Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

41 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • Drie Duitse maaiers ("poepen") willen Fries leren en pikken zo hier en daar wat woordjes op, met als gevolg dat ze voor
 • leren
 • vader
 • Drie Duitse maaiers ("poepen") willen Fries leren en pikken zo hier en daar wat woordjes op, met als gevolg dat ze voor moord opgehangen worden.

mop uit 1998
 • helpen?' 'Houd je bek.' Moest hij naar zijn vader. Toen zei de vader: 'Ja, sorry, ik heb nu geen tijd, olé olé olé.' Moest
 • Een jongen krijgt huiswerk aardrijkskunde mee en vraagt broer, vader en zuster om hulp en krijgt verschillende reacties
 • leren
 • vader
 • Een jongen krijgt huiswerk aardrijkskunde mee en vraagt broer, vader en zuster om hulp en krijgt verschillende reacties: "Hou je bek", "Olé olé olé" en "Dat is rekenen." Van het huiswerk deugt de…

sage uit 1966
 • leren
 • vader
 • Wonderdokter heeft uit geleend boek manieren om te genezen geleerd.

personal narrative uit 2000
 • genoeg. Op het moment dat ik hier kwam en ondertussen heeft mijn vader al vijf tot tien jaar gewerkt en dan ik zei: "Pappa
 • mij daarbij ontzettend gesteund heeft - ik begon een beetje Nederlands te leren, een beetje te lezen etcetera. En dan
 • De verteller vraagt zijn vader of er niet genoeg is gewerkt en of ze niet spoedig zouden terugkeren. De vader vindt dat
 • nog te vroeg. De vader ziet twee wegen voor zijn zo'n: of naar de fabriek om te gaan werken, of naar de moskee. De
 • leren
 • vader
 • De verteller vraagt zijn vader of er niet genoeg is gewerkt en of ze niet spoedig zouden terugkeren. De vader vindt dat nog te vroeg. De vader ziet twee wegen voor zijn zo'n: of naar de fabriek om te…

mop uit 1967
 • Drie Duitse hannekemaaiers, ook wel 'Poepen' genaamd, willen de (Friese) taal leren. Ze leren als ze een vader met zijn
 • zoontje passeren allereerst de woorden 'Kijk vader, drie poepen'. Vervolgens horen ze een melkend meisje 'om koe' zeggen. Ten
 • leren
 • vader
 • Drie Duitse hannekemaaiers, ook wel 'Poepen' genaamd, willen de (Friese) taal leren. Ze leren als ze een vader met zijn zoontje passeren allereerst de woorden 'Kijk vader, drie poepen'. Vervolgens…

sage uit 1967
 • dochtertje, dat klompvoeten had, laten leren naaien. Maar de man hield zijn belofte niet. De vrouw kwam terug als geest, en de
 • leren
 • vader
 • Toen een schippersvrouw stierf, liet ze haar man beloven dat hij haar sieraden zou verkopen. Van dat geld moest hij hun dochtertje, dat klompvoeten had, laten leren naaien. Maar de man hield zijn…

mop uit 1974
 • vader mee te nemen, want zijn kleren zwabberen om zijn lichaam.
 • leren
 • vader
 • Meisje zegt tegen haar moeder dat haar zelfgemaakte jurk nog mooier zal zitten als ze er een bustehouder onder draagt. Beiden weten niet wat een bustehouder is, maar dochter mag er één kopen. Moeder…

mop uit 1659
 • jammerlick met de Meppeler Roose gequelt was, dat is de Bedelaers kranckheyt, by de gheleerden ghenaemt Pigritia; de Vader sagh
 • -vaten, &c. Hy sagh sijn Vader t'huys komen met een voer Hooy, en vraeghde hem waer dat van ghemaeckt worde, of sy dat van
 • Een boer vindt zijn zoon niet geschikt voor het boerenvak en laat hem een vak leren. De zoon wordt kleermaker en gaat
 • leren
 • vader
 • Een boer vindt zijn zoon niet geschikt voor het boerenvak en laat hem een vak leren. De zoon wordt kleermaker en gaat een paar jaar weg. Als hij terugkomt, gedraagt hij zich zeer verwaand.

mop uit 1659
 • Een jongen gaat naar Holland om een vak te leren en moet zijn ouders beloven dat hij niet met vrouwen zal omgaan.
 • leren
 • vader
 • Een jongen gaat naar Holland om een vak te leren en moet zijn ouders beloven dat hij niet met vrouwen zal omgaan.

