De moeder ging naar de wc." Marie van Dijk
 • Vader en moeder vluchten van de wc als ze horen: "Ik ben de geest van vlees en bloed." Jantje antwoordt echter dat hij
 • geest
 • vader
 • Vader en moeder vluchten van de wc als ze horen: "Ik ben de geest van vlees en bloed." Jantje antwoordt echter dat hij plassen moet.

broodjeaapverhaal uit 1995
 • , in de auto, in een winkel en op school. Vader Rafet Polat belde in eerste instantie de politie, in de veronderstelling
 • moeilijke jeugd gehad in Turkije, waar hij bij zijn moeder woonde, die niet getrouwd is met zijn vader. Eenmaal in Nederland
 • geest geplaagd te worden.
 • geest
 • vader
 • In een huis doen zich bovennatuurlijke verschijnselen voor: voorwerpen vliegen door de lucht en glaswerk breekt. Aanvankelijk denkt men aan vandalisme en de politie wordt ingeschakeld. Later gaat men…

broodjeaapverhaal uit 1995
 • vijftienjarige zoon. De verschijnselen doen zich uitsluitend voor waar hij is. Zijn beide jongere zusjes, vader en stiefmoeder hebben
 • . De moeder van de jongen zou in Turkije een vloek hebben uitgesproken toen de vader zijn zoon vorig jaar meenam naar
 • geest
 • vader
 • In een huis begint zich een poltergeist te manifesteren: ruiten breken, glaswerk springt aan stukken, stenen en gruis vallen uit de lucht. De politie denkt dat vandalen een kwalijke grap uithalen.…

sage uit 1889
 • Het begijntje Een vader had twee dochters, die in den kant werkten. Reeds tweemaal hadden zij hem geld gegeven, om wat
 • ! peinsde de vader, en hij sneed eenen bil af van het begijntje, nam hem mede, en gaf hem als "'nen lekkeren schenkel" thuis af
 • Een vader heeft twee dochters. Ze geven hem geld om vlees te kopen maar hij koopt er drank voor. Als dit voor de derde
 • spoken en roept om haar bil terug te geven. Het gezin verhuist maar daarbij vergeten ze een voorwerp. De vader gaat het halen
 • geest
 • vader
 • Een vader heeft twee dochters. Ze geven hem geld om vlees te kopen maar hij koopt er drank voor. Als dit voor de derde keer gebeurt en hij dronken naar huis loopt, ziet hij een begijn die zichzelf…

sprookje uit 1889
 • Een jongeling komt na zijn dood nog iedere nacht zijn geliefde bezoeken. Op het paard van zijn vader gezeten rijdt hij
 • geest
 • vader
 • Een jongeling komt na zijn dood nog iedere nacht zijn geliefde bezoeken. Op het paard van zijn vader gezeten rijdt hij met haar het dorp rond. Ze springen over een gracht en de volgende dag is de…

sage uit 1968
 • De drie kinderen van een overleden vrouw beweerden af en toe dat hun moeder bij hun was geweest. De vader wilde het
 • geest
 • vader
 • De drie kinderen van een overleden vrouw beweerden af en toe dat hun moeder bij hun was geweest. De vader wilde het niet geloven, maar haalde er toch maar de dominee bij. Hij vroeg de vrouw wat haar…

sage uit 1969
 • Een meisje zag op een avond een man door de muur van een huis heen gaan en doodgaan. Haar vader vertelde dat daar
 • geest
 • vader
 • Een meisje zag op een avond een man door de muur van een huis heen gaan en doodgaan. Haar vader vertelde dat daar vroeger een pad liep waar een man vermoord was. De man liep nog steeds over hetzelfde…

mop uit 2000
 • zei zijn vader: "Doe het dan maar uit het raam." Eerst durfde Jantje niet. (Op de Nationale Wetenschapsdag op zondag 8
 • geest
 • vader
 • Jantje treft op de wc het spook van vlees en bloed en merkt op dat hij plassen moet.

