Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

25 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • onzichtbaar
 • vader
 • Een man houdt het met het kwade. Hij praat tegen onzichtbare dingen.

sage uit 1970
 • Tijdens het drijven van vee waarschuwt vader opzij te gaan omdat er een motorfiets aan komt. Verteller ziet niets. Als
 • hij zijn vader vertelt niets te hebben gezien, zegt vader dat de motorfiets over de vaart is gevlogen.
 • onzichtbaar
 • vader
 • Tijdens het drijven van vee waarschuwt vader opzij te gaan omdat er een motorfiets aan komt. Verteller ziet niets. Als hij zijn vader vertelt niets te hebben gezien, zegt vader dat de motorfiets over…

sage uit 1970
 • Vader van verteller zag 's nachts een man op een dam staan. Zijn hond werd bang, vader niet. Op het moment dat hij zei
 • vader weer zoeken, maar zag in de sneeuw alleen de sporen van zichzelf en de hond. Toen b egreep hij dat de man een
 • onzichtbaar
 • vader
 • Vader van verteller zag 's nachts een man op een dam staan. Zijn hond werd bang, vader niet. Op het moment dat hij zei dat de man hem niet zou ontkomen, was de man verdwenen. Ondanks zoeken vond hij…

sage uit 1970
 • onzichtbaar
 • vader
 • Rikele Myt kon vliegen en zich in een zwarte kat veranderen. Een man had veel last van een zwarte kat, maar hij kon die nooit te pakken krijgen. Op een avond werd hij met een riek gestoken, waarbij…

sage uit 1970
 • , het was alsof een ontzichtbare kabouter of onzichtbaar aardmannetje al het werk deed.
 • onzichtbaar
 • vader
 • Een oude man, een mandenmaker, heeft wel is meegemaakt dat de tenen vanzelf opgeruimd werden. Hij zag echter niemand, het was alsof een ontzichtbare kabouter of onzichtbaar aardmannetje al het werk…

legende uit 1923
 • Jorishoek gezwommen, dat deed er geen uit den omtrek hem na. Vader en moeder hadden veel verdriet van dien jongen, alle andere
 • dat het met dat duivelskind mis zou loopen En dat deed 't ook. Toen ie op een keer met zijn vader op de Schelde aan 't
 • zwemmen en verdrinkt voor de ogen van zijn vader, die ook het lijk niet kan bergen, dat nooit gevonden is.
 • onzichtbaar
 • vader
 • Een man, die heel goed kan zwemmen, maar een kwade aard heeft, slaat op de Schelde overboord en kan geen slag meer zwemmen en verdrinkt voor de ogen van zijn vader, die ook het lijk niet kan bergen,…

sage uit 1923
 • Heksen aan het werk Ook kunnen de heksen zich onzichtbaar maken. Toen op Kattendijke een vader eens tegen z'n zoontje
 • onzichtbaar
 • vader
 • Een vrouw wordt als heks aangeduid en is ineens verdwenen.

sage uit 1970
 • veer wordt. Dan hoort de visser een stem, die de naam van iedere dode afroept, de naam van diens vader en als het een vrouw
 • . Tijdens de korte overtocht merkt hij dat de boot vol zit, maar onzichtbaar. De zielen verlaten de boot ongezien, maar wel
 • onzichtbaar
 • vader
 • Een onderworpen volk hoeft geen schatting te betalen, maar is verplicht om de zielen van de doden naar Engeland te brengen. Om middernacht wordt bij een visser aangeklopt die op het strand een lege…

sage uit 1937
 • Het spook van de Kollenberg Mijn vader, die het weten kon, omdat hij als geboren 'lamäker' in zijn jonge tijd jaren
 • kruuts gemaak hauw' om de boze geesten op de vlucht te drijven. Alleen 'de vader zeeliger' haalde de schouders op en zei
 • onzichtbaar
 • vader
 • Man voert op de Kollenberg een gevecht met een onzichtbare tegenstander.

sage uit 1968
 • Vader van verteller lag op sterven. Verteller had gewaakt en was moe, hij ging slapen. Zijn vrouw en hij hoorden de
 • met zijn vader. Iets later is vader van verteller gestorven.
 • onzichtbaar
 • vader
 • Vader van verteller lag op sterven. Verteller had gewaakt en was moe, hij ging slapen. Zijn vrouw en hij hoorden de hele nacht een geklop, als van klompen. Op een gegeven moment werd er aangeklopt en…

sage uit 1966
 • onzichtbaar
 • vader
 • Een oude man wil 's avonds laat met de veerpont naar de overkant. Hij ziet dat de pont aan de andere kant is, dus roept hij heel hard of de pont wil komen om hem over te zetten. Hij wacht een uurtje.…

sage uit 1968
 • een lijkstoet voorbij.' Een vader die met zijn zoontje over de weg liep, zei plotseling tegen de knaap: 'Zet je pet af
 • onzichtbaar
 • vader
 • Acht voorbeelden van verhalen waarin mensen die met de helm geboren zijn een lijkstoet of rouwstoet voorbij zien trekken, terwijl anderen die niet zien. Vaak sterft er na een aantal dagen iemand.