sage uit 1969
 • niet mee eens. Hij zei dat de neus van zijn vader liep, en dat zijn voeten roken.
 • leren
 • vader
 • De schoolmeester leerde de kinderen eens dat de neus is om te ruiken en de voeten om te lopen. Maar Jantje was het daar niet mee eens. Hij zei dat de neus van zijn vader liep, en dat zijn voeten…

mop uit 1979
 • Drie Duitse hannekemaaiers – ook wel 'poepen' geheten – gaan naar Friesland om de Friese taal te leren. Als een klein
 • jongetje zijn vader aanstoot en 'Kijk, drie poepen' zegt, besluit de eerste poep de woorden 'Drie poepen' goed in zijn oren te
 • leren
 • vader
 • Drie Duitse hannekemaaiers – ook wel 'poepen' geheten – gaan naar Friesland om de Friese taal te leren. Als een klein jongetje zijn vader aanstoot en 'Kijk, drie poepen' zegt, besluit de eerste…

mop uit 1978
 • Drie Duitse hannekemaaiers - ook wel 'poepen' geheten - komen naar Friesland om de Friese taal te leren. Als een vader
 • leren
 • vader
 • Drie Duitse hannekemaaiers - ook wel 'poepen' geheten - komen naar Friesland om de Friese taal te leren. Als een vader tegen zijn zoontje zegt 'Kijk, drie poepen', besluit de eerste poep dat 'drie…

mop uit 1980
 • woorden die ze horen goed in hun geheugen op te slaan. Als een klein jongetje 'Kijk, drie poepen' tegen zijn vader zegt
 • leren
 • vader
 • Drie Duitse hannekemaaiers - ook wel 'poepen' geheten - willen zich de Friese taal eigen maken en besluiten alle Friese woorden die ze horen goed in hun geheugen op te slaan. Als een klein jongetje…

mop uit 1971
 • Drie poepen besloten de Friese taal te leren. Ze hoorden een jongen tegen zijn vader roepen: "Kijk pa, drie poepen." Ze
 • leren
 • vader
 • Drie poepen besloten de Friese taal te leren. Ze hoorden een jongen tegen zijn vader roepen: "Kijk pa, drie poepen." Ze zagen een meid de koe melken. De koe stond niet goed en ze zei: "Om koe." Daarna…

sage uit 1971
 • leren
 • vader
 • Een boer had twee zoons: Lolke en Hans. Lolke had veel geleerd en wist veel. Hans niet. "Ik zie het met Lolke niet positief in, " zei de boer: "maar Hans redt het wel met zijn domheid."

sage uit 1970
 • waren we tevreden. Na de dood van mijn vader moest ik als jongen van 14 jaar met mijn oom in het bos werken. Na 3 jaar in
 • het bos gewoond te hebben, waar we zeer primitief leefden, ging ik terug naar de stad Paramaribo. Ik kon goed leren, maar
 • Vader
 • leren
 • vader
 • Christelijk opgevoedde man komt in de ban van het geloof van zijn voorouders, maar laat dit toch weer los. Op het moment dat hij zich zal laten dopen wordt hij kwaad, en keert het christendom weer…

Trefwoorden: aandacht, aandoen, aannemen, aanschaffen, achtervolgen, activiteit, afdeling, afleiden, afzeggen, altaar, amulet, applaus, arm, attribuut, auto, bedienen, bedrog, behouden, bekeren, belijden, bereiden, berouw, beroven, beschermen, beseffen, besluiten, beurt, bevallen, bewijzen, bezeten, bezig, bezit, bidden, bier, bijwonen, blijven, bos, breken, brengen, broer, christelijk, cultus, cultuur, deelnemen, denken, derde, deugen, dief, dienst, dood, doopdienst, doorgaan, doorsnijden, dopen, dragen, drinken, drumles, drums, drumspelen, duisternis, duivel, duivelse, durven, duwen, echtgenote, eeuwig, eeuwigheid, feest, gebed, geboren, gebruiken, gehoorzamen, gelofte, geloof, geloven, gelovige, geluk, gemeente, gemeentelid, genezen, genezingsdienst, gevaarlijkste, geven, goed, grijpen, groeien, groot, hals, halsketting, hand, handeling, hardnekkig, hart, hechten, helpen, hemel, herhalen, hond, horen, huiss, hulppost, hypnotiseur, inrichting, inzet, kaars, kennen, kenteken, kerk, kerkelijk, kind, kleren, koninkrijk, krijgen, kruidenbad, kwaad, leren, les, leugenaar, leven, lid, lied, loslaten, losmaken, maatschappij, macht, maken, medeerfgenaam, medewerker, middel, moeder, moeilijk, morgen, naakt, nacht, nemen, niemand, nodig, occulte, offerdienst, omsingelen, onafhankelijk, onderdompeling, ontmoeten, onverdraagzaam, oog, oom, opdrinken, openen, openlijk, opnemen, opnieuw, oppasser, oprichten, opvliegend, opvliegendheid, opvoeden, opzetten, opzoeken, oude, overlevering, overwinning, politieagent, poot, populair, positie, praten, prijsgeven, primitief, proberen, prooi, psychiatrische, razernij, realiseren, realiteit, religie, rennen, rivier, roven, rozenkrans, rustig, satan, schaap, schamen, schande, scheermes, scheppen, schijn, schoonmoeder, schrijven, show, slaapmiddel, slachten, slikken, spreken, stelen, stem, steunen, stoppen, strijd, teken, tentoonstellen, terugdraaien, terugkeren, tevreden, theezetten, toelaten, touw, trouwen, uitkleden, uitnodigen, vader, veranderen, verbranden, verdelgen, verdergaan, verdraaien, vergeving, vergiftigen, verhuizen, verlangen, verleiding, verlies, verlossen, vernietigen, vernietiging, veroordelen, verstoten, vertellen, vertrouwen, vervullen, verwarring, visioen, volgen, voorgaan, voorouders, voorvaderen, voorwaarde, voorwerp, vragen, vriendin, vrij, vrouw, vuurdans, wandelen, wegblijven, wegbrengen, weglopen, wekken, wereld, werken, wezen, wierook, wonder, wonen, woord, worstelen, worsteling, zelfmoord, zelfstandig, zien, zoeken, zondag, zondagsschool, zonde, zoon, zorgen, zuster, zwakke


