Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

63 resultaten voor ""

mop uit 1976
 • daarom maar op zijn eigen hoofd. Als de vader wil slaan, trekt Rein zijn hand weg, en krijgt hij dus een klap op zijn hoofd.
 • wil Rein dezelfde grap met zijn vader uithalen. Hij heeft echter geen kilometerpaaltje voor handen, en legt zijn hand
 • hoofd
 • vader
 • Rein is op weg naar de bioscoop om een film te gaan kijken die 'Truc' heet. Onderweg wil een handelsreiziger hem wel uitleggen wat het woord 'truc' betekent. Hij legt zijn hand op een kilometerpaaltje…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • Over babysitters heb ik wel wat verhalen gehoord en gezien op T.V. Er was een keer een vader die de babysitter niet
 • Babysitters zijn lang niet altijd te vertrouwen. Een vader filmt eens stiekem zijn babysitter en ontdekt dat deze zijn
 • hoofd
 • vader
 • Babysitters zijn lang niet altijd te vertrouwen. Een vader filmt eens stiekem zijn babysitter en ontdekt dat deze zijn kind hard slaat. Ook zijn er babysitters die het kind alcohol of drugs geven om…

mop uit 1998
 • Klaas zit met een hangend hoofd zuchtend in z'n stamcafe te zuchten. "Wat is er?" vraagt Bram. "Drie weken geleden is
 • hoofd
 • vader
 • Man is bedroefd omdat hij deze week nog geen erfenis heeft ontvangen, in tegenstelling tot de weken ervoor.

mop uit 1998
 • Een meisje vraagt aan haar vader, groei jij nog? Hoezo? Nou, je hoofd komt door je haar heen.
 • Een meisje vraagt aan haar vader, groei jij nog? Hoezo? Nou, je hoofd komt door je haar heen.
 • hoofd
 • vader
 • Een meisje vraagt aan haar vader, groei jij nog? Hoezo? Nou, je hoofd komt door je haar heen.

broodjeaapverhaal uit 1947
 • kinderen." "Hoe was dat?" vroeg Frits. "Het is heel eenvoudig," zei Louis, "en zo gewoon, helemaal niet gezocht. Een vader
 • heeft een zoontje, een klein jongetje, en dat tilt hij wel eens aan het hoofd op. Hij doet het weer eens en - tik! - de nek
 • Een vader tilt zijn zoontje soms bij zijn hoofd op. Op een keer breekt het nekje van het kind. De dokter constateert de
 • dood en vraagt de vader hoe het zo gekomen is. De vader laat het zien: hij tilt zijn dochtertje bij haar hoofd op en breekt
 • hoofd
 • vader
 • Een vader tilt zijn zoontje soms bij zijn hoofd op. Op een keer breekt het nekje van het kind. De dokter constateert de dood en vraagt de vader hoe het zo gekomen is. De vader laat het zien: hij tilt…

mop uit 1994
 • De Italiaanse Antonio had ooit zijn middelvinger opgeheven naar zijn vader. Zijn vader had hem er toen een standje voor
 • , gaat hij naar zijn vader. Nu moet hij maar eens uitleggen waar hij zijn middelvinger voor moet gebruiken. "Iekke zal jou
 • Een Italiaanse vader vertelt zijn zoon op zijn trouwdag waarvoor hij zijn middelvinger moet gebruiken, nadat de zoon
 • deze ooit eens naar zijn vader had opgeheven. Als zijn echtgenote in bed onverzadigbaar blijkt, moet de jongen na de derde
 • hoofd
 • vader
 • Een Italiaanse vader vertelt zijn zoon op zijn trouwdag waarvoor hij zijn middelvinger moet gebruiken, nadat de zoon deze ooit eens naar zijn vader had opgeheven. Als zijn echtgenote in bed…

mop uit 1980
 • steeds voor zijn hoofd?" "Dat zal ik u uitleggen," zegt de vader tegen de verkoper: "Toen ik met mijn vrouw trouwde, had ze
 • Een vader en zijn zoontje komen in een kledingzaak. De verkoper loopt op de vader af en vraagt wat ze wensen. "We
 • Bij het kopen van kleding geeft een vader zijn zoontje steeds klappen voor zijn hoofd en maakt opmerkingen over de
 • grootte van diens hoofd. De verkoper vraagt uiteindelijk om uitleg. De vader legt uit: voordat de zoon geboren was, had zijn
 • hoofd
 • vader
 • Bij het kopen van kleding geeft een vader zijn zoontje steeds klappen voor zijn hoofd en maakt opmerkingen over de grootte van diens hoofd. De verkoper vraagt uiteindelijk om uitleg. De vader legt…

