Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

24 resultaten voor ""

mop uit 1976
 • wil Rein dezelfde grap met zijn vader uithalen. Hij heeft echter geen kilometerpaaltje voor handen, en legt zijn hand
 • daarom maar op zijn eigen hoofd. Als de vader wil slaan, trekt Rein zijn hand weg, en krijgt hij dus een klap op zijn hoofd.
 • pijn
 • vader
 • Rein is op weg naar de bioscoop om een film te gaan kijken die 'Truc' heet. Onderweg wil een handelsreiziger hem wel uitleggen wat het woord 'truc' betekent. Hij legt zijn hand op een kilometerpaaltje…

mop uit 1995
 • pijn
 • vader
 • Een jongen van veertien komt vrij laat thuis. Zijn pa vraagt wat er gebeurd is. Jongen: "Ik heb vanavond voor de eerste keer sex gehad." Pa: "Proficiat, en wanneer denk je nog eens sex te…

sage uit 1966
 • pijn
 • vader
 • Wibe Hut zit dronken in een herberg in Eastermar. Hij zegt dat hij best met de duivel wil vechten. Als hij naar huis loopt, komt hij op de hei een hondje tegen wat hem maar blijft volgen. Als Wibe…

sage uit 1968
 • pijn
 • vader
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, raakte eens zwanger. Haar vriend maakte het snel uit. Toen ze twee jaar later eens met elkaar dansten, zei Rixt heel de tijd dat ze helemaal gek van hem was.…
dansen palet.png

sage uit 1969
 • nog geen verbetering. Toen ging zijn vader eens naar Frânse Hinke, de duivelbanner. Zij gaf een goedje mee, waarvan de
 • pijn
 • vader
 • Een jongeman kon alleen nog maar in bed liggen doordat hij zo'n last had van zijn ruggenwervel. Na een half jaar was er nog geen verbetering. Toen ging zijn vader eens naar Frânse Hinke, de…

sage uit 1967
 • Kind is zo ziek dat haar gelovige vader naar een duivelbanner gaat, van wie hij een drankje krijgt. Om degene die het
 • hoofdkussen van het kind zit een krans die wordt verbrand, waarbij de buurvrouw schreeuwt van de pijn.
 • pijn
 • vader
 • Kind is zo ziek dat haar gelovige vader naar een duivelbanner gaat, van wie hij een drankje krijgt. Om degene die het kind heeft betoverd te weren moet er een kruis op de dam worden gezet. Op de…

sage uit 1967
 • pijn
 • vader
 • Een man wordt door een achterstallige-huurbetaler op de schouder geslagen en lijdt helse pijnen. Oene de belezer weet wel een middeltje om de klachten weg te nemen, maar zijn methoden worden met de…

sage uit 1968
 • 's op een nacht uitrazen van de pijn, spoedt de vader van de kinderen zich naar het huis van de heks. Door het raam ziet
 • hij de heks een kat kwellen. De vader gooit daarop een steen door de ruit. Als hij thuiskomt, zijn de kinderen rustig. De
 • pijn
 • vader
 • Een bepaalde heks kan zichzelf in een kat veranderen: nu eens een witte kat, dan weer een zwarte kat. Als kinderen het 's op een nacht uitrazen van de pijn, spoedt de vader van de kinderen zich naar…

mop uit 1969
 • Een vader zei tegen zijn zoontje dat hij zijn pet voor de dominee af moest nemen, omdat de dominee elke dag met God
 • praatte. Even later kwamen ze de smid tegen, en nu nam het zoontje ook zijn pet af. De vader zei dat dat niet hoefde. Maar het
 • pijn
 • vader
 • Een vader zei tegen zijn zoontje dat hij zijn pet voor de dominee af moest nemen, omdat de dominee elke dag met God praatte. Even later kwamen ze de smid tegen, en nu nam het zoontje ook zijn pet af.…