sage uit 1930
 • een dief en krijgt niets. Weer thuis gelooft de vader er niets van. Hij vraagt de sterrenkijker hoeveel eieren er in het
 • leren
 • vader
 • Vier broers gaan op reis en bij een kruispunt gaat ieder zijn eigen weg. De eerste komt bij een jager en krijgt een geweer, de tweede bij een kleermaker en krijgt een naald, de derde bij een…
p189.jpg

mop uit 1651
 • Een vader op sijn soon toornich sijnde, omdat hij iets niet na sijn sin gedaen hadt, seyde: 'Ghij bengel, hebt gij mij
 • sooveel gecost, wat hebt gij er voor geleert?' 'Mijn toornigen vader met gedult te verdraegen', antwoorde de soon.
 • Een vader was boos op zijn zoon en vroeg wat de zoon geleerd had van alles wat hij de vader had gekost. De zoon zei dat
 • hij geleerd had zijn boze vader met geduld te verdragen.
 • leren
 • vader
 • Een vader was boos op zijn zoon en vroeg wat de zoon geleerd had van alles wat hij de vader had gekost. De zoon zei dat hij geleerd had zijn boze vader met geduld te verdragen.

sage uit 2003
 • scheiden, ik ging bij mijn vader wonen, mijn zusje bij mijn moeder. Nooit sprak ik over de scheiding, ik deed alsof het me
 • wegsturen als ik dat wilde. Geweldig vond ik dat, mijn vader moest er niets van hebben, maar mijn moeder vond het wel grappig
 • leren
 • vader
 • Jonge vrouw die zich sterk bezighoudt paranormale zaken en wicca, bekeert zich na innerlijke strijd.

Trefwoorden: aantrekken, afkeer, altaar, angstaanjagende, angstig, antwoord, banger, beeld, begaafd, bekering, beoefenen, bestaan, bevrijding, bezegelen, bezoeken, bidden, binnenlaten, blijven, bloed, boom, bos, bovennatuurlijke, breken, christelijke, christen, christendom, christin, cijfer, combineren, dagelijks, demon, denken, docente, doden, doel, dood, doop, doormaken, dopen, drankje, drievoud, dromen, droom, eren, ertikel, ervaren, evangelische, fout, fruit, gave, gebroken, geest, geestelijk, geestelijke, geheim, geloven, genezing, gesprek, gevoelens, gevolg, gewicht, glans, glimlach, God, godin, godsdienst, godsdienstlerares, hart, haten, heks, hekserij, heling, huid, huilen, hulp, innerlijke, inwijden, inwijding, irriteren, jacht, jongen, kaart, kaartleggen, kiezen, kracht, kwade, leegte, leiden, leren, leugen, leven, levenspad, levensvraag, liefde, maagd, maan, magie, mannelijk, meenemen, meidenblad, meisje, merken, mes, moeder, mooiste, naam, natuur, natuuraspect, natuurwet, nekvel, nieuwe, nieuwgeboren, nieuwsgierig, occultisme, offeren, onbeantwoord, ontdekken, ontkennen, ontmoeting, ontwikkelen, onwetend, oog, opgeven, opnemen, orakel, ouderlijke, overdosis, overwinnen, pakken, paranormale, pendel, pijn, pil, pols, populair, probleem, psychiater, raadplegen, realiteit, reden, ritueel, schaden, scheiden, scheiding, scheppingsverhaal, school, schoongewassen, schrijven, sluiten, sneeuw, snijden, spijt, spreken, spreuk, sprookjesboek, start, sterven, stoppen, strijd, symboliseren, tegenhouden, terugkrijgen, terugslepen, toegeven, toekomst, touw, trainen, trouwen, uitlachen, uitvoeren, vader, vastketenen, verbergen, verbond, verbreken, verdriet, verklappen, vernieuwing, verstoppen, volledig, voorganger, voorspellen, voorstellen, vraag, vriendelijkheid, vrouw, vrouwelijk, vruchtbaarheid, vullen, waarzeggerij, weerhouden, weg, weggaan, wegsturen, wereld, wet, weten, wicca, wicca-ritueel, wijze, wijzen, witte, witter, wonder, wonderbare, wonen, zelfhaat, ziekenhuis, zien, zoeken, zon, zuster, zwarte, zwijgen