sage uit 1968
 • De vader van een betoverd meisje ging naar Frânse Hinke, de duivelbanster. Hij kreeg een flesje drank mee en de
 • . De volgende ochtend kwam Rikele Myt binnen. De vader zei dat ze zijn dochter beter moest maken, anders zou hij haar wat
 • hoofd
 • vader
 • De vader van een betoverd meisje ging naar Frânse Hinke, de duivelbanster. Hij kreeg een flesje drank mee en de waarschuwing niet om te kijken want dan zou het flesje breken. De eerste die in hun…

sage uit 1967
 • Een man was op weg van Strobos naar zijn ouders in Dokkum. Het ging erg slecht met zijn vader. Onderweg vlogen ka's
 • over zijn hoofd die 'kaah-kaah' riepen. Iemand vroeg hem wat dat betekende, en hij zei dat ze riepen 'te laat, te laat'. Ze
 • hoofd
 • vader
 • Een man was op weg van Strobos naar zijn ouders in Dokkum. Het ging erg slecht met zijn vader. Onderweg vlogen ka's over zijn hoofd die 'kaah-kaah' riepen. Iemand vroeg hem wat dat betekende, en hij…

sage uit 1967
 • hoofd
 • vader
 • Een man gaf een ander, die hem heel de dag in het hooi had geholpen met werken, slechts een rijksdaalder. De volgende dag hoopte de man dat de ander hem weer zou komen helpen. Maar die wees naar zijn…

sage uit 1967
 • als een stok. Zijn vader gaat naar Piter Poes, de duivelbanner. Piter geeft de man een drankje mee maar waarschuwt hem
 • het dier het drankje te pakken krijgt en het flesje valt aan stukken, zal het kind sterven, aldus Piter. Vader gaat
 • hoofd
 • vader
 • Een klein jongetje is betoverd. Soms is hij zo slap, dat je hem op kan rollen; op andere momenten is hij weer zo stijf als een stok. Zijn vader gaat naar Piter Poes, de duivelbanner. Piter geeft de…

sage uit 1966
 • hoofd
 • vader
 • Een man ziet op de weg een spook, maar zijn dochter en vrouw zien niets.

sprookje uit 2000
 • dag ging de vader van een meisje ergens naartoe. Hij was de weg kwijt en ging naar het kasteel van de prins. De leeuw zei
 • : "Ik ga jou vermoorden!" De vader ging namelijk een roos plukken voor zijn dochter. Dat had hij namelijk beloofd. En hij
 • geven, verandert zij hem in een leeuwachtig beest. Het lichaam is van een man, maar het hoofd is van een leeuw. Op een dag
 • is de vader van een meisje de weg kwijt en gaat dan naar het kasteel van de prins. In de tuin wil hij een roos voor zijn
 • hoofd
 • vader
 • Een vrouw komt op een dag eten vragen aan een prins. Eigenlijk is zij een lieve tovenares. Omdat hij haar niets wil geven, verandert zij hem in een leeuwachtig beest. Het lichaam is van een man, maar…

sage uit 1967
 • en geeft hem een trap. De volgende morgen draagt de tovenaar een doek om zijn hoofd. De zoon beseft dat zijn vader de kat
 • hoofd
 • vader
 • Een tovenaar heeft zich in een kat veranderd en het vee losgemaakt. De zoon van de tovenaar betrapt de kat in de stal en geeft hem een trap. De volgende morgen draagt de tovenaar een doek om zijn…

sprookje uit 1967
 • hazelnotenstruik door hem heen te steken; en over hoe hij klem komt te zitten tussen twee rotsen en dan zijn hoofd van zijn romp
 • vond waarin stond dat de vader van de koning de molenaarsknecht was geweest van de vader van de schaapsjongen. Toen hield
 • hoofd
 • vader
 • Er was eens een koning, die hield veel van verhaaltjes. 's Avonds zat het hele hof bij elkaar, en vertelden ze elkaar verhalen. Een schaapsjongen zei altijd: "Dat lieg je." Maar dat was niet netjes…