sage uit 1910
 • Bijgeloof Men schrijft aan het Huisgez.: Gebeurd te L. in de Meierij. Een meisje is met haar broer en vader op 't veld
 • aangestoken werd, want toen was de pijn verdwenen. De riek moet nu met het spek er aan blijven staan tot de wond geheel genezen is
 • huis gebracht en in een stuk spek gestoken, waarop de pijn bij zijn zus verdwijnt. Als men verwond wordt door een roestige
 • pijn
 • vader
 • Een meisje, dat op het land werkt, steekt met de riek in haar voet. De riek wordt uitgetrokken en door de broer naar huis gebracht en in een stuk spek gestoken, waarop de pijn bij zijn zus verdwijnt.…

sage uit 1968
 • Verteller haalde zijn vinger open aan een boor. Toen zijn vader het besprak hielden de pijn en het bloeden gauw op.
 • pijn
 • vader
 • Verteller haalde zijn vinger open aan een boor. Toen zijn vader het besprak hielden de pijn en het bloeden gauw op.

sage uit 2003
 • Ik was een heks De jonge Kimberly zit met levensvragen en de innerlijke pijn van een ouderlijke scheiding. Ze ziet
 • scheiden, ik ging bij mijn vader wonen, mijn zusje bij mijn moeder. Nooit sprak ik over de scheiding, ik deed alsof het me
 • pijn
 • vader
 • Jonge vrouw die zich sterk bezighoudt paranormale zaken en wicca, bekeert zich na innerlijke strijd.

Trefwoorden: aantrekken, afkeer, altaar, angstaanjagende, angstig, antwoord, banger, beeld, begaafd, bekering, beoefenen, bestaan, bevrijding, bezegelen, bezoeken, bidden, binnenlaten, blijven, bloed, boom, bos, bovennatuurlijke, breken, christelijke, christen, christendom, christin, cijfer, combineren, dagelijks, demon, denken, docente, doden, doel, dood, doop, doormaken, dopen, drankje, drievoud, dromen, droom, eren, ertikel, ervaren, evangelische, fout, fruit, gave, gebroken, geest, geestelijk, geestelijke, geheim, geloven, genezing, gesprek, gevoelens, gevolg, gewicht, glans, glimlach, God, godin, godsdienst, godsdienstlerares, hart, haten, heks, hekserij, heling, huid, huilen, hulp, innerlijke, inwijden, inwijding, irriteren, jacht, jongen, kaart, kaartleggen, kiezen, kracht, kwade, leegte, leiden, leren, leugen, leven, levenspad, levensvraag, liefde, maagd, maan, magie, mannelijk, meenemen, meidenblad, meisje, merken, mes, moeder, mooiste, naam, natuur, natuuraspect, natuurwet, nekvel, nieuwe, nieuwgeboren, nieuwsgierig, occultisme, offeren, onbeantwoord, ontdekken, ontkennen, ontmoeting, ontwikkelen, onwetend, oog, opgeven, opnemen, orakel, ouderlijke, overdosis, overwinnen, pakken, paranormale, pendel, pijn, pil, pols, populair, probleem, psychiater, raadplegen, realiteit, reden, ritueel, schaden, scheiden, scheiding, scheppingsverhaal, school, schoongewassen, schrijven, sluiten, sneeuw, snijden, spijt, spreken, spreuk, sprookjesboek, start, sterven, stoppen, strijd, symboliseren, tegenhouden, terugkrijgen, terugslepen, toegeven, toekomst, touw, trainen, trouwen, uitlachen, uitvoeren, vader, vastketenen, verbergen, verbond, verbreken, verdriet, verklappen, vernieuwing, verstoppen, volledig, voorganger, voorspellen, voorstellen, vraag, vriendelijkheid, vrouw, vrouwelijk, vruchtbaarheid, vullen, waarzeggerij, weerhouden, weg, weggaan, wegsturen, wereld, wet, weten, wicca, wicca-ritueel, wijze, wijzen, witte, witter, wonder, wonderbare, wonen, zelfhaat, ziekenhuis, zien, zoeken, zon, zuster, zwarte, zwijgen