sage uit 1966
 • Vader van verteller hoort op een avond aan weerszijden van de kerk geluiden alsof er wordt gewerkt, maar er is niets te
 • onzichtbaar
 • vader
 • Vader van verteller hoort op een avond aan weerszijden van de kerk geluiden alsof er wordt gewerkt, maar er is niets te zien. Een paar jaar later wordt het duidelijk, want aan de ene kant wordt de…

sage uit 1963
 • Vader zegt dat er een kanaal gegraven gaat worden, want hij heeft een schip met een paard er voor gezien. Ook hoort hij
 • onzichtbaar
 • vader
 • Vader zegt dat er een kanaal gegraven gaat worden, want hij heeft een schip met een paard er voor gezien. Ook hoort hij eens eens klok slaan op een plaats waar niets te zien is. Later is daar een huis…

sage uit 1963
 • Voerman zegt dat hij aan de kant moet omdat er een lijkstatie aan komt. Hij blijft staan tot de stoet voorbij is. Vader
 • onzichtbaar
 • vader
 • Voerman zegt dat hij aan de kant moet omdat er een lijkstatie aan komt. Hij blijft staan tot de stoet voorbij is. Vader die meerijdt, ziet niets.

sage uit 1966
 • Vader kent verschillende mensen die kwaad kunnen zien. Eén van die mensen ziet een grafdelver met een rood overhemd
 • onzichtbaar
 • vader
 • Vader kent verschillende mensen die kwaad kunnen zien. Eén van die mensen ziet een grafdelver met een rood overhemd; hoort op een avond een wagen bij het huis en weer weggaan; ziet mannen een kist…

sage uit 1966
 • Vader is knecht geweest bij een boer ze horen hoe op zolder koren wordt geschept, terwijl er geen rogge ligt. Dan gaan
 • onzichtbaar
 • vader
 • Vader is knecht geweest bij een boer ze horen hoe op zolder koren wordt geschept, terwijl er geen rogge ligt. Dan gaan ook de dieren te keer. Niemand durft te gaan kijken. Als de boer gaat kijken is…

sage uit 1901
 • Als jongen heeft de vader van de heer Eysker het volgende beleefd. Hij was schoenmakersjongen te Hoorn. Toen hij 's
 • onzichtbaar
 • vader
 • Jongen ziet 's avonds op een kruispunt vijf witte katten zitten die als hij er een steen naar gooit, meteen en ongemerkt zijn verdwenen.

sage uit 1965
 • waarvan de vader door de bliksem is getroffen.
 • onzichtbaar
 • vader
 • Man hoort jammeren zonder dat iets te zien is. De volgende zomer hoort hij hetzelfde gejammer. Het is van een jongetje waarvan de vader door de bliksem is getroffen.

sage uit 1966
 • onzichtbaar
 • vader
 • Man hoort enorm lawaai in de stal. Maar er is niets te zien. Hetzelfde geluid is te horen als de koeien op stal staan.

sage uit 1946
 • een onzichtbaar orgel. Aan de horizon misschien hier en daar een bomengroep rondom een vergeten dorpje en een kerkspits
 • nu maar niet, dat ze het heel genoeglijk hadden in dat hol. Want wel leefden ze altijd samen, wel was Brammert de vader
 • onzichtbaar
 • vader
 • De heide van Drente wordt geplaagd door twee reuzen, Brammert en zijn zoon Ellert. Zijn beroven ieder persoon die het ook maar waagt om hun veld over te steken, op zoek naar de sleutel van het geluk.…

sage uit 1963
 • En dan ken ik nog een mooi verhaal. Dat heb ik van m'n vader, die was boer en die heb 't weer van een knecht van zijn
 • vader. Deze wist van een knecht die z'n eige verhuurd had aan Floor Bos uit het Vossegat[1]. Dat verhure was gebeurd bij
 • onzichtbaar
 • vader
 • Een knecht en een boer gaan met paard en wagen op weg naar het land. Om in het land te komen, moeten ze door een hek. De knecht wil het hek open maken, maar de boer zegt: "blijf zitten." Het hek gaat…