rkoma078a.jpg
rkoma078b.jpg

legende uit 1919
 • als een vader tot zijn kind, en hij was vergeten, wat voor booze daden Dagobert had bedreven, ook hierin een vader gelijk
 • . "Wat zoekt ge hier, mijn vader?" zoo vroeg hij. "We zijn ge hier, mijn vader?" zoo vroeg hij. "We zijn boos op u, uw moeder
 • op tussen de monniken in een klooster. Nadat zijn vader hem heeft bezocht, verlaat hij het klooster en na een lange tocht
 • leren
 • vader
 • In de dagen, dat Dagobert als koning over Austrasië heerste, leefde er een heilig man, Amandus geheten. Amandus groeit op tussen de monniken in een klooster. Nadat zijn vader hem heeft bezocht,…

sprookje uit 1963
 • Een vader stuurt zijn drie zoons weg met de opdracht een vak te leren en over een jaar terug te komen. De zoons spreken
 • paarden tegen, rovers die hem leren stelen. Na een jaar treffen ze elkaar bij de driesprong en gaan samen naar huis. De vader
 • leren
 • vader
 • Een vader stuurt zijn drie zoons weg met de opdracht een vak te leren en over een jaar terug te komen. De zoons spreken bij een kruispunt af elkaar daar over een jaar te treffen. De eerste komt een…

legende uit 1919
 • . Twee geboden van de tien klinken hen diep in 't hart, als goede muziek. En 't eene gebod luidt: "eert uwen vader en
 • : "eert u vader en u moeder!" Het tweede gebod luidt: "gedenk de Sabbatsdag". Wanneer ze dit allemaal onder de knie hebben
 • leren
 • vader
 • Joodse jongens worden vanaf kleins af aan streng opgeleid. Ze moeten onder ander het olf-beis, de broches, de geschiedenis van het jodendom, en de tien geboden leren.Twee van de tien geboden klinken…
cohen10.jpg

sage uit 1918
 • een ambacht leeren, en voor dien mag ik niet sterven. Wie zou voor den jongen zorgen, als hij zonder vader was?" De doode
 • en ging vervolgens naar zijn vader toe. Ze spraken over de onverschillige dingen, welke van het leven zijn. Het zonlicht
 • leren
 • vader
 • Dodenschip ligt te wachten. Een onzichtbare hand klopt aan het venster als iemand dood zou gaan. Een zieke jongen wordt gewekt. Bij een man die smeekt nog één jaar van de wereld te mogen genieten…
pl15.jpg

sage uit 1899
 • Vierde vertelling. Een meisje had bij haar grootmoeder te gast geweest. Ze kwam thuis en zei tegen haar vader: "Ik kan
 • melken." "Melk dan buurmans koe eens," zei haar vader. "Och nee," zei ze, "want dan gaat het beest dood." Toen haar vader
 • leren
 • vader
 • Meisje dat verteld dat ze kan melken wil dat eerst niet doen, want dan zal de koe sterven. Ze maakt met twee veters de bewegingen van melken. De volgende dag vertelt de buurman dat een koe is…

sprookje uit 1911
 • vader ekomme. Maar toe wist ie voorgoed wat armoe lijden was, want erg lekker had ie et niet ehad. (J. Vet)
 • Koning laat zoon armoedig gekleed de wereld intrekken om te leren wat armoede is. Als de helft van zijn geld op is gaat
 • leren
 • vader
 • Koning laat zoon armoedig gekleed de wereld intrekken om te leren wat armoede is. Als de helft van zijn geld op is gaat hij terug, maar verdwaalt en belt aan bij een huis. De meid waarschuwt hem dat…