rkoma078a.jpg
rkoma078b.jpg

exempel uit 1401
 • die paus den dienst vercorten wilde. Doen ghinc des paus dienare tot hem ende seyde: „Heyleghe vader, dat volc begheert
 • pijn
 • vader
 • Een clericus had altijd graag bisschop willen worden, maar dat lukte nooit. Hij ging te raden bij de duivel. Die beloofde hem dat hij hem zou helpen. Degene die op dat moment bisschop was stierf…

exempel uit 1970
 • . Hi sach daer eens riken mans ziel inden gloede. Daer na quam varen sijns soens ziel. Doe die vader den zoen sach, doe
 • begonde die vader te roepen: „Vervloect ende vermaledijt so is die ure dat ic di wan, ende vervloect so moetti sijn ummermeer
 • pijn
 • vader
 • Een heilig man is via zijn geest in de hel, waar hij veel ellende ziet. Zo ziet hij de zielen van een rijke man en diens zoon ruzie maken. De twee beschuldigen elkaar van hun verdoemenis en vervloeken…

sage uit 1918
 • hevige pijn. Om zich heen hoorde hij overal zacht gekerm, en 't was, als klaagden en riepen duizenden stemmen van dooden. Hij
 • nederliggen. Ook hij klaagde van hevige pijn. De knaap hoorde, dat hij smeekte, om nog te blijven leven. "Een enkel jaar!" zoo
 • moderne Styx oversteekt met de nevelen aan boord. Dat de dooden pijn kunnen gevoelen door de schuld der levenden, komt voor in
 • komen. Als de kwelling ophoudt, vindt de geest rust. In Oscar Wilde's "The Ballad of Reading Gaol" wordt de pijn der dooden
 • weer om zijn leven en ook nu vertrekt het dodenschip zonder hem. De doden voelen een diepe pijn omdat een van hen niet mee
 • pijn
 • vader
 • Dodenschip ligt te wachten. Een onzichtbare hand klopt aan het venster als iemand dood zou gaan. Een zieke jongen wordt gewekt. Bij een man die smeekt nog één jaar van de wereld te mogen genieten…
pl15.jpg

sage uit 1980
 • zodra ze de kans schoon zag, draaide ze onverwachts zijn hele zaakje een halve slag om. Hij schreeuwde van de pijn en
 • , stond haar vader met zijn handen in het haar. De spiegel en al het glaswerk lagen aan diggels. "Meisje, meisje...," zei hij
 • pijn
 • vader
 • De dochter van de waard wil trouwen met de sterkste man, iemand die nog nooit om genade heeft gesmeekt. Een onbekende man laat zijn kracht zien. De een na de ander druipt af. Het meisje zegt met hem…

sage uit 1963
 • Vader van ziekelijk kindje verdenkt buurvrouw van toverij. Samen met haar man ziet hij hoe ze poppen met een speld op
 • verschillende plaatsen steekt. Het kind heeft op hetzelfde tijdstip pijn. De poppen zijn verbrand.
 • pijn
 • vader
 • Vader van ziekelijk kindje verdenkt buurvrouw van toverij. Samen met haar man ziet hij hoe ze poppen met een speld op verschillende plaatsen steekt. Het kind heeft op hetzelfde tijdstip pijn. De…

sage uit 1966
 • Onze vader heeft veel last gehad van zweren. Hij heeft toen een doodsbotje van het kerkhof gehaald en dit botje
 • pijn
 • vader
 • Onze vader heeft veel last gehad van zweren. Hij heeft toen een doodsbotje van het kerkhof gehaald en dit botje geschraapt en in pap gedaan. Hierna heeft hij het botje op de zweren gelegd en de zweren…