sage uit 1962
 • Die zelfde man kwam met m'n vader uit Ameide. Ze gingen naar Tienhoven toe. Opeens riep die: "Daar heb ie 't weer!" Hij
 • werd van de binnenkant van de dijk naar de buitenkant gezet. M'n vader heeft dit zelf meegemaakt.
 • onzichtbaar
 • vader
 • Een man wordt van de ene kant van de dijk naar de andere kant verplaatst

sage uit 1897
 • ! Ik weet niet, of vader zoo denkt als gij, maar toch hoop ik, dat uw gebed niet zal verhoord worden. Ik sliep geen uur van
 • gisteren met mijn vaartuig uit Medemblik hier gekomen, waarschijnlijk, om haar vader, wiens oogappel zij is, hier af te wachten
 • onzichtbaar
 • vader
 • De gouden kap die Fostedina, dochter van een heidense opperpriester, bij haar huwelijk krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Zendeling…

Trefwoorden: aanklagen, aannemen, aarde, achten, afgodendienst, afgoderij, afgodsbeeld, afkeuren, apostel, bedekken, beeld, behagen, behouden, bekeren, beledigen, belijden, belijdenis, berusten, beschermen, beslissen, bevrijden, bidden, bijeenkomst, bisschop, blijde, bloed, boodschap, boom, boot, bosgod, bron, bruid, christendom, dankzeggen, denkwijze, dienen, dochter, doden, dood, doop, doorn, doornenkroon, dopen, eik, eisen, engel, erekroon, eten, gebed, gebruik, geloof, geloofsmoed, geloven, genade, gevaar, gevangen, gevangene, gewijd, gezicht, godheid, godsdienst, gouden, grijpen, harp, heidendom, heil, heilige, hemel, hemels, hoofd, hoofdtooisel, huwelijk, ijveren, invoeren, jongeling, jonkvrouw, jood, kap, kerker, kerkermeester, knielen, koning, koningsdochter, koningszoon, krans, kruis, leeuw, lied, liefde, liefhebben, lijden, litteken, lot, luchtgat, machtig, maken, martelaar, medelijden, mens, misdaad, misdadiger, monnik, mosterdzaadje, muziek, naam, nacht, nalaten, nieuwe leer, offeren, ongeloof, onschuldig, ontwijden, onverzettelijkheid, onzichtbaar, oorijzer, openbaar, openen, opleggen, opperpriester, opstaan, orkaan, overlevering, overwinnen, overwinning, pijniging, plaats, prediken, prediking, priester, prins, put, rechtsdag, rechtspreken, rechtszaak, redden, roepen, ruisen, scheppen, schip, schuilhouden, sieraad, slaaf, slaap, slachtoffer, spoor, stenen, sterven, straf, stuiten, tempel, toorn, touw, touwladder, tralie, triomf, trouwen, uitspraak, vader, vasthoudenheid, verkondigen, verkondiger, verlossing, veroordeling, versieren, vertellen, vertrouwen, verwerven, verzoenen, vijand, vijl, vlechten, volksraad, volksvergadering, vonnis, voorhoofd, voortplanten, voorvader, voorwaarde, vormen, vrede, vrezen, vrij, vrijheid, vrijkomen, vrijkopen, vrouw, waardig, waarheid, water, weerzien, wegvoeren, wens, wereld, werpen, wind, wolf, wonderbaar, wonderlijk, wraak, wreed, wreken, zalig, zanger, zede, zegening, zendeling, zenden, zeven, zichtbaar, ziel, zonde, zondigen, zoon, zuigeling

Fostedina en de gevangenbewaarder in de kerker na het vrijlaten van de gevangenen.<br />
Ill. H.J. Horn
Willebrordus belaagd door de Helgolanders.<br />
Ill. H.J. Horn
Adgil beschermt Fostedina na de aanklacht van de priester Takko.<br />
Ill. H.J. Horn
Fostedina krijgt de doornenkroon opgezet.<br />
Ill. H.J. Horn

sage uit 1918
 • een ambacht leeren, en voor dien mag ik niet sterven. Wie zou voor den jongen zorgen, als hij zonder vader was?" De doode
 • en ging vervolgens naar zijn vader toe. Ze spraken over de onverschillige dingen, welke van het leven zijn. Het zonlicht
 • onzichtbaar
 • vader
 • Dodenschip ligt te wachten. Een onzichtbare hand klopt aan het venster als iemand dood zou gaan. Een zieke jongen wordt gewekt. Bij een man die smeekt nog één jaar van de wereld te mogen genieten…
pl15.jpg