Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

33 resultaten voor ""

sprookje uit 1975
 • . De kinderen denken dat hun een grote erfenis te wachten staat, en doen ineens hun uiterste best om het vader naar de zin
 • raad
 • vader
 • Een oude weduwnaar wordt door zijn kinderen verwaarloosd. Ane adviseert hem een geldkist met oude spijkers te vullen. De kinderen denken dat hun een grote erfenis te wachten staat, en doen ineens hun…

sage uit 1955
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen
 • aantrekken. De vader krijgt een flesje mee dat alleen hij mag aanraken. Het flesje breekt als het meisje het te pakken krijgt
 • raad
 • vader
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen, waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle…

sage uit 1966
 • raad
 • vader
 • Wonderdokter heeft uit geleend boek manieren om te genezen geleerd.

mop uit 1900
 • achter zich aan had moeten laten slepen. Ook dit onthoudt hij weer en past de raad toe als hij voor zijn moeder een spek moet
 • raad
 • vader
 • Een jongen gaat voor zijn moeder een stopnaald halen in de winkel. Hij stopt de naald in een hooiberg opdat de naald niet op de grond valt. Als hij thuiskomt zegt zijn moeder dat hij de naald op zijn…

sage uit 1967
 • De vader van een ziek kind ging naar de duivelbanner. Toen hij diens raad opvolgde, werd het kind weer beter.
 • raad
 • vader
 • De vader van een ziek kind ging naar de duivelbanner. Toen hij diens raad opvolgde, werd het kind weer beter.

sprookje uit 1967
 • raad geven, maar hij moest daarvoor 300 gulden betalen. Naast advies kreeg de man ook nog twee bollen, en hij ging verder
 • vrouw, en hij werd woest. Maar hij herinnerde zich nog net op tijd de derde raad, en ging pas zijn huis in toen hij weer
 • raad
 • vader
 • Een man was zo arm dat hij alleen aan eten kon komen door te bedelen. Maar hij werd gepakt en moest de cel in. In de gevangenis had hij goed kunnen sparen, en toen hij na drie jaar weer vrij kwam, had…

sage uit 1968
 • het hart haar vader niet te vertellen dat hij de goede raad van de vader kent. Omdat het meisje het toch aan haar vader
 • timmermanszoon vraagt aan zijn meisje of zij haar vader - een vrijmetselaar - wil vragen hoe rimpels uit de vloer kunnen verdwijnen
 • raad
 • vader
 • Vrijmetselaars bezitten wisseldaalders. Wisseldaalders kunnen nooit opraken. Vrijmetselaars die geld nodig hebben, worden drie keer geholpen. Als vrijmetselaars elkaar ergens ontmoeten, komen ze…

sage uit 1973
 • Jan Hepkes kwam onderweg een vader met zijn zoon tegen op weg naar het boertje om raad, want de oude moeder was erg
 • raad
 • vader
 • Jan Hepkes kwam onderweg een vader met zijn zoon tegen op weg naar het boertje om raad, want de oude moeder was erg ziek. Het boertje was juist die ochtend overleden. Jan bekeek de urine van het zieke…

sage uit 1968
 • vader volgt Wopkes raad op en het kind geneest.
 • Een ziek kind blijkt betoverd. Wopke de duivelbanner raadt de vader van het kind aan het kussen te onderzoeken op
 • raad
 • vader
 • Een ziek kind blijkt betoverd. Wopke de duivelbanner raadt de vader van het kind aan het kussen te onderzoeken op heksenkransen. Als de krans helemaal af is, sterft het kind, aldus Wopke. De krans…

mop uit 1554
 • alleen in hadden. Die eene troc herwaerts, die ander derwaerts. Eén van den jonghen raet hadde sinen vader thuys behouden
 • hi hem aen die tafel te seynden hadde. Ende die sinen vader thuys verborgen hadde, seyde 't hy hem als hy thuys quam
 • nieuwe was. De zoon zag alleen de laag onbeschreven was en wist niet wat hij er mee aan moest. Een jongen had zijn oude vader
 • raad
 • vader
 • In een stad hadden de jongelui de oudere bewindhebbers verdreven. Een van die ouderen vernam in een andere stad dat men van plan was zijn oude stad in te nemen. Hij stuurde de boodschap op een…