sage uit 1962
 • Mens zwêêtte as ’n paerd, ze wier compleet raedelôôs. ’s Mirrigs kwam Vader tuus en ie zag daôlik da ’t er wat nie goed
 • zat. Ie vroeg: “Wat doet ‘r op?” Ze zei aôles van de kaern, die mae nie af wou gaen. Vader vroeg: “Is buurvrouwe van
 • zei dat het karnen die dag niet mee zou vallen. Moeder ging toch door, maar het karnen wilde niet lukken. Vader ziet als
 • lukt dan heel snel. Na een kwartier komt de buurman om hulp vragen voor zijn vrouw die verbrand is. Vader gaat mee enziet
 • pijn
 • vader
 • Op duinhoeve woonde een vrouw die kon toveren. Toen moeder van verteller stond te karnen kwam de buurvrouw langs. Ze zei dat het karnen die dag niet mee zou vallen. Moeder ging toch door, maar het…

sage uit 1967
 • pijn
 • vader
 • Een ziek paard geneest nadat op raad van een bezetter een fijn gesneden stuk paardenstaart dat over het voer was gestrooid. Boer weigert zijn paard onder te brengen in een paardenstal waar eerder een…

mop uit 1996
 • : "Prachtig, je kijgt een gulden van me." Zoon: "Dank je wel, pa." Vader: "Heeft het veel pijn gedaan?" Zoon: "Helemaal niet
 • Vader: "Ben je bij de tandarts geweest?" Zoon: "Ja, pa." Vader: "Heb je hard geschreeuwd?" Zoon: "Nee, pa." Vader
 • : "Prachtig, je kijgt een gulden van me." Zoon: "Dank je wel, pa." Vader: "Heeft het veel pijn gedaan?" Zoon: "Helemaal niet
 • Vader: "Ben je bij de tandarts geweest?" Zoon: "Ja, pa." Vader: "Heb je hard geschreeuwd?" Zoon: "Nee, pa." Vader
 • pijn
 • vader
 • Vader: "Ben je bij de tandarts geweest?" Zoon: "Ja, pa." Vader: "Heb je hard geschreeuwd?" Zoon: "Nee, pa." Vader: "Prachtig, je kijgt een gulden van me." Zoon: "Dank je wel, pa." Vader: "Heeft het…

sage uit 1962
 • Wat ik nou vertel, is ok waar gebeurd, bij ons thuis op de molen. 't Was sterk ijs en vader die ging visse onder 't ijs
 • dat ze dat doet wordt d'r geroepe, dat vader d'r ankomt. Moeder kijkt op en ze giet het kokende aarpelwater over d'r voet
 • langs Lagendijk, die geeft een brief mee met letters die zij niet konden lezen. Om van de pijn en blaren af te komen moet
 • pijn
 • vader
 • Moeder gooit, door onoplettendheid, kokend water over haar voet of been. Het zoute water brandt goed in. Haar zoon gaat langs Lagendijk, die geeft een brief mee met letters die zij niet konden lezen.…

mop uit 1651
 • pijn
 • vader
 • Als de vrouw van de onthoofde Reinier van Groeneveld met Jacob Westerbaen wil trouwen klaagt haar schoonmoeder, de vrouw van Johan van Oldenbarnevelt, dat ze net aan het bekomen is van het verdriet om…

sage uit 2011
 • geheel niet op zijn vader, die een overspelige rokkenjager was geweest en die jong aan syfilis was gestorven. De graaf was
 • tweelingbroer Eberwin Wirich was, zo slecht was de mooie Reinhard Otto. De vrouw van de graaf probeerde met liefde wat de vader met
 • pijn
 • vader
 • Verhaal over een Duitse graaf die in het Spaanse leger huursoldaat wordt tijdens de 80-jarige oorlog. Hij wordt in Haarlem geplaatst en trouwt met een meisje. Het enige waar hij van houdt is zijn…