sprookje uit 1966
 • klaaglijk 'Mijn been! Mijn been!' roept. Iedereen begrijpt dat de geest van het overleden meisje ronddoolt. Dit herhaalt zicht
 • een paar dagen en de vader besluit de stem te vragen wie van hen het gouden been dan wel heeft. De vader, moeder en
 • geest
 • vader
 • Een meisje van rijke ouders krijgt als haar been afgezet moet worden, een kunstbeen van goud. Het meisje komt te overlijden en de ouders besluiten het meisje mét het gouden been te begraven. De…

sage uit 1966
 • moeder spoken in de kledingkast. De vader geloofde het niet, maar liet uiteindelijk toch de dominee komen. De geest wilde dat
 • geest
 • vader
 • De tweede vrouw van een weduwnaar droeg de kleren van de eerste vrouw. De kinderen zagen echter af en toe hun eerste moeder spoken in de kledingkast. De vader geloofde het niet, maar liet uiteindelijk…

sage uit 1967
 • letter, as hja de bargen fuorje moest, dan forskynde dat bern altyd wer as geest. Dan lei it de hantsjes om 'e rânne fan 'e
 • de geest van het kind steeds. Het kindje legt steeds de handjes om de varkenstrog.
 • geest
 • vader
 • Een alleenstaande moeder gooit haar kind uit wanhoop voor de varkens. Als ze later de varkens gaat voeren, verschijnt de geest van het kind steeds. Het kindje legt steeds de handjes om de varkenstrog.

sage uit 1967
 • dochtertje, dat klompvoeten had, laten leren naaien. Maar de man hield zijn belofte niet. De vrouw kwam terug als geest, en de
 • geest
 • vader
 • Toen een schippersvrouw stierf, liet ze haar man beloven dat hij haar sieraden zou verkopen. Van dat geld moest hij hun dochtertje, dat klompvoeten had, laten leren naaien. Maar de man hield zijn…

sage uit 1969
 • ha se Geeske de klean jown. Doe hat dy geest dêr noait wer west.
 • kreeg de kleding. Sindsdien is de geest er nooit meer geweest.
 • geest
 • vader
 • Een vrouw liet op haar sterfbed beloven dat haar dochter al haar kleren zou krijgen. Maar na haar dood gebeurde dit niet. Toen kwam de dode vrouw elke avond in de kamer spoken. Ze haalden de dominee…

sage uit 1973
 • geest
 • vader
 • Een familie woonde in en oud huis, dat er nu niet meer staat. De oudste zoon van vier werd op een nacht wakker. Hij zag een oude man aan de tafel zitten roken. Het bleek te gaan om zijn grootvader,…

legende uit 1601
 • wan die strijdt. Doe dit opset in Vlenderen eerst ghemaect was, haddet vernomen een heylich vader 1), die Gode
 • geest
 • vader
 • Een man op het slagveld wordt aangespoord zijn ziel in Gods genade aan te bevelen, doet dat en als hij sterft, vliegt zijn ziel als een schone vogel naar de hemel.

sage uit 1501
 • ende dat Recht der Heyligher Kercken op u vorderen." En keizer Lodewijk liet die vrouw naar haar vader terugkeeren. Daarop
 • voorspelde nog, voor hij den geest gaf: "Nu sullen comen die Heyden Denen met die Noormans, ende verwoesten alle dit Lant, ende
 • vader terug te sturen. Op Walcheren wist Frederik niet veel uit te richten en hij voorspelde, dat het land ten prooi zou
 • geest
 • vader
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

sage uit 1923
 • korten tijd was — enkele uitzonderingen daargelaten — die geest van verknochtheid en saamhoorigheid van den arbeider en zijn
 • , zijn baas of diens vader, diens grootvader soms, zoo en zooveel jaar te hebben gediend
 • geest
 • vader
 • De verhouding tussen de baas en de arbeider is een afspiegeling van die tussen de heer en de horige.