sprookje uit 1968
 • Moeke fortelde: Ik ben kievitje, kavitje, ben een zoontje van David. Mijn moeder heeft mij geslacht, mijn vader heeft
 • hoofd. Se sonk in de hurddobbe wei. Doe is it fûgeltsje fuort flogen. Dat hè se nooit weer sien.
 • moeder heeft mij geslacht, mijn vader heeft mij gegeten en mijn zuster heeft de bonken onder de lindeboom gesmeten'. Als de
 • moeder een wens doet onder de schoorsteen, krijgt ze een molensteen op haar hoofd en zakt ze in de haardkuil weg.
 • hoofd
 • vader
 • Een vermoord jongetje is veranderd in een vogeltje en zingt 'Ik ben kievitje, kavitje, ben een zoontje van David. Mijn moeder heeft mij geslacht, mijn vader heeft mij gegeten en mijn zuster heeft de…

sage uit 1968
 • doorvertelt, wordt de vader van de jongen bij de vrijmetselaars ontboden. Hij moet het hoofd van een popje erafslaan. Als hij
 • timmermanszoon vraagt aan zijn meisje of zij haar vader - een vrijmetselaar - wil vragen hoe rimpels uit de vloer kunnen verdwijnen
 • hoofd
 • vader
 • Vrijmetselaars bezitten wisseldaalders. Wisseldaalders kunnen nooit opraken. Vrijmetselaars die geld nodig hebben, worden drie keer geholpen. Als vrijmetselaars elkaar ergens ontmoeten, komen ze…

sage uit 1970
 • hoofd
 • vader
 • Rikele Myt kon vliegen en zich in een zwarte kat veranderen. Een man had veel last van een zwarte kat, maar hij kon die nooit te pakken krijgen. Op een avond werd hij met een riek gestoken, waarbij…

legende uit 1601
 • wan die strijdt. Doe dit opset in Vlenderen eerst ghemaect was, haddet vernomen een heylich vader 1), die Gode
 • hoofd
 • vader
 • Een man op het slagveld wordt aangespoord zijn ziel in Gods genade aan te bevelen, doet dat en als hij sterft, vliegt zijn ziel als een schone vogel naar de hemel.

sage uit 1501
 • ende dat Recht der Heyligher Kercken op u vorderen." En keizer Lodewijk liet die vrouw naar haar vader terugkeeren. Daarop
 • vader terug te sturen. Op Walcheren wist Frederik niet veel uit te richten en hij voorspelde, dat het land ten prooi zou
 • hoofd
 • vader
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

sage uit 1923
 • naar, maar daarna durfde hij zijn oogen er niet meer op richten. Zijn haren rezen steil op z'n hoofd en 't zweet liep hem
 • zijn huis was en naar binnen vloog. Zijn vader kwam naar beneden en vroeg nog wie met hem meegekomen was, en waarom hij zoo
 • hoofd
 • vader
 • Ontmoeting met 'n spookkalf.

mop uit 1971
 • Een jongen krijgt van zijn vader op zijn donder omdat hij voor een kwartje tien sinaasappels heeft verkocht in plaats
 • Jezus het hoofd schuin heeft en tranen in de ogen, concludeert de jongen 'Jij hebt er zeker ook tien verkocht voor een
 • hoofd
 • vader
 • Een jongen krijgt van zijn vader op zijn donder omdat hij voor een kwartje tien sinaasappels heeft verkocht in plaats van acht. Als de jongen na de slaag het huis ontvlucht, ziet hij bij een bidhuisje…

broodjeaapverhaal uit 2002
 • organiseert zoiets als je net vader bent geworden. Dat doe je alleen wanneer je van tevoren niet van je missie afweet, snapt u
 • raken op vijf vitale plekken: twee in het hoofd, één in de hals, en twee in de rug. Razor: 'Zoals een huurmoordenaar betaamt
 • hoofd
 • vader
 • Ondanks dat het officieel ontkend wordt, is de moord op Pim Fortuyn een complot van het establisment. Waarom was de politie zo snel ter plaatse met kogelwerende vesten en speurhonden en kon de…

sage uit 1974
 • hoofd
 • vader
 • Man die kaart en vloekt wordt onderweg naar huis door de duivel te pakken genomen. Daarna heeft hij nooit meer gevloekt.

sprookje uit 1881
 • , eindelijk het hoofd. Dan wordt Jantje gehakt en soep (?) van hem gekookt. Die krijgt vader te eten. Verdere bijzonderheden staan
 • (Het begin en slot van dit verhaal staat mij niet geheel meer voor.) Vader en stiefmoeder; Jantje [wordt] om een
 • hoofd
 • vader
 • Jongetje moet na een boodschap één voor één zijn ledematen op het hakblok leggen die dan afgehakt worden. Daarna wordt er soep van hem gekookt. In een andere versie moet hij zeven trappen op,…