mop uit 1554
 • coninc sterf ende syn soon wert coninck in syn plaetse. Dese verloos daerteghen alle slaghen ende wat syn vader ghewonnen
 • seyden: 'Heer, wi hebben uwen vader so lange ghedient ende wi zijn out ende connen niet meer vechten. Wy begeeren orlof.' Hi
 • Een zoon erfde het koninkrijk van zijn vader en verloor al het land wat zijn vader verworven had. Volgens een wijze man
 • waren oude vijandschap, eigen baat en jonge raad daar de schuld van. Alexander won zoveel slagen omdat hij de oude soldaten
 • raad
 • vader
 • Een zoon erfde het koninkrijk van zijn vader en verloor al het land wat zijn vader verworven had. Volgens een wijze man waren oude vijandschap, eigen baat en jonge raad daar de schuld van. Alexander…

sage uit 1910
 • Bijgeloof Men schrijft aan het Huisgez.: Gebeurd te L. in de Meierij. Een meisje is met haar broer en vader op 't veld
 • bijgeloof. Wanneer men zich verwondt met een roestigen spijker, wordt veelal de raad gegeven den spijker in olie te leggen
 • raad
 • vader
 • Een meisje, dat op het land werkt, steekt met de riek in haar voet. De riek wordt uitgetrokken en door de broer naar huis gebracht en in een stuk spek gestoken, waarop de pijn bij zijn zus verdwijnt.…

sage uit 1968
 • raad
 • vader
 • Een boer en een vrouw kunnen het niet eens worden over de prijs voor een paar biggen. De vrouw vertrekt weer en ineens worden de biggen ziek. Mensen uit de buurt zeggen dat de vrouw de biggen behekst…

sprookje uit 1984
 • raad
 • vader
 • Hamelen heeft last van een rattenplaag. De rattenvanger mag de stad schoonmaken voor een goudstuk per inwoner. De rattenvanger blaast op een fluit en alle ratten volgen hem de bergen in. De bewoners…

mop uit 1651
 • wat raet', seyde een doctor, 'als de vader contrarie gebiedt.'
 • doen als de vader het tegenovergestelde gebood.
 • raad
 • vader
 • Enkele priesters zieden dat men moest doen wat moeder de kerk goed acht. Een doctor vroeg zich af wat men dan moest doen als de vader het tegenovergestelde gebood.

sage uit 1978
 • zwarte kat onder zijn weefgestoelte. Bart had er al eens een paar maal met zijn vader over gesproken en deze gaf hem steeds
 • de raad om bij de vrouw weg te gaan. Ze deugde niet en ze was een heks. Maar van weggaan wilde Bart niets weten. Op een
 • de vrouw met een doek met bloed voor hem. Op raad van een pater opent hij zijn hoofdkussen waar een bijna gesloten krans
 • raad
 • vader
 • Wever in dienst van vrouw die als heks bekend staat verwondt de zwarte kat die onder zijn weefgetouw zit. Later staat de vrouw met een doek met bloed voor hem. Op raad van een pater opent hij zijn…

sage uit 1925
 • samengeknoopt, liepen zij naar huis en lieten hun gevonden schat aan hun vader zien. Deze was natuurlijk erg blij, maar wist er toch
 • weinig raad mee. Na lang nadenken ging hij er mee naar den pastoordeken en vertelde hem alles. De deken monsterde de munten
 • schat op en bracht het naar zijn vader. Die bracht het naar de deken, die het opkocht. Daarna is de vuurbol niet meer gezien
 • raad
 • vader
 • In de Bourgognestraat werd een vuurbol gesignaleerd, die zich over de muur van een oud klooster bewoog. Kort daarna speelden een aantal jongens in die buurt met stenen ballen, toen de bal van een der…

sprookje uit 1902
 • , vooral in de winter, dat omdat die zeun toch uit vrije gong, zei die dan teuge zijn vader: "Gaan jij maar te bed, dan zal ik
 • Jongen die de nachtwacht van zijn vader heeft overgenomen, wordt door een prins overgehaald een uur van kleding te
 • raad
 • vader
 • Jongen die de nachtwacht van zijn vader heeft overgenomen, wordt door een prins overgehaald een uur van kleding te ruilen, zodat de prins op een gemaskerd bal niet herkend zal worden. De jongen wordt…

