Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

7 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • gehoorzamen
 • vader
 • De `boezehappert' is een soort boze watergeest, die een gevaar kan betekenen voor kinderen. Hij is vier el lang; heeft gloeiende, groene ogen; grote, scherpe tanden, horens, doornen, schubben,…

sage uit 1967
 • Een vader waarschuwt zijn kinderen nooit middenop de weg te lopen, omdat er wel eens een begrafenisstoet zou kunnen
 • gehoorzamen
 • vader
 • Een vader waarschuwt zijn kinderen nooit middenop de weg te lopen, omdat er wel eens een begrafenisstoet zou kunnen passeren.

sage uit 1970
 • waren we tevreden. Na de dood van mijn vader moest ik als jongen van 14 jaar met mijn oom in het bos werken. Na 3 jaar in
 • door het plotselinge verlies van mijn vader, werd ik snel onafhankelijk en zelfstandig. Mijn moeder gaf haar leven volkomen
 • Vader
 • gehoorzamen
 • vader
 • Christelijk opgevoedde man komt in de ban van het geloof van zijn voorouders, maar laat dit toch weer los. Op het moment dat hij zich zal laten dopen wordt hij kwaad, en keert het christendom weer…

Trefwoorden: aandacht, aandoen, aannemen, aanschaffen, achtervolgen, activiteit, afdeling, afleiden, afzeggen, altaar, amulet, applaus, arm, attribuut, auto, bedienen, bedrog, behouden, bekeren, belijden, bereiden, berouw, beroven, beschermen, beseffen, besluiten, beurt, bevallen, bewijzen, bezeten, bezig, bezit, bidden, bier, bijwonen, blijven, bos, breken, brengen, broer, christelijk, cultus, cultuur, deelnemen, denken, derde, deugen, dief, dienst, dood, doopdienst, doorgaan, doorsnijden, dopen, dragen, drinken, drumles, drums, drumspelen, duisternis, duivel, duivelse, durven, duwen, echtgenote, eeuwig, eeuwigheid, feest, gebed, geboren, gebruiken, gehoorzamen, gelofte, geloof, geloven, gelovige, geluk, gemeente, gemeentelid, genezen, genezingsdienst, gevaarlijkste, geven, goed, grijpen, groeien, groot, hals, halsketting, hand, handeling, hardnekkig, hart, hechten, helpen, hemel, herhalen, hond, horen, huiss, hulppost, hypnotiseur, inrichting, inzet, kaars, kennen, kenteken, kerk, kerkelijk, kind, kleren, koninkrijk, krijgen, kruidenbad, kwaad, leren, les, leugenaar, leven, lid, lied, loslaten, losmaken, maatschappij, macht, maken, medeerfgenaam, medewerker, middel, moeder, moeilijk, morgen, naakt, nacht, nemen, niemand, nodig, occulte, offerdienst, omsingelen, onafhankelijk, onderdompeling, ontmoeten, onverdraagzaam, oog, oom, opdrinken, openen, openlijk, opnemen, opnieuw, oppasser, oprichten, opvliegend, opvliegendheid, opvoeden, opzetten, opzoeken, oude, overlevering, overwinning, politieagent, poot, populair, positie, praten, prijsgeven, primitief, proberen, prooi, psychiatrische, razernij, realiseren, realiteit, religie, rennen, rivier, roven, rozenkrans, rustig, satan, schaap, schamen, schande, scheermes, scheppen, schijn, schoonmoeder, schrijven, show, slaapmiddel, slachten, slikken, spreken, stelen, stem, steunen, stoppen, strijd, teken, tentoonstellen, terugdraaien, terugkeren, tevreden, theezetten, toelaten, touw, trouwen, uitkleden, uitnodigen, vader, veranderen, verbranden, verdelgen, verdergaan, verdraaien, vergeving, vergiftigen, verhuizen, verlangen, verleiding, verlies, verlossen, vernietigen, vernietiging, veroordelen, verstoten, vertellen, vertrouwen, vervullen, verwarring, visioen, volgen, voorgaan, voorouders, voorvaderen, voorwaarde, voorwerp, vragen, vriendin, vrij, vrouw, vuurdans, wandelen, wegblijven, wegbrengen, weglopen, wekken, wereld, werken, wezen, wierook, wonder, wonen, woord, worstelen, worsteling, zelfmoord, zelfstandig, zien, zoeken, zondag, zondagsschool, zonde, zoon, zorgen, zuster, zwakke


mythe uit 1554
 • , ende had eenen soone die ICARUS hiet. Dese badt synen vader dat hy over zee vliegen woude ende hem mede nemen, dat hi oock
 • vliegen leerde. Die vader gheloefde 't hem ende gaf synen soone ICARO een leere ende sprack: 'Ic wil u voor vliegen, vliecht
 • Er was eens een man, DAEDALUS geheten, die kon vliegen. Zijn zoon ICARUS wilde ook leren vliegen. Zijn vader vond dat
 • beheerst, vergeet hij wat zijn vader hem gezegd heeft, vliegt te hoog, verbrandt zijn vleugels en verdrinkt. Dat komt ervan als
 • gehoorzamen
 • vader
 • Er was eens een man, DAEDALUS geheten, die kon vliegen. Zijn zoon ICARUS wilde ook leren vliegen. Zijn vader vond dat goed op voorwaarde dat zijn zoon achter hem aan zou vliegen. Als hij te hoog zou…

sprookje uit 1201
 • dat? Twi heefstu dijn luut verkeert? Voer gode moetstu sijn onteert. Tkint es te beter ende vroeder, Horet na vader ende
 • gehoorzamen
 • vader
 • Een geit laat haar kind alleen achter in huis en waarschuwt voor de boze wolf. Het geitje mag de deur niet opendoen. De wolf komt en probeert binnen te komen door het gemekker van een geit na te doen.…
EsopetKL.jpg
Esopet.mp3

sprookje uit 1944
 • daar binnen kwam? De Vader van Roodkapje, die was jager. Hij keek eens naar de lelijke wolf, met zijn dikke buik en toen
 • .... laadde ..... en schoot! Plof, daar lag de nare wolf dood op de grond. De Vader nam een groot mes en sneed met een flinke snee
 • antwoord en eet Roodkapje op. Vader van Roodkapje komt langs, schiet de wolf dood, snijdt de buik open, Roodkapje en
 • grootmoeder komen er levend uit. Belofte voortaaan te gehoorzamen.
 • gehoorzamen
 • vader
 • Roodkapje gaat met mandje naar zieke grootmoeder; belooft op het pad te blijven; plukt toch bloemen in het bos en verdwaalt; vraagt de weg aan de wolf. Wolf gaat naar huis grootmoeder; eet grootmoeder…

sage uit 1918
 • bespreken. Toen zeide Alfons rauw: "Mijn vader is een goed militair." Misschien hoorden zij allen, dat er angst en schaamte
 • over zijn vader zou zeggen, opdat hij dezen zou kunnen aangrijpen. Toch was hij zichzelven niet meester, en voortdurend
 • niets op zijn vader. Hij was zeer geliefd bij zijn kameraden en de meisjes uit het dorp. Tot op de dag dat de majoor
 • . Alfons die zich de onuitgesproken beschuldigingen erg aantrok vroeg zijn vader om overplaatsing. Deze weigerde. Op een dag
 • gehoorzamen
 • vader
 • In Bergen-op-Zoom was een strenge en slechte militair majoor van het leger. Zijn zoon Alfons, ook militair, leek in niets op zijn vader. Hij was zeer geliefd bij zijn kameraden en de meisjes uit het…
pl18.jpg