sprookje uit 1911
 • alles an z'n vrouw en zeit: "Weet je wat we geven mosten? Die ouwe beste kast, die we nog van je vader geërfd hebben. Dat is
 • hij boven was gekomen, begreep hij niet, want de deuren en ramen waren toe. Hij dacht echter aan den raad van zijn
 • raad vraagt aan de dominee. Hij krijgt de opdracht de hele nacht in de Bijbel te lezen, zonder iets te zeggen of te doen
 • raad
 • vader
 • Boer gaat in op het voorstel van een heer die plotseling achter hem staat, om in ruil voor het beste in zijn huis zijn schuur en hooiberg te vernieuwen. Zijn vrouw wijst hem er op dat het wel eens om…

sage uit 1911
 • voor rarigheid geweest is, weet ik niet, maar mijn vader heb me dikwijls verteld, dat as hij 's avonds na zijn kaartrondje
 • raad
 • vader
 • In een huis worden 's nachts de kasten opengegooid en liggen de kleren op de grond. Man vertelt dat hij 's avonds na het kaarten een roodbonte en een gele hond voor zich uit ziet lopen, die verdwijnen…

sage uit 1978
 • Burgerheide. Piter haalt een aantal kransen uit het kussen van het meisje. Verder geeft hij de raad om de eerste persoon die na
 • raad
 • vader
 • Piter Poes is een duivelbanner. Zijn hulp wordt vaak gevraagd bij betoverde mensen. Zo ook bij een meisje op Burgerheide. Piter haalt een aantal kransen uit het kussen van het meisje. Verder geeft hij…

sage uit 1965
 • vingers door kijken, zien aankomen. Hij krijgt de raad om zijn pantoffels achterstevoren voor zijn bed te zetten en met krijt
 • raad
 • vader
 • Boerenknecht heeft veel last van een nachtmerrie die de anderen bij het bidden voor het avondbrood als ze tussen de vingers door kijken, zien aankomen. Hij krijgt de raad om zijn pantoffels…

exempel uit 1479
 • bi sinen meester ghestaen hadde seuen iaer lanck. doe be\gheerde (70b) die vader sinen soen te sien ende seyndede hem
 • brieuen dat hi aenghesien des briefs comen soude te lande als ghi om mi gheseyndet hadt Dit kint was sinen vader ghehoersaem
 • raad
 • vader
 • Alexander en Lodewijk zijn twee vrienden die aan het hof van de keizer leven. Ze zijn allebei mooi en slim, maar Alexander is in alles net even iets beter dan Lodewijk. Alexander komt vaak voor zijn…

mop uit 1974
 • : "Waarom weent mijn rode broeder?" "Och," sei de oare, "het is vandaag net tien jaar geleden dat mijn vader in de vijver
 • feit dat jij niet tegelijk met je vader verdronken bent."
 • antwoordt dat het tien jaar geleden is dat zijn vader is verdronken. De ander eet ook een lepel mosterd, en hem vergaat het als
 • de eerste. Op vraag waarom hij huilt is het antwoord dat dat is omdat zijn vriend niet tegeleijk met zijn vader is
 • raad
 • vader
 • Twee Indianen worden uitgenodigd voor een diner bij blanken. De ene raadt de ander aan te eten waarvan de mensen weinig nemen, want dat zal wel het lekkerste en duurste zijn. Die ziet iemand met een…

sage uit 1974
 • de kleren van het kind te stoppen. De vader stribbelt eerst wat tegen, maar volgt tenslotte toch de raad van zijn zuster
 • Een klein jongetje huilt iedere avond van negen tot elf en wordt daarbij zo stijf als een plank. Een zus van de vader
 • raad
 • vader
 • Een klein jongetje huilt iedere avond van negen tot elf en wordt daarbij zo stijf als een plank. Een zus van de vader van het kind vermoedt dat het kind betoverd is. De vrouw geeft de